Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně do...
Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně do...
Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně do...
Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně do...
Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně do...
Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně do...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jezdecké listy 2013, první část

303 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jezdecké listy 2013, první část

  1. 1. Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“www.moravskyteplokrevníkmoravskyteplokrevnik@seznam.czVážení členové SCHPMT,s počátkem léta Vám přinášíme další číslo našeho občasníku. Dnes se můžete začístdo tématu o odhadu plemenné hodnoty. Ač se může zdát, že odhad plemennéhodnoty se sportem nesouvisí, opak je pravdou. Stačí se začíst do následujícíchřádků.Že koně nesoucí rakousko–uherské geny to ve sportu umí i dnes potvrzuje Perry 1možný adepta na vítězství v soutěži vyhlášené sportovní komisí.Přejeme Vám příjemné počtení a doufáme, že se již konečně dočkáme zveřejněnímateriálů od sportovní komise na médiích svazu.za SK SCHPMT Ing. J. Fatěnová, Mgr. P. Fousková, Z. Pinosová, Mgr. J. Pokorný,Mgr. J. Svárovská, Ing. V. ZapletalÚSPĚŠNÝ SPORTOVEC S GENY PRZEDSWITŮPERRY 1 po Przedswit XVI- 64 , z 8/ 301 Gabina (po Anno)jezdec Jakub Novotný, v majetku Aloise Starosty. Jako jedinýzástupce českého chovu se při letošním prvním T2 (150 cm)parkuru při „Velké ceně Kolína“dostal do elitní desítky aobsadil pěkné 5. místo. (foto: JaF)
  2. 2. Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“www.moravskyteplokrevníkmoravskyteplokrevnik@seznam.czODHAD PLEMENNÉ HODNOTYVšechna zvířata, která chováme, potřebujeme nějakhodnotit. Hodnocení koní se věnují lidé od nepaměti.Nejdřív potřebovali koně vhodné k nošení břemen,potom k válečným výpravám, později pro těžkou práciv zemědělství. Koně se podle těchto požadavků měnili,nová plemena vznikala, stará zanikala. Dnes mámespoustu plemen koní, která používáme pro jezdeckéúčely, k tahu nebo tzv. hobby plemena. Podle toho, prokterý účel konkrétní plemeno vzniklo, musejí konědaného plemene prokázat svoje schopnosti a kvality.Výkonnost tedy rozlišujeme na dostihovou výkonnost (rychlost ve cvalu, v klusu), sportovníjezdeckou výkonnost (ve skoku, v drezuře, ve všestrannosti, vytrvalosti), výkonnost v lehké zápřeži(vozatajský sport) a výkonnost v tahu (lehký a těžký tah).Pro moravského teplokrevníka jako i pro ostatní plemena chovaná pro jezdeckou výkonnost odhadplemenné hodnoty vychází ze sportovní testace.Nejprve je potřeba si uvědomit, že výkonnost koně je ovlivněna jeho genetickým založením a vlivemprostředí. V populaci jedinců je genetická variabilita způsobená jedinci s různými genotypy (souborvšech genů jedince). U kvantitativních vlastností (tj. užitkové vlastnosti – skokové schopnosti,mechanika pohybu....) mají jedinci také různou genetickou hodnotu. Můžeme očekávat, žefenotypově (projev genotypu na venek) lepší zvířata mají také lepší genotypovou hodnotu. Prošlechtitele však není důležitá pouze genetická hodnota, ale zejména plemenná hodnota. Genetickáhodnota je hodnota jedincova genotypu tedy hodnotagenů zvířete, které jsou předány jeho potomkům (součetefektů všech jeho genů). Plemenná hodnota je číslo,které ukazuje, o kolik je dané zvíře lepší nebo horší, nežje průměr populace. Plemenná hodnota dynamická amůže se měnit každý den s přibývajícími údaji.Spolehlivost plemenné hodnoty se zvětšuje dle toho, čímvíce informací je dostupných pro výpočetNyní se můžete začíst do textů Ing. Alexandry Pejosové(ČZU Praha) a Doc. Ing. Ivy Jiskrové, Ph.D., (Mendelu v Brně), o odhadu plemenné hodnoty u konív České republice.
  3. 3. Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“www.moravskyteplokrevníkmoravskyteplokrevnik@seznam.czVýkonnost koně je ovlivněna jeho genetickým založením a vlivem prostředí. Cílem odhadu plemennéhodnoty je rozčlenění výkonnosti (fenotypováhodnota) na složku dědičnou (genotypováhodnota) a negentetickou (prostřeďovou).Pojmem plemenná hodnota se rozumí odhadgenetického založení jedince pro odchylku jehovýkonnosti od průměru vrstevníků. Při současnéúrovni poznání prozatím nelze zjistit genetickézaložení pro výkonnost koně. Co je možné zjistit,jsou rozdíly ve výkonnosti způsobené genetickýmzaložením. Plemenná hodnota je tedy relativníčíslo - odchylka, které se vztahuje pouze kekoním v populaci, ze které byla odhadnuta, avychází z testace a výkonnostních zkoušek,v tomto případě ze sportovní testace koní vČeské republice. Právě vyhodnocování výsledků sportovních soutěží je v současné době jedinouvyužitelnou možností pro odhad plemenné hodnoty sportovních koní u nás, neboť se jedná již odostatečně rozsáhlou databázi sportovních výsledků. Přesto zůstává stálým problémem dostatečnýpočet potomstva po otcích, který je pro funkční model odhadu plemenné hodnoty nezbytností.Odhad plemenné hodnoty je složitá matematicko statistická analýza. Pro odhad plemenných hodnotsportovních koní byla použita metodu BLUP - animal model. Metoda BLUP - animal model je vsoučasné době nejlepší metodou pro hodnocení plemenných zvířat, tzn. pro odhad plemennéhodnoty sportovních koní. Odhad plemenných hodnot je završením činnosti mnoha jedinců ainstitucí. Je základním ukazatelem pro výběr jedinců do plemenitby. Tato metoda je v podmínkáchnašeho chovu využitelná. Podstatou metody BLUPje současný odhad jak plemenných hodnot(náhodných efektů), tak i efektů fixních v jednomkroku pomocí lineárních modelů se smíšenýmiefekty. V individuálním modelu je možno provéstodhad plemenné hodnoty každého zvířetesamostatně a současně v závislosti na užitkovostipříbuzných jedinců (rodiče, potomci,polosourozenci, vlastní sourozenci a jedinci vrůzných příbuzenských vztazích, různých stádech).Podmínkou pro uplatnění a rozšíření metody BLUP- AM je účinná výpočetní technika. Animal modeltaké umožňuje přímé porovnání genetické úrovněvšech zvířat přes různé generace, protože zohledňuje genetický trend v populaci.
  4. 4. Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“www.moravskyteplokrevníkmoravskyteplokrevnik@seznam.czDobré výsledky konkrétního koně v soutěži nemusí být jen odrazem jeho výjimečného genetickéhozaložení, ale mohou být výrazem optimálního chovatelského prostředí, dobrým tréninkem nebovlivem kvalitního jezdce. Z toho vyplývá, že výkonnost zvířat je podmíněná jak genetickými faktory,tak vnějšími efekty prostředí, které mají na výkonnost velký vliv, a proto musí být zohledněné přiodhadu plemenné hodnoty zvířat.Podkladový soubor pro hodnocení byl vytvořen úpravou záznamů sportovní výkonnosti koní v ČR zlet 1991 - 2013. Celkem bylo zaznamenáno 483 303 výsledků. Po úpravě dat byly v databázi počtypřípadů nižší. Nicméně i po úpravách bylo použito pro ověření vhodných postupů hodnocenídostatečných 209 751 výsledků.Výsledky umožňují vybrat nejlepší sportovní koně, nejlépe připravené koně, nejlepší plemennázvířata a jedince s očekávaným nejvyšším sportovním výkonem. Jednotlivé žebříčky se liší. Dále jemožné výsledky dělit do jednotlivých skupin a hodnotit nejlepší hřebce, valachy a klisny, otcesportovních koní, stanovit genetický trend v populaci, atd.Co nám tedy „Odhad plemenné hodnoty“ (= RPH) říká?RPH nabývá stejných hodnot, jako známe u indexů ze zahraničí (např. skokový index v Německu) -tedy průměr je 100 a čím vyšší číslo nad 100, tím je kůň geneticky ve skokové výkonnosti lepší. RPHpod 100 mají horší koně než je průměr.Spolehlivost nabývá hodnot 0-1 (nebo 0 - 100%) a platí, že čím je číslo vyšší, tím je spolehlivostudané plemenné hodnoty vyšší. Spolehlivost záleží především na počtu údajů o výkonnosti prokaždého koně, který má stanovenu RPH, a hlavně na počtu potomků po hřebcích.V Jezdeckých listech Vám přinášíme žebříček RPH u plemeníků, kteří měli či mají sportovní výkonnosta nesou geny r-u.kmenů.Více informací si můžete přečíst v Ročence 2012 či na http://www.schct.cz/ohd.php3.
  5. 5. Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“www.moravskyteplokrevníkmoravskyteplokrevnik@seznam.czPOŘADÍ PLEMENÍKŮ S VLASTNÍ SPORTOVNÍ VÝKONNOSTÍ PODLE RPH (CELKEM 298)žebříček plemeníků, kteří mají (měli) vlastní sportovní výkonnostpořadí jménoroknarození RPH RSH spolehlivostpočetpotomků35 Przedswit XVI - 64 1990 118.814 128.211 0.833 5192 Sahib Kubišta 1990 111.371 122.03 0.809 43107 Przedswit svrženský - 2 1986 110.203 116.098 0.746 30159 Przedswit Primus 1995 104.738 110.428 0.486 6166 Przedswit XII - 11 1977 103.797 99.004 0.417 3167 Przedswit Mička 1988 103.776 104.495 0.696 16175 Przedswit XVI - 34 1988 102.841 100.394 0.569 6182 Przedswit Lord 1992 102.228 110.242 0.515 3188 Przedswit XVI - 12 1987 101.45 97.542 0.766 34195 Furioso XIX - 1 1994 100.8 106.838 0.403 2198 Časpal - 10 (Seward) 1984 100.703 104.465 0.751 29208 Przedswit Alvin 1996 98.794 97.763 0.476 1215 Gidran bernartický 1987 98.405 111.569 0.499 5221 Przedswit Centa 1987 97.426 96.429 0.510 5228 Przedswit Klam 1986 97.018 112.842 0.600 15252 Gidran XVI - 6 1992 94.672 101.951 0.590 10256 Furioso XXI-24 1999 94.322 93.088 0.399 2265 Shagya uněšovský 1988 93.15 87.595 0.643 10268 North Star VIII - 70 1990 92.267 97.584 0.452 5275 North Star VIII-30 (3429) 1986 90.77 87.956 0.715 25289 Vernius 1995 85.533 86.979 0.474 2(Text: Ing. J. Fatěnová , Ing. A. Pejosová, Doc. Ing. I. Jiskrová, Ph.D/ Foto: Pěkníková, Hlaváčová, K. Návojová, P. Vrana)
  6. 6. Sportovní komiseJezdecké listy 2/2013Propojme chov a sport !„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“www.moravskyteplokrevníkmoravskyteplokrevnik@seznam.czMáte, nebo jste měli úspěšného moravského teplokrevníka ve sportu? Pošlete jehoúspěchy, informace o něm a fotky.Pořádáte jezdecké akce – dny koní, hobby akce , závody, školení, soustředění ....Informace o tom všem nám zašlete na moravskyteplokrevnik@seznam.cz čischpmt@seznam.cz ke zveřejnění nejen na stránkáchwww.moravskyteplokrevnik.cz.Nabídka:Nabízím do bezplatného pronájmu 4letou klisnu 57/ 738 Victory House, matka 57/438 Vincapo 2802 Furioso XIV-5/Rinaldo II, otec A1/1 House Rules. Hodná, příjemná na ježdění. Klisnunabízím na ježdění DREZURY. Více informací na emailu: fuksovav@seznam.cz u majitelkyVeroniky Fuksové

×