Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muntatge mural

158 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Muntatge mural

  1. 1. Els egipcis hem après moltes cosessobre l’arquitectura de l’Antic Egipte P er calcu lar q u an ts m etr es ten en les p ir àm id es, p r im er m esu r em els m etr es d e la classe i fem ser vir el n o str e co s d e m esu r a!
  2. 2. Hem treballat com eres les cases per dins i les hem dibuixat. Ara sabem que els camperols i els nobles no tenien el mateix tipus de casa. Les dels camperols i artesans eren força petites...
  3. 3. Per acabar hem treballat els temples i palaus, com que ens han agradat tant hem decidit fer un mural explicatiu dels temples treballats a l’aula.H em exp licat q u è sónels h ip og eu s ab an sd ’en d in sar -n os en elstem p les.
  4. 4. Hem triat els temples de: · Hatshepsut · Amon-Ra(Karnak) · Luxor · Abu-Simbel D’Abu- Simbel hem escollit: · El temple de Ramsès II · El temple de Nefertar i
  5. 5. Tots participem en elnostre mural!
  6. 6. Hem divit la feina: els queporten informació, els quebusquen i trien fotos, elsque escriuen i els queenganxen i repassen!
  7. 7. Aquest és elresultat finaldel nostremural!Ara comencarem aveure quinsanimals hi havia al’Antic Egipte iquins déus hiregnaven...Ensespera un món

×