Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruby on Rails 3 - Simple SLOVENIAN cheat sheet

2,315 views

Published on

This is simple Slovenian cheat sheet for Ruby on Rails beginners

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Ruby on Rails 3 - Simple SLOVENIAN cheat sheet

  1. 1. Zapiski za Ruby on Rails 3 ! Oto Brglez To so tehnični zapiski k uporabi Ruby on Rails 3. Avtor je Oto Brglez <oto.brglez@opalab.com>. Zapiske lahko prosto spreminjate, dopolnjujete in razmnožujete. Avtor dokumenta mora ostati naveden! Zadnja sprememba: sreda, 01. september 2010 1. Uporaba Heroku oblaka 1. Klic irb na heroku oblaku heroku console 2. Push vsebine na heroku git push heroku 3. Prenos baze na strežnik heroku db:pusth 4. Reset baze heroku db:reset 2. Controllers / Kontrolerji 1. Generiranje kontrolerja rails generate controller rails generate controller Project rails generate controller Project addTask 2. Krajšanje odgovorov kontrolerja respond_to :html, :js respond_with(@project) 3. Odgovor z lokacijo respond_with(@project, :location => [:edit, @project]) 4. Nastavljanje “flashov” redirect_to ... :notice => “Shranjeno...” flash[:notice] = “Shranjeno” Zapiski za Ruby on Rails 3! 1
  2. 2. Zapiski za Ruby on Rails 3 ! Oto Brglez 3. Models / Modeli 1. Relacija 1 to many (1:N) has_many :tasks 2. Relacija Many to 1 (N:1) belongs_to :project 3. Relacija Many-to-Many (N:M) has_and_belongs_to_many :tags 4. Odstrani povezano has_many :questions, :dependent => :destroy 5. Privzetno ime def to_s # self.name end 6. Metoda, ki pripravlja url-je def to_param # “#{id}-#{slug}” end 7. Privzetno urejanje po modelu default_scope :order => "name ASC" 8. Gnezdeni atributi - dovoli posodabljanje accepts_nested_attributes_for :product_sides, :allow_destroy => true 9. Validiranje prisotnosti validates_presence_of :name 10. Validiranje numeričnosti validates_numericality_of [:weight] Zapiski za Ruby on Rails 3! 2
  3. 3. Zapiski za Ruby on Rails 3 ! Oto Brglez 11. Ustvarjanje objekta @project = Project.new 12. Shranjevanje @project.save 13. Iskanje po ID-ju @project = Project.find(params[:project_id]) 14. Iskanje vseh @project = Project.find(:all) 15. Iskanje z generično metodo (find_by_*) @project = Project.find_by_slug(params[:slug]) 16. Brisanje zapisa @project.destroy 17. Brisanje vseh zapisov @project.delete_all 18. Preverba posodobljenosti atributov modela if @payment.update_attributes(params[:payment]) 4. Routes / Poti 1. Iskanje novih poti rake routes 2. “redirect_to” s poljem redirect_to [:edit,@project] 3. “redirect_to” s ruto redirect_to edit_project_path(@project) Zapiski za Ruby on Rails 3! 3
  4. 4. Zapiski za Ruby on Rails 3 ! Oto Brglez 5. HAML 1. Navadna struktura !!! %html # %head # # %title Naslov # %body # # %h1 2. Pogoji v HAML-u - if ( ... pogoj ... ) # %h1 Naslov 3. Izpis spremenljivke ali klic metode %h1=link_to “Uredi produkt”, [:edit,@product] 4. Komentar / # To je komentar ... se spremeni v ... <-- # To je komentar --> 5. Class in ID %h1#prvi-naslov.title Zdravo svet! ... se spremeni v ... <h1 id=”prvi-naslov” class=”title”>Zdravo svet!</h1> 6. Zanke - @products.each do |product| # =product 7. Prikaz vsebine =yield :sidebar 8. Nastavljanje vsebin za sidebar - content_for :sidebar do # %h2 Tools Zapiski za Ruby on Rails 3! 4
  5. 5. Zapiski za Ruby on Rails 3 ! Oto Brglez # %p List of tools... 6. Debugging Rails / Razhroščevanje 1. Osnove Nameščen mora biti gem “ruby-debug” (sudo gem install ruby-debug) rails server --debugger V vrstici, ki jo razhroščuješ vpišeš debugger Ko pride interpreter do točke bo v konzoli kjer teče strežnik mogoče izvajati razhroščevanje. 2. Izpis trenutne lokacije l p 3. Klic razhroščevalnika iz view-a (HAML) # Strežnik mora biti pognan z rails server --debugger in med gem-i mora biti tudi gem ruby- debug - debugger Zapiski za Ruby on Rails 3! 5

×