Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendario probas acceso_2018

61 views

Published on

pruebas de acceso a grado medio

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Calendario probas acceso_2018

  1. 1. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela www.edu.xunta.es Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores de Formación Profesional Convocatoria 2018 Probas de acceso Datas grao superior Datas grao medio Inscrición para a proba. 8 – 23 febreiro 12 - 23 marzo Publicación das listaxes provisionais: -de inscrición. -de exencións. -de proba adaptada. 6 marzo 16 abril Reclamación contra as listaxes provisionais. 7 - 9 marzo 17 – 20 abril Publicación das listaxes definitivas: -de inscrición. -de exencións. -de proba adaptada. 23 marzo 15 maio Publicación dos centros públicos onde se realizarán as pro- bas cos centros de inscrición que teñen adscritos. 23 marzo 15 maio Celebración da proba. 19 abril 31 maio Publicación da listaxe de cualificacións provisionais. 4 maio 12 xuño Reclamación contra a listaxe de cualificacións provisionais. 7 – 9 maio 13 - 15 xuño Publicación da listaxe de cualificacións definitivas. 1 xuño 22 xuño Entrega de certificados nos centros. A partir do 4 de xuño A partir do 25 de xuño Recursos contra as cualificacións definitivas de probas de acceso. 4 xuño - 4 de xullo 25 xuño - 26 xullo Resolución administrativa. 4 xuño - 30 de setembro 25 xuño - 30 setembro

×