Successfully reported this slideshow.

Instrukce k podání přihlášky na Cenu Jindřicha Chalupeckého

0

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 21
1 of 21

More Related Content

Instrukce k podání přihlášky na Cenu Jindřicha Chalupeckého

 1. 1. Instrukce k podání přihlášky Cena Jindřicha Chalupeckého
 2. 2. 2 Tento dokument je manuálem, který Vás krok za krokem provede vytvořením svého profilu za účelem přihlášení do soutěže Cena Jindřicha Chalupeckého. Vzniklé portfolio slouží porotě k usnadnění výběru finalistů a Vám zároveň přináší možnost bezplatné online dokumentace Vaší práce v rámci mezinárodní internetové platformy. Doufáme, že Vám tyto instrukce ulehčí vytvoření Vašeho online portfolia a přejeme Vám mnoho úspěchů. V případě technických potíží či jiných dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@cjch.cz, rádi Vám pomůžeme. Těšíme se na Vaše přihlášky! Společnost Jindřicha Chalupeckého
 3. 3. 3 Důležité informace • Aplikace je bezplatná, nově vzniklý profil ani jeho budoucí úpravy (v limitu do 20 děl) nejsou zpoplatněny. • Přihlásíte se přes volby “Apply”, dolů najdete “Apply now” a posléze “Submit Application”. • Informace uvedené ve Vašem profilu lze kdykoli změnit a aktualizovat. Svůj profil tudíž můžete použít k přihlašování opakovaně, nebo jej také využít jako online portfolio k jiným účelům. • Veškerý text, který přidáte, by měl být primárně v angličtině. V češtině případně pod tím. • Dokumentace děl je velice důležitá, dbejte na kvalitu fotografií – měly odpovídat standardům profesionálního nafocení díla – odpovídající barevnost, rozlišení, pozadí, celek a detaily apod. Podstatná je také velikost fotografií na stránce – upravte prosím velikost fotografií tak, aby bylo možné je dostatečně zvětšit, ale zároveň aby se nemuselo scrollovat nahoru a dolů. • Doporučujeme, abyste do té menší kolonky „info“ uvedli svůj rok narození a místo, kde momentálně působíte. • Na adrese https://www.works.io/ales-cermak můžete vidět profil Aleše Čermáka, který by mohl být inspirací při tvoření vašeho profilu. • Pokud se Vám během vytváření portfolia vyskytnou komplikace, nebo budete potřebovat cokoli konzultovat, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@cjch.cz a my Vám rádi pomůžeme.
 4. 4. 4 • Ve svém internetovém prohlížeči si otevřete stránku www.works.io • Postupujte za pomoci níže zobrazených obrázků a řiďte se označenými pokyny.
 5. 5. 5
 6. 6. 6 • Vítejte na úvodní stránce svého nově vytvořeného profilu! Pokračujte dle pokynů a vytvořte si vlastní portfolio.
 7. 7. 7
 8. 8. 8 • Takto se zobrazí Váš profil, fungující jako přihláška do soutěže. Vytvořené portfolio otevírá možnost jednoduché orientace umělcovým životopisem.
 9. 9. 9 • V dalších krocích si již vyplňujete svůj životopis, který můžete kdykoli po přihlášení změnit. • Na následující stránce začneme s vyplněním položky „WORKS“ (díla) a poté budeme pokračovat dále nabídkou.
 10. 10. 10 • Výběrem „WORKS“ (díla) z hlavního pracovního panelu se dostanete k editaci svých prací.
 11. 11. 11 • Pouze po kliknutí na „Create work“ u nahraného souboru se vytvoří ukázka práce, která bude zobrazena na Vašem profilu. • Maximální počet prací (works) je 20. Kde každé práci můžete nahrát maximálně 3 obrázky (slides).
 12. 12. 12 • Níže přiložená nabídka se otevře po kliknutí na „Create Work“. • Legendu k jednotlivým bodům z obrázku naleznete na následující stránce.
 13. 13. 13 1. „Select Series“ - nyní můžete dílo zařadit do série či si vytvořit sérii novou („Create New“). 2. „Title of Work“ - vybranou práci pojmenujte. 3. „Date Created“ - upřesněte datum, kdy byla práce vytvořena. 4. „Short Description“ - popište svůj výtvor (max. 255 znaků). 5. „Type of Work“ - z vybraných možností si zvolte médium, které dílo představuje. 6. „Save Changes“ - uložte změny. 7. „Delete this Work“ - kliknutím práci odstraníte.
 14. 14. 14 • Nově vytvořená práce se na Vašem profilu zobrazí následovně.
 15. 15. 15 • Srovnání zobrazování prací jednotlivě a v sériích. Způsob prezentace vlastních prací je čistě individuální a záleží pouze na Vás, zdali si přejete výtvory zobrazit jednotlivě či v souvislých sériích. Pořadí obrázků lze měnit přetažením nápisu „drag to reorder“.
 16. 16. 16 • Výběrem „EXHIBITIONS“ (výstavy) z hlavního pracovního panelu se dostanete k editaci svých výstav.
 17. 17. 17
 18. 18. 18 • Kliknutím na „TEXTS“ (texty) v hlavním pracovním panelu se dostanete k editaci autorského stanoviska a biografie (vyplnění těchto sekcí není nutné, pro strukturovaný životopis je vyhrazená kolonka CURRICULUM VITAE v hlavním pracovním panelu).
 19. 19. 19 • Životopis („CURRICULUM VITAE“ v hlavním pracovním panelu) lze doplnit o další položky k vylepšení dokumentace.
 20. 20. 20 • Tento odkaz slouží jako přístup k vašemu internetovému profilu s životopisem.
 21. 21. 21 • Kliknutím na „Settings“ (nastavení) v pravé části hlavního pracovního panelu se otevře nabídka změny hesla.

×