Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dotacje w małopolsce 2016, a1 europe

144 views

Published on

Konkursy dotacyjne przewidziane w województwie małopolskim w roku 2016 - terminy naborów, typy projektów, pula środków, wysokość dofinansowania oraz kwoty dotacji. Dotacje w Małopolsce na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, eksportowe oraz podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dotacje w małopolsce 2016, a1 europe

 1. 1. Odwiedź nas! www.a1europe.pl WOJ. MAŁOPOLSKIE
 2. 2. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typy projektów: A. badania przemysłowe i prace rozwojowe B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjne Dla kogo? przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu. Jaki jest termin naboru? II kwartał 2016 Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu? 85 398 000,00 PLN
 3. 3. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Maksymalny poziom dofinansowania: 1. badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%, pozostali beneficjenci – 50%, 2. eksperymentalne prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, średnie przedsiębiorstwa – 35%, pozostali beneficjenci – 25%, 3. studium wykonalności: mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%, pozostali beneficjenci – 50%.
 4. 4. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 000 000 PLN. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: limit środków na projekty dużych firm: 20 000 000 EUR, limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej: 10 000 000 EUR, wnioskodawca może zlecić realizację części zadań w ramach projektu podwykonawcy lub podwykonawcom (łączna wartość zadań w projekcie realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych), limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego) – do 10% kosztów kwalifikowanych projektu.
 5. 5. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Typy projektów: A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach Dla kogo? przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jaki jest termin naboru? II kwartał 2016 Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu? 85 398 000,00 PLN
 6. 6. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Maksymalny poziom dofinansowania (w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej): mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%, średnie przedsiębiorstwa – 45%, pozostali beneficjenci – 35%. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: przy projekcie obejmującym doposażenie laboratoriów/centrów badawczo-rozwojowych: 10 000 000 PLN, przy projekcie obejmującym tworzenie centrów badawczo-rozwojowych: 25 000 000 PLN. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: limit środków na wsparcie projektów dużych firm: 10 000 000 EUR.
 7. 7. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 1.2.3 Bony na innowacje Typy projektów: A. mały bon na innowacje, B. duży bon na innowacje. Dla kogo? mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa Jaki jest termin naboru? II kwartał 2016 Jakie są środki przeznaczone na nabór? 16 370 796,60 PLN
 8. 8. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 1.2.3 Bony na innowacje Maksymalny poziom dofinansowania (wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis): 90% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy, 80% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi, 70% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: w przypadku małego bonu na innowacje: 50 000 PLN, w przypadku dużego bonu na innowacje: 100 000 PLN.
 9. 9. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 3.3.2 Aktywność międzynarodowa MŚP Typy projektów: A. nowe modele biznesowe B. opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej C. udział w imprezach targowo-wystawienniczych D. specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności E. pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny F. dostosowania produkcji/usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego Dla kogo? MŚP Jaki jest termin naboru? I kwartał 2016 Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu? 9 964 238,64 PLN Maksymalny poziom dofinansowania: 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
 10. 10. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP-wczesna faza rozwoju Typy projektów: A. instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 m-ce Dla kogo? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Jakie są środki przeznaczone na nabór? 85 398 000,00 PLN Jaki jest termin naboru? III kwartał 2016 Typy projektów: A. instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 m-ce Dla kogo? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Jakie są środki przeznaczone na nabór? 85 398 000,00 PLN Jaki jest termin naboru? III kwartał 2016
 11. 11. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP-powyżej 24 m-cy Typy projektów: A. instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 m-ce Dla kogo? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce. Jakie są środki przeznaczone na nabór? 170 796 000,00 PLN Jaki jest termin naboru? III kwartał 2016
 12. 12. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 3.4.3 Dotacje dla MŚP Typy projektów: A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce Dla kogo? mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. Jakie są środki przeznaczone na nabór? 25 619 400,00 PLN Jaki jest termin naboru? IV kwartał 2016 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 25 000 000 PLN.
 13. 13. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typy projektów: A.wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce B.inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE Dla kogo? mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 m-ce. Jakie są środki przeznaczone na nabór? typ A: 34 159 200,00 PLN, typ B: 46 114 920,00 PLN Jaki jest termin naboru? IV kwartał 2016 typ A, I kwartał typ B Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 25 000 000 PLN.
 14. 14. Odwiedź nas! www.a1europe.pl RPO MAŁOPOLSKIE 3.4.5 Bony na doradztwo Typy projektów: bon na specjalistyczne doradztwo. Dla kogo? mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące. Jakie są środki przeznaczone na nabór? 8 539 800,00 PLN Jaki jest termin naboru? III kwartał 2016 Maksymalna wartość bonu: 20 000 PLN.
 15. 15. KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Odwiedź nas! www.a1europe.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

×