Oracions Subordinades Adjectives

38,059 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

Oracions Subordinades Adjectives

  1. 1. ORACIONS SUBORDINADES ADJECTIVES Llengua Catalana i literatura
  2. 2. Característiques <ul><li>S’insereixen a l’oració principal mitjançant un pronom relatiu. </li></ul><ul><li>La oració subordinada té la funció de complement del nom . És a dir actua com un adjectiu. </li></ul><ul><li>Hi ha quatre pronoms invariables ( què, que, qui, on) i un de variable ( el qual, la qual, els quals, les quals ) </li></ul>
  3. 3. Funcions del pronom relatiu <ul><li>El noi ( que havia quedat amb la Laia) l’ha deixat plantada. </li></ul><ul><li>antecedent _______________________ </li></ul><ul><li>Oració subordinada adj. (Cn) </li></ul><ul><li>El pronom relatiu fa 2 funcions: </li></ul><ul><li>1) com a relatiu, fa de nexe </li></ul><ul><li>2) com a pronom té una funció dins de l’oració subordinada, pel fet de referir-se a un antecedent anterior, de l’oració principal. </li></ul>
  4. 4. exemples <ul><li>La pel·lícula ( de què et parlo) és obra d’un director francès. </li></ul><ul><li> __ CRV _______ Pronom relatiu  de què </li></ul><ul><li>O. Sub. Adj. (Cn) 1) nexe </li></ul><ul><li> 2) funció: CRV (parlar de) </li></ul><ul><li>L’assignatura ( que he triat) sembla interessant. </li></ul><ul><li> __ CD ________ Pronom relatiu  que </li></ul><ul><li>O. Sub. Adj. (Cn) 1) nexe </li></ul><ul><li> 2) funció: CD </li></ul>
  5. 5. Classes de subordinades adjectives <ul><li>Segons la relació de significat que té la subordinada amb l’antecedent: </li></ul><ul><li>1) O. SUB. ADJ. EXPLICATIVES : afegeixen una informació al nom antecedent. Van entre comes. </li></ul><ul><li>p. ex: Els treballadors, que han fet vaga, han estat sancionats. </li></ul><ul><li>2) O. SUB. ADJ. ESPECIFICATIVES : restringeixen o limiten el significat del nom que és l’antecedent. </li></ul><ul><li>p. ex: Els treballadors que han fet vaga han estat sancionats. (només els que han fet vaga, no tots els de l’empresa) </li></ul>

×