Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ärligt talat GE, del 2 av 3

697 views

Published on

Dragning från 2007. Tredje delen är deras egna interna brev mm som vi jobbade med.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ärligt talat GE, del 2 av 3

 1. 1. Andra akten Skrivtips Göteborg 2007-09-19 Göteborg Energi
 2. 2. Skrivinstruktioner för Göteborg Energi. När du författar till exempel brev eller ett beslut för GE, ska språket vara så klart och tydligt att det inte lämnar utrymme för missförstånd. Anpassa språket efter ämnet och mottagaren. • Skriv kort • Skriv enkelt • Skriv tydligt
 3. 3. Kärnvärden Framsynt Stabilitet Med omtanke för framtiden Text Kompetens Miljöfokus
 4. 4. Nyckeln till kort, enkelt och tydligt: Det luddigt tänkta förblir det luddigt sagda. Tydliga tankar blir tydlig text. Alltså: Tänk först. Skriv sen.
 5. 5. Tröst Att skriva luddigt är enkelt Att skriva enkelt är svårt
 6. 6. Innan du börjar, tänk igenom: Vad vill jag säga? Vad vill jag att läsaren ska: Veta, känna, göra? Skriv ner det innan du börjar.
 7. 7. Information eller kommunikation? Samtal eller påbud?
 8. 8. Vem pratar jag med? Kön Kultur (Attityd, värderingar, drivkrafter, politik) Standard (Pengar, utbildning, typ) Ålder
 9. 9. Maslows behovshierarki
 10. 10. Skrivkramp? • 90 procent transpiration och 10 procent inspiration. • Det blir inte bra direkt. • Låt någon annan läsa.
 11. 11. Disposition • Gör det lättare att komma igång! • Hjälper dig att hålla din tanke och därmed också texten klar. • Det viktigaste först.
 12. 12. Rubriken • Syltburksetikett • Aktivera (Veta, känna, göra?) • Slå an en Göteborg Energi-ton • Kort, enkelt och tydligt i all ära. Men hellre lång och bra än kort och dålig.
 13. 13. Inledningen • Måste vara supertydlig och relevant. • Ange huvudtanken direkt! Förklaring sen, inte tvärtom. • Ingen bakgrundsinformation här. Senare eller i en länk.
 14. 14. Lite mer om inledningen: • Sammanfattande ingress bra om det är långt. • Vem pratar du med? Hur mycket bryr hon sig? • Svara på Vem, Vad, När, Hur, Var och Varför.
 15. 15. Själva innehållet • Avgränsa • Passa-på-sjukan! • Vad måste läsaren veta? Irrelevant information tynger ner din text. • Även här; lägg fördjupning/förklaring under egen rubrik eller i länk.
 16. 16. Avslutningen • Knyt ihop säcken • Uppmana • Säg hejdå på ett trevligt och logiskt sätt Lägg minst tid på avslutningen. Risken är stor att läsaren aldrig kommer så långt.
 17. 17. Använd enkla ord • Krångliga ord dödar en text. Använd synonymordbok om du kör fast. • Korta bättre än långa: på, till, av, för, om,i istället för angående, avseende, beträffande, rörande • Kolla Svarta listan
 18. 18. Rensa bort dödkött • Varje ord ska ha något att säga. • Så kort som möjligt men så långt som behövs. Kort är inte alltid bättre än långt. • Ju färre ord, desto tyngre väger varje ord.
 19. 19. Aktiva verb driver texten framåt Passivt Aktivt Chefen fattade beslut om att införa Chefen införde Paketet blev mottaget av Lena Lena tog emot paketet Kontroll av avgift har skett Vi har kontrollerat avgiften Fjärrvärme kommer att införas Fjärrvärme införs/Vi inför fjärrvärme
 20. 20. Tappa inte bort människorna • Här arbetar två och en halv personal • Det ska gå till kund i morgon • Betalningsföreläggande gäller= du ska betala • Man analyserar just nu i ledningsgruppen
 21. 21. Vem är jag, vem är du? • Skriv du med liten bokstav. Ordet Du är en halvmessyr. • Ett artigt Ni kan förolämpa. Skapar distans. • En FÖR personlig ton kan också förolämpa. • Skriv ‘jag’ när du menar dig själv och ‘vi’ när du menar företaget. Göm dig inte bakom Företaget, Avdelningen, Koncernern. • ‘Vi inför’ eller ‘vi på Göteborg Energi inför’ låter mer omtänksamt än ‘Göteborg Energi inför’. • Dubbelkolla att du använt samma form genom hela brevet.
 22. 22. Förtydliga och aktivera: När du gör beställningarna... En förbättrad servicegrad har en stark påverkan på lönsamheten. Göteborg Energi avser att ge ersättning för vissa av de förändringar som krävs. Det diskuteras i forskarkretsar om vätgasens stabilitet avseende effektivitet. Under 2004 har kostnadsutvecklingen på bränslen varit intensiv, men tack vare de ombyggnationer som vi påbörjade under 2003 för att få en flexiblare bränslemix har vi inte påverkats lika starkt.
 23. 23. Det är inte vad vi gör som är intressant. Det är vad det innebär för kunden. Effekt Fördel/nackdel Innebörd Flexibel bränslemix Ändrade öppettider Effektivare energianvändning Inför fjärrvärme Byte av debiteringssystem
 24. 24. Humörsbytare Tala så snabbt som möjligt om för läsaren att nu byter vi riktning. Gör det enklare att hänga med: Priserna på energi har legat still i år. Trots detta kommer de att stiga i vinter. Det beror på... Bra trapetsord: Men, än så länge, trots det, därför, inte desto mindre, istället, fortfarande,senare, idag, däremot, tyvärr, alltså
 25. 25. Viktigaste verbet tidigt. Sämre: Eftersom produkten inte är anpassad till modern produktionsteknik, och det skulle bli allt för dyrbart att göra nödvändiga modifieringar, så måste tillverkningen upphöra. Bättre: Tillverkningen av produkten måste upphöra eftersom den inte är anpassad till modern tillverkningsteknik. Det skulle bli allt för dyrt att göra nödvändiga modifieringar.
 26. 26. Smått och gott från Språknämnden • Greta’s bil, stan’s bästa fik = förbjudet • TV:s, TV:ns, ABB:s men Natos, Ikeas och faktiskt Gbgs • Svartabörspris men gröna vågen-perspektiv • Evert Taube-pris men tur-och-retur-biljett •
 27. 27. • Skriv ut om det finns plats! • Se upp för interna förkortningar. Vad är GE? • Skriv utan punkter. Se bara upp så inte t o m blir tom och fr o m blir from. • GP, FN och USA • KU-förhör, DNA-molekyl, platt-TV.
 28. 28. Smått & gott från TT • Skriv sa istället för sade • Skriv ska istället för skall • Skriv ut procent istället för % i vanlig text • Svenska istället för svengelska
 29. 29. Att skriva om teknik Samma regler som innan men viktigare än någonsin: EFI – och innebörden först Inga hopp eller krumbukter En sak i taget Ingen onödig information Mottagaren är 14 år.
 30. 30. Mailkultur • Rätt kanal? Skriv inte i affekt. Ibland; ring de arga. • Tydligt ärende. Byt vid pingpongmailande. • Inte för kort. Glöm inte hälsningsfraser. Korta mejl kan låta sura, tvära och beordrande. • SKRIK INTE. • Skriv in länk istället för att bara hänvisa till webbplatsen.
 31. 31. Fler tips till mailen • Tänk efter innan du CC-ar • Avvägar & evigheter • Skriv inte i affekt • Slarva inte
 32. 32. Att skriva på Internet – eller internet INTE information utan kommunikation. Scannar, letar, sticker. Ännu viktigare att skriva kort med bra inledning utan onödiga ord. Läsförståelsen är 30 procent sämre. Hörselcentrat på! Fördjupning i länkar till andra sidor eller dokument. Korta stycken med blankrad Punktlistor bra!
 33. 33. Länkar: http://www.nada.kth.se/dataterm/ www.sprakradet.se Svenska språkrådets (tidigare Språknämnden) webbplats. Här får man råd i språkfrågor och lästips. www.tnc.se Här får man råd i terminologi och fackspråk. www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.asp?ProgramID=2350&artikel=668684 Sveriges Radios språkvårdssidor. Här får man bl.a. råd i uttalsfrågor www.svd.se/sprakspalten Svenska Dagbladets språkvårdssidor. www.regeringen.se/sb/d/2518 Klarspråksgruppen som ska främja ett klart och begripligt språk hos myndigheterna. (Klarspråkstest) http://www.regeringen.se/sb/d/243/a/19775 Svarta listan, ord och fraser www.howstuffworks.com Rolig sida om teknik och hur det funkar
 34. 34. Paus

×