UNSURPERDAGANGAN
  Perdagangan adalah      Perniagaan melibatkan  segala kegiatan yang     aktiviti membeli dan  berkaitan d...
  Perdagangan terdiri daripada dua  bidang, iaitu: perniagaan dan bantuan  perniagaan.  Perniagaan terdiri daripad...
•Bantuan perniagaan terdiri daripadaperkhidmatanbank, promosi, pengangkutan, komunikasi, insurans dan pergudangan•Perdagan...
Perdagangan                                      Bantuan     Perniagaan     ...
  Adalah sebahagian daripada perdagangan  Tujuan: untuk mendapatkan keuntungan  melalui urusan jual beli  Meliputi...
A.  Perniagaan Dalam  B.   Perniagaan   Negeri           Antarabangsa•  Dijalankan oleh       D...
1.Perbankan Bank menyediakan banyak urusan penyimpanan, pembayaran dan penerimaan wang dilakukan dengan lancar, selamat...
c) Membiayai urusan perniagaan melalui kemudahan-kemudahan seperti overdraf dan pinjamand) Menyediakan kemudahan-kemudah...
2. Insurans•Insurans dapat memberikan perlindungankepada peniaga terhadap pelbagai risikoyang boleh merugikan peniaga sepe...
•Terdapat pelbagai jenis pengangkutandarat, udara dan air pada masa kini•Pengangkutan yang cekap dan berkesandapat memperc...
•Peniaga dapat membuat keputusandengan cepat dan operasi perniagaanbertambah cekap•Membantu peniaga mendapatkanpelbagai st...
5. Pergudangan•Pergudangan membantu denganmenghasilkan barangan lebih awaldaripada permintaan.•Dapat menyelaras permintaan...
6. Promosi•Satu kaedah yang digunakan peniaga untukmemberitahu , memujuk dan mempengaruhipengguna supaya membeli barang at...
c. Mempengaruhi pengguna supaya setia  kepada jenamanya.Ini dapat mengekalkan  permintaan yang berterusan terhadap  kel...
Perdagangan             Perniagaan1. Sebahagian daripada proses   1. Bahagian utama dari seluruhpengeluaran ...
  Kerajaan memainkan peranan penting dalam memberi  galakan dan kemudahan asas demi memajukan sektor  perniagaan dan...
- Antara Akta yang dibentuk bagi melindungi pengguna :     * Akta Jualan Borong     * Akta Kawalan Harga 1946   ...
Institut Penyelidikan Dan Pertanian  Menjalankan penyelidikanMalaysia (MARDI)           terhadap benih tanaman...
( c) Latihan - Ditubuhkan bagi menyediakan bimbingan          dan latihan serta pengurusan kepada bakal     ...
(d) Kemudahan infrastruktur   (i) Cth; jalan raya, pengangkutanawam, elektrik, air, komunikasi, ruang niaga dan sebagain...
(e) Promosi dan Pasaran    (i) kerajaan menubuhkan beberapa agensi bagi membantupeniaga dan memasarkan hasil keluaran,...
Agensi              FungsiLenbaga Pemasaran Pertanian    Memasarkan hasil pertanianPersekutuan (FAMA)Lemb...
SEKIAN TERIMA KASIH…… SELAMAT ULANGKAJI   Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari  24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 2

623 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 2

 1. 1. UNSURPERDAGANGAN
 2. 2.  Perdagangan adalah  Perniagaan melibatkan segala kegiatan yang aktiviti membeli dan berkaitan dengan menjual barang- pembelian, penjualan barang dan dan pengagihan perkhidmatan dengan barang-barang dan tujuan untuk perkhidmatan daripada mendapatkan pengeluar asal kepada keuntungan pengguna akhir pada masa, tempat, kuantiti dan harga yang telah dipersetujui. Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 2
 3. 3.  Perdagangan terdiri daripada dua bidang, iaitu: perniagaan dan bantuan perniagaan. Perniagaan terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa Merupakan salah satu cabang pengeluaran Tujuan utama: untuk mengagihkan barang- barang lebihan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir tepat pada masa, tempat, harga dan kuantiti yang sesuai Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 3
 4. 4. •Bantuan perniagaan terdiri daripadaperkhidmatanbank, promosi, pengangkutan, komunikasi, insurans dan pergudangan•Perdagangan wujud kerana perniagaanbertambah maju dan rumit dengan timbulnyaperngkhususan dan pengeluaran secara besar-besaran.•Bantuan perniagaan diperlukan untuk melicinkanperniagaan Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 4
 5. 5. Perdagangan Bantuan Perniagaan Perniagaan Dalam Luar Negeri Negeri Borong Runcit Import Eksport Entrepot Bank Insurans Promosi Pergudangan KomunikasiRajah 2.1 Menunjukkan Cabang-cabang PengangkutanPerdagangan Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 5
 6. 6.  Adalah sebahagian daripada perdagangan Tujuan: untuk mendapatkan keuntungan melalui urusan jual beli Meliputi aktiviti jual beli barang-barang dan perkhidmatan samada di dalam negeri mahupun luar negara• Bermula apabila manusia primitif mula bertukar-tukar barang lebihan untuk memenuhi keperluan barang lain.• Hal ini dikenali sebagai sistem barter Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 6
 7. 7. A. Perniagaan Dalam B. Perniagaan Negeri Antarabangsa• Dijalankan oleh  Dijalankan oleh penduduk di dalam penduduk sesuatu sempadan sesebuah negara dengan negara penduduk negara• Terdiri daripada asing perniagaan runcit  Melintasi sempadan dan perniagaan sesebuah negara borong  Terdiri daripada import eksport dan entrepot Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 7
 8. 8. 1.Perbankan Bank menyediakan banyak urusan penyimpanan, pembayaran dan penerimaan wang dilakukan dengan lancar, selamat dan cepat. Kemudahan yang disediakan:a) Tempat menyimpan wang berlebihan dengan selamatb) Menyediakan kemudahan pembayaran yang mudah, selamat dan murah Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 8
 9. 9. c) Membiayai urusan perniagaan melalui kemudahan-kemudahan seperti overdraf dan pinjamand) Menyediakan kemudahan-kemudahan lain seperti rujukan bank, nasihat pelaburan dan percukaian, kad kewangan automatik, cek kembara, peti simpanan keselamatan, perbankan elektronik, Biro Maklumat Cek, kad kredit dan sebagainya. Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 9
 10. 10. 2. Insurans•Insurans dapat memberikan perlindungankepada peniaga terhadap pelbagai risikoyang boleh merugikan peniaga sepertikecurian, kebakaran, kemalangan dansebagainya3. Pengangkutan• Pengangkutan melibatkan pemindahanbarang-barang lebihan daripadapengeluar ke tempat-tempat yang manabarang itu diperlukan Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 10
 11. 11. •Terdapat pelbagai jenis pengangkutandarat, udara dan air pada masa kini•Pengangkutan yang cekap dan berkesandapat mempercepatkan proses perniagaandan juga memperluaskan pasaran4. Komunikasi•Komunikasi membolehkan peniagamenghantar dan menerima berita,maklumat, pesanan dan dokumen dengancepat sama ada di dalam mahupun luarnegara Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 11
 12. 12. •Peniaga dapat membuat keputusandengan cepat dan operasi perniagaanbertambah cekap•Membantu peniaga mendapatkanpelbagai stok barangan dan meluaskanpasaran sesuatu keluaran•Perkhidmatannya sepertitelefon, teleks, telefaks, internet, sidangvideo, e-mel dan videoteks Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 12
 13. 13. 5. Pergudangan•Pergudangan membantu denganmenghasilkan barangan lebih awaldaripada permintaan.•Dapat menyelaras permintaan danpenawaran seterusnya dapatmenstabilkan harga barang•Gudang juga dikenali “kolam air” yangdapat menampung permintaansepanjang tahun Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 13
 14. 14. 6. Promosi•Satu kaedah yang digunakan peniaga untukmemberitahu , memujuk dan mempengaruhipengguna supaya membeli barang atauperkhidmatan yang ditawarkan•Promosi membantu:a. Memperkenalkan keluaran dan perkhidmatan baru kepada penggunab. Promosi yang berulang dapat mengingatkan pengguna tentang barang- barang lama dipasaran Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 14
 15. 15. c. Mempengaruhi pengguna supaya setia kepada jenamanya.Ini dapat mengekalkan permintaan yang berterusan terhadap keluarannya• Melalui pelbagai promosi yang berkesan peniaga dapat wujudkan permintaan, menambahkan jualan dan keuntungan Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 15
 16. 16. Perdagangan Perniagaan1. Sebahagian daripada proses 1. Bahagian utama dari seluruhpengeluaran aspek perdagangan2. Aktiviti pengagihan barangan 2. Aktiviti membeli dan menjualdari pengeluar asal kepada barangan dan perkhidmatanpengguna akhir3. Bertujuan mengagihkan 3. Bertujuan untuk mendapatkanbarangan pada keuntunganwaktu,tempat,dan harga tertentu4. Terdiri daripada perniagaan 4. Terdiri daripada perniagaandan bantuan perniagaan dalam negeri dan perniagaan luar negeri5. Perdagangan membolehkan 5. Perniagaan merupakan aktivitipengguna mendapatkan menjual barangan danbarangan dan perkhidmatan perkhidmatan kepada penggunasecara tidak langsung secara langsung Noraini Aniyah Esman & RoziahMat Sari 16
 17. 17.  Kerajaan memainkan peranan penting dalam memberi galakan dan kemudahan asas demi memajukan sektor perniagaan dan keusahawanan dalam negara. Antara skim galakan dan kemudahan tersebut adalah : (a) Menguatkuasakan undang- undang - diperlukan bagi melindungi pengguna dari ditindas dan bagi menjamin kebajikan mereka Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 17
 18. 18. - Antara Akta yang dibentuk bagi melindungi pengguna : * Akta Jualan Borong * Akta Kawalan Harga 1946 * Akta Timbangan dan sukat 1972- Akta – akta ini di bentuk supaya peniaga lebih bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan (b) Penyelidikan dan pembangunan - Cth; Institut Piawai dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM)- tujuanya adalah membuat penyelidikan dan mempertimbangkan mutu barangan pengguna. - Antara institut penyelidikan lain adalah Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 18
 19. 19. Institut Penyelidikan Dan Pertanian Menjalankan penyelidikanMalaysia (MARDI) terhadap benih tanaman yang lebih baik dan mengenai penyediaan serta pembuangan makananLembaga Pemasaran Pertanian Membantu memasarkan danPersekutuan Malaysia (FRIM) memproses hasil pertanian serta membantu mencari pasaranInstitut Penyelidikan Getah Menyelidik benih getah yangMalaysia (FRIM) bermutu dan cara penanaman,menoreh dan menjaga pokok getahInstitut Penyelidikan Minyak Kelapa Membuat penyelidikan bagiSawit meningkatkan mutu minyak kelapa(PORIM) sawit negara Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 19
 20. 20. ( c) Latihan - Ditubuhkan bagi menyediakan bimbingan dan latihan serta pengurusan kepada bakal peniaga - Antara agensi tersebut ialah ;Agensi FungsiPusat Daya Pengeluaran Negara Memberi kemudahan latihan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran.Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktiviti melalui pengurusan yang cekapMajlis Amanah Rakyat Ditubuhkan bertujuan membantu kaum bumiputera dalam bidang ekonomiJabatan kemajuan Masyarakat Turut memberi bantuan dalam(KEMAS) bidang latihan kepada penduduk luar bandar disamping mengendalikan projek karyaneka bagi memasarkan hasil kraftangan industri desa Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 20
 21. 21. (d) Kemudahan infrastruktur (i) Cth; jalan raya, pengangkutanawam, elektrik, air, komunikasi, ruang niaga dan sebagainya bagimemudahkan menjalankan perniagaan (ii) Kerajaan tematan juga turut membantuusahawan- usahawan kecil dengan membina gerai dan ruang niaga (iii) Kawasan perdagangan bebas jugadisediakan bagi memajukan perindustrian negara Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 21
 22. 22. (e) Promosi dan Pasaran (i) kerajaan menubuhkan beberapa agensi bagi membantupeniaga dan memasarkan hasil keluaran, dengan ini secara langsungperanan orang tengah dapat dihapuskan. (ii) antara agensi kerajaan yang membantu dalam pemasaranialah ; Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 22
 23. 23. Agensi FungsiLenbaga Pemasaran Pertanian Memasarkan hasil pertanianPersekutuan (FAMA)Lembaga Padi dan Beras Negara ( Memasarkan hasil dan menjaminLPN) pesawah mendapat hasil yang baikLembaga Kemajuan Ikan Malaysia Memasarkan hasil-hasil nelayan(LKIM) dan penternak ikanLembaga Kemajuan Tanah Memasarkan hasil getah danPersekutuan kelapa sawit(FELDA)Lembaga Pekebun Kecil Menjamin hasil- hasil getah dijualGetah(RISDA) dengan harga yang baikBahagian Pameran dan Mempromosikan dan memasarkanPerdagangan barangan keluaran tempatan ke luar negara Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 23
 24. 24. SEKIAN TERIMA KASIH…… SELAMAT ULANGKAJI Noraini Aniyah Esman & Roziah Mat Sari 24

×