Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point

162 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power point

  1. 1. Informàtica Internet i la web 2.0
  2. 2. História d’Internet <ul><li>El mes de juliol de 1961 Leonard Kleinrock va publicar des del MIT el primer document sobre la teoria de commutació de paquets. Kleinrock va convèncer a Lawrence Roberts de la factibilitat teòrica de les comunicacions via paquets en comptes de circuits, la qual cosa va resultar ser un gran avenç en el camí cap al treball informàtic en xarxa. L'altre pas fonamental va ser fer dialogar als ordinadors entre si. Per explorar aquest terreny, el 1965, Roberts va connectar un ordinador TX2 a Massachusetts amb un Q-32 a Califòrnia a través d'una línia telefònica commutada de baixa velocitat, creant així la primera (encara reduïda) xarxa d'ordinadors d'àrea àmplia mai construïda. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>* 1986: La NSF va començar el desenvolupament de NSFNET que es va convertir en la principal Xarxa en arbre d'Internet, complementada després amb les xarxes NSINET i ESNET, totes elles als Estats Units. Paral.lelament, altres xarxes troncals a Europa, tant públiques com comercials, juntament amb les americanes formaven l'esquelet bàsic (&quot;backbone&quot;) d'Internet.     * 1989: Amb la integració dels protocols OSI en l'arquitectura d'Internet, es va iniciar la tendència actual de permetre no només la interconnexió de xarxes d'estructures diferents, sinó també la de facilitar l'ús de diferents protocols de comunicacions.     * 2006: El 3 de gener, Internet va arribar als mil cent milions d'usuaris. Es preveu que en deu anys, la quantitat de navegants de la Xarxa augmentarà a 2.000 milions </li></ul>
  4. 4. La web 2.0 <ul><li>El terme Web 2.0 aquesta comunament associat amb un fenomen social, basat en la interacció que s'aconsegueix a partir de diferents aplicacions a la web, que faciliten el compartir informació, la interoperabilitat, el disseny centrat en l'usuari o DCU i la col.laboració en la World Wide Web. Exemples de la Web 2.0 són les comunitats web, els serveis web, les aplicacions Web, els serveis de xarxa social, els serveis d'allotjament de vídeos, les wikis, blogs, mashups i folcsonomies. Un lloc web 2.0 permet als seus usuaris interactuar amb altres usuaris o canviar contingut del lloc web, en contrast a llocs web no-interactius on els usuaris es limiten a la visualització passiva d'informació que se'ls proporciona </li></ul>
  5. 5. <ul><li>La Web 2.0 aquesta associa estretament amb (Tim O'Reilly), a causa de la conferència sobre la Web 2.0 d'O'Reilly Media el 2004. Encara que el terme suggereix una nova versió de la World Wide Web, no es refereix a una actualització de les especificacions tècniques de la web, sinó més aviat a canvis acumulatius en la forma en què desenvolupadors de programari i usuaris finals utilitzen la web. El fet que la Web 2.0 és qualitativament diferent de les tecnologies web anteriors ha estat qüestionat pel creador de la World Wide Web Tim Berners-Lee, que qualifico l'acabo com &quot;tan sols un argot&quot; - precisament perquè tenia la intenció que Web incorporés aquests valors en el primer lloc. </li></ul>

×