Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tööstuslik pööre euroopas

2,621 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tööstuslik pööre euroopas

  1. 1. TÖÖSTUSLIK PÖÖRE EUROOPAS AAVEL KOSTJAK 8.B KLASS TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUM
  2. 2. TÖÖSTUSLIK PÖÖRE Manufaktuuride asendumine vabrikutega, Masinate kasutuselevõtt, Käsitsitootmine asendumine vabrikutootmisega, Esimesed masinad tekstiiltööstuses – ketrus- ja kudumismasinad, Aurumasin.
  3. 3. ALGUSSai alguse Inglismaal 18. sajandil, sest Inglismaal oli ammu kaotatud feodalism, Inglismaa oli teistest enam arenenud, Inglismaal oli palju kolooniaid, mis andsid talle odavat toorainet.Teistesse riikidesse jõudis 19. sajandil.
  4. 4. TAGAJÄRJED (-) Käsitöölised jäid tööta, Kehvad töö- ja palgatingimused vabrikutes, Sageli töötasid ka lapsed, Linnastumine, Elu- ja olmetingimused linnades viletsad, Streigid, meeleavaldused, masinate lõhkumine, Tekkisid uued sotsiaalsed kihid: proletariaat ehk töölised ja vabrikuomanikud.
  5. 5. TAGAJÄRJED (+) Ühiskonna areng, Kiirem töö, tööviljakuse tõstmine, Tarbekaubad kättesaadavad, Elu- ja töötingimuste parandamine, Elujärje parandamine, Rahvaarvu kasv, Hariduse levik.
  6. 6. MÕJU INIMESTE ELULE Transpordi areng: auruvedur, raudteeliin, aurulaev – tööstuse arengu soodustamine (tooraine- ja kaubavedu), inimeste liikumine, maailmapildi avardumine. Elektri areng: patarei, elektrigenerator, elektrimootor, elektripirn – uus energiaallikas, tänavate valgustamine. Sidepidemisvahendite areng: telegraag, telefon, raadio – suhtlemine, info levik.
  7. 7. KASUTATUD KIRJANDUS Tannberg,T. 2003. Uusaeg II. Ajalooõpik 8. klassile. Tallinn: Avita

×