Laporan eksekutif

5,145 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,145
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
704
Actions
Shares
0
Downloads
555
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan eksekutif

 1. 1. RingkasanEksekutif
 2. 2. E-1 Ringkasan Eksekutif Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula sistem pendidikan negara Malaysia secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan yang baharu. Kerajaan telah mengambil keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan berdasarkan standard pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara, dan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian, Kementerian telah memperoleh input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari UNESCO, Bank Dunia, OECD, dan enam Institusi Pengajian Tinggi Awam. Kajian ini juga melibatkan penyertaan pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, orang ramai dan murid di seluruh negara. Dokumen awal Pelan Pembangunan Pendidikan telah dibangunkan bagi menilai prestasi semasa sistem pendidikan Malaysia dengan mengambil kira secara objektif pencapaian lampau dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa depan. Pelan ini juga mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan. Usaha yang telah dirangka dan akan dilaksanakan untuk mentransformasi sistem pendidikan negara diharap dapat difahami dengan jelas oleh masyarakat keseluruhannya. Kementerian akan mendapatkan maklum balas tentang laporan awal pelan ini daripada seluruh komuniti sebelum laporan akhir pelan ini dihasilkan pada Disember 2012.
 3. 3. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-2 Ringkasan EksekutifPendidikan memainkan peranan utama bagi perkembangan menghargai perbezaan, seterusnya membina perkongsianekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Proses pengalaman dan aspirasi untuk masa depan Malaysia. Melaluipengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik perkongsian pengalaman dan aspirasi inilah identiti nasionaldarjah merupakan petunjuk utama yang dapat mengukur dan perpaduan negara dapat dipupuk.dengan tepat kemajuan masa depan sesebuah negara.Dalam menghadapi persaingan ekonomi global pada masa Sejak kebelakangan ini, sistem pendidikan negara telahini, kejayaan sesebuah negara amat bergantung pada ilmu menjadi perhatian dan perbahasan. Ibu bapa meletakkanpengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki harapan tinggi dan majikan menyuarakan kebimbanganoleh rakyat. Oleh itu, negara yang mempunyai rakyat terhadap keupayaan sistem pendidikan untuk menyediakanberpendidikan tinggi akan menikmati kemajuan ekonomi generasi muda secukupnya bagi menghadapi cabaran abadyang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga menjadi asas ke-21. Berdasarkan hakikat sesuatu sistem pendidikan yangpembinaan negara bangsa dan pengukuhan perpaduan. kompleks dan rencam, setiap negara memerlukan tempoh yangMelalui pendidikan, individu dapat meningkatkan taraf hidup, panjang untuk melihat impak perubahan yang dilaksanakan.menjadi ahli masyarakat yang berjaya dan penyumbang aktif Oleh itu, Kementerian perlu mengambil tindakan yang beranikepada pembangunan negara. Menerusi interaksi, individu dan pantas kerana perubahan yang dihasratkan adalah pentingdaripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan mesti dilaksanakan dengan segera.dan kaum dapat belajar untuk memahami, menerima dan
 4. 4. E-3 OBJEKTIF DAN PENDEKATAN Pembangunan Pendidikan dalam tempoh 2013-2025. KAJIAN SEMULA Tambahan lagi, buat pertama kalinya Kementerian telah melibatkan penyertaan rakyat secara besar-besaran. Laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan merupakan Sepanjang tempoh setahun, lebih 50,000 orang pegawai hasil penyelidikan yang mendalam dan pelibatan meluas Kementerian, guru, pemimpin sekolah, ibu bapa, murid masyarakat yang dijalankan oleh Kementerian. Pelan dan orang awam di seluruh negara telah dilibatkan melalui Pembangunan Pendidikan dibangunkan dengan tiga objektif temu bual, kumpulan fokus, tinjauan, dewan terbuka Dialog khusus, iaitu: Nasional dan perbincangan meja bulat. Kementerian telah melantik panel pakar yang terdiri daripada 12 ahli tempatan 1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem dan empat ahli antarabangsa bagi menyediakan input bebas pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap terhadap dapatan kajian semula sistem pendidikan negara. akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem; 2. ewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem M pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun akan datang; dan 3. enggariskan program transformasi sistem M pendidikan, yang merangkumi perubahan penting dalam Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan masyarakat yang meningkat, menyemarak serta menyokong keseluruhan transformasi perkhidmatan awam. Pendekatan yang digunakan dalam penyediaan Pelan Pembangunan Pendidikan adalah berani dan ulung kali dilaksanakan. Perspektif daripada pelbagai pakar dan agensi antarabangsa telah digarap untuk menilai dan mentaksir prestasi sistem pendidikan Malaysia. Agensi yang terlibat ialah Bank Dunia, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta enam universiti tempatan. Kementerian juga bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain untuk memastikan jajaran dengan dasar awam yang lain berkaitan pendidikan. Sebagai contoh, Kementerian bekerjasama dengan PEMANDU untuk membangunkan inisiatif pendidikan menerusi Program Tranformasi Kerajaan (GTP)2.0 bagi mencerminkan pembaharuan utama yang terkandung dalam Pelan
 5. 5. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-4 Ringkasan EksekutifPELABURAN YANG EKSHIBIT 1SIGNIFIKAN DAN MAPAN Perbelanjaan pendidikan asas1 sebagai % jumlah perbelanjaan kerajaan bagi Malaysia dan negara setara2 Peratus (2008)DALAM PENDIDIKAN 18 16Penyediaan sokongan dan sumber yang disediakan sesuatu 14 12 12sistem kepada sekolah memberi kesan penting kepada 11 11 9 Purataprestasi sekolah. Hal ini bertujuan membolehkan guru 7 OECD 8.7%dan pengetua/guru besar memberikan tumpuan kepadatugas utama mereka dalam melaksanakan pengajaran danpembelajaran yang berkesan. Oleh itu pelaburan dalam Thailand3 Malaysia3 Mexico Chile Hong Korea Singapore3 Indonesia3 Japansistem pendidikan merupakan ukuran penting kepada Kong3kesungguhan dan komitmen kerajaan terhadap pendidikan. Termasuk perbelanjaan mengurus dan pembangunan/kapital bagi pendidikan asas (rendah dan menengah) 2 Negara setara berasaskan kategori berikut: Harimau Asia (Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepun); jiran Asia TenggaraKerajaan Malaysia telah mengekalkan tahap pelaburan (Indonesia, Thailand Singapura), dan negara yang setanding KNDK per kapita (Mexico dan Chile) 3 Data bagi 2010yang tinggi dalam pendidikan sejak negara mencapai Nota: Data daripada 2008 atau 2010 bergantung kepada data terkini yang diperoleh. SUMBER: Kementerian Pelajaran Malaysia; OECD – Education at a Glance 2011; Singstat; Ministry of Finance Thailand; Ministry of Finance Indonesia; Education Bureau of Hong Kong. Data daripada 2008 atau 2010 bergantung kepadakemerdekaan lebih 55 tahun yang lalu. Pada awal tahun data terkini sedia ada1980-an, perbelanjaan Persekutuan untuk pendidikan rendahdan menengah sebagai peratus Keluaran Dalam NegaraKasar (KDNK) adalah yang tertinggi di Asia Timur. Pada LONJAKAN BESAR DALAMtahun 2011, jumlah perbelanjaan pendidikan sebanyak 3.8% MENINGKATKAN AKSESdaripada KDNK, atau 16% daripada jumlah perbelanjaanKerajaan bukan sahaja lebih tinggi daripada purata OECD KEPADA PENDIDIKANsebanyak 3.4% daripada KDNK dan 8.7% daripada jumlah Sistem pendidikan negara menyaksikan lonjakan besarperbelanjaan awam, malah adalah setara atau lebih tinggi sejak tahun 1957. Ketika negara mencapai kemerdekaan,daripada sistem berprestasi tinggi seperti Singapura, Korea lebih separuh daripada populasi tidak menerima pendidikanSelatan dan Jepun (Ekshibit 1). Pada tahun 2012, daripada formal, hanya 6% kanak-kanak menerima pendidikanjumlah bajet pendidikan sebanyak RM37 bilion, Kerajaan peringkat menengah, dan 1% sahaja mendapat pendidikanterus menyediakan peruntukan yang terbesar, iaitu 16% lepas menengah. Namun, lima setengah dekad kemudian,daripada jumlah bajet kepada Kementerian Pelajaran. akses kepada pendidikan telah mengalami perubahan yangPeruntukan ini menunjukkan komitmen Kerajaan terhadap melangkaui jangkaan.pendidikan sebagai satu daripada keutamaan negara. Pada tahun 2011, enrolmen di peringkat pendidikan rendah telah hampir sejagat, iaitu 94% dan peratusan murid yang tercicir daripada pendidikan rendah telah menurun secara signifikan (daripada 3% pada tahun 1989 kepada 0.2% pada tahun 2011). Kadar enrolmen di peringkat menengah rendah (Tingkatan 1 hingga 3) telah meningkat kepada 87%. Peningkatan terbesar berlaku di peringkat menengah atas (Tingkatan 4 hingga 5), dengan kadar enrolmen meningkat hampir dua kali ganda daripada 45% pada tahun 1980-an kepada 78% pada tahun 2011. Kadar enrolmen ini adalah lebih tinggi sekiranya enrolmen di
 6. 6. E-5 sekolah swasta juga diambil kira, iaitu 96% peringkat rendah, 91% menengah rendah, dan 82% menengah atas. Kadar ini SISTEM PENDIDIKAN adalah yang lebih tinggi berbanding dengan kebanyakan negara YANG KOMITED UNTUK membangun yang lain, namun masih rendah berbanding sistem pendidikan berprestasi tinggi seperti Singapura dan MEMBANGUNKAN MURID Korea Selatan. Pada masa yang sama, peluasan yang cepat berlaku dalam pendidikan prasekolah. Sekitar 77% murid SECARA MENYELURUH telah memasuki pendidikan prasekolah (sama ada kerajaan Kurikulum sekolah yang digubal merupakan satu usaha atau swasta), dan sasaran negara adalah untuk memperoleh berterusan bagi membangunkan anak-anak secara penyertaan sejagat menerusi Bidang Keberhasilan Utama Negara menyeluruh, merangkum pelbagai dimensi, iaitu intelek, (NKRA), yang terkandung dalam GTP. rohani, emosi, dan jasmani seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Program dan inisiatif yang Peningkatan yang signifikan dalam akses disusuli dengan membangunkan komponen bukan akademik dilaksanakan peningkatan dalam pencapaian murid. Kadar literasi remaja di dalam bilik darjah dan menerusi aktiviti kokurikulum. telah meningkat daripada 88% pada tahun 1990 kepada kadar Sebagai contoh, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral hampir sejagat sebanyak 99% masa kini, manakala kadar literasi adalah wajib untuk semua murid Tahun 1 hingga Tingkatan dewasa telah meningkat secara mendadak, iaitu daripada 5. Kementerian juga menetapkan setiap murid mengambil kurang 70% kepada lebih 90% dalam jangka masa yang sama. bahagian dalam sekurang-kurangnya 1 sukan, 1 kelab dan 1 Seterusnya, kadar populasi dewasa (berusia 15+ tahun) yang badan beruniform bagi membina bakat dan memupuk minat, tidak mengikuti persekolahan telah menurun, daripada 60% di samping membentuk kemahiran kepimpinan. Data yang pada tahun 1950 kepada kurang 10% pada tahun 2010. diperoleh menunjukkan kadar penyertaan dalam aktiviti Manakala kadar populasi (berusia15+) yang menamatkan kokurikulum adalah tinggi. pendidikan menengah telah meningkat daripada sekitar 7% pada tahun 1950 kepada hampir 75% dalam tempoh yang sama (Ekshibit 2). Pencapaian ini adalah sesuatu yang membanggakan negara. EKSHIBIT 2 Tahap pendidikan populasi berumur 15 tahun dan ke atas (1950-2010) Percent of population Tertiari Menengah Rendah Tanpa Persekolahan 1 1 2 2 2 2 3 6 6 7 8 9 10 13 10 13 15 19 24 31 33 35 39 39 38 41 51 56 43 59 41 61 38 33 39 60 56 50 26 44 22 37 18 32 28 15 21 15 13 12 10 9 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 SUMBER: Barro and Lee, 2010 (Eurostat, UN)
 7. 7. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-6 Ringkasan Eksekutif PRESTASI AKADEMIK MURID BERBANDING STANDARD ANTARABANGSA Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan. Sejarah sistem pendidikan Malaysia, seperti negara lain di dunia, memberi penekanan terhadap pembangunan kandungan pengetahuan yang kukuh menerusi mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa. Walau bagaimanapun, dari segi pengiktirafan di peringkat global, kemahiran murid adalah tidak mencukupi sekadar menguasai 3M (membaca, menulis dan mengira) sahaja apabila mereka meninggalkan persekolahan. Tumpuan bukan hanya kepada kepentingan pemerolehan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi. Prestasi murid Malaysia telah meningkat sejak beberapaFalsafah Pendidikan Kebangsaan dekad yang lalu, namun pencapaian yang membanggakan itu menghendapi risiko, dari segi relatif dan mutlak. Hal iniFalsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia telah disebabkan sistem pendidikan negara lain dapat meningkatkandigubal pada tahun 1988 dan disemak semula pada prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkantahun 1996, termaktub dalam visi Kementerian dan momentum tersebut secara berterusan. Jurang pencapaianKerajaan yang berhasrat melahirkan generasi holistik dari antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakinsegi intelektual, kerohanian, emosi dan jasmani melebar. Keduanya, pentaksiran antarabangsa menunjukkan“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha prestasi murid Malaysia semakin merosot dari segi mutlak.berterusan ke arah memperkembangkan Sepanjang dua dekad yang lalu, pentaksiran antarabangsalagi potensi individu secara menyeluruh dan murid seperti Programme for International Studentsbersepadu untuk mewujudkan insan yang Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematicsseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, and Science Study (TIMSS), telah muncul sebagai kaedahemosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah pendidikan daripada pelbagai sistem pendidikan. Pentaksiranbagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu ini mengambil kira pelbagai kemahiran kognitif sepertipengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, aplikasi dan penaakulan.bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbangan Ketika Malaysia mengambil bahagian dalam TIMSS buatterhadap keharmonian dan kemakmuran pertama kalinya pada tahun 1999, skor purata murid mengatasi purata antarabangsa dalam Matematik dan Sains.keluarga, masyarakat, dan negara”. Penyertaan dalam pusingan yang terkini pada tahun 2007 menunjukkan prestasi murid Malaysia telah menurun bawah
 8. 8. E-7 purata antarabangsa bagi mata pelajaran Matematik dan satu tahun persekolahan. Secara perbandingan, pencapaian Sains, disusuli penurunan dari segi kedudukan negara. Lebih murid berumur 15 tahun di Singapura, di Korea Selatan, di kritikal lagi, 18% dan 20% murid Malaysia gagal mencapai Hong Kong dan di Shanghai seolah-olah mempunyai tiga atau tahap kemahiran minimum dalam Matematik dan Sains pada lebih tahun persekolahan berbanding dengan murid berumur tahun 2007, iaitu peningkatan dua hingga empat kali ganda 15 tahun di Malaysia. daripada 7% dan 5% masing-masing pada tahun 2003. Keputusan PISA 2009+ (penyertaan kali pertama Malaysia) CONTOH KECEMERLANGAN juga tidak memberangsangkan kerana kedudukan Malaysia terletak dalam kelompok sepertiga terbawah dalam kalangan WUJUD DALAM SISTEM 74 negara peserta. Pencapaian ini juga meletakkan Malaysia PENDIDIKAN NEGARA bawah pencapaian purata antarabangsa dan OECD (Ekshibit Walaupun keputusan terkini TIMSS dan PISA telah mencetus 3). Hampir 60% murid berumur 15 tahun yang menyertai kebimbangan, namun terdapat banyak bukti kecemerlangan PISA gagal mencapai tahap kemahiran minimum dalam murid dan sekolah di seluruh negara yang telah mencapai Matematik, manakala 44% dalam Bacaan dan 43% dalam standard antarabangsa berdasarkan ukuran dalam bidang Sains tidak mencapai tahap kemahiran minimum. Perbezaan akademik dan bukan akademik. Ekshibit 4 menunjukkan sepintas skor sebanyak 38 mata dalam PISA adalah bersamaan dengan lalu sebahagian daripada pencapaian murid dan sekolah Malaysia di peringkat antarabangsa. Di samping itu, Kementerian telah mengiktiraf 66 sekolah di bawah program Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Sekolah berkenaan merupakan yang terbaik kerana memiliki ciri-ciri yang unik, menghasilkan kecemerlangan akademik dan bukan akademik murid secara tekal, dan berkeupayaan bersaing di peringkat antarabangsa. Sistem pendidikan negara juga berjaya mewujudkan sekolah, daerah dan negeri yang menunjukkan peningkatan di luar jangkaan yang membanggakan, misalnya, sejak lima tahun yang lalu, Johor merupakan salah sebuah negeri yang berada pada kedudukan lima terbawah berdasarkan prestasi murid dalam UPSR. Johor telah melaksanakan program peningkatan kemajuan sekolah yang menyeluruh dan berjaya meningkatkan pencapaiannya hanya dalam tempoh lima tahun. Johor, kini, berada dalam kelompok tiga teratas (diukur berdasarkan pencapaian murid). Begitu juga, terdapat sekolah di kawasan pedalaman seperti SK Ulu Lubai dan SK Bakalalan, di Sarawak, kedua-dua sekolah ini berada dalam komuniti yang berpendapatan rendah, namun berjaya merangkul anugerah amalan terbaik peringkat Komanwel pada tahun 2009 kerana berjaya melaksanakan perubahan yang mengagumkan. Kejayaan ini menunjukkan wujudnya peluang yang boleh dipelajari dan meningkatkan lagi amalan terbaik untuk diamalkan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.
 9. 9. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-8 Ringkasan EksekutifEKSHIBIT 3Perbandingan kedudukan PISA 2009+ bagi Malaysiadengan negara lain Negara serantau yang setara 1 Bacaan 2 Matematik 3 Sains Kedu- Skor Kedu- Skor Kedu- Skor dukan Negara min dukan Negara min dukan Negara min 1 Shanghai-China 556 1 Shanghai-China 600 1 Shanghai-China 575 2 Korea 539 2 Singapura 562 2 Finland 554 3 Finland 536 33 Hong Kong 555 3 Hong Kong 549 4 Hong Kong 533 4 Korea 546 4 Singapura 542 5 Singapura 526 5 Taiwan 543 5 Jepun 539 … … … 18 United Kingdom 494 20 Austria 496 20 Ireland 508 Purata OECD Purata OECD Purata OECD 19 Germany 497 21 Slovak Republic 497 21 Czech Republic 500 … … … 42 Russian Fed. 459 41 Croatia 460 40 Greece 470 Purata Antarabangsa Purata Antarabangsa Purata Antarabangsa 43 Chile 449 42 Israel 447 41 Malta 461 … … … 53 Thailand 421 52 Thailand 419 51 Thailand 425 … … … 55 MALAYSIA 414 57 MALAYSIA 404 52 MALAYSIA 422 … … … 62 Indonesia 402 68 Indonesia 371 66 Indonesia 383 Nota: Kedudukan negara dengan susunan menurun berdasarkan peratus yang mencapai prestasi teratas (Tahap 5 atau 6) SUMBER: PISA 2009+
 10. 10. E-9 CABARAN KEKAL WUJUD DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN MURID SECARA SAKSAMA Objektif yang sama penting dalam sistem pendidikan adalah memastikan kesaksamaan dalam keberhasilan murid. Malangnya, sehingga kini keberhasilan murid masih tidak saksama. Negeri yang mempunyai populasi sekolah luar bandar yang banyak, seperti Sabah dan Sarawak, secara purata, menunjukkan prestasi yang rendah berbanding Pentaksiran Antarabangsa TIMSS dan PISA negeri yang mempunyai bilangan sekolah luar bandar yang sedikit. Dalam UPSR, peratus jurang pencapaian antara TIMSS merupakan pentaksiran antarabangsa sekolah bandar dan luar bandar ialah 4% mata dan bagi Sijil berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran Pelajaran Malaysia (SPM), jurang pencapaian meningkat Matematik dan Sains di seluruh dunia. Pentaksiran kepada 8% mata. Walau bagaimanapun, kedua-dua jurang dibuat bagi mengukur prestasi murid pada Gred 4 (Tahun pencapaian ini telah menurun, masing-masing sebanyak 5% 4) dan Gred 8 (bersamaan dengan Tingkatan 2) yang mata dan 2% mata sejak enam tahun kebelakangan ini. merangkum dua aspek iaitu pengetahuan kandungan seperti Algebra, dan kemahiran kognitif seperti proses Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dan sekolah pemikiran penguasaan pengetahuan, aplikasi dan jenis kebangsaan juga semakin mengecil. Tidak wujud penaakulan. Ujian pertama kali ditadbir pada tahun perbezaan yang ketara antara sekolah kebangsaan dan sekolah 1995. Pada masa ini, lebih 50 buah negara menyertai jenis kebangsaan Cina dari segi pencapaian dalam UPSR. pentaksiran ini yang dikendalikan pada setiap empat Sejak lima tahun yang lalu, jurang pencapaian dalam kalangan tahun. Malaysia telah menyertai TIMSS sejak 1999 dan sekolah jenis kebangsaan Tamil telah berjaya dikurangkan melibatkan murid Tingkatan 2 sahaja. sebanyak 50%, dan jurang pencapaian antara sekolah jenis kebangsaan Tamil dengan sekolah kebangsaan dan sekolah PISA yang diselaraskan oleh OECD juga merupakan jenis kebangsaan Cina telah kurang kepada 4% mata. pentaksiran yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dikendalikan setiap tiga tahun, PISA bertujuan untuk Sebaliknya, jurang pencapaian antara jantina adalah menilai kecekapan dalam Bacaan, Matematik dan Sains signifikan dan terus meningkat, malah semakin melebar dalam kalangan murid berumur 15 tahun. Tumpuan dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini. Murid pentaksiran bukan pada kandungan kurikulum tetapi perempuan sentiasa mengatasi pencapaian murid lelaki keupayaan murid mengaplikasi pengetahuan dalam pada semua peringkat. Jurang pencapaian antara gender kehidupan sebenar. Penyertaan juga meliputi negara mula kelihatan di peringkat UPSR dan berterusan sehingga di luar keanggotaan OECD dengan pelibatan 74 ke peringkat universiti, iaitu 70% daripada kohort buah negara pada tahun 2009. Kali pertama Malaysia peringkat universiti terdiri daripada pelajar perempuan. menyertai PISA ialah pada tahun 2010 sebagai kitaran Walaupun fenomena ini bukan unik bagi Malaysia, namun pentaksiran untuk tahun 2009. ia memerlukan perhatian bagi memastikan negara tidak
 11. 11. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-10 Ringkasan EksekutifEKSHIBIT 4Contoh terkini pencapaian murid Malaysia di peringkatantarabangsa Julai 8th International Exhibition for Young Inventors, Pasukan Malaysia memperoleh pingat emas bagi rekacipta 2012 Thailand mereka. Genius Olympiad 2012 International High School Dua orang murid berumur 14 tahun berjaya mendapat tempat Project Fair on Environment, New York ketiga dalam pertandingan ini. 2nd International Folk Song and Dance Festival, Pasukan Malaysia seramai 15 orang memenangi Diploma Georgia Emas dan Perak. 5th Asian Schools Badminton Championship, Pasukan Malaysia seramai 16 orang pemain memenangi Hong Kong 3 pingat emas, 4 perak dan 9 gangsa. Jun The Invention and New Product Exposition, Pasukan Malaysia memenangi pingat emas dalam kategori 2012 Amerika Syarikat reka cipta pendidikan. 4th ASEAN School Games, Indonesia Pasukan Malaysia seramai 200 orang atlit memenangi sejumlah 100 pingat; menduduki tempat ketiga keseluruhan. Mei English Speaking Union International Public Seorang murid berumur 17 tahun muncul sebagai pemenang 2012 Speaking Competition, London terbaik Malaysia yang pertama. Okt ASEAN Primary School Sports Olympiad, Sekumpulan 36 orang murid memperoleh tempat kedua keseluruhannya; 2011 Indonesia memenangi 6 pingat emas, 2 perak dan 3 gangsa. Julai 52nd International Mathematical Olympiad, Pencapaian cemerlang murid Tingkatan 4 dengan mendapat pingat emas 2011 Belanda pertama Malaysia. 4 orang murid lain memperoleh keputusan yang turut membanggakan. 42nd International Physics Olympiad, Seorang murid Malaysia memperoleh pingat emas dan Thailand anugerah khas daripada European Physical Society. Dis International Competitions and 68 orang murid Malaysia memperoleh 94 pingat emas dan 2010 Assessments for Schools (ICAS)1 menerima pujian pada peringkat antarabangsa. Nov World Robot Olympiad (WRO), Korea Malaysia, diwakili oleh 3 sekolah, memperoleh pencapaian 2009 Selatan yang cemerlang keseluruhan di Korea Selatan – memenangi tempat kedua selama dua tahun berturut-turut. 1 Pentaksiran diagnostik bebas yang berpusat di Australia yang dilaksanakan setiap tahun SUMBER: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Bahagian Sukan
 12. 12. E-11 mempunyai kohot murid lelaki yang ‘tercicir’, yang lebih awal meninggalkan sistem persekolahan atau merupakan KEPELBAGAIAN PILIHAN kumpulan berpencapaian rendah. PERSEKOLAHAN Akhirnya, jurang ekuiti yang paling besar disebabkan oleh latar MEWUJUDKAN PERSEKITARAN belakang sosioekonomi murid. Jurang ini dilihat berdasarkan ETNIK YANG HOMOGEN tiga aspek: pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri, dan peratus murid menerima Kewujudan pelbagai jenis sekolah kebangsaan dan swasta di bantuan asas kewangan bawah Kumpulan Wang Amanah peringkat rendah dan menengah dalam sistem pendidikan Pelajar Miskin (KWAPM). Ketiga-tiga aspek ini merupakan menyediakan peluang kepada ibu bapa untuk memilih jenis bukti yang tekal bahawa murid daripada keluarga miskin sekolah bagi anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, kewujudan adalah kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga persekitaran etnik yang homogen di sekolah menimbulkan berpendapatan sederhana dan tinggi. Seperti yang ditunjukkan kebimbangan tentang kurangnya peluang untuk berinteraksi dalam Ekshibit 5, hanya 7% sekolah Band 1 dan 2 mempunyai dalam kalangan murid. Demi pengukuhan identiti dan perpaduan populasi lebih sepertiga daripada jumlah muridnya mendapat nasional, interaksi dalam kalangan murid perlu dipertingkatkan KWAPM berbanding 69% sekolah Band 6 dan 7 yang menerima bagi membolehkan mereka berkongsi pengalaman dan aspirasi bantuan KWAPM. masa depan Malaysia. Situasi kepelbagaian jenis sekolah yang wujud dalam sistem pendidikan pada masa ini tidak menyumbang EKSHIBIT 5 kepada interaksi yang dihasratkan. Taburan populasi murid yang menerima KWAPM1 mengikut band sekolah Data yang diperoleh menunjukkan bahawa lebih banyak murid Peratus sekolah (2011) Cina dan India berdaftar di SJK pada tahun 2011, berbanding 10 tahun yang lalu. Bilangan murid Cina yang berdaftar 100% = 2,296 3,858 42 di SJKC telah meningkat daripada 92% pada tahun 2000 Sekolah dengan <1/3 31 murid menerima kepada 96% pada tahun 2011. Peningkatan bagi murid India KWAPM 56 75 17 Sekolah dengan 1/3- 2/3 murid menerima KWAPM 25 Sekolah dengan >2/3 52 murid menerima 18 KWAPM 19 7 Sekolah baik, Sekolah Sekolah lemah, Band 1&2 sederhana, Band 6&7 Band 3,4,5 1 Hanya meliputi sekolah rendah, kecuali 1,060 sekolah di Sabah dan 418 sekolah di negeri lain kerana data tidak lengkap SUMBER: Bahagian Kewangan; Bidang Keberhasilan Utama Negara; Pangkalan data EMIS
 13. 13. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-12 Ringkasan Eksekutifyang berada di SJKT adalah lebih ketara, iaitu daripada 47%kepada 56%. Keadaan yang sama wujud di SK kerana 90% PULANGAN ATAS PELABURANenrolmen murid ialah Bumiputera. Di peringkat menengah TIDAK MEMENUHI HASRATpula, walaupun laluan persekolahan adalah satu sahaja, iaituSekolah Menengah Kebangsaan (SMK), namun keadaan Malaysia terus memperuntukkan bajet yang tinggi untukterpisah dan homogen masih wujud. Hal ini berasaskan pendidikan. Usaha ini telah meningkatkan akses yang hampirpemerhatian bahawa terdapat murid yang masih terbatas sejagat di peringkat pendidikan rendah. Pada masa yanguntuk terdedah kepada kepelbagaian, misalnya murid SJKC sama, akses di peringkat menengah telah meningkat dengancenderung untuk ke Sekolah Menengah Persendirian Cina ketara. Walau bagaimanapun, masih terdapat ruang untuk(SMPC), sementara itu terdapat murid SK menyambung menambah baik dari aspek kualiti, ekuiti dan perpaduan.pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Ekshibit 6 membandingkan perbezaan prestasi pelbagaiDalam usaha mencapai perpaduan, penting bagi setiap murid negara yang menyertai pentaksiran antarabangsaberinteraksi dan belajar bersama-sama rakan sebaya dan guru berdasarkan perbelanjaan pendidikan per murid. Perbezaandaripada pelbagai etnik, agama, budaya dan latar belakang setiap band prestasi (Lemah, Sederhana, Baik, Sangatsosioekonomi. Kementerian telah menyediakan program Baik, Cemerlang) adalah bersamaan dengan satu tahunRancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) menerusi persekolahan. Data yang diperoleh pada tahun 2010aktiviti kokurikulum bagi mengukuhkan interaksi dalam kalangan menunjukkan prestasi Malaysia berada pada kedudukanmurid di pelbagai jenis sekolah. Kajian semula yang dijalankan di belakang negara-negara yang menyediakan jumlaholeh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) mendapati peruntukan yang hampir sama atau lebih rendah sepertiprogram RIMUP berjaya mewujudkan pergaulan antara etnik Thailand, Chile, dan Armenia. Keadaan ini mungkindi dalam dan di luar bilik darjah. Oleh sebab kekurangan disebabkan peruntukan untuk pendidikan di Malaysiaperuntukan, telah berlaku penurunan yang ketara dari sudut tidak disalurkan kepada faktor yang memberi impakpengisian dan bilangan aktiviti untuk program RIMUP. tinggi terhadap keberhasilan murid, seperti latihan untuk meningkatkan kemahiran guru secara berterusan. Sistem pendidikan berprestasi tinggi seperti di Singapura, di Korea Selatan, dan di Shanghai sememangnya memperuntukkan jumlah bajet yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Sistem pendidikan negara juga mampu melonjak dengan adanya usaha transformasi yang utama seperti ini. Oleh itu, tahap perbelanjaan untuk pendidikan di Malaysia patut dikekalkan, namun kecekapan dan keberkesanan dalam pengagihan dan perbelanjaan bajet perlu dikaji semula. Imej oleh Yiie, Flickr CC 2.0
 14. 14. E-13 EKSHIBIT 6 Prestasi negara dalam pentaksiran antarabangsa berbanding perbelanjaan awam per murid Skor Skala Sejagat1 2009 (maksimum, median, minimum) 580 578 Shanghai Cemerlang 560 547 544 545 Singapura Hong Kong 540 Korea, Rep. 531 530 Finland 531 Sangat Belg.Flanders New Zealand Jepun Ontario baik Chinese Canada Netherlands 520 Australia UK Switzerland Taipei Estonia Norway Germany Iceland Poland Macao Denmark 500 489 Czech SAR, China Slovenia USA Baik Slovak Republic Hungary France Ireland Sweden Latvia Republic Portugal Italy Austria Spain Belg. CFB 480 Lithuania 486 Cyprus Luxembourg 478 Russia Croatia 464 483 Greece 460 Armenia Sederhana 455 Bahrain Israel Malta Syria Turkey Iran 441 Serbia 440 Chile Oman 458 458 Bulgaria Romania Saudi Arabia Uruguay Thailand Mexico 420 Algeria Mauritius 422 Philippines Malaysia2 W. Cape Moldova Botswana 400 El Savador Kazakhstan 412 Kuwait Jordan Colombia Argentina 402 Azerbaijan Tunisia 397 380 Ghana Indonesia Panama Georgia Lemah 360 Morocco 370 340 Kyrgyzstan 320 327 0 0–1,000 1,000– 2,000– 3000– 4,000– 5,000– 6,000– 7,000– 8,000– 9,000– 10,000+ 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Perbelanjaan awam per murid2, PPP unit 1 Skala sejagat berdasarkan metodologi Hanushek & Woessmann, bagi membolehkan perbandingan merentas sistem 2 Perbelanjaan awam per murid bagi pendidikan asas (tahap pendidikan prasekolah, rendah, dan menengah) bagi harga semasa 2008 Nota: Perbelanjaan awam Malaysia 2008 adalah USD3000 SUMBER: World Bank EdStats; IMF; UNESCO; PISA, TIMSS, PIRLS, Global Insight; McKinsey & Company
 15. 15. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-14 Ringkasan EksekutifASPIRASI TERHADAP SISTEM ▪▪ Kualiti: Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapatkan pendidikan cemerlang berdasarkan keunikanPENDIDIKAN DAN MURID DI sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Sistem pendidikan di MalaysiaMALAYSIA menetapkan aspirasi untuk meletakkan Malaysia dalamBagi memenuhi keperluan semua rakyat Malaysia kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsadan menyediakan negara untuk bersaing di peringkat mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15antarabangsa adalah penting untuk negara melakarkan tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan,wawasan kejayaan sistem pendidikan yang ingin Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahandibangunkan, khusus berdasarkan konteks Malaysia. yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan denganKumpulan murid terbaik yang bagaimanakah ingin konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itudihasilkan untuk berdepan dengan cabaran ekonomi abad diterima di peringkat antarabangsa.ke-21? Jenis pendidikan yang bagaimanakah perlu disediakanuntuk mereka hadapi dunia globalisasi yang pantas berubah? ▪▪ Ekuiti: Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakanKedua-dua aspirasi ini merangkumi dua aspek: pertama, pendidikan berkualiti kepada setiap kanak-kanak tanpasistem pendidikan secara keseluruhan, dan kedua, murid mengira kedudukan geografi, jantina atau latar belakangsecara individu. Visi dan aspirasi ini akan menjadi landasan sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkantransformasi sistem pendidikan Malaysia. lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara jantina sehingga 50% menjelang tahun 2020.Aspirasi sistemPelan pembangunan pendidikan ini berhasrat untuk ▪▪ Perpaduan: Murid yang berumur antara 7 hingga 17mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi tahun menghabiskan lebih satu perempat daripada masamenentukan kejayaaan sistem pendidikan Malaysia secara mereka di sekolah. Oleh itu, sekolah berperanan untukkeseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan murid.kecekapan (Ekshibit 7). Keberhasilan yang ditetapkan ini Melalui interaksi bersama murid lain dari pelbagai lataradalah selari dengan aspirasi yang disuarakan oleh peserta belakang sosioekonomi, agama dan etnik, dan belajarDialog Nasional Pendidikan Kebangsaan. Sistem pendidikan untuk memahami, menerima serta menghayati perbezaan,berprestasi tinggi juga menetapkan teras yang sama yang suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi dapatperlu dicapai. Tindakan bagi merealisasikan lima teras dibentuk. Kementerian berhasrat untuk menjanakan suatuberkenaan adalah penting, dan tidak ada inisiatif dalam teras sistem pendidikan yang memberi peluang kepada muridberkenaan yang boleh dilaksanakan secara berasingan, malah berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk danperlu disepadukan dan digerakkan secara bersama. memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.▪▪ Akses: Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat ▪▪ Kecekapan: Sistem pendidikan Malaysia telah kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian keberhasilan murid masih tidak setanding dengan perlu memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan masa menengah atas (Tingkatan 5) menjelang tahun 2020. kini, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.
 16. 16. E-15 EKSHIBIT 7 Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan Akses daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020 Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam Kualiti pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun 50% pengurangan dalam jurang pencapaian Ekuiti (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020 Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian Perpaduan pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid Kecekapan mengikut peruntukan sedia ada
 17. 17. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-16 Ringkasan EksekutifAspirasi murid ▪▪ Kemahiran Memimpin: Dalam dunia yang saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerjaMenjangkaui seluruh sistem pendidikan ini, pihak dengan orang lain secara berkesan adalah penting. Sistemberkepentingan jelas mengenai konsep “kualiti” yang perlu pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapaiada pada setiap murid. Maka pendidik, ibu bapa, murid dan potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yangsemua ahli masyarakat perlu bersatu dalam merealisasikan visi formal dan bukan formal, bekerja dalam pasukan danpendidikan sebagai wadah pembangunan murid yang holistik mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistemdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Visi ini juga menjadi pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaituasas kepada semua usaha penambahbaikan sistem pendidikan keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dansejak Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal pada tahun 1988. kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.Untuk maju, Pelan Pembangunan Pendidikan akan terus ▪▪ Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak menguasaimenggunakan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi sekurang-kurangnya bahasa Malaysia sebagai bahasamembangunkan pendidikan seimbang sebagai asas pencapaian kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggerisaspirasi setiap murid. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan sebagai bahasa komuniksai antarabangsa. Dengan tahapberprestasi tinggi yang dicapai oleh negara lain bagi mengenal penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan,pasti kemahiran khusus yang boleh diterapkan kepada murid murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysiabagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di sampingglobal (Ekshibit 8). itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajarai bahasa lain sebagai bahasa tambahan.▪▪ Pengetahuan: Di peringkat paling asas, setiap kanak- kanak perlu menguasai kemahiran literasi dan numerasi. ▪▪ Etika dan Kerohanian: Sistem pendidikan akan Selain itu, adalah penting bagi setiap murid menguasai menyediakan pengalaman kepada setiap kanak-kanak untuk mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid berdepan dengan cabaran yang bakal ditempuhi ketika juga perlu didedahkan dengan pengetahuan am yang dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia menerusi harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang pada mata pelajaran Sejarah, Kemanusiaan dan Geografi. Murid prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani juga digalakkan untuk menambah ilmu dan kemahiran melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga dalam bidang lain seperti Seni, Muzik dan Sukan. berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.▪▪ Kemahiran Berfikir: Setiap murid belajar cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang ▪▪ Identiti Nasional: Identiti nasional yang kukuh terikat kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dengan prinsip Rukunegara yang diperlukan untuk dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid akan membolehkan murid menghubungkan pelbagai disiplin berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira ilmu. Lebih penting lagi, dalam ekonomi berasaskan etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik pengetahuan, mereka mencipta ilmu yang baharu. Setiap perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang termasuk penyelesaian masalah, penaakulan dan pemikiran sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti kreatif dan inovatif. Dalam sistem pendidikan, bidang nasional yang sebenar, semangat kukuh cintakan tanah ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang air diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan hanya melalui belajar memahami, tetapi juga menerima berfikir secara kreatif di luar konteks akademik. serta menghayati hakikat kepelbagaian.
 18. 18. E-17 EKSHIBIT 8 Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya berupaya bersaing pada peringkat global bersaing pada peringkat global Setiap murid akan mempunyai … Kemahiran memimpin K emahiran dwibahasa K emahiran E tika dan kerohanian berfikir Pengetahuan I dentiti nasional … sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 19. 19. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-18 Ringkasan Eksekutif Imej oleh esharkj, Flickr CC 2.0SEBELAS ANJAKAN akan disusun untuk berkembang selaras dengan perkembangan kebolehan dan keupayaan pegawai Kementerian, guru danUTAMA UNTUK pemimpin sekolah. Keempat, faedah pelaksanaan cadangan perlu memberikan pulangan yang lebih besar berbandingMENTRANSFORMASIKAN dengan kekangan perbelanjaan dan operasi.SISTEM PENDIDIKAN NEGARA Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan yang perluSejak beberapa tahun kebelakangan, Kementerian telah dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkanmendapat input daripada pelbagai pihak berkepentingan, oleh semua rakyat Malaysia. Setiap anjakan perlu memberikaniaitu ahli pendidik, ahli akademik, ibu bapa dan murid tentang impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada limakeperluan untuk menyampaikan aspirasi sistem pendidikan keberhasilan sistem, seperti akses, kualiti, ekuiti, perpaduan,negara. Berdasarkan input yang banyak diperoleh, wujud dan kecekapan. Dimensi kualiti menjadi fokus utama yangkesepakatan yang tinggi tentang beberapa topik seperti merentasi semua anjakan kerana kualiti merupakan dimensikepentingan meningkatkan kualiti guru. Terdapat juga yang penting dan perlu diberikan perhatian yang segera.beberapa topik seperti masa depan pendidikan bahasa dari Sebahagian daripada anjakan ini merupakan perubahan strategiperspektif yang berbeza. dan hala tuju pendidikan. Anjakan yang lain merupakan perubahan operasi yang telah dan sedang dilaksanakanKementerian telah mengkaji semua cadangan dengan teliti dan mengikut dasar sedia ada di peringkat Kementerian danmengintegrasikannya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan sekolah. Sama ada perubahan bersifat strategi atau operasi,berdasarkan empat kriteria utama. Pertama, setiap tindakan semuanya menggambarkan perubahan amalan semasa.yang diambil perlu menyumbang kepada aspirasi sistem danmurid seperti yang telah dinyatakan. Sekiranya inisiatif yang Secara keseluruhan, anjakan yang dirancang merupakandikemukakan menghasilkan kesan yang negatif terhadap sesuatu yang dicadangkan oleh pihak berkepentingan dan dapatinisiatif yang lain atau menghasilkan aspirasi yang baharu, menangani permasalahan yang menimbulkan kebimbanganmaka inisiatif tersebut tidak akan diberi keutamaan. Kedua, masyarakat awam. Kementerian berharap kesepaduan harapanKementerian menggunakan bukti antarabangsa bagi mengenal akan menyediakan satu asas tumpuan yang boleh diterima olehpasti dan memberi keutamaan kepada faktor yang dapat semua warganegara Malaysia. Seksyen seterusnya merumuskanmembawa kelainan dalam sistem dan penambahbaikan kepada setiap anjakan dan menyediakan contoh perubahan besarmurid. Ketiga, cadangan perlu relevan dengan keadaan semasa menerusi inisiatif yang akan dilancarkan.dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian. Oleh itu, inisiatif
 20. 20. Sebelas anjakan untuk transformasi sistem E-19ANJAKAN MENYEDIAKAN MEMASTIKAN MELAHIRKAN TRANFORMASI MEMASTIKAN KESAMARA- SETIAP MURID RAKYAT KEGURUAN KEPIMPINAN TAAN AKSES PROFISIEN MALAYSIA SEBAGAI BERPRESTASI KEPADA DALAM DENGAN PROFESION TINGGI PENDIDIKAN BAHASA PENGHAYATAN PILIHAN DI TEMPATKAN BERKUALITI MALAYSIA DAN NILAI SETIAP BERTARAF BAHASA SEKOLAH ANTARA- INGGERIS BANGSA ▪ Menanda aras keupayaan ▪ Memperkenalkan kurikulum ▪ Memperkukuh pendidikan ▪ Mengetatkan syarat lantikan ▪ Memperkenalkan kriteria dalam kemahiran membaca, Bahasa Malaysia yang sama Sivik dengan menjadikan guru mulai 2013 supaya pemilihan berasaskan matematik dan sains pada peringkat rendah, perkhidmatan komuniti dalam kalangan graduan kompetensi dan dengan standard dengan sokongan sebagai prasyarat untuk 30% teratas memperkukuhkan proses antarabangsa pemulihan intensif untuk tamat persekolahan perancangan penggantian murid yang memerlukan menjelang 2017 ▪ Meningkatkan kualiti CPD bagi pengetua/guru besar ▪ Melancarkan kurikulum baru bagi menggantikan kelas mulai 2013, dengan lebih mulai 2013 sekolah menengah (KSSM) Peralihan ▪ Memperkukuh Pendidikan tumpuan ke atas keperluan dan semakan semula Islam dan Moral dengan individu dan latihan ▪ Melaksanakan pakej kerjaya kurikulum sekolah rendah ▪ Memperluas program LINUS memberi lebih fokus ke atas berasaskan sekolah baharu bagi pengetua guru (KSSR) pada 2017 supaya meliputi literasi teras nilai dan falsafah agama besar mulai 2013, dengan Bahasa Inggeris utama menjelang 2017 ▪ Memastikan guru memberi lebih sokongan, lebih ▪ Merombak peperiksaan dan fokus ke atas fungsi teras fleksibiliti pengoperasian pentaksiran kebangsaan ▪ Meningkatkan kemahiran ▪ Memperkembangan murid pengajaran mulai 2013 bagi menambah baik untuk meningkatkan Bahasa Inggeris guru dan secara holistik dengan dengan mengurangkan sekolah, kurikulum dan tumpuan terhadap memperluaskan peluang mengukuhkan keperluan beban pentadbiran kokurikulum, serta lebih kemahiran berfikir aras bagi pendedahan terhadap penyertaan murid dalam 1 akauntabiliti terhadap tinggi pada 2016 Bahasa Inggeris Sukan, 1 Kelab dan 1 Badan ▪ Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi meningkatkan keberhasilan Beruniform murid ▪ Meningkatkan kualiti ▪ Menggalakkan setiap murid dan prestasi mulai 2016 prasekolah dan mempelajari bahasa ▪ Mengukuhkan dan meningkatkan enrolmen tambahan menjelang 2025 memperluas RIMUP mulai ▪ Meningkatkan laluan guru kepada 100% menjelang 2016 untuk memudah cara untuk peranan kepimpinan, 2020 interaksi antara jenis sekolah, pakar pengajaran dan pakar kumpulan etnik dan sosio bidang khusus menjelang ▪ Melanjutkan pendidikan ekonomi 2016 wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula ▪ Membudayakan pada umur 6+ tahun, kecemerlangan berasaskan disokong dengan program pimpinan rakan sekerja dan pengekalan yang disasarkan proses pensijilan mulai 2025 dan latihan vokasional sebagi persediaan untuk pekerjaan ▪ Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus ANJAKAN 1 2 3 4 5
 21. 21. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-20 Ringkasan Eksekutif MENGUPAYA MEMANFAAT- MEN- BEKERJASAMA MEMAKSIMUM- MENINGKAT- JPN, PPD DAN KAN ICT BAGI TRANFORMASI DENGAN KAN KAN SEKOLAH MENINGKAT- KEBOLEH- IBU BAPA, KEBERHASILA KETELUSAN UNTUK KAN KUALITI UPAYAAN DAN KOMUNITI N MURID BAGI UNTUK MENYEDIAKAN PEM- KAPASITI DAN SEKTOR SETIAP AKAUNTABILITI PENYELESAIAN BELAJARAN PENYAMPAIAN SWASTA RINGGIT AWAM KHUSUS DI MALAYSIA KEMENTERIAN SECARA SECARA BERASASKAN MELUAS LANGSUNG KEPERLUAN ▪ Mempercepatkan ▪ Meningkatkan akses ▪ Mengupaya JPN dan PPD ▪ Melengkapi ibu bapa bagi ▪ Mengaitkan setiap program ▪ Menerbitkan laporan penambahbaikan prestasi internet dan persekitaran dengan memberi lebih hak membantu pembelajaran kepada keberhasilan murid tahunan awam bagi sekolah melalui program pembelajaran maya membuat keputusan anak mereka melalui sarana yang jelas dan kemajuan sasaran dan yang sistematik dan melalui 1BestariNet bagi terhadap bajet dan penglibatan ibu bapa dan merasionalisasi program inisiatif Pelan dipimpin PPD di semua semua 10,000 sekolah personel, serta akses atas talian kepada berimpak rendah pada Pembangunan Pendidikan negeri menjelang 2014 menjelang 2013 meningkatkan akuantabiliti kemajuan anak di sekolah setiap tahun, selaras mulai 2013 bagi KPI mulai 2013 (SAPS) dengan anjakan ▪ Meningkatkan autonomi ▪ Menambahkan kandungan keseluruhan kerajaan ke ▪ Melaksanakan semakan pengurusan berasaskan atas talian untuk ▪ Sekurang-kurangnya 2,500 ▪ Mendapatkan maklum balas arah Buget Berasaskan komprehensif pada tahun sekolah, termasuk lebih perkongsian amalan lagi personel ditempatkan daripada setiap Keberhasilan (OBB) 2015, 2020 dan 2025 bagi fleksibiliti pengoperasian terbaik bermula dengan daripada KPM dan JPN PIBG mengenai memastikan Pelan ke atas pengagihan bajet perpustakaan video guru kepada PPD untuk pelaksanaan kurikulum ▪ Memanfaatkan peluang Pembangunan Pendidikan dan pelaksanaan terbaik menyampaikan menyokong sekolah setempat dan kualiti guru meningkatkan efisiensi, kekal relevan dengan kurikulum, dimulai dengan pengajaran dalam mata menjelang 2014 mulai 2016 dengan mengagihkan memasukkan maklumbalas sekolah yang mencapai pelajaran kritikal pada peruntukan kepada bidang daripada pihak prestasi tinggi dan 2013 ▪ Memperkukuh ▪ 1,000 biasiswa daripada paling kritikal seperti berkepentingan dan menunjukkan peningkatan kebolehupayaan sektor swasta untuk murid peningkatan kemahiran dan mengambilkira prestasi besar ▪ Memanfaatkan kepimpinan bagi 150-200 berbakat daripada komuniti latihan guru perkembangan penggunaan ICT bagi jawatan kepimpinan utama miskin untuk belajar di persekitarannya ▪ Memastikan 100% pembelajaran jarak jauh mulai 2013 sekolah swasta dan sekolah memenuhi dan berasaskan kendiri antarabangsa keperluan infrastruktur untuk meningkatkan ▪ Memperkukuh fungsi utama asas menjelang 2015, kapasiti dan pembelajaran dan merasionalisasi struktur ▪ Memperluas model Sekolah bermula dengan Sabah lebih khusus Kementerian mulai 2016 Amanah kepada 500 buah dan Sarawak menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGOs yang berpotensi sebagai penganjur5 6 7 8 9 10 11
 22. 22. E-21 Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan Menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. akses kepada pendidikan berkualiti Setiap murid akan dapat menguasai dengan baik kemahiran bertaraf antarabangsa. literasi dan numerasi, iaitu kemahiran asas untuk pembelajaran Mengapakah perlu?: Asas kejayaan sistem persekolahan di masa hadapan, serta dalam mata pelajaran Sains, bidang bergantung pada apakah yang murid mesti tahu, utama bagi perkembangan ekonomi Malaysia. Murid akan faham dan mampu melakukannya. Sejak dahulu diajar mengikut kurikulum yang digubal berdasarkan standard lagi, murid Malaysia berkebolehan mengemukakan sistem pendidikan yang berprestasi tinggi dan tanda aras semula kandungan mata pelajaran yang diikuti. Walau ini perlu disahkan oleh badan bebas untuk meyakinkan ibu bagaimanapun, kemahiran ini kurang kritikal dalam bapa. Kementerian juga akan menetap dan memantau sasaran ekonomi yang sentiasa berubah pada masa ini. pencapaian murid dalam pentaksiran antarabangsa PISA dan Sebaliknya, murid perlu ada keupayaan penaakulan, TIMSS. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti membuat unjuran dan mengaplikasi pengetahuan lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan secara kreatif dalam suasana yang berlainan. Murid apabila diterima di peringkat antarabangsa. juga memerlukan ciri-ciri kepimpinan untuk bersaing di Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah peringkat global. Pentaksiran antarabangsa TIMSS dan (KSSM) dan semakan semula Kurikulum Standard PISA menunjukkan murid di Malaysia sukar mengaplikasi Sekolah Rendah (KSSR) pada 2017. Kurikulum sekolah kemahiran berfikir aras tinggi. Kajian tinjauan ke atas rendah dan menengah perlu disemak untuk mengimbangi set syarikat Malaysia dan syarikat antarabangsa juga ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti pemikiran kreatif, melaporkan bahawa murid Malaysia gagal menguasai inovasi, penyelesaian masalah, dan kepimpinan. Kurikulum ini kemahiran insaniah yang diperlukan oleh bakal majikan. memberi penekanan pada pengajaran berpusatkan murid dan Pada masa yang sama, pendidikan sering dilihat sebagai mempelbagaikan pengajaran, di samping turut memberi lebih pengupaya mobiliti sosial. Kanak-kanak yang dilahirkan penekanan pada penyelesaian masalah, tugasan berasaskan dalam keluarga miskin berpeluang memperoleh projek, memperkemaskan mata pelajaran atau tema dan pendapatan yang tinggi apabila dewasa, sekiranya melaksanakan pentaksiran formatif. Kurikulum baharu akan mereka berpeluang mendapat pendidikan tinggi. Walau menyokong dan mempercepatkan laluan pembelajaran untuk bagaimanapun, selagi status sosioekonomi kekal murid yang berprestasi tinggi menamatkan SPM dalam tempoh sebagai penentu kejayaan akademik dan merupakan empat tahun dan bukan lima tahun, dan UPSR diduduki pada faktor utama yang mewujudkan jurang pencapaian Tahun 5. Tambahan lagi, standard pembelajaran yang jelas murid, hasrat Kementerian untuk menukarkan mobiliti akan dirangka agar murid dan ibu bapa memahami kemajuan sosial dalam kalangan murid miskin sukar dicapai. yang dijangkakan bagi setiap tahun persekolahan. Apakah bentuk kejayaan?: Pertama, tahap keberhasilan Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan murid dan amalan pembelajaran terbaik akan ditanda untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran aras dan diselaraskan mengikut standard yang diguna berfikir aras tinggi pada 2016. Menjelang tahun 2016, pakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi supaya peratusan soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan ditambah murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global. sehingga merangkumi 80% daripada keseluruhan soalan UPSR, Kedua, murid yang memerlukan bimbingan tambahan 80% dalam pentaksiran pusat untuk Tingkatan 3, 75% daripada akan mendapat akses kepada bantuan yang bersesuaian keseluruhan soalan bagi mata pelajaran teras SPM dan 50% dengan keperluan bagi menjamin kejayaan mereka di bagi soalan mata pelajaran elektif SPM. Perubahan dalam reka sekolah. bentuk peperiksaan bermaksud guru tidak lagi perlu meramal bentuk soalan dan topik yang akan diuji, dan pada masa
 23. 23. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 E-22 Ringkasan Eksekutifyang sama tidak perlu melaksanakan latih tubi terhadap topik Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dantertentu. Sebaliknya, murid dilatih untuk berfikir secara kritis pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus.dan mengaplikasi ilmu yang dipelajari dalam pelbagai konteks Murid orang Asli dan kumpulan minoriti, dan murid kurangkeperluan. Penilaian berasaskan sekolah juga memberikan upaya fizikal dan pembelajaran akan menerima bantuantumpuan untuk menguji kemahiran berfikir aras tinggi. tambahan supaya mereka juga menikmati peluang yang sama seperti murid lain. Menjelang tahun 2025, mereka akanMeningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan memasuki sekolah yang mempunyai kemudahan dan peralatanenrolmen kepada 100% menjelang 2020. Setiap murid lengkap bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yangberumur 5+ tahun akan mendaftar di institusi pendidikan kondusif dan membantu. Mereka akan diajar oleh guruprasekolah yang dikendalikan oleh pihak awam dan swasta. yang telah diberi latihan khas untuk memahami keperluanKeluarga yang berpendapatan rendah dan tidak mampu mendaftar dan cabaran khusus murid, dan strategi pengajaran yanganak mereka ke prasekolah akan diberikan bantuan kewangan diperlukan, untuk mengajar murid yang mempunyai keperluanberdasarkan keperluan oleh Kementerian. Semua prasekolah akan khusus. Jika perlu, murid ini juga akan diberikan sokonganmengikuti standard kualiti kebangsaan, termasuk menempatkan melalui perluasan jaringan dengan kaunselor, ahli terapi danguru yang berkelayakan diploma di setiap prasekolah. Institusi pembantu guru.prasekolah ini akan diperiksa secara tetap oleh Kementerian atauMajlis Pendidikan dan Penjagaan Awal Kanak-Kanak Malaysia Anjakan 2: Memastikan setiap muridbagi memastikan standard minimum dicapai. profisien dalam Bahasa Malaysia danMelanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada Bahasa Inggeris11 tahun bermula pada umur 6+ tahun, disokong Mengapakah perlu?: Kepelbagaian budaya masyarakatdengan program pengekalan yang disasarkan dan Malaysia mewujudkan persekitaran semula jadi yanglatihan vokasional sebagi persediaan untuk pekerjaan. kondusif untuk melahirkan murid yang mahir dalamMenjelang tahun 2020, setiap murid akan meninggalkan alam lebih daripada satu bahasa. Sistem pendidikan semasapersekolahan dengan kelayakan minimum SPM atau kelayakan dapat meningkatkan keberhasilan murid melaluivokasional yang setara. Perubahan ini bermaksud pendidikan bahasa Malaysia. Penguasaan kemahiran berbahasawajib akan ditingkatkan daripada 6 tahun kepada 11 tahun. Malaysia adalah meluas dalam kalangan murid, denganEnrolmen murid dianggarkan akan meningkat sebanyak 5%, 75% murid mencapai tahap minimum kredit dalam10% dan 20% masing-masing di peringkat pendidikan rendah, peperiksaan SPM 2010. Bahasa Malaysia sebagaimenengah rendah, dan menengah atas (berdasarkan kadar mata pelajaran teras dalam UPSR kekal berada padaenrolmen pada tahun 2011 untuk sekolah awam dan swasta). tahap kadar lulus yang tinggi. Pencapaian yang samaMurid yang mempunyai risiko tercicir akan dibantu menerusi wujud di peringkat PMR dan SPM. Tahap pencapaianpelbagai inisiatif bagi mengekalkan mereka dalam sistem penggunaan bahasa Inggeris bagaimanapun adalahpendidikan, merangkumi bimbingan pemulihan kaunseling jauh lebih rendah, hanya 28% murid mendapat kredituntuk ibu bapa dan murid dan pelbagai inisiatif lain. Murid akan minimum dalam kertas Bahasa Inggeris SPM tahundiberi pilihan mengikuti pelbagai laluan pendidikan berdasarkan 2011 yang ditanda berdasarkan standard Kertasminat dan keupayaan mereka. Pilihan ini termasuk aliran teknik 1119 Cambridge. Kelemahan penguasaan kemahirandan vokasional yang diperluaskan, yang menawarkan kelayakan berbahasa Inggeris dalam kalangan siswazah baharudiiktiraf industri, dan peluang latihan industri menerusi merupakan satu daripada lima isu yang sering dihadapikerjasama rapat dengan sektor swasta. oleh majikan di Malaysia sejak tahun 2006.

×