Escoles agermanades

500 views

Published on

Presentació realitzada per Dolors Masats (UAB. Departament de didàctica de la Llengua, Literatura i Ciències Socials), en el marc de la sessió de difusió de projectes eTwinning realitzada al CEIP Salvador Espriu de Badalona, el 13 de maig de 2009.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escoles agermanades

 1. 1. La metodologia del treball per projectes en aules agermanades virtualment Dolors Masats Universitat Autònoma de Barcelona
 2. 2. Què és un projecte?: ORÍGENS <ul><li>Kilpatrick (The Project Method, 1918) </li></ul><ul><li>Fer servir la llengua en contextos significatius facilita la construcció de coneixements i afavoreix el creixement personal. </li></ul><ul><li>No estava interessat en l’aprenentatge col·laboratiu sinó en com es desenvolupa la cognició gràcies al treball per projectes. </li></ul>
 3. 3. Què és un projecte?: ORÍGENS <ul><li>Kilpatrick (The Project Method, 1918) </li></ul><ul><li>Defensava que els projectes haurien d’integrar les àrees de matemàtiques, ciències i ciències socials per oferir una visió més ampla dels problemes o les qüestions a tractar. </li></ul><ul><li>Creia que els temes havien de ser plantejats pels alumnes, en funció dels seus interessos. Els mateixos alumnes també els havien de planificar, executar i avaluar per tal d’aprendre a prendre decisions de manera democràtica. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Vygotsky </li></ul><ul><li>S’aprèn a través de la interacció amb els altres si aquesta interacció planteja als individus reptes d’ordre cognitiu que estiguin lleugerament per damunt de les habilitats dels individus. </li></ul><ul><li>El coneixement es genera i desenvolupa quan els individus participen en discussions significatives amb companys o mestres més experts. </li></ul>EN LÍNIA AMB ALTRES PENSADORS
 5. 5. <ul><li>Vygotsky </li></ul><ul><li>Vygostky mai no va traduir les seves idees al camp de la didàctica, però la didàctica interpreta que la resolució conjunta de problemes, si ofereix oportunitats per construir i modificar coneixements a través de la interacció, afavoreix el desenvolupament de la cognició (Driscoll, 1994). </li></ul>EN LÍNIA AMB ALTRES PENSADORS
 6. 6. <ul><li>Freire </li></ul><ul><li>S’aprèn quan el contingut del currículum sorgeix del context social dels aprenents i la llengua s’empra per donar sentit a allò que passa en el teu entorn. </li></ul><ul><li>El coneixement en l’acció (pràctica per a l’alfabetització d’adults als Estats Units). </li></ul><ul><li>Els aprenents adults desenvolupen les seves habilitats lingüístiques i de resolució de problemes mentre fan recerca sobre un tema per tal d’aconseguir un canvi en la comunitat (Curtis, 1990). </li></ul>EN LÍNIA AMB ALTRES PENSADORS
 7. 7. De què parlem? <ul><li>L’enfocament per tasques </li></ul><ul><li>L’enfocament per temes (centres d’interès) </li></ul><ul><li>Els enfocaments integrats de llengües i continguts (AICLE) </li></ul><ul><li>L’enfocament per projectes </li></ul>
 8. 8. Què és un projecte? <ul><li>Tres aspectes claus: </li></ul><ul><li>* L’ objectiu ha de ser interessant i viable. </li></ul><ul><li>* Es treballa per aconseguir un producte final que estigui al servei de l’objectiu que volem assolir. </li></ul><ul><li>* El destinatari del producte final s’ha de tenir clar abans de començar a planificar el projecte. </li></ul>
 9. 9. Què és un projecte entre dues escoles? <ul><li>Tres aspectes claus: </li></ul><ul><li>* L’ objectiu ha de ser comú o complementari. </li></ul><ul><li>* El producte final pot ser comú o ha de servir per ajudar a l’altra escola a elaborar el seu propi (dos productes locals diferents que sorgeixen de tasques comunes o de tasques d’intercanvi d’informació). </li></ul><ul><li>* El destinatari del producte final pot ser comú o diferent. Si és diferent, ambdues escoles l’han de conèixer per “contextualitzar” la informació que es transmet. </li></ul>
 10. 10. Qüestions a plantejar-nos a nivell local i internacional Carbonell et al. 2006 <ul><li>Respecte a la metodologia i el currículum </li></ul><ul><li>Respecte a l’organització del temps </li></ul><ul><li>Respecte al rol dels protagonistes </li></ul><ul><li>Respecte al tractament de la informació </li></ul><ul><li>Respecte al paper de l’avaluació </li></ul><ul><li>Respecte al resultat final del treball </li></ul>
 11. 11. Qui col·labora? <ul><li>A nivell local </li></ul><ul><li>* els alumnes d’un grup </li></ul><ul><li>* els alumnes d’un grup i el(s) seu(s) mestre(s) </li></ul><ul><li>A nivell virtual </li></ul><ul><li>* els alumnes “agermanats” </li></ul><ul><li>* els mestres “agermanats” </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Identificació d’un problema o d’un tema a tractar </li></ul><ul><li>Recerca preliminar </li></ul><ul><li>Planificació i assignació de tasques </li></ul><ul><li>Recerca sobre el tema </li></ul><ul><li>Implementació del projecte </li></ul><ul><li>Desenvolupament del producte final </li></ul><ul><li>Disseminació del producte final </li></ul><ul><li>Avaluació dels resultats obtinguts </li></ul>FASES D’UN PROJECTE (Wrigley, 1998)
 13. 14. Artur Noguerol, 2008
 14. 15. Fases en la vida d’un projecte <ul><li>Planificació </li></ul><ul><li>Implementació </li></ul><ul><li>Presentació del producte final </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>Una fase prèvia en els projectes entre escoles agermanades <ul><li>Familiarització amb les eines </li></ul><ul><li>Socialització amb el grup “agermanat” </li></ul>
 15. 16. Fases d’un projecte virtual en aules “agermanades” <ul><li>Fase 1: Accessibilitat i motivació </li></ul><ul><li>Fase 2: Socialització virtual </li></ul><ul><li>(no es pot acabar aquí; aquí comença!) </li></ul><ul><li>Fase 3: Compartir informació respecte a la col·laboració </li></ul><ul><li>Fase 4: Construir coneixement (tasques compartides) </li></ul><ul><li>Fase 5: Reflexió sobre què s’ha fet i què s’ha obtingut </li></ul>Adaptat de Salmon a Dooly, Masats, Müller_Hartmann i Caballero de Rodas, 2008
 16. 17. Dooly, M. i Masats, D. (2008)
 17. 18. Planificació compartida : el professorat <ul><li>ABANS DE COMENÇAR A DISSENYAR: </li></ul><ul><li>Seguir el mateix model (5 fases) que s’ha presentat pels estudiants, sobretot si no es coneix “l’altre”. </li></ul><ul><li>Decidir amb quina freqüència s’establirà la comunicació (sincrònica o asincrònica). </li></ul><ul><li>Discutir / Conèixer el context local de “l’altre” (i del propi). </li></ul>
 18. 19. Planificació compartida : el professorat <ul><li>Discutir/Conèixer el context local de “l’altre” (i del propi). </li></ul><ul><li>Mestres “agermanats” </li></ul><ul><li>Estudiants: edat/ nombre/ curs/ nivell / interessos </li></ul><ul><li>Obligacions curriculars </li></ul><ul><li>Recursos tecnològics / infraestructures </li></ul><ul><li>Calendari acadèmic </li></ul><ul><li>Temps del què es disposa (per planificar, per “agermanar” els estudiants. </li></ul><ul><li>Expertesa en l’ús de les noves tecnologies (dels mestres, dels alumnes). </li></ul><ul><li>Interessos personals (o de l’escola). </li></ul>
 19. 20. Planificació compartida : el professorat <ul><li>NEGOCIAR EL GRAU DE PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT </li></ul><ul><li>Limitada (bàsicament són els professors “agermanats” qui fan d’intermediaris. </li></ul><ul><li>Moderada (els estudiants negocien el contingut i l’evolució d’alguna part del projecte). </li></ul><ul><li>Considerable (els estudiants negocien gran part del contingut i de l’evolució del projecte). </li></ul><ul><li>Extensa (els estudiants gestionen el projecte). </li></ul>
 20. 21. Planificació compartida: el professorat <ul><li>NEGOCIAR EL GRAU DE COL·LABORACIÓ </li></ul><ul><li>Limitada </li></ul><ul><li>S’intercanvia informació i es comparteixen idees </li></ul><ul><li>Moderada </li></ul><ul><li>Es duen a terme les tasques que l’altre proposa i se li proposen tasques </li></ul><ul><li>Considerable </li></ul><ul><li>Es dissenyen tasques plegats; es busca informació plegats </li></ul><ul><li>Extensa </li></ul><ul><li>Es treballa en l’elaboració d’un producte final conjunt. </li></ul>
 21. 22. Planificació compartida: el professorat <ul><li>Què cal planificar? </li></ul><ul><li>Concreció del producte final (per què es vol crear; què serà; a qui anirà dirigit, quin format tindrà, com es farà públic). </li></ul><ul><li>Establir la temporització i el pla de treball (cada sessió ha de tenir una finalitat clara). </li></ul><ul><li>Seleccionar i dissenyar les tasques adients. </li></ul><ul><li>Determinar si s’elaboraran subproductes. </li></ul><ul><li>Preveure quins materials, equipaments o recursos es necessitaran. </li></ul>
 22. 23. Implementació <ul><li>Presentació del projecte. </li></ul><ul><li>Execució del projecte segons el pla de treball. </li></ul>Presentació <ul><li>Amb quina finalitat? </li></ul><ul><li>Com? </li></ul><ul><li>Quan? </li></ul>
 23. 24. Què no cal oblidar <ul><li>Mostrar-se flexible i disposat a acceptar canvis. </li></ul><ul><li>Vetllar perquè es respecti l’agenda. </li></ul><ul><li>Involucrar l’escola en el projecte. </li></ul><ul><li>Informar a les famílies. </li></ul><ul><li>Programar “trobades virtuals” amb l’altre mestre. </li></ul><ul><li>Preparar als estudiants per cooperar. </li></ul><ul><li>Formar grups petits. </li></ul><ul><li>Conèixer les pròpies limitacions. </li></ul><ul><li>Posar la tecnologia en segon terme. </li></ul><ul><li>Celebrar els èxits. </li></ul>
 24. 25. Exemple d’exercici
 25. 26. Exemple d’activitat
 26. 27. Exemple de tasca

×