Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solar Villa C to C Housing Concept

486 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Solar Villa C to C Housing Concept

  1. 1. Solar Villa
  2. 2. De Cradle to Cradle solar Villa is een geschakelde villa met het C2C gecertificeerde “Holz 100” systeem als skelet, ( http://www.bouwpuur.nl voor informatie) Voor de energievoorziening worden diverse systemen toegepast zoals zonnepanelen, WKO, de warmtepomp en geothermische energie. Ook biovergisting van het zwarte rioolwater levert gas waarmee met behulp van een WKK elektriciteit wordt geleverd. Ook wordt hierdoor water gezuiverd dat kan worden hergebruikt als spoelwater in toiletten en om de tuinen te besproeien. Dit alleen wanneer er een wijkje met een aantal van deze woningen gerealiseerd kan worden. De daken worden bedekt met sedum, een duurzame dakbedekking die het water zuivert, CO2 opneemt en zuurstof produceert, ook is een sedum dak koeler dan een traditioneel dak met grindbelasting
  3. 14. Solar Villa Interieur impressies begane grond
  4. 21. Cradle to Cradle solar Villa In de architectuur en stedenbouw zoekt cradle to cradle zoveel mogelijk aansluiting bij de ontwerpuitgangspunten zoals die in natuurlijke ecosystemen kunnen worden gevonden. Vanaf het begin van de ontwerpfase wordt expliciet gekeken naar de meerwaarde die natuurlijke materialen, (energie)bronnen en ecosystemen kunnen hebben voor de vastgoedontwikkeling. Gebouwen worden zo ontworpen dat ze eenzelfde functie vervullen als bomen in de natuur. Deze gebouwen geven zuurstof af, nemen C02 op, destilleren water; zuiveren de lucht van stofdeeltjes, veranderen elk seizoen van kleur, creëren microklimaten en genereren door gebruik en opslag van zon- en aardwarmte meer energie dan ze zelf nodig hebben. Gelet op de grote problemen die we hebben met betrekking tot de C02 uitstoot en de luchtkwaliteit in het algemeen, dragen dergelijke gebouwen bij aan het oplossen van die problemen.
  5. 22. <ul><li>Gebouwen worden ontworpen met respect voor de gezondheid van zowel de mensen die erin wonen en werken als met respect voor de omgeving. Gebruik van daglicht heeft de overhand en kunstmatig licht wordt zoveel mogelijk geweerd. </li></ul><ul><li>Natuurlijke luchtcirculatie vervangt de airconditioning. Deze maatregelen sparen energie en bevorderen de gezondheid van mensen. De bouwmaterialen en inrichtingszaken zijn veilig voor mens en dier en zijn herbruikbaar. </li></ul>
  6. 23. Solar Villa Concept en vormgeving AAD KETTING RETAIL B.V. Goudsesingel 309 3032 EN ROTTERDAM 010-413 78 99 2010

×