Python

1,724 views

Published on

Presentació damunt Python al creant bits del 4-12-2009 al Parc Bit.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Python

 1. 1. La tecnologia web al teu servei <ul><li>Benvinguda
 2. 2. Introducció a Python (1,5 h)
 3. 3. Pausa (15 min)
 4. 4. Introducció a Django (1,5 h)
 5. 5. Pausa
 6. 6. Desplegament de Django (45 min)
 7. 7. ... </li></ul>twitter o flickr: #creant_bits
 8. 8. Què és Python <ul><li>Un llenguatge interpretat orientat a objectes
 9. 9. Una eina de desenvolupament ràpid
 10. 10. Amb una sintaxi clara
 11. 11. Lliure i multiplataforma
 12. 12. Creat per Guido Van Rossum al 1991
 13. 13. I que pren el nom dels Monty Python Flying Circus
 14. 14. Amb llibreries per a pràcticament qualsevol cosa </li></ul>
 15. 15. Per a què serveix? <ul><li>Administració de sistemes
 16. 16. Interfícies gràfiques
 17. 17. Programació web
 18. 18. Càlcul numèric
 19. 19. Aplicacions amb accés a BD
 20. 20. Integració (glue language)
 21. 21. Prototipat
 22. 22. Desenvolupament ràpid i àgil </li></ul>
 23. 23. Mancances <ul><li>Sistemes de temps real
 24. 24. Sistemes amb temps de processament crítics
 25. 25. No es tant ràpid com els llenguatges compilats
 26. 26. El GIL pot ser un problema </li></ul>Però sempre hi ha maneres de fer-ho si convé!
 27. 27. Comencem! <ul><li>python </li></ul>Editors: <ul><li>Netbeans
 28. 28. Eclipse + PyDev
 29. 29. Vim, Gvim
 30. 30. Emacs
 31. 31. Ulipad
 32. 32. Notepad++
 33. 33. ... </li></ul>
 34. 34. Però abans un poc de Zen
 35. 35. Ara sí: Python com a calculadora
 36. 36. Una consola millor: ipython <ul><li>Administració de sistemes
 37. 37. Consola més ”amigable”
 38. 38. Autocompletat
 39. 39. I un munt de drecers
 40. 40. És massa bo per no fer-ho servir! </li></ul>
 41. 41. ipython provau el help i el dir
 42. 42. Parlem ara de la identació <ul><li>Forma part del llenguatge
 43. 43. Força la legibilitat
 44. 44. No té més problemes que pensar a configurar el nostre editor: </li><ul><li>tabs a espais
 45. 45. 4 espais per tab
 46. 46. i ja de pàs posau-ho com utf-8
 47. 47. i retorns tipus unix </li></ul></ul>
 48. 48. Cadenes
 49. 49. I tot és un objecte! <ul><li>len(”tot és un objecte”)
 50. 50. ”hola”.split('o')
 51. 51. (3+4j).real
 52. 52. Feis dir(”hola”)
 53. 53. 5.3.is_integer() </li></ul>
 54. 54. Cadenes i Slice <ul><li>Les cadenes són immutables
 55. 55. Podem accedir als seus elements tractact-les com a vectors
 56. 56. L'slicing ens permet seleccionar un sols caràcter, o un grup </li><ul><li>cadena[0]
 57. 57. cadena[1:3]
 58. 58. cadena[-1] </li></ul></ul>
 59. 59. Exemples amb cadenes
 60. 60. Llistes i tuples <ul><li>Les llistes són mutables
 61. 61. Les tuples són inmutables
 62. 62. Poden contenir qualsevol objecte
 63. 63. Repetesc: qualsevol </li></ul>
 64. 64. Què podem fer amb les llistes? <ul><li>Sumar (+)
 65. 65. Seleccionar-ne un subconjunt (slice)
 66. 66. Esborrar-ne elements (del llista[x])
 67. 67. Ordenar-les amb llista.sort() </li></ul>
 68. 68. Diccionaris <ul><li>Es defineix amb dict
 69. 69. O bé creant-lo:
 70. 70. dir(diccionari) </li></ul>
 71. 71. Fent feina amb diccionaris
 72. 72. Estuctures de control <ul><li>IF
 73. 73. No hi ha sèntencies case o switch!
 74. 74. Amb l'estructura de l'if i els diccionaris no és necessària </li></ul>if condicio: # elif condicio: # elif condicio: # else: #
 75. 75. Un parell de tipus més <ul><li>Conjunts: Set
 76. 76. None
 77. 77. True
 78. 78. False
 79. 79. A efectes de comparació és fals: None, False, zero o buid </li></ul>
 80. 80. Exemples amb if
 81. 81. For <ul><li>Ens permet recorre llistes o qualsevol cosa que permeti la iteració (recordau el duck typing?)
 82. 82. for element in llista:
 83. 83. codi
 84. 84. else:
 85. 85. codi </li></ul>
 86. 86. Exemples amb FOR
 87. 87. While <ul>while condicio: <ul>codi </ul>else: <ul>codi </ul></ul>
 88. 88. Cream un arxiu <ul><li>Podem crear programes i guardar-los a un arxiu
 89. 89. Configuram l'editor: tabs a espais
 90. 90. Tabs a 4 espais
 91. 91. UTF-8 i salt de línia Unix </li></ul>#!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- # autor: # licence: if __name__ == '__main__': pass
 92. 92. Funcions #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- def fibo(n): &quot;&quot;&quot;Calcula el número indicat per n de la successió de fibonnaci. An = An-1 + An-2 Paràmetres: n és un nombre enter. Nota: la seqüència comença pel zero. &quot;&quot;&quot; if n == 1: return 1 elif n==0: return 0 else: return fibo(n-1)+fibo(n-2) if __name__ == '__main__': print &quot;fibonacci 2 %s: &quot; % fibo(2) print fibo(3) print fibo(10) Definició de la funció documentació retorn execució
 93. 93. POO: classes #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- class Prova: &quot;Classe de prova&quot; def __init__(self, a, b): self.a = a self.b = b def suma(self): return self.a+self.b if __name__ == '__main__': p = Prova(2, 5) print p.suma() p = Prova('hola', ' com anam') print p.suma() constructor atributs mètode
 94. 94. POO (2) #!/usr/bin/env python # -*- coding: UTF-8 -*- class Prova: &quot;Classe de prova&quot; VALOR = 10 def __init__(self, a, b): self.a = a self.b = b def suma(self): &quot;mètode lligat a la instància&quot; return self.a+self.b @classmethod def where_am_i(cls): &quot;Exemple de mètode estàtic. Mètode de classe&quot; return __name__ @property def major(self): if self.a >= self.b: return self.a else: return self.b mètode de classe estàtic propietat
 95. 95. Els mòduls <ul><li>from math import *
 96. 96. from math import sin
 97. 97. import math </li></ul>sin(10) en els dos primers casos math.sin(10) en el segon
 98. 98. Què ens falta? <ul><li>Herència i polimorfisme
 99. 99. Decoradors, generadors, iteradors
 100. 100. Comprehensió de llistes, unicode, ...
 101. 101. Manipulació d'arxius
 102. 102. Creació de mòduls, instrospecció
 103. 103. Excepcions, try...finally
 104. 104. Estudi de les llibreries bàsiques
 105. 105. Depuració </li></ul>
 106. 106. Però ja tenim el 80% <ul><li>Amb això ja podem entendre el codi
 107. 107. Començar a crear scripts
 108. 108. Llegir la documentació </li></ul>
 109. 109. Recordau! <ul><li>Convé configurar l'editor
 110. 110. help i dir són els vostres amics
 111. 111. Python NO es Java, no és PHP, té la seva manera de programar
 112. 112. En cas de dubte consultau el Zen
 113. 113. I seguiu les normes d'estil PEP-8 </li></ul>
 114. 114. Pausa! Gràcies! En uns minuts més! amb Django!

×