Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M&A and China - What is Really Happening?

523 views

Published on

Aalto Capitalilla on ilo kutsua Teidät Kiina-aiheiseen aamuun. Tilaisuudessa pureudumme Kiinan talouden kasvunäkymiin – onko Kiinasta tulevaisuuden globaalin kasvun veturiksi? Lisäksi saamme paikallisen toimijan näkemyksen Kiinan yrityskauppamarkkinasta. Poliittisen näkökulman maiden suhteista tulee kertomaan kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Ravintola Savoyn Salikabinetti,
23. syyskuuta klo 08:30 – 10:30

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×