Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kehityspsykologiaa - integraalinen näkökulma

2,100 views

Published on

30.11. pidetty esitys Integral Finlandin tilaisuudessa

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

Kehityspsykologiaa - integraalinen näkökulma

 1. 1. Kehityspsykologia<br />Integraalinen näkökulma<br />
 2. 2. Rentouttavin asia, jota teen…<br />
 3. 3. Asia, josta <br />pidän itsessäni <br />eniten, on…<br />
 4. 4. Mikä saa minut hankaluuksiin, on…<br />
 5. 5. Minä unelmoin…<br />
 6. 6. Esityksen rakenne<br />Johdanto kehitykseen<br />Sosioemotionaalinen kehitys<br />Kognitiivinen kehitys<br />Sovellutukset työelämässä<br />
 7. 7.
 8. 8. Mitä kehitys on?<br />
 9. 9. Elämän vaihe<br />Persoonallisuus<br />Kehityksen taso<br />
 10. 10.
 11. 11. Epistemenologi= kiinnostunut tiedon <br />laadullisesta kehittymisestä<br />
 12. 12. Kehityslinjat<br /> Vain Oma Koko minä ryhmä maailma<br />Kognitiivinen<br />Emotionaalinen<br />Interpersonaalinen<br />Moraalinen<br />Minä-identiteetti<br />Post-konventionaalinen<br />Pre-konventionaalinen<br />Konventionaalinen<br />
 13. 13. Lähde: Wilber (2006) - IntegralSpirituality<br />
 14. 14. Kehityksellisiä teorioita<br />
 15. 15. Kolme tärkeää kysymystä<br />Kognitiivinen kysymys: ”Mistä voin tehdä? Mitkä ovat vaihtoehtoni?” <br />Sosioemotionaalinen kysymys: ”Mitä minun tulisi tehdä?” <br />Behavioraalinen kysymys: ”Miten minä suoriudun?”<br />Psykologinen kysymys:”Mitkä ovat preferenssini?&quot;<br />Lähde: Otto Laske (2009)<br />
 16. 16.
 17. 17. Kehitystasot<br />TURKOOSI<br />SINIVIHREÄ<br />VIHREÄ<br />ORANSSI<br />OKRA<br />PUNAINEN<br />(MAGENTA)<br />INFRAPUNA<br />Post- eli jälkikonventionaalinen<br />Konventionaalinen<br />Pre- eli esikonventionaalinen<br />
 18. 18.
 19. 19. Sosioemotionaalinen kehitys<br />5/6<br />5<br />5/4<br />43/43<br />2/3<br />SINIVIHREÄ<br />VIHREÄ<br />ORANSSI<br />OKRA<br />PUNAINEN<br />Myötäluova mieli<br />Itseohjautuva mieli<br />Sosiaalistunut mieli<br />Robert Kegan<br />
 20. 20.
 21. 21. Matka kohti itseohjautuvuutta<br />
 22. 22. 3 -> 3(4) -> 3/4 -> 4/3 -> 4(3) -> 4<br />Tarvitsee <br />puhua ylemmästä<br />tasosta vakuut-<br />taakseen<br />itsensä<br />Pieni, epävarma,<br />haavoittuva<br />askel pois <br />tasosta 3<br />Elää konfliktissa, <br />jossa alempi taso<br />”voittaa”<br />Käännepiste<br />jossa korkeampi<br />taso ensi kertaa<br />saavutetaan<br />Täysin sisäistetty<br />korkeampi taso<br />Kaksi vastakkaista tasoa toiminnassa<br />samanaikaisesti: konflikti; valmennuksesta voi olla paljon hyötyä<br />
 23. 23. Matka pois itseohjautuvuudesta<br />
 24. 24. Sosioemotionaalinen kehitys<br />5/6<br />5<br />5/4<br />43/43<br />2/3<br />Synergisti<br />Myötäluoja<br />Katalysoija<br />SaavuttajaAsiantuntijaDiplomaatti<br />Opportunisti<br />SINIVIHREÄ<br />VIHREÄ<br />ORANSSI<br />OKRA<br />PUNAINEN<br />Myötäluova mieli<br />Itseohjautuva mieli<br />Sosiaalistunut mieli<br />Robert Kegan<br />Jane Loevinger<br />
 25. 25. Yltää tavoitteisiin<br />itsenäisyys tehokkuus, edistys,<br />motivaatio<br />Ratkaisee ongelman<br />osaaminen,<br />perustelut,<br />korkeat standardit<br />Innovoi prosesseja<br />kyseenalaistaminen,<br />moniäänisyys, kompleksisuus<br />Ylläpitää suhteita säännöt, korrektius,<br />yhteenkuuluvuus<br />Saavuttaja<br />Muuttaa systeemin<br />yhtenäistäminen,<br />kasvu, autonomia, vastavuoroisuus<br />Katalysoija<br />Asiantuntija<br />Suojelee itseään<br />omat tarpeet, manipuloiva, vallanhakuinen<br />Diplomaatti<br />Myötäluoja<br />Uskoo potentiaaliin<br />läsnäolo, antautuminen, paradoksaalisuus<br />Opportunisti<br />Synergisti<br />
 26. 26. Egon kehityksen tasot<br />Viisaus<br />Ymmärtää syvemmin<br />Tunnistaa olettamukset<br />Näkee koko dynaamisen systeemin<br />Tyhjentää mielen<br />Tietämys<br />Tunnistaa enemmän palapelin osia<br />Havaitsee lainalaisuuksia ja sääntöjä<br />Ennustaa, mittaa ja selittää<br />Tietää ja tekee enemmän <br />Saavuttaja<br />Asiantuntija<br />Katalysoija<br />Myötäluoja<br />Diplomaatti<br />Synergisti<br />Opportunisti<br />Impulsiivinen<br />4<br />4/5<br />Ironisti<br />3/4<br />5<br />3<br />5/6<br />2/3<br />6<br />2<br />Lisääntynyt eriytyminen<br />Looginen lineaarinen päättely<br />Lisääntynyt integraatio<br />Dialektinen ymmärrys<br />Lähde: Cook-Greuter, 2004<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Muutamia huomioita<br />Sisältö voi hämätä<br />Kontekstin ja ympäristön tuen vaikutus<br />Optimaalinen vs funktionaalinen taso<br />Myötäluoja voi valita asiantuntijan toiminnan, mutta ei päinvastoin<br />Kaikki eivät halua kasvaa, koska se missä he on toiminut heille tähän asti. <br />
 30. 30. Ego – narratiivi itsestä<br />Miten ihmiset kehittyvät yhdeltä tasolta toiselle?<br />Sosioemotionaalisesti heitä kuljettaa tarina<br />Subjektista objektiksi<br />Kognitiivisesti uudet ajattelumuodot ja konseptit<br />
 31. 31. Kognitiivinen kehitys<br />
 32. 32.
 33. 33. Maalaisjärki<br />Tietämys<br />Formaalin loogisen ajattelun<br />kehittyminen (10-25 vuotta)<br />Ymmärrys<br />4 tasoa (Piaget)<br />Dialektisen ajattelun<br />kehittyminen (18 vuotta -&gt;)<br />4 vaihetta (Basseches)<br />Episteminen asema<br />Reflektiivisen harkinnan kehittyminen (6 vuotta -&gt;)<br />7 asemaa (King & Kitchener)<br />Käytännön viisaus<br />Muutos formaalista loogisesta<br />ajattelusta dialektiseen ajatteluun<br />
 34. 34. Dialektinen ajattelu<br />Dialektinen ajattelu –Kreikan sanasta dialektike, halkaista – johtuu neljästä olettamasta:<br />Maailma on jatkuvassa liikkeessä; muutos on sääntö, ei poikkeus<br />Maailma on organisoitunut kokonaisuus; tarvitsemme laajemman kokonaiskuvan ”ymmärtääksemme” sitä<br />Maailma on vuorovaikutuksellinen verkosto komponentteja joiden jakama yhteinen nimittäjä tekee niistä ”erilaisia”<br />Maailma on lopulta muutoksellinen systeemi – mehiläispesää tai ihmiskehoa ei voida ymmärtää mitenkään muuten.<br />Mitävähemmänihminenkykeneeajattelemaandialektisesti, sitänopeamminmaailmaympärilläpyörii. (In over our heads)<br />Kuinkatietoinenihminen on konsepteista, joitahänkäyttää?<br />
 35. 35.
 36. 36. Ajattelun perusta: Episteminen asema<br />Episteminen viittaa tietoon (Kreikkaa)<br />Kuinka varma olen siitä mihin uskon ja minkä tiedän kestävän objektiivisena totuutena, ja mitä itsenäistä ajattelutyötä minun täytyy tehdä perustellakseni se, mitä uskon tai tiedän?<br />Epistemiset asema (tai reflektiivisen harkinnan taso) määrittää sen, kuinka henkilö vastaa näihin kysymyksiin ja tekee itsenäistä ajatustyötä.<br />Kyse on siitä, missä määrin henkilö jää subjektiksi omalle ajattelulleen. <br />Mitä enemmän subjekti, sitä vähemmän joustavaa ajattelu on.<br />
 37. 37.
 38. 38. Episteminen asema 5<br />Ajattelu asemassa 5 on relativistista: <br />”Vaikka ihmiset eivät tiedä varmuudella, he voivat tietää tietyssä kontekstissa tehtyjen subjektiivisten tulkintojen perusteella”<br />Tieto on subjektiivista ja kontekstuaalista<br />Näkemys ongelmista on moniulotteinen ja henkilö voi antaa tasapainoisen kuvan asiasta, sen sijaan, että vain puolustaisi omia uskomuksiaan<br />Ei kykene vertailemaan argumentteja ja todisteita eri kontekstien välillä.<br />
 39. 39. Konteksti<br />”On aina suurempi kuva siihen, mitä näemme.”<br />
 40. 40. Episteminen asema 6<br />Tieto on prosessi, joka vaatii aktiivista toimintaa ihmiseltä<br />Ei ole oikeaa ja väärää, mutta toinen näkökulma on parempi tai sopivampi tähän tilanteeseen.<br />Tekee johtopäätöksiä tunnistaessaan yhteisiä nimittäjiä<br />
 41. 41. Vuorovaikutussuhde (relationship)<br />”Asioilla on ’yhteinen nimittäjä’ (common ground) muiden asioiden kanssa, ja siten ne liittyvät toisiinsa.”<br />
 42. 42. Merkitykset rakentuvat kontekstissa<br />- ei, kontekstia, ei merkitystä<br />Merkitykset rakentuvat<br />yksilön mielessä<br />Merkitykset rakentuvat <br />vuorovaikutuksessa<br />
 43. 43. Episteminen asema 7<br />Tieto perustuu jatkuvaan hypoteesien testaukseen ja edellyttää suuren jatkuvasti muuttuvan kokonaisuuden ajattelua.<br />Johtopäätökset voidaan arvioida uudelleen uuden tiedon tai tulkintojen myötä<br />
 44. 44. Prosessi<br />”Asiat ovat jatkuvassa muutoksessa. Elämä ei koskaan toista itseään”<br />
 45. 45. Muutoksellinen systeemi<br />”Asiat ovat jatkuvassa muutoksessa. Elämä ei koskaan toista itseään”<br />
 46. 46.
 47. 47. Kehityspsykologian soveltaminen työelämässä<br />
 48. 48. “A manager who is not making meaning from a stage four is a risk for his organization”<br />-Robert Kegan (1994): In overourheads<br />
 49. 49. 8<br />8<br />integraalinenminä<br />7<br />7<br />holistinen minä<br />6<br />6<br />sensitiivinen minä<br />5<br />5<br />Suorittava, Taktinen Strateginen<br />saavuttaja-minä<br />4<br />4<br />myyttinen minä<br />3<br />3<br />soturi-minä <br />2<br />2<br />maaginen minä<br />1<br />1<br />vaistonvarainen minä<br />arkaainen <br />eloonjäämisklaanit<br />etniset heimot<br />animistis-maaginen <br />1<br />1<br />feodaali-imperiumit<br />voimajumalat<br />2<br />2<br />varhaiset kansallisvaltiot<br />myyttinen järjestys<br />3<br />3<br />tieteellis-rationaalinen<br />4<br />4<br />suuryritys-valtiot<br />keräilytalous maatalous tietoyhteiskunta kuokkaviljely teollinen<br />pluralistinen <br />arvoyhteisöt<br />5<br />5<br />postmoderni moderni esimoderni<br />holistiset yhteisöt<br />holistinen <br />6<br />6<br />integraalinen<br />7<br />integraaliset verkostot<br />7<br />8<br />8<br />Neljä näkökulmaa<br />SISÄINEN<br />ULKOINEN<br />SEaivot ja organismi<br />MINÄitseys ja tietoisuus<br />Työtehtävien<br />Kompleksisuus<br />YKSILÖLLINEN<br />orgaaniset tilat, limbinen järjestelmä, neokorteksi, jne.<br />YHTEISÖLLINEN<br />Tulkittavaa<br />Mitattavaa<br />NEyhteiskuntajärjestelmä ja ympäristö<br />MEkulttuuri ja maailmankuva<br />
 50. 50. Kaksi organisatorista arkkitehtuuria<br />Kyvykkyys arkkitehtuuri:<br />Yksilön ajattelun ja identiteetin kehitys<br />Vastuullisuusarkkitehtuuri:<br />Tehtävien ja roolien kompleksisuus<br />Size of person<br />Size of role<br />
 51. 51. Työ suorana toimintana (Str-I)<br />DisjunctiveThinking: Useita erillisiä ideoita tai toimintoja tuodaan esille, ilman <br />mitään yhteyksiä niiden välillä.<br />
 52. 52. Työ diagnoosien keräämisenä (Str-II)<br />ConjuctiveThinking: Useita erillisiä ideoita (tai toimintoja) tuodaan yhteen, joista mikään ei yksin riitä, mutta yhdessä ne riittävät. <br />
 53. 53. Työ vaihtoehtoisiin päämääriin<br />johtavien polkujen tutkimisena<br />(Str-III)<br />SerialThinking: Rakennetaan ajatuskulku sarjasta ideoita, joista yksi johtaa toiseen luoden näin ketjun<br />
 54. 54. Työ useiden rinnakkaisten projektien seuraamisena (Str-IV)<br />Parallelthinking: Useita vaihtoehtoisia lähestymistapoja tarkastellaan. Mennään edestakaisin eri päättelyketjujen välillä.<br />
 55. 55. Työtehtävien kompleksisuus<br />
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58. Uudenlainen organisaatio sisältää<br />jaettua reflektointia koskien laajempaa (syvempää, suurempaa, pitempiaikaista, abstraktimpaa) tarkoitusta organisaatiossa<br />ihmistenvälisen prosessin kehittämistä jossa tuetaan ja kohdataan arvo ja tunnesidonnaiset asiat<br />arvioidaan oman toiminnan vaikutusta muihin organisaatiossa, ja ollaan kiinnostuneita organisaation vaikutuksesta ympäristöön<br />paradoksien suora kohtaaminen ja ratkaisu: vapaus-kontrolli, expertti vs. osallistava päätöksenteko, jne.<br />arvostus koskien määrättyä historiallista hetkeä, jossa tämä organisaatio on; tärkeä muuttuja päätöksentekoprosessissa<br />luovat ja tavanomaisesta poikkeavat ratkaisut konflikteihin. <br />korostus horisontaalista sen sijaan että vertikaalista työroolien differentaatiota. <br />
 59. 59. Tomaatteja!<br />Anssi Balk<br />henkilöstökonsultti<br />anssi.balk@psytalent.fi<br />www.psytalent.fi<br />
 60. 60.
 61. 61. Mitä lauseentäydennystesti mittaa?<br />Impulssien hallinta ja luonteen kehitys. Tapa selviytyä ristiriidoista, asettaa rajoja ja käsitellä tunteita. Kattaa moraalisen kehityksen ja eettisen päätöksenteon.<br />Ihmissuhdetyyli. Kuvaa yleisiä interaktion muotoja, ymmärrystä muista ihmisistä ja minkä tyyppisiä suhteita kohti henkilö pyrkii. Sisältää piirteitä kuten itsenäisyys, tarve kuulua ja autonomia.<br />Arkipäiväinen subjektiivisuus. Tavalliset subjektiiviset oletukset sekä mielen suuntautuminen.<br />Kognitiivinen tyyli. Kompleksisuuden hahmottamiskyky, epävarmuuden sietokyky, taipumus objektiivisuuteen.<br />
 62. 62. Persoonallisuustesti<br />
 63. 63. Lähde: Dawson, Heikkinen (2009). Identifying within-level <br />differences in leadership decision making <br />

×