Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kelmet il-g ħ add
Qatt smajtu l-qawl li jg ħ id li min ma jqisx minn mitt jarda ma jag ħ milx qmis? Tafu liema hu dan il-qawl? Qis mitt darb...
Tafu tg ħ idu x’differenza tg ħ addi bejn tg ħ odd bil-Malti u tg ħ odd bl-Ingli ż ? 1  2  3  4  5  Xi numri bil-Malt...
E ż er ċ izzju Orali  Aqraw din is-silta . . . Marvic Bor ġ Mula ta 39 sena minn Pembroke, David Calleja ta’ 18-il sena...
Biex tikteb in-numru tajjeb tg ħ allem u ż a dawn il-mudelli: A ħ na ng ħ idu: in-numru tnejn ż ew ġ  roti ż ew ġ t it...
Nużaw il-mudelli ħamsa, ħames u ħamest
Jekk nu ż aw il-mudell ħ amsa ng ħ idu . . . tnejn tlieta erbg ħ a sitta sebg ħ a tmienja disg ħ a g ħ axra
Meta ng ħ idu ħ amsa niktbu: Tnejn Tlieta Erbg ħ a Ħ amsa Sitta Sebg ħ a  Tmienja Disg ħ a G ħ axra Erbg ħ a 4 Sebg ħ a ...
Jekk nu ż aw il-mudell ħ ames ng ħ idu . . . ż ew ġ tliet erba’ sitt seba’ tmien disa’ g ħ axar
Meta ng ħ idu ħ amsa niktbu: Ż ew ġ Tliet Erba’ Ħ ames Sitt Seba’ Tmien Disa’ G ħ axar Kilt ____ (4) ħ aw ħ iet, ____ (...
Jekk nu ż aw il-mudell ħ amest ng ħ idu . . . ż ew ġ t tlett erbat sitt sebat tmint disat g ħ axart
Meta ng ħ idu ħ amsa niktbu: Ż ew ġ t Tlett Erbat Ħ amest Sitt Sebat Tmint Disat G ħ axart Fil-kamra hemm ____ (4) ibnie...
Ikteb kliem minflok numri: Daqqu t-(3) _____ u qomt. Xtrajna (3) ____ kilos lan ġ as. Il- Ħ add li g ħ adda kilna (3) ____...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kelmet il-Għadd

8,772 views

Published on

Published in: Education

Kelmet il-Għadd

 1. 1. Kelmet il-g ħ add
 2. 2. Qatt smajtu l-qawl li jg ħ id li min ma jqisx minn mitt jarda ma jag ħ milx qmis? Tafu liema hu dan il-qawl? Qis mitt darba, aqta’ darba!
 3. 3. Tafu tg ħ idu x’differenza tg ħ addi bejn tg ħ odd bil-Malti u tg ħ odd bl-Ingli ż ? 1 2 3 4 5 Xi numri bil-Malti jinqalbu bil-maqlub ta’ kif naqrawhom bl-Ingli ż . Tistg ħ u ta ħ sbu f’xi e ż empji . . .
 4. 4. E ż er ċ izzju Orali Aqraw din is-silta . . . Marvic Bor ġ Mula ta 39 sena minn Pembroke, David Calleja ta’ 18-il sena minn Ħ al Safi u Peter Camilleri ta’ 33 sena minn Ta’ Xbiex qeg ħ din ji ġ u akku ż ati li serqu mas-6000 lira mid-dar ta’ Frankie Gatt ta’ 73 sena minn Ħ al Qormi.
 5. 5. Biex tikteb in-numru tajjeb tg ħ allem u ż a dawn il-mudelli: A ħ na ng ħ idu: in-numru tnejn ż ew ġ roti ż ew ġ t itfal
 6. 6. Nużaw il-mudelli ħamsa, ħames u ħamest
 7. 7. Jekk nu ż aw il-mudell ħ amsa ng ħ idu . . . tnejn tlieta erbg ħ a sitta sebg ħ a tmienja disg ħ a g ħ axra
 8. 8. Meta ng ħ idu ħ amsa niktbu: Tnejn Tlieta Erbg ħ a Ħ amsa Sitta Sebg ħ a Tmienja Disg ħ a G ħ axra Erbg ħ a 4 Sebg ħ a 7 Disg ħ a 9
 9. 9. Jekk nu ż aw il-mudell ħ ames ng ħ idu . . . ż ew ġ tliet erba’ sitt seba’ tmien disa’ g ħ axar
 10. 10. Meta ng ħ idu ħ amsa niktbu: Ż ew ġ Tliet Erba’ Ħ ames Sitt Seba’ Tmien Disa’ G ħ axar Kilt ____ (4) ħ aw ħ iet, ____ (7) larin ġ iet u ____ (9) bananiet. erba’ seba’ disa’
 11. 11. Jekk nu ż aw il-mudell ħ amest ng ħ idu . . . ż ew ġ t tlett erbat sitt sebat tmint disat g ħ axart
 12. 12. Meta ng ħ idu ħ amsa niktbu: Ż ew ġ t Tlett Erbat Ħ amest Sitt Sebat Tmint Disat G ħ axart Fil-kamra hemm ____ (4) ibniet, ____ (7) ir ġ iel u fil-gallinar hemm ____ (9) ifniek. erbat sebat disat
 13. 13. Ikteb kliem minflok numri: Daqqu t-(3) _____ u qomt. Xtrajna (3) ____ kilos lan ġ as. Il- Ħ add li g ħ adda kilna (3) ____ ifniek. tlieta tliet tlett

×