Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Musicapopularurbana

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Musicapopularurbana

 1. 1. MÚSICA POPULAR URBANA
 2. 2. Què és? <ul><li>Formes d’expressió més difoses </li></ul><ul><li>Fenomen cultural que ha tingut molta transcendència des del s.XX. </li></ul>
 3. 3. Influència dels avenços tecnològics <ul><li>Nous sistemes de gravació i reproducció del so. </li></ul><ul><li>Modificació de la percepció musical. </li></ul><ul><li>Actuació musical </li></ul><ul><li>Llocs multitudinaris que suposen un nou fenomen de l’experiència musical. </li></ul><ul><li>Influències de les revistes especialitzades </li></ul><ul><li>Internet </li></ul>
 4. 4. Els timbres instrumentals <ul><li>Es basa en la unió de la veu amb guitarres i bateria. </li></ul><ul><li>La paleta tímbrica del compositor és immensa amb incorporacions de noves tecnologies. </li></ul>
 5. 5. CONNEXIÓ AMB LA SOCIETAT <ul><li>La música es converteix en un vehicle d’idees contra el racisme. </li></ul><ul><li>Recull temes com les drogues o la sexualitat </li></ul><ul><li>La provocació i el conflicte fan que la música urbana esdevingui un testimoni de la història contemporània. </li></ul>
 6. 6. ELEMENT D’IDENTIFICACIÓ JUVENIL <ul><li>És un element diferenciador respecte al món dels adults. </li></ul><ul><li>Gran capacitat de seducció, experiència col·lectiva i associació a valors i gustos estètics. </li></ul>
 7. 7. FUNCIÓ COMERCIAL <ul><li>És un bé de consum, un producte amb de producció, demanda i comercialització. </li></ul><ul><li>Pretén generalitzar certs aspectes per fer-los rentables. </li></ul><ul><li>El músic defensa la llibertat creativa. </li></ul>
 8. 8. ELS SUPORTS <ul><li>La música enregistrada: fet que serà present en cada festa i en cada ball. Aparició de la gramola. </li></ul><ul><li>La ràdio: gran desig d’estar informat de l’aparició de nous conjunts, festes... </li></ul><ul><li>La televisió i el vídeo </li></ul><ul><li>El cinema </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Aida Casbas 4A </li></ul>

×