Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie 2 bijeenkomst helbergen 20 maart 2013

280 views

Published on

2e presentatie

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie 2 bijeenkomst helbergen 20 maart 2013

  1. 1. Ontwikkeling park Helbergen; een aanpak
  2. 2. De uitdaging• “Natuurlijke overgangen in ruimte en tijd”• Maatschappelijk dragerschap• Vraagt om een bijzondere aanpak
  3. 3. Vertrekpunten• Gemeente en maatschappelijke partners nevengeschikt• Maatschappelijke partners een grotere rol dan gebruikelijk• Gemeente een bescheidener rol dan gebruikelijk• Ontwikkeling park Helbergen in partnerschap
  4. 4. Rol Gemeente• Contouren van de aanpak aanreiken• Een stip op de horizon zetten
  5. 5. Rol maatschappelijke partners• Binnen contouren een plan ontwikkelen• Een plan aanbieden aan de Gemeenteraad
  6. 6. Het traject• Opdracht van de raad• Informatieavond• (3?) Coalities organiseren rondom de invulling van de drie gebieden• De opbrengsten van de drie coalities verwerken in een samenhangend plan• Samenhangend plan presenteren aan de gemeenteraad• Gemeenteraad biedt aan voor ambtelijke toets
  7. 7. Bijzondere kenmerken proces• Focus op ideeën en mogelijkheden i.p.v. belangen en bezwaren (omdenken)• Focus op samenspel i.p.v. krachtenspel• Nevengeschiktheid maatschappelijke partners en gemeente• Plan heeft status van gekwalificeerd advies aan de Gemeenteraad• Ambtelijke toets niet voorafgaand- maar na behandeling door de raad

×