Successfully reported this slideshow.

Guías de lectura

4

Share

Loading in …3
×
1 of 30
1 of 30

Guías de lectura

4

Share

Download to read offline

Presentación realizada por Pilar Ponte (A profa) sobre as guías de lectura en galego realizada para o obradoiro desenvolvido nas XX Xornadas de Lingua e Literatura da AS-PG e da CIG que tiveron lugar en Santiago de Compostela en abril de 2010.

Presentación realizada por Pilar Ponte (A profa) sobre as guías de lectura en galego realizada para o obradoiro desenvolvido nas XX Xornadas de Lingua e Literatura da AS-PG e da CIG que tiveron lugar en Santiago de Compostela en abril de 2010.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Guías de lectura

 1. 1. GUÍAS DE LECTURA MÁIS ALÁ DO TEXTO PROPOSTAS DIDÁCTICAS Pilar Ponte Patiño ( A profa ), 2010 XX Xornadas de lingua e literatura Organizadas pola AS-PG e a CIG Santiago de Compostela - abril 2010
 2. 2. Obxectivos da lectura <ul><li>A formación dunha persoa cun hábito lector sólido (Mireia Manresa): </li></ul><ul><ul><li>Le unha cantidade importante de libros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Faino de xeito continuado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Os textos que le son diversos en xéneros, temáticas, niveis de complexidade, épocas e contextos culturais de procedencia, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabe valorar o que le porque o sabe comparar, contextualizar e conceptualizar. </li></ul></ul><ul><li>A formación en coñecementos literarios . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 3. 3. Tipos de guías de lectura XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 - Guía compilatoria Guía de lectura clásica Guía de lectura máis alá do texto
 4. 4. Guía compilatoria <ul><li>Ofrece unha colección de obras de calquera tipo realizada con diferentes criterios. </li></ul><ul><ul><li>O xénero literario (de poesía, de teatro...) </li></ul></ul><ul><ul><li>A temática (de aventuras, de medo, de viaxes...) </li></ul></ul><ul><ul><li>A materia educativa (matemáticas, filosofía...) </li></ul></ul><ul><ul><li>O destinatario (alumnado por ciclos ou idades, familias...) </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 5. 5. Guía de lectura clásica <ul><li>É un repertorio de actividades que analizan unha obra desde perspectivas literarias clásicas . </li></ul><ul><ul><li>Análise en compartimentos estancos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Principia polo estudo da biografía do autor e das características da época . </li></ul></ul><ul><ul><li>A análise divídese en planos (plano do contido / plano da expresión). </li></ul></ul><ul><li>Ignora a realidade do alumnado . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 6. 6. Guías no pasado XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 - No noso ámbito ensaístico foron moitos e de calidade os traballos editados, especialmente na década 1988-1998 , en estreita relación coas programacións docentes.
 7. 7. Guía de lectura máis alá do texto <ul><li>É un repertorio de actividades sobre unha obra, no que se integran : </li></ul><ul><ul><li>O estudo literario . </li></ul></ul><ul><ul><li>O estudo lingüístico desde un enfoque comunicativo. </li></ul></ul><ul><ul><li>A alfabetización dixital . </li></ul></ul><ul><ul><li>A inclusión doutras artes (cine, música, fotografía...) </li></ul></ul><ul><li>Tense en conta a realidade do alumnado . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 8. 8. Elementos da guía de lectura <ul><li>Actividades de recomendable aparición nunha guía de lectura: </li></ul><ul><ul><li>De lectura . </li></ul></ul><ul><ul><li>De análise . </li></ul></ul><ul><ul><li>De creación . </li></ul></ul><ul><ul><li>De recreación . </li></ul></ul><ul><ul><li>De relación con outras artes . </li></ul></ul><ul><ul><li>De publicación . </li></ul></ul><ul><ul><li>De exportación . </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 9. 9. Actividades de lectura <ul><li>A importancia de non interferir demasiado no proceso lector. </li></ul><ul><li>A continuación da aprendizaxe lectora. </li></ul><ul><li>Lecturas que levan a lecturas. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 - Imaxe de Sergis Blog en Flickr.
 10. 10. Actividades de lectura (exemplo) <ul><li>A lectura en voz alta. </li></ul><ul><li>A diversificación lectora a través das actividades. </li></ul><ul><li>A lectura fragmentada (revistas, textos na rede, xornais...). </li></ul><ul><li>Webquest, cazas de tesouros... </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 11. 11. Actividades de análise <ul><li>Estudo dos principais elementos do discurso literario: tema, argumento, estrutura, personaxes, espazo, tempo, narradores, voces poéticas... </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 12. 12. Actividades de análise (exemplo) <ul><li>Identificación das características dunha corrente estética na obra. </li></ul><ul><li>Análise dos elementos dos que se vale a autora ou autor para deseñar unha personaxe determinada. </li></ul><ul><li>Análise do emprego da ironía no posicionamento ideolóxico. </li></ul><ul><li>Reflexión sobre a pertinencia ou non da presenza dun epílogo. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 13. 13. Actividades de creación <ul><li>Actividades nas que debe primar a procura do pracer creativo . </li></ul><ul><li>Progresión dende o eu ata o mundo, dende o hoxe ata o antes e o despois. </li></ul><ul><li>Creación escrita e creación oral . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 14. 14. Actividades de creación (exemplo) <ul><li>A argumentación oral a través do debate. </li></ul><ul><li>A reflexión íntima. </li></ul><ul><li>Creación de novos elementos lingüísticos (sms). </li></ul><ul><li>A expresión dunha mesma vivencia valéndose de diferentes xéneros literarios. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 15. 15. Actividades de recreación <ul><li>As actividades de recreación literaria sitúanse entre creación e a avaliación . </li></ul><ul><li>Permiten comprobar se houbo unha verdadeira comprensión dos postulados creativos. </li></ul><ul><li>Requiren ademais da comprensión dos procedementos creativos, a súa asunción . </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 16. 16. Actividades de recreación (exemplo) <ul><li>Inventar un poema hilozoísta, un poema neotrobadoresco e un poema surrealista. </li></ul><ul><li>Continuar unha historia. </li></ul><ul><li>Recrear a mesma historia noutro lugar, noutro tempo ou con outras personaxes. </li></ul><ul><li>Contar a historia adoptando o punto de vista dunha das personaxes. </li></ul><ul><li>A recreación teatral ou en banda deseñada. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 17. 17. Actividades de relación con outras artes <ul><li>Poden ser actividades de recreación aínda que non literaria xa que o produto final non é literario. </li></ul><ul><ul><li>Recreación gráfica (fotonovela). </li></ul></ul><ul><ul><li>Recreación cinematográfica (curtametraxe). </li></ul></ul><ul><ul><li>Recreación radiofónica (podcast). </li></ul></ul><ul><li>Actividades que non implican recreación e que se relacionan con algún aspecto da obra lida. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 18. 18. Actividades de relación con outras artes (exemplo) <ul><li>Creación dunha exposición visual sobre os elementos dunha historia (Vuvox). </li></ul><ul><li>Recreación en podcast dun conto baseado no uso da onomatopea. </li></ul><ul><li>Realización dun documental sobre un movemento literario. </li></ul><ul><li>Representar en mapas mediante Google Earth os espazos ou itinerarios dunha obra. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 19. 19. Actividades de publicación <ul><li>Publicación no sentido etimolóxico da palabra. Paso do ámbito do eu, do eido da intimidade ao dos outros. </li></ul><ul><li>O grupo-aula asume diversos roles: </li></ul><ul><ul><li>Destinatario. </li></ul></ul><ul><ul><li>Foro. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xuíz. </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 20. 20. Actividades de publicación (exemplo) <ul><li>Lectura na aula de producións propias. </li></ul><ul><li>Debate sobre as ideas propostas por algún dos integrantes. </li></ul><ul><li>Valoración por parte do grupo das diferentes producións dos membros. </li></ul><ul><li>Produción colectiva. </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 21. 21. Actividades de exportación <ul><li>O que non se ve, non existe. A frustración de ficar na aula. </li></ul><ul><li>O momento “ exhibicionista ”. </li></ul><ul><li>Novos contextos formais na rede : </li></ul><ul><ul><li>O blog de aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>O blog da biblioteca escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>O blog do club de lectura. </li></ul></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 22. 22. Actividades de exportación (exemplo) <ul><li>Tres posibles niveis de exportación. </li></ul><ul><ul><li>O centro (a revista escolar). </li></ul></ul><ul><ul><li>A rede social (Tuenti, Facebook...). </li></ul></ul><ul><ul><li>A rede: o ámbito educativo (blog de aula, blog da biblioteca escolar, blog do club de lectura) / a rede aberta (o vídeo en YouTube). </li></ul></ul><ul><li>Amósanse especialmente exportables as actividades de carácter creativo que integran outras artes e novas tecnoloxías: exposicións fotográficas, realización de “cousas”, curtametraxes, podcast... </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 23. 23. Na rede <ul><li>Guías de lectura na páxina das BEGA </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 24. 24. Na rede <ul><li>Espazo didáctico da AELG </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 25. 25. Na rede <ul><li>Proxectos de animación á lectura de Xerais </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 26. 26. Na rede <ul><li>Plan Lector de Rodeira-Edebé </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 27. 27. Na rede <ul><li>Bases de datos da BLIX (autor, lector, colección, xénero e ano) </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 28. 28. Na rede <ul><li>Na punta da lingua de Rosa Salgueiro </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 29. 29. Na rede <ul><li>Lecturas temáticas... na Praza das Letras </li></ul>XX Xornadas de LeL - Guías de lectura máis alá do texto - Pilar Ponte, 2010 -
 30. 30. cc Recoñecemento-Non Comercial-Compartir Igual 3.0 España Pilar Ponte ( A profa ) [email_address]

×