Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PANAHON NG
PANANAMPALATAYA
ARALING PANLIPUNAN
KRISTIYANISM
O?
ANG PAGLAKAS NG
KRISTIYANISMO
 doktrina ng Kristiyanismo sa
pagmamahal sa kapwa
 Pananampalataya sa iisang Diyos
 Buhay...
ANG MGA UNANG SIMBAHAN
 Payak na samahan
 “ecclesia” – pagpupulong
 Nagkita-kita sa mga tahanan
 Simbahan sa Rome,itin...
Mga Unang Simbahan
Mga Unang Simbahan
APOSTOL
PEDRO,NAGTAT
AG NG
SIMBAHAN SA
ROME
ISANG
PANLAHAT NA
PANANAMPALAT
AYA
Isang Panlahat na
Pananampalataya
BANAL NA KASULATAN
NEW
TESTAMENT
OLD
TESTAMENT
Isang Panlahat na
Pananampalataya
 Epistle – sulat ni Pablo sa mga Kristiyano na
nagtataglay ng mensahe ng pag-asa at pay...
AMBROSE JEROME
AUGUSTINE
GREGORY
Ang Organisasyon ng
Simbahan
 Mula Jerusalem hanggang Great Britain
 Hierarchy
PAROKY
A
• pari
DIOCE
SE
• obispo
ARCHDIO...
Ang Organisasyon ng
Simbahan
 Parokya-pinakamababa sa
hirarkiya;ginagampanan ng pari
 Diocese- pinagsama-samang
parokya;...
Mga
Kaparia
n
Ang Mga Batas ng Simbahan
 Canon Law o Batas ng Simbahan
 Heresy-pinakamasama sa lahat ng krimen
 Inquisition(Spanish I...
CODE OF
CANON LAW
PRANSISKANO
AT
DOMINIKO
Pagtatatag ng Samahang
Pransiskano at Dominiko
 Misyonero
 Order of Friars Minor/Franciscan-itinatag ni
Francis noong 12...
Pagtatatag ng Samahang
Pransiskano at Dominiko
 Order of Preachers/Dominican- itinatag ni
Dominic noong 1216
PAGTATANGGOL SA BANAL NA
LUPAIN
Pagtatanggol sa Banal na
Lupain
 Jerusalem-Holy Land
 Mga banal na lugar na may kaugnayan sa
buhay at kamatayan ni Hesus...
Panawagan para sa Krusada
 Emperador Alexius I
 Papa Urban II
 “kunin ang krus”
 Crusader- markado ng krus
Unang Krusada(1096-1099)
 10,000 magbubukid,tinalo ng seljuk turk
 20,000-25,000 kabalyerong French
CRUSADER STATES
Lati...
Ikalawang Krusada(1147-1149)
 Napasakamay ang Edessa sa seljuk Turk
 Bernard ng Clairvaux- nanawagan para sa
isa pang kr...
Ikatlong Krusada(1189-1192)
 Sinakop ng Seljuk Turk ang Crusader States
 Saladin- pinuno ng mga Muslim
 Mga nanguna sa ...
Ikaapat na Krusada(1202-1204)
 Papa Innocent III
 Sinalakay ang
Constantinople
Resulta ng mga Krusada
 Nabigo ang mga krusada na mabawi ang
Jerusalem
 Pagkatapos ng trahedya ng ikaapat na
krusada,ang...
Resulta ng mga Krusada
 Pinaunlad ang kalakalan sa pagitan ng
Silangan at Kanluran.
 Nagdulot ng panibagong sigla sa pag...
Pag-usbong ng Kulturang
Kristiyano
 Umusbong ang kabihasnang Europeo
TATLONG SALIK
Pamana ng
kabihasnang
Roman
Kultura ng...
Ang Kaayusang Panlipunan
 Ang mga mamamayan ay kasapi ng
simbahan.
 Maraming gusali sa bayan ang pagmamay-ari
ng Simbaha...
Ang Simbahan Bilang
Tagapagtanggol ng Kabihasnan
 Right of Sanctuary
 Ginampanan ng Papa ang ilan sa mga
kapangyarihan n...
Edukasyon
 Lahat ng karunungan ay may kaugnayan sa
simbahan.
 Ang sentro ng karunungan ay monasteryo at
katedral.
GRAMMA...
Unibersidad
 Samahan ng mga maestro o dalubhasa sa
sining.
 Bachelor of Arts.
 Masterpiece
 Ang bawat maestro ay may s...
Pilosopiya
 Theology
 Scholasticism- pinagsanib ang turo ng
Kristiyanismo at ang mga pilosopiya nina
Aristotle at Plato
...
Bernard ng Clairvaux Peter
Abelard
Albertus Magnus Thomas
Aquinas
Panitikan
 Vulgate
 Divine Comedy ni Dante
 The Canterbury Tales
Dula
 Mystery play
 Morality play
Vulgate The Canterbury
Tales
Arkitektura
 Basilica
 Nave
 Apse at Altar
 Gothic- mataas at patusok na arch para sa
bubong
Sining
 Mosaic
Basilica
Kumuha ng ¼ na bahagi ng papel
mga kamag-aral! 
Mga Katanungan
1.Ano ang pamagat ng aming inulat?
2.Ang ibig sabihin nito ay „markado ng krus‟.
3.Ang bahay-dalanginan ng ...
Mga Katanungan
9-10. Dalawang bahagi ng Banal na Kasulatan.
11-14.Ang mga kilalang manunulat ng 27 aklat
ng isang bahagi n...
Mga Katanungan
18. Siya ang nagsalin ng Biblia sa Latin.
(Clue: _ _ _ _ _ E)
19.Siya ang sentro ng Kristiyanismo.
20.Ang p...
MAGPALITAN NA PO NG
PAPEL!
MGA KASAGUTAN
1.Panahon ng Pananampalataya
2.Crusader
3.Simbahan
4.Universal
5.Pagpupulong
6.4 na krusada
7.Francis
8.Cano...
MGA KASAGUTAN
9-10. Lumang Tipan at Bagong Tipan/Old
Testament and New Testament
11.Matthew
12.Mark
13.Luke
14.John
15.Ere...
Mga Kasagutan
18.Jerome
19.Kristo/Diyos/Hesus
20.Parokya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panahon ng pananampalataya

16,811 views

Published on

Panahon ng pananampalataya

 1. 1. PANAHON NG PANANAMPALATAYA ARALING PANLIPUNAN
 2. 2. KRISTIYANISM O?
 3. 3. ANG PAGLAKAS NG KRISTIYANISMO  doktrina ng Kristiyanismo sa pagmamahal sa kapwa  Pananampalataya sa iisang Diyos  Buhay na walang hanggan
 4. 4. ANG MGA UNANG SIMBAHAN  Payak na samahan  “ecclesia” – pagpupulong  Nagkita-kita sa mga tahanan  Simbahan sa Rome,itinatag ni Pedro na pangunahing apostol ni Hesus  Namatay na martir  Obispo ng Rome  Katoliko-universal o pangkalahatan
 5. 5. Mga Unang Simbahan
 6. 6. Mga Unang Simbahan APOSTOL PEDRO,NAGTAT AG NG SIMBAHAN SA ROME
 7. 7. ISANG PANLAHAT NA PANANAMPALAT AYA
 8. 8. Isang Panlahat na Pananampalataya BANAL NA KASULATAN NEW TESTAMENT OLD TESTAMENT
 9. 9. Isang Panlahat na Pananampalataya  Epistle – sulat ni Pablo sa mga Kristiyano na nagtataglay ng mensahe ng pag-asa at payo  Ambrose-himno na inaawit  Jerome-isinalin ang Biblia sa Latin  Augustine-simbolo ng taimtim na debosyon sa Diyos  Gregory-hinikayat ang mga tao na manalig sa Diyos
 10. 10. AMBROSE JEROME
 11. 11. AUGUSTINE GREGORY
 12. 12. Ang Organisasyon ng Simbahan  Mula Jerusalem hanggang Great Britain  Hierarchy PAROKY A • pari DIOCE SE • obispo ARCHDIOCE SE • arsobisp o
 13. 13. Ang Organisasyon ng Simbahan  Parokya-pinakamababa sa hirarkiya;ginagampanan ng pari  Diocese- pinagsama-samang parokya;pinamamahalaan ng obispo;cathedral(simbahan),cathedra(trono)  Archdiocese o Metropolis-sentro ng kapangyarihan sa isang rehiyon;pinamamahalaan ng arsobispo
 14. 14. Mga Kaparia n
 15. 15. Ang Mga Batas ng Simbahan  Canon Law o Batas ng Simbahan  Heresy-pinakamasama sa lahat ng krimen  Inquisition(Spanish Inquisition/Roman Inquisition)  Erehe/Heretic  Excommunication-ipinagkakait ang serbisyo ng simbahan  Interdict-ipinagkakait ang serbisyo ng simbahan sa buong bayan ng nagkasala  Deposition-pagpapatalsik sa hari
 16. 16. CODE OF CANON LAW
 17. 17. PRANSISKANO AT DOMINIKO
 18. 18. Pagtatatag ng Samahang Pransiskano at Dominiko  Misyonero  Order of Friars Minor/Franciscan-itinatag ni Francis noong 1210
 19. 19. Pagtatatag ng Samahang Pransiskano at Dominiko  Order of Preachers/Dominican- itinatag ni Dominic noong 1216
 20. 20. PAGTATANGGOL SA BANAL NA LUPAIN
 21. 21. Pagtatanggol sa Banal na Lupain  Jerusalem-Holy Land  Mga banal na lugar na may kaugnayan sa buhay at kamatayan ni Hesus  Sinakop ng Seljuk Turk noong 1089 CE
 22. 22. Panawagan para sa Krusada  Emperador Alexius I  Papa Urban II  “kunin ang krus”  Crusader- markado ng krus
 23. 23. Unang Krusada(1096-1099)  10,000 magbubukid,tinalo ng seljuk turk  20,000-25,000 kabalyerong French CRUSADER STATES Latin Kingdom of Jerusalem Antioch Tripoli Edessa
 24. 24. Ikalawang Krusada(1147-1149)  Napasakamay ang Edessa sa seljuk Turk  Bernard ng Clairvaux- nanawagan para sa isa pang krusada
 25. 25. Ikatlong Krusada(1189-1192)  Sinakop ng Seljuk Turk ang Crusader States  Saladin- pinuno ng mga Muslim  Mga nanguna sa ikatlong krusada: Frederick Barbarossa ng Holy Roman Empire,Richard the Lionhearted ng England, Philip Augustus ng France
 26. 26. Ikaapat na Krusada(1202-1204)  Papa Innocent III  Sinalakay ang Constantinople
 27. 27. Resulta ng mga Krusada  Nabigo ang mga krusada na mabawi ang Jerusalem  Pagkatapos ng trahedya ng ikaapat na krusada,ang Simbahan ay tumanggap ng maraming puna at pintas  Napalawig ng mga lord ang kanilang lupain.  Vassal  Pinaunlad ang agham ng pakikidigma
 28. 28. Resulta ng mga Krusada  Pinaunlad ang kalakalan sa pagitan ng Silangan at Kanluran.  Nagdulot ng panibagong sigla sa paghahanap ng bagong ruta ng kalakalan.  Natuklasan ng mga Europeo ang Asya.
 29. 29. Pag-usbong ng Kulturang Kristiyano  Umusbong ang kabihasnang Europeo TATLONG SALIK Pamana ng kabihasnang Roman Kultura ng mga Tribong Germanic na lumusob sa Europe Kultura ng Simbahang Katoliko
 30. 30. Ang Kaayusang Panlipunan  Ang mga mamamayan ay kasapi ng simbahan.  Maraming gusali sa bayan ang pagmamay-ari ng Simbahan.  Responsibilidad ng Simbahan na subaybayan at alalayan ang mga kilos at pag-uugali ng mga tao.
 31. 31. Ang Simbahan Bilang Tagapagtanggol ng Kabihasnan  Right of Sanctuary  Ginampanan ng Papa ang ilan sa mga kapangyarihan ng mga dating emperador ng Imperyong Roman
 32. 32. Edukasyon  Lahat ng karunungan ay may kaugnayan sa simbahan.  Ang sentro ng karunungan ay monasteryo at katedral. GRAMMAR SCHOOL  Latin  Pitong liberal arts
 33. 33. Unibersidad  Samahan ng mga maestro o dalubhasa sa sining.  Bachelor of Arts.  Masterpiece  Ang bawat maestro ay may sariling lupon ng mga mag-aaral.
 34. 34. Pilosopiya  Theology  Scholasticism- pinagsanib ang turo ng Kristiyanismo at ang mga pilosopiya nina Aristotle at Plato  Bernard ng Clairvaux- “itakwil ang mundo at manalig sa Diyos”  Peter Abelard  Albertus Magnus  Thomas Aquinas
 35. 35. Bernard ng Clairvaux Peter Abelard
 36. 36. Albertus Magnus Thomas Aquinas
 37. 37. Panitikan  Vulgate  Divine Comedy ni Dante  The Canterbury Tales Dula  Mystery play  Morality play
 38. 38. Vulgate The Canterbury Tales
 39. 39. Arkitektura  Basilica  Nave  Apse at Altar  Gothic- mataas at patusok na arch para sa bubong Sining  Mosaic
 40. 40. Basilica
 41. 41. Kumuha ng ¼ na bahagi ng papel mga kamag-aral! 
 42. 42. Mga Katanungan 1.Ano ang pamagat ng aming inulat? 2.Ang ibig sabihin nito ay „markado ng krus‟. 3.Ang bahay-dalanginan ng mga Kristiyano. 4.Kahulugan ng salitang „Katoliko‟. 5.Ang „ecclesia‟ ay nangangahulugang _______. 6.Ilan ang naganap na mga krusada? 7.Nagtatag ng Franciscan Order. 8.Ang Batas ng Simbahan ay kilala din bilang ___.
 43. 43. Mga Katanungan 9-10. Dalawang bahagi ng Banal na Kasulatan. 11-14.Ang mga kilalang manunulat ng 27 aklat ng isang bahagi ng Banal na Kasulatan. 15.Tinawag na ____ ang mga taong hindi naniniwala sa doktrina ng simbahan. 16.Tinaguriang „Holy Land‟ ng mga Jew. 17.Sulat ni Pablo sa mga Kristiyano na nagtataglay ng mga mensaheng nagtataglay ng pag-asa at payo.
 44. 44. Mga Katanungan 18. Siya ang nagsalin ng Biblia sa Latin. (Clue: _ _ _ _ _ E) 19.Siya ang sentro ng Kristiyanismo. 20.Ang pinakamababang baitang sa organisayon ng Simbahan.
 45. 45. MAGPALITAN NA PO NG PAPEL!
 46. 46. MGA KASAGUTAN 1.Panahon ng Pananampalataya 2.Crusader 3.Simbahan 4.Universal 5.Pagpupulong 6.4 na krusada 7.Francis 8.Canon Law
 47. 47. MGA KASAGUTAN 9-10. Lumang Tipan at Bagong Tipan/Old Testament and New Testament 11.Matthew 12.Mark 13.Luke 14.John 15.Erehe/heretic 16.Jerusalem 17.Epistle
 48. 48. Mga Kasagutan 18.Jerome 19.Kristo/Diyos/Hesus 20.Parokya

×