Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinonimi

18,047 views

Published on

Published in: Education

Sinonimi

  1. 1. Sinonimi
  2. 2. Toni għandu ħafna b h ejjem . Toni għandu ħafna annimali .
  3. 3. Il-karta ta l -eżami kienet tqila . Il-karta ta l -eżami kienet diffiċli .
  4. 4. Il- ġemgħa bdiet tgħajjat “Sallbu!” Il- folla bdiet tgħajjat “Sallbu!”
  5. 5. Dak ir-raġel għani . Dak ir-raġel sinjur .
  6. 6. Fabian huwa tifel bravu . Fabian huwa tifel intelliġenti .
  7. 7. Aħna mistedn in għall- pranzu . Aħna mistedni n għall- ikla .

×