Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mahara e-portfolio workshop 20 sept 2010

1,413 views

Published on

Workshop Mahara, gehouden 20 sept. 2010 in Medemblik.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mahara e-portfolio workshop 20 sept 2010

 1. 1. Mahara e-portfolio Atlas College, locatie De Dijk 20 september 2010 Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl
 2. 2. Programma <ul><li>Welkom </li></ul><ul><li>Over e-portfolio's </li></ul><ul><li>Positionering Moodle / Mahara </li></ul><ul><li>Over Mahara </li></ul><ul><li>Oefenen met opdrachten </li></ul>
 3. 3. (E-)portfolio's <ul><li>Definitie van Wikipedia: </li></ul><ul><ul><li>Een portfolio, van het Latijn portare (dragen) en folium (vel papier) in het algemeen is een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een persoon. </li></ul></ul><ul><li>Definitie van Kennisnet: </li></ul><ul><ul><li>Een e-portfolio, of elektronisch portfolio, is een verzameling van doelgericht bij elkaar gebrachte elektronische gegevens en documenten (bestanden), die worden beheerd door het lerende/werkende individu. </li></ul></ul>
 4. 4. Soorten portfolio's <ul><li>Ontwikkelingsportfolio </li></ul><ul><ul><li>gericht op systematisch terugblikken </li></ul></ul><ul><li>Reflectieportfolio </li></ul><ul><ul><li>gericht op cyclische reflectieproces </li></ul></ul><ul><li>Dossierportfolio </li></ul><ul><ul><li>gericht op verzameling bewijsstukken </li></ul></ul><ul><li>Gedragsportfolio </li></ul><ul><ul><li>gericht op vaktechnische competenties. </li></ul></ul><ul><li>Showcaseportfolio </li></ul><ul><ul><li>gericht op sollicitatie of afstuderen </li></ul></ul>
 5. 5. Leerlingportfolio's <ul><li>Wat willen jullie in de portfolio's zien? </li></ul><ul><li>Welke vaardigheden moeten de leerlingen bezitten om met portfolio's te werken? </li></ul>
 6. 6. Aandachtspunten <ul><li>Leerling is verantwoordelijk voor eigen portfolio </li></ul><ul><li>Leerling bepaalt wat getoond wordt en aan wie </li></ul><ul><li>Portfolio's vergen een andere beoordelingsmethodiek </li></ul><ul><li>Portfolio's vergen ook een andere didactiek </li></ul><ul><li>Leerlingen leren werken met een portfolio </li></ul>
 7. 7. Achtergronden Mahara <ul><li>Open source product uit Nieuw Zeeland </li></ul><ul><li>Modulair opgebouwd </li></ul><ul><li>Sterke band met Moodle </li></ul><ul><ul><li>Technisch (XML-RPC koppeling) </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatorisch </li></ul></ul><ul><li>Visie: leerling staat centraal </li></ul><ul><ul><li>Persoonlijke leeromgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op het sociaal constructivisme </li></ul></ul>
 8. 8. Moodle <ul><li>Leermanagementsysteem </li></ul><ul><ul><li>cursus management systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>cursus staat centraal </li></ul></ul><ul><ul><li>per cursus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>deelnemers (rollen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bronnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>activiteiten </li></ul></ul></ul><ul><li>Organisatie/opleiding/docent is eigenaar </li></ul><ul><ul><li>student leert / werkt samen / volgt </li></ul></ul>
 9. 9. Mahara <ul><li>E-portfolio & social software </li></ul><ul><ul><li>deelnemer staat centraal </li></ul></ul><ul><ul><li>per deelnemer: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>blogs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>profiel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>documenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul><ul><li>Student is eigenaar </li></ul><ul><ul><li>docent volgt / begeleidt / coacht </li></ul></ul>
 10. 10. Structuur <ul><li>Voor iedere gebruiker </li></ul><ul><ul><li>Profiel </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijn portfolio </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijn groepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Instellingen </li></ul></ul><ul><li>Voor beheerders </li></ul><ul><ul><li>Site administratie </li></ul></ul>
 11. 11. Opdrachten <ul><li>Vul je eigen profiel helemaal in </li></ul><ul><li>Vul je eigen portfolio n.a.v. van een vastgestelde 'view' en nodig je leraar (collega in dit geval) uit om het te bekijken (en feedback te geven) </li></ul><ul><li>Vul je eigen portfolio zoals jij dat zelf wil en nodig de manager van het stagebedrijf uit (virtuele persoon) om feedback te geven </li></ul><ul><li>Maak met je collega's van je vaksectie een groep aan en plaatst daar documenten en forumberichten. </li></ul>
 12. 12. Afsluitend <ul><li>Eerste reacties? </li></ul><ul><li>Waar liggen voor jullie de mogelijkheden? </li></ul>

×