Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Završni rad

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Završni rad

  1. 1. Croatian scientific bibliography (CROSBI) Bibliographic record number: 571868 Author: Meter, Zvonimir Title: Ispitivanje taloženja kamenca kod grijanja vode ( Scale formation testing in water heating systems ) Type: baccalaureus graduate thesis Faculty: Fakultet strojarstva i brodogradnje University: Sveučilište u Zagrebu Location: Zagreb Date: 17.02. Year: 2012 Page: 31 Mentor: Dobrović, Slaven Keywords: Taloženje kamenca, tretman vode, grijanje vode ( Scale formation, water treatment, water heating ) Abstract: Prirodne vode visoke tvrdoće općenito su sklone taloženju kamenca prilikom zagrijavanja vode. Radi se o složenom procesu te ne postoji jednostavni pokazatelj ili mjera ove sklonosti vode. U okviru ovog završnog rada načinjena su laboratorijska mjerenja sklonosti taloženju kamenca u vodi prema proceduri W512 njemačkog udruženja za vodu i plin DVGW. Uz ispitivanje dva tretmana prema ovoj proceduri, načinjen je dodatni niz ispitivanja s nižim temperaturama zagrijavanja. Uz sažeti sažeti prikaz dobivenih rezultati dan je i zaključak o efikasnosti razmatranih tretmana. Project / theme: 120-1253092-3021 Original language: HRV Research fields: Mechanical engineering,Other fundamental technical science Printed media: da Contrib. to CROSBI by: sdobrovic@fsb.hr (sdobrovic@fsb.hr), 22. Feb. 2012. u 17:10 sati Disertation Page 1 of 1 16.7.2015.https://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=571868&table=disertacija&lang=en&print=true

×