ELO in het Primair Onderwijs

1,648 views

Published on

Presentatie gehouden op de ambassadeursdag van VCPOCT in Hengelo.

Published in: Education

ELO in het Primair Onderwijs

 1. 1. ELO in het PO Mogelijkheden en aandachtspunten Presentatie: Arnout Vree [email_address] www.avetica.nl www.arnoutvree.nl 7 januari 2009 Ambassadeursdag VCPOCT
 2. 2. Programma <ul><li>1 e sessie (9:45 – 10:30 uur) </li></ul><ul><ul><li>Wat is een ELO </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat kan je met een ELO? </li></ul></ul><ul><ul><li>Moodle als ELO </li></ul></ul><ul><li>2 e sessie (1045: 12:00 uur) </li></ul><ul><ul><li>Zelf aan de slag </li></ul></ul><ul><ul><li>http://moodle-po.avetica.nl/ </li></ul></ul>
 3. 3. Wat is een ELO <ul><li>ELO = elektronische leeromgeving </li></ul><ul><li>Verwante begrippen </li></ul><ul><ul><li>E-learning </li></ul></ul><ul><ul><li>LMS = Learning Management System </li></ul></ul><ul><ul><li>LCMS = Learning Content Management System </li></ul></ul><ul><ul><li>CMS = Course Management Systeem </li></ul></ul><ul><li>Definitie ELO van Joke Droste (2003): </li></ul><ul><ul><li>&quot;Een ELO omvat de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie-infrastructuur) die de interactie faciliteert tussen: 1.het proces van leren 2.de communicatie die nodig is voor dat leren 3.de organisatie van het leren&quot; </li></ul></ul>
 4. 4. Verschillende ELO’s <ul><li>Open source </li></ul><ul><ul><li>Atutor </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokeos </li></ul></ul><ul><ul><li>Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Sakai </li></ul></ul><ul><li>Commercieel/Closed source </li></ul><ul><ul><li>Blackboard </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Pulseweb </li></ul></ul><ul><ul><li>Smartschool </li></ul></ul><ul><ul><li>Teletop </li></ul></ul>
 5. 5. Technische zaken ELO <ul><li>Altijd gebaseerd op internettechnologie </li></ul><ul><li>Hosting </li></ul><ul><ul><li>Webserver incl. database </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Linux (Apache, Mysql, PHP) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Windows (IIS, SQL) </li></ul></ul></ul><ul><li>Pc’s met browser </li></ul><ul><ul><li>Explorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Firefox </li></ul></ul><ul><ul><li>Safari </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 6. 6. Geschiedenis ELO <ul><li>Opkomst eind jaren negentig </li></ul><ul><ul><li>Opkomst internettechnologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderende opvattingen over leren  zie ook ”het Nieuwe leren” </li></ul></ul><ul><li>Acceptatie en implementatie </li></ul><ul><ul><li>Vanaf hoger onderwijs naar lager onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Daadwerkelijk gebruik hangt af van docent! </li></ul></ul>
 7. 7. Parallelle ontwikkelingen <ul><li>Digitaal portfolio’s </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Hyves </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr </li></ul></ul><ul><ul><li>Netvibes </li></ul></ul><ul><ul><li>YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 8. 8. Metafoor ELO virtueel gebouw toegang (inloggen) verschillende ruimten / cursussen / lokalen allerlei toepassingen (samen) werken/leren
 9. 9. Waarom een ELO? <ul><li>Plaats- en tijdonafhankelijk leren </li></ul><ul><li>Hulpmiddel voor onderwijsvernieuwing </li></ul><ul><ul><li>Bevorderen samenwerkend leren </li></ul></ul><ul><li>Ondersteuning voor adaptief onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Speciale lessen voor zorgleerlingen </li></ul></ul><ul><li>Leermanagementsysteem </li></ul><ul><ul><li>Soort leerlingvolgsysteem </li></ul></ul><ul><li>Leren m.b.v buitenschoolse bronnen </li></ul><ul><ul><li>Communicatie met buitenlandse scholen </li></ul></ul><ul><li>Stimulans voor leerlingen </li></ul>
 10. 10. Moodle <ul><li>Algemeen </li></ul><ul><ul><li>Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment </li></ul></ul><ul><ul><li>CMS: cursusmanagementsysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>> 70 talen beschikbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>> 200 landen ( overzicht sites ) </li></ul></ul><ul><ul><li>statistieken </li></ul></ul><ul><li>Meest gebruikte ELO in het Voortgezet Onderwijs </li></ul>
 11. 11. Moodle (2) <ul><li>Onderwijskundig </li></ul><ul><ul><li>Sociaal-constructivistische visie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nadruk op kennis construeren en samen leren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SCORM-compliant </li></ul></ul><ul><li>Aantal Moodle-sites in het PO </li></ul><ul><ul><li>http://www.indegroep.nl/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.bsdevlieger.nl/moodle/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://test.studiewijzerplus.nl/m19ger/ </li></ul></ul>
 12. 12. Mogelijkheden voor ELO in het PO <ul><li>Bovenbouw (gr. 6 -8) </li></ul><ul><li>Integratie / Koppeling met digitaal portfolio’s </li></ul><ul><li>Start pilots met: </li></ul><ul><ul><li>Projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaakvakken </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 13. 13. Bronnen <ul><li>Website linken </li></ul><ul><ul><li>Weblinks aanbieden over een bepaald onderwerp </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Bestand linken </li></ul><ul><ul><li>Voorbeeld documenten ter beschikking stellen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sjabloon Word-document </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Leeractiviteiten (1) <ul><li>Wiki’s </li></ul><ul><ul><li>Gedichten schrijven (alleen of samen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie verzamelen over een bepaald onderwerp </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkstuk maken (alleen of samen) </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Testen/toetsen </li></ul><ul><ul><li>Correcte schrijfwijze spelling /grammatica oefenen (met feedback) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennistoets als voorbereiding op repetitie </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekensommetjes laten maken </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 15. 15. Leeractiviteiten (2) <ul><li>Opdrachten </li></ul><ul><ul><li>Werkstuk inleveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Powerpoint met beeldmateriaal als voorbereiding op les handvaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Woordenlijst </li></ul><ul><ul><li>Zelf moeilijke woorden zoeken met hun betekenis </li></ul></ul><ul><ul><li>Links verzamelen over bepaald onderwerp </li></ul></ul>
 16. 16. Leeractiviteiten (3) <ul><li>Forum (asynchroon) </li></ul><ul><ul><li>Communiceren met </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>andere groepen binnen en buiten de school </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deskundigen in het land </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buitenlandse scholen </li></ul></ul></ul><ul><li>Chat (synchroon) </li></ul><ul><ul><li>Zie forum </li></ul></ul>
 17. 17. Aandachtpunten <ul><li>Vanuit techniek naar didactiek kijken </li></ul><ul><ul><li>Liever andersom </li></ul></ul><ul><li>Past de ELO binnen de visie op Onderwijs & ICT? </li></ul><ul><li>Leerobjecten maken neemt tijd in beslag </li></ul><ul><li>Andere manier van werken/organiseren </li></ul><ul><li>Goed klassenmanagement is noodzakelijk </li></ul><ul><li>Grens school/thuis vervaagt </li></ul><ul><ul><li>Leerlingen werken ‘s avonds verder </li></ul></ul><ul><li>Vaardigheden van de leerkrachten </li></ul>
 18. 18. Lessen op Moodle <ul><li>http://moodle-po.avetica.nl </li></ul>
 19. 19. Zelf aan de slag <ul><li>Aanmelden op http://moodle-po.avetica.nl </li></ul><ul><li>Kies een cursus uit en probeer de mogelijkheden uit </li></ul>

×