Anotace:Cílem této práce je zaměřit se na Evropskou unii, konkrétněji na její instituce. Tyto institucejsou rozděleny mezi...
zakládajících zemích. Tj. v Bruselu se můžeme setkat s výbory a parlamentními skupinami,mezitím v Lucemburku je situován s...
Evropský parlament. Mají na starosti jednotlivé rezorty, např. český eurokomisař Štefan Fülledbá o rezort dalšího rozšiřov...
Evropský ombudsmanSídlí ve Štrasburku a řeší převážně spory mezi státními institucemi a občany.Ekonomické orgányEvropská c...
Druhý zdroj je vytvořen vládou České republiky k příležitosti předsednictví v Radě EU, je tooficiální zdroj, nejen pro Čec...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Politické instituce evropské unie

450 views

Published on

Politické instituce evropské unie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Politické instituce evropské unie

  1. 1. Anotace:Cílem této práce je zaměřit se na Evropskou unii, konkrétněji na její instituce. Tyto institucejsou rozděleny mezi nejvýznamnější z nich a to politické, ekonomické a soudní.U jednotlivých orgánů jsou popsány základní úkoly a cíle. Rovněž je zmíněn počet členů,doplněný o některá konkrétní důležitá jména a nejvýznamnější data. Také se práce zaměřujena sídla těchto orgánů. Cílem je stručně a přehledně usnadnit čtenáři orientaci v těchtoinstitucích.Klíčová slova:Evropská unie, instituce Evropské unie, Evropská rada. Evropský parlament, Evropskákomise, Rada Evropské unie, Evropský soudní dvůr, Sbor generálních advokátů, Soudprvního stupně, Evropský ombudsman, Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr,Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor, Coreper.Argumentace:Evropská unie zaujímá důležitou roli v životech členských států. I kdybychom si to nechtělipřipustit, tak ovlivňuje chod dané země a Španělsko není výjimkou. Toto téma jsemsi vybrala, neboť tyto informace by se mi mohly hodit v překládání. Obecné téma Evropské unie je velmi rozsáhlé, proto mým cílem bylo se specializovatna konkrétní instituce, které bychom jako členové EU měli znát. Instituce Evropské unieEvropská unie je mezinárodní společenství sdružující evropské státy, které spolupracujív nejrůznějších oblastech. Aby k této spolupráci mohlo dojít, je třeba, aby fungoval pevnýřád. Byly proto zřízeny instituce, při čemž mezi nejvýznamnější patří politické, ekonomickéa soudní.Politické instituceEvropská radaNěkdy se také lidově nazývá Evropský summit. Je nejvyšším orgánem EU, který je tvořenhlavami států (prezidenti, monarchové, ministerští předsedové, atd.). Hlavním úkolemEvropské rady je určovat směr a priority Evropské unie a v neposlední řadě ji obstojněreprezentovat. Navzdory tomu, že určuje strategii, nemá právo schvalovat předpisy. V jejímčele stojí Belgičan Herman Van Rompuy, jehož funkční období trvá do 30. listopadu 2014.Scházejí se nepravidelně, zpravidla v Bruselu.Evropský parlamentPolitický orgán Evropské unie s největší mocí, při čemž obzvláště po přijetí Lisabonskésmlouvy došlo k posílení pravomocí této instituce. Navzdory složitosti, má tři sídla ve 3 ze 6
  2. 2. zakládajících zemích. Tj. v Bruselu se můžeme setkat s výbory a parlamentními skupinami,mezitím v Lucemburku je situován sekretariát a hlavní sídlo, kde jsou plenární schůze jeŠtrasburk. Jeho hlavním úkolem je schvalovat právní předpisy, dohlížet nad ostatními orgánya s Evropskou radou schvaluje rozpočet.Poslanci jsou voleni v členských zemích občany. Každé zemi připadne určitý počet míst,podle lidnatosti dané země (konkrétněji to znamená, že např. takové Německo má 96, zatímcoMalta pouhých 6). Celkový počet poslanců je 751. Poslanci se sdružují do frakcí,při čemž mezi nejsilnější frakce patří Evropská lidová strana, Progresivní aliance socialistů ademokratů a Aliance liberálů a demokratů. První volby do EP se uskutečnily 1979, typoslední v roce 2009 a další volby se uskuteční o pět let později. Předsedou EP je MartinSchulz od ledna 2012, zvolený na dva a půl roku. Frakce EP Evropská lidová strana (ELS) Progresivní aliance socialistů a demokratů (SD) Aliance liberálů a demokratů (ALDE) Zelení/Evropská svobodná aliance (Greens/EFA) Evropská konzervativní a reformní skupina (ECR) Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Svoboda a demokracieEvropská komisePro lepší pochopení lze použít termín vláda EU, protože je hlavním výkonným orgánemse sídlem v Bruselu a Lucemburku. Prosazuje zájmy Evropské unie oproti zájmůmjednotlivých států. Počet členů závisí na počtu členských zemí, od roku 2007 do současnostise je to 27. Předsedou je José Manuel Barosso, který byl do funkce zvolen již podruhé.Eurokomisaři jsou jmenováni na 5 let vládami členských zemí, ovšem musí je schválit také
  3. 3. Evropský parlament. Mají na starosti jednotlivé rezorty, např. český eurokomisař Štefan Fülledbá o rezort dalšího rozšiřování Evropské unie, Joaquían Almunia, španělský místopředsedaEK, se stará o hospodářskou soutěž.Rada Evropské unieJeden z nejvýznamnějších orgánů, někdy taktéž lidově nazýván Rada ministrů. Schůze tohotoorgánu jsou nepravidelné, neboť vždy záleží na konkrétním problému a podle toho se scházídaní ministři. Pro ně připravuje podklady Coreper, což je výbor stálých zástupců a za Českourepubliku se tam nachází Milena Vicenová. Při hlasování rozhoduje princip kvalifikovanévětšiny, směrnice je buď smlouva z Nice, nebo Lisabonu.Nice  Nadpoloviční většina států musí být pro  62% celkové populace musí být pro  255 z 345 hlasů musí být pro (např. Česká republika má 12 hlasů)Lisabon  55% členských zemí musí být pro  65% celkové populaceVýbor regionůCílem této instituce, která byla založena 1992, je zjišťovat názor na jednotlivé právní předpisyEU. Počet členů je odvislý od lidnatosti státu, při čemž nyní to je 347, avšak maximální početčlenů je 350.Soudní orgányEvropský soudní dvůrSídlí v Lucemburku a byl založen 1952. Hlavním úkolem je výklad právních předpisů,kontroluje legitimitu rozhodování Rady Evropské unie a Evropské komise. Řeší také sporymezi vládami a jinými institucemi EU. Tvoří jej 27 soudců, po jednom z každé země EU,kterou jsou jmenováni na 6 let.Soud prvního stupněByl zřízen 1989 a hlavní sídlem je Lucemburk. Připravuje podklady pro jednání Evropskéhosoudního dvora, avšak lehčí spory řeší sám. Tvoří jej 27 členů jmenovaných na 6 let.Sbor generálních advokátůZaložení je datováno na rok 1989. Tento orgán především připravuje právní analýzy apodklady pro jednání Evropského soudního dvoru a Soudu prvního stupně. Počet členů je 8na základě výběrového řízení.
  4. 4. Evropský ombudsmanSídlí ve Štrasburku a řeší převážně spory mezi státními institucemi a občany.Ekonomické orgányEvropská centrální bankaSídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a dbá na rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou penězna trhu a tím chrání euro. Razí mince a bankovky jako jediná banka v celé Evropské unii.Byla založena 1998. V čele stojí prezident ECB Mario Draghi, dále se skládá z radyguvernérů, výkonné rady a generální rady. Hlavním kritériem je odborná způsobilost. Tentoorgán je nezávislý a nepodléhá žádnému jinému.Evropský účetní dvůrByl založen roku 1975, při čemž svoji činnost zahájil o dva roky později. Sídlí v Lucemburkua skládá se z 27 auditorů s funkčním obdobím 6 let. Předsedou je Victor Manuel da SilvaCaldeira.Evropský hospodářský a sociální výborOrgán, který byl založen 1957 jako fórum k projednání otázek jednotného trhu. V současnédobě se prostřednictvím této organizace mohou vyjadřovat odbory, či zaměstnavatelék opatřením Evropské unie.DVOŘÁK, Jan, František EMMERT a Tomáš KATRŇÁK. DVOŘÁK JAN. Odmaturuj! zespolečenských věd: Aktualizováno podle požadavků nové maturity Průvodce středoškol.učivem spol.věd. První. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-1220.EU2009.CZ. VLÁDA ČR. České předsednictví Evropské unie [online]. Česká reublika. 2009.vyd. 2009, 16.8.2011 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.eu2009.cz/index.htmlVLÁDA ČR. Euroskop [online]. Česká reublika, 2005-12 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z:https://www.euroskop.cz/BLAHUŠIAK, Igor. Instituce EU. Euroskop [online]. 2005-12 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z:https://www.euroskop.cz/76/sekce/instituce-eu/První zdroj považuji za důvěryhodný, neboť se jedná o osvědčenou učebnici používanou namnoha gymnáziích a středních školách, jsou zde shrnuty nejpodstatnější informace azpracování je velice přehledné.
  5. 5. Druhý zdroj je vytvořen vládou České republiky k příležitosti předsednictví v Radě EU, je tooficiální zdroj, nejen pro Čechy, na zpracování se podílel tým odborníků, jak můžeme vidětv informacích o webu, informace jsou přehledné, nevýhodou je neaktualizace.Třetí a čtvrtý zdroj je opět stránka oficiální, vedená Odborem informování o evropskýchzáležitostech, tudíž informace považuji za relevantní, pod daným článkem také můžeme vidětkonkrétního autora. Informace jsou aktualizované, především jména, v přehledné podobě av dostatečné míře.

×