Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neplodnost

417 views

Published on

infertility

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Neplodnost

 1. 1. Neplodnost Zuzana Maškulíková
 2. 2. Definice ● stav, kdy žena neotěhotní po jednom roce či více letech při pravidelném nechráněném pohlavním styku nejméně 2-3x týdně ● rozdělení: ● primární ● sekundární (anamnéza těhotenství bez ohledu na výsledek)
 3. 3. Prevalence a prognóza ● v ekonomicky vyspělých zemích má problémy s početím každý 5-7 partnerský pár ● podíl: ● pouze muži: 35% ● pouze ženy: 35% ● společné: 25% ● nejasná příčina: 5% ● asi 90% partnerů s poruchou plodnosti se daří díky léčbě otěhotnět
 4. 4. Věk a fertilita- muž ● muž- je plodný od prvního výronu semene až do smrti a denně produkuje asi 30 milionů spermií ● předpokladem zachování libida u muže je adekvátní hladina testosteronu, která klesá od věkové hranice 50-55 let a ročně se snižuje o 0,8% ● s věkem stoupá procento impotence: ● ve 30 letech je vzácná ● v 55 letech 8% ● v 65 letech 20% ● v 70-79 let 57%
 5. 5. Věk a fertilita- muž ● hlavní příčiny impotence v souvisloti s věkem jsou nehormonální: ● celkový zdravotní stav (vliv diabetes mellitus) ● ztráta aktivity a únava ze stejného sexuálního partnera ● medikace-až v 25% příčina erektilních dysfunkcí (psychotropní látky, antihypertenziva, alkohol, heroin, marihuana) ● psychopatologie (deprese, stres) ● aterosklerosa a kardiovaskulární onemocnění (až 50%) ● neurologické faktory
 6. 6. Spermatogeneze stárnoucích mužů ● spermie starších mužů mají sníženou motilitu (o 3-37%) a nižší procento morfologicky normálních forem (o 4-22%) ● Příčiny sníženého objemu ejakulátu: ● nedostatečnost vesiculae seminales ● změny prostaty (atrofie hladkého svalstva) ● změny na nadvarleti ● Morfologie ● sklerotizace tubulů ve varleti ● snížení spermatogenní aktivity ● snížení Leydigových a Sertoliho buněk ● s věkem se zvyšuje i procento geneticky abnormálních spermií i s de novo vzniklými mutacemi
 7. 7. Spermiogram ● Objem ejakulátu 1,5 ml a více ● PH 7,2 – 7,8 (nižší - moč, obstrukce chámovodů – pouze prostatická tekutina; vyšší - zánět) ● Koncentrace spermií 20 milionů a více ● Celkové množství 39 milionů a více ● Pohyblivost 32% a více s pohybem vpřed ● Leukocyty do 1 mil/ml (jinak leuko/pyospermie) ● Morfologie 4% a více normální forem, jinak teratospermie ● Vitalita 40% a více ● Azoospermie ejakulát bez spermií
 8. 8. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti muže A/ anamnéza ● BMI ● farmakologická anamnéza ● chronické onemocnění ● doplňky stravy – testosteron ● příušnice po pubertě ● onkologické onemocnění ● abusus ● úrazy ● má vlastní děti? ● v minulosti vyšetřen spermiogram?
 9. 9. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti muže B/ spermiogram C/ genetika D/ krev – STD E/ imunologické vyšetření F/ urologie ● palpační vyšetření ● sonografické vyšetření ● hormonální analýza (např. hyperprolaktinemie) ● při pH nad 8 kultivace spermatu ● histologické vyšetření (testikulární biopsie) ● MESA, TESE
 10. 10. Příčiny poruchy plodnosti u muže 1) varicocele testis ● až 40% infertilních mužů, porucha spermiogeneze ● vyvíjí se u dospívajících ● většinou vlevo, rozšířená pleteň plexus pampiniformis ● včasná operace: zlepšení spermiogeneze až v 70% 2) kryptorchismus ● až 1% v dospělosti ● nevratné změny semenotvorných buněk již v 1. roce života: nutné zahájit léčbu přetím ● terapie konzervativní - 73% úspěšnost hCG, analoga GnRH (Kryptokur nasal) ● operačně orchiopexe do 2 let – riziko změn Leidigových buněk
 11. 11. Příčiny poruchy plodnosti u muže 3) chromozomální abnormality ● u azoospermie se vyskytuje až v 10 – 15% (výskyt narůstá se zhoršující se spermatogenezou) ● vyšetření karyotypu se doporučuje všem mužům před ICSI 4) infekce ● Chlamydie trachomatis ● Gonorhea ● Ureaplasma urealyticum ● Mycoplasma hominis ● Trichomonas ● E. coli ●
 12. 12. Příčiny poruchy plodnosti u muže 5) imunologické příčiny ● antispermatické protilátky ● ↓ pohyblivost ● brání průniku spermiím do cervikálního hlenu ● ruší kapacitaci a akrosomální reakci 6) endokrinologické příčiny ● nezjištěný nebo dekompenzovaný diabetes mellitus ● nezjištěná nebo nedostatečně léčená thyreopatie 7) nejasné příčiny sterility: ● vliv životního prostředí ● chlorované organické sloučeniny ● těžké kovy ●
 13. 13. Terapie konzervativní ● léčí vždy urolog ● analoga GnRH ● hCG, FSH, hMG (Human menopausal gonadotrophins) – i.m./s.c. ● androgeny ● agonisté dopaminu – mužská hyperprolaktinemie ● ATB při zánětu ● vazodilatancia ● antioxidanty (Zn, Se, vit. E) ● kalligináza
 14. 14. Terapie chirurgická ● léčí vždy urolog ● včasná operace varikokély či kryptorchismu ● při duktální a epididymální obstrukci ● vazovazostomie či epididymovazostomie ● MESA - microsurgical epididymal sperm aspiration → ICSI (intracytoplasmatic sperm injection) ● TESE - testicular sperm extraction → ICSI ● (PESA - percutaneous epididymal sperm aspiration → ICSI – ne v ČR)
 15. 15. Věk a fertilita - žena ● fertilní období zdravé ženy je přesně vymezeno od první ovulace do vyhasnutí ovariální funkce (menopauza, okolo 50ti let) ● v této době jí měsíčně dozraje a uvolní se pouze jeden oocyt, vyjímečně více ● pouze asi 400 foliklů v reprodukčním období ženy dosáhne plné zralosti a ovulace, ostatní podléhají atrezii ● při poklesu počtu folikulů pod 100 nastupuje menopauza
 16. 16. Věk a fertilita - žena ● klinické fáze reprodukčního strárnutí: I/ relativní snížení plodnosti II/ izolovaná elevace hladin FSH nad 10-12 IU/l, provázené zkrácení folikulární fáze a tedy i délky menstruačních cyklů z 28 denního na 24-25 denní III/ vzestup hladin LH je opožděn=známka pokročilého selhání ovarií IV/ perimenopauza-poruchy menstruačních cyklů, kdy se střídají ovulační s anovulačními a jsou doprovázeny vazomotorickými projevy (návaly horka, noční pocení)- trvá obvykle 3-4 roky V/ menopauza v průměru od 42 let do 58 let
 17. 17. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti ženy ● anamnéza osobní a rodinná ● celkové vyšetření (BMI, sekundární pohlavní znaky) ● gynekologické vyšetření – odběr OC, MOP, stěry na ureoplasma urealyticum, mycoplasma hominis, chlamydia trachomatia, VVV ● ultrazvuk - myomy, polypy, endometrium, adnexa – ovariální zásoba ● laboratoř: 1) serologie (HIV, hepatitidy, syphilis, chlamydie) 2) bazální hormony 3. den cyklu (LH, FSH, E2, prolaktin), TSH, antiTPO, fT3, fT4, testosteron, SHBG, DHEA
 18. 18. Vyšetřovací metody při poruše plodnosti ženy ● laboratoř 3) progesteron 21 den. cyklu 4)imunologie 5) trombomutace 6) AMH – anti Mullerian hormon - k posouzení ovariálnní rezervy ● genetika ● imunologie ● endokrinologie ● hysteroskopie ● laparoskopie, chromopertubace, ovarian drilling ● transvaginální hydrolaparoskopie
 19. 19. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 1) ovariální faktor ● anovulace je příčina sterility cca. 25% žen ● nejčastěji: PCO, thyreopatie, hyperprolaktinémie, endometrioza ● chronická onemocnění, poruchy metabolismu, centrální příčiny ● luteální insuficience 2) tubární faktor ● na sterilitě žen se podílí 30-40% ● relativní ● absolutní = oboustranná neprůchodnost vejcovodů ● vývojové anomálie ● pozánětlivě (STD; Fitz-Hugh-Curtis) ● endometrioza (salpingitis isthmica nodosa) ●
 20. 20. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 3) endometrioza ● zjišťuje se u 15 – 40% sterilních žen ● způsobuje: ● poruchy vývoje folikulů ● porucha zrání oocytů ● LUF (luteinized unruptured follicle) – teorie neprasklého luteinizovaného folikulu ● nezachycení oocytu fimbriemi ● ↓ fertilizace ● porucha zrání oocytů ● špatný tubární transport embrya ● selhání časné implantace
 21. 21. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 4) děložní faktor ● vrozené vývojové vady – uterus septus, unicornis,… ● získané vady – myomy, Ascherman, adenomyoza, pozánětlivé srůsty, endometrioza, adenomyoza, polypy 5) cervikální faktor ● chronická endocervicitis – např. Chlamydie trachomatis ● anatomické změny vrozené či po operacích – např. po konizaci ● anovulace (zhoršení vlastností cervikálního hlenu při hormonální dysfunkci při ↓estrinismu) ● imunologické příčiny
 22. 22. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 6) imunologický faktor ● protilátky proti spermiím ● protilátky proti zona pellucida ● antifosfolipidový syndrom ● endometrioza ● antiendometriální protilátky 7) infekce ● chlamydie – vazba na spermie, 80% asymptomatický zánět ● u mužů – obstrukce chámovodů, pálení při 1. ranním močení
 23. 23. Příčiny poruchy plodnosti u ženy 8) poškození zárodečné buňky ● předčasné ovariální selhání ● poškození toxické, radiační, chemické 9) ostatní ● systémová onemocnění ● farmakologická ● idiopatická ● psychogenní
 24. 24. Terapie ● podle příčiny ● protizánětlivá ● hormonální ● imunosupresivní ● chirurgická ● asistovaná reprodukce ● dárcovství oocytů
 25. 25. Děkuji za pozornost

×