Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

23736775 reka-bentuk-visual

10,407 views

Published on

 • Be the first to comment

23736775 reka-bentuk-visual

 1. 1. Topik 4REKA BENTUK VISUAL
 2. 2. Pengenalan• Visual  alat komunikasi yang mampu menyampaikan mesej yang lebih berkesan daripada penggunaan lisan atau pernyataan bertulis.• Keberkesanan penggunaan visual bergantung kepada kualiti yang ada pada visual tersebut.
 3. 3. Konsep dan Fungsi Visual Bentuk Visual fotografik elektronik grafikilustrasi melalui gambar ilustrasi secara artistik/simbolikMenyerupai suatu subjek • Visual analogik atau situasi sebenar • Visual organisasi
 4. 4. Konsep dan Fungsi Visual Mudah, jelas dibaca dan difahamiCiri-ciri Mesej dapat ditafsir dengan berkesanvisualyang Interaksi aktif di antara pelajar, gurubaik dan maksud yang terdapat dalam visual Membantu memfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam visual
 5. 5. Elemen Reka Bentuk Visual • Elemen grafik – bahan asas yang digunakan untuk membentuk sesuatu komposisi visual Elemen GrafikRuang Garis Permukaan(Space) (Line) (Surface) Bentuk tiga dimensi Bentuk dua dimensi (Form) (Shape)
 6. 6. Elemen Grafik1. Ruang – Terbahagi kepada • Ruang positif – ruang yang digunakan • Ruang negatif – ruang yang kosong – Ruang perlu digunakan secara seimbang antara positif dan negatif agar komposisi visual kelihatan cantik dan menarik
 7. 7. Ruang negatif Ruang positif
 8. 8. Elemen Grafik2. Garis – Didapati dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi – Fungsi; • Menunjukkan pergerakan dan arah atau aliran • Menunjukkan suasana aman atau ganas • Menunjukkan kemegahan dan kekuatan • Menunjukkan kekusutan • Melukis objek atau benda • Penghubung antara satu elemen dengan elemen lain
 9. 9. Elemen Grafik3. Permukaan – Permukaan yang kasar atau licin memberi kesan ke atas rupa garisan yang di buat ke atasnya. – Penyatuan yang wajar antara garis, warna dan tekstur perlu bagi menghasilkan permukaan yang menarik.
 10. 10. Permukaan
 11. 11. Elemen Grafik4. Bentuk dua dimensi – Dimensi panjang dan lebar • Bentuk geometri • Bentuk abstrak • Bentuk gambaran
 12. 12. Bentuk 2 Dimensi (Shape)• Bentuk Geometri• Bentuk Abstrak• Bentuk Gambaran
 13. 13. Elemen Grafik5. Bentuk tiga dimensi – Dimensi panjang, lebar dan tinggi – Dua kategori; • Bentuk tiga dimensi sebenar – bahan sebenar yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi. • Bentuk tiga dimensi tiruan – bentuk dua dimensi yang kelihatan seolah-olah mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi atau tebal (gambar foto dan lukisan yang diberi bayang).
 14. 14. Bentuk tiga dimensi sebenar Bentuk tiga dimensi tiruan
 15. 15. Prinsip Reka Bentuk Visual• Kaedah menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. – Simplisiti – Dominan – Pola – Seimbang – Variasi – harmoni
 16. 16. Prinsip Reka Bentuk Visual1. Simplisiti – Lukisan yang jelas dan mudah dibaca – Sesuatu bahan grafik perlu nampak mudah (simple) bagi mengelakkan penerima daripada merasa tertekan untuk mengetahui apakan maklumat sebenarnya yang hendak disampaikan.
 17. 17. Prinsip Reka Bentuk Visual2. Dominan – Objek atau item utama yang ingin disampaikan perlu ditonjolkan. a. Menggunakan peraturan Satu Per Tiga (Rule of Third) 41% 20% 25% 14%
 18. 18. b. Warna dan bentuk yang kontrasc. Saiz yang lebih besard. Menggunakan anak panah yang menunjuk ke arah item utamae. Mewujudkan gerakan dalam rekaan visualf. Menggunakan lampu atau cahaya yang memancar
 19. 19. Cara Yang Betul Untuk Membaca Suhu Pada Termometer
 20. 20. Prinsip Reka Bentuk Visual3. Pola – Penting kerana; • Menarik penglihatan ke arah item yang utama • Mengerakkan penglihatan mata kepada keseluruhan visual dalam arah yang betul • Mengekalkan penglihatan mata dan mengikut aliran persembahan – Jenis pola dalam rekaan visual; • Pola mengikut bentuk geometri • Pola Mengikut huruf
 21. 21. Prinsip Reka Bentuk Visual4. Seimbang a. Seimbang formal – pembahagian yang sama bahagi antara dua bahagian visual; sama ada bahagian kiri dengan kanan atau bahagian atas dengan bawah. b. Seimbang tidak formal – pembahagian tidak sama rata antara item kiri dan kanan atau atas dengan bawah sesuatu rekaan
 22. 22. Seimbang formal Seimbang tidak formal
 23. 23. Panduan Menentukan Keseimbangan• Penggunaan mata adalah cara terbaik menentukan keseimbangan• Elakkan meletakkan objek yang gelap di atas objek yang cerah @ Objek yang besar di atas objek yang kecil• Objek yang gelap lebih berat daripada objek yang cerah & Objek yang lebih besar lebih berat daripada objek yang kecil• Hukum graviti perlu diaplikasi di sini
 24. 24. Prinsip Reka Bentuk Visual5. Variasi – Menggunakan variasi (pelbagai elemen grafik) dalam penghasilan visual agar kelihatan hidup, meningkatkan tarikan dan minat terhadap persembahan.
 25. 25. Prinsip Reka Bentuk Visual6. Harmoni – Penggunaan elemen grafik yang berkesinambungan antara satu dengan lain membolehkan mata dan fikiran penonton mengikuti perkembangan keseluruhan visual. – Ada hubungan antara elemen-elemen, arah aliran persembahan, perspektif dan kesatuan mesej.
 26. 26. Warna• Merupakan salah satu elemen visual.• “Warna adalah milik cahaya dan apabila berubah maka berubahlah warna” (Leuer, 1990).
 27. 27. Warna Kromatik Akromatik Hiu Valiu Kroma Valiu Kroma• Hiu – digunakan untuk menjelaskan warna yang khusus seperti merah, biru.• Valiu – menjelaskan sejauh mana gelap atau cerah sesuatu warna itu kelihatan. Warna Putih mempunyai valiu yang tinggi.• kroma – menjelaskan intensiti atau kekuatan sesuatu warna.
 28. 28. Gambarajah Pecahan Warna                                                        FFFF00 CCFF00 99FF00 66FF00 33FF00 00FF00           FFCC00 CCCC00 99CC00 66CC00 33CC00 00CC00 00FF33         FF9900 CC9900 999900 669900 339900 009900 00CC33 00FF66       FF6600 CC6600 996600 666600 336600 006600 009933 00CC66 00FF99     FF3300 CC3300 993300 663300 333300 003300 006633 009966 00CC99 00FFCC FF0000 CC0000 990000 660000 330000 000000 003333 006666 009999 00CCCC 00FFFF     FF0033 CC0033 990033 660033 330033 000033 003366 006699 0099CC 00CCFF       FF0066 CC0066 990066 660066 330066 000066 003399 0066CC 0099FF         FF0099 CC0099 990099 660099 330099 000099 0033CC 0066FF           FF00CC CC00CC 9900CC 6600CC 3300CC 0000CC 0033FF            
 29. 29. Pigmen (Bahan yang mamberi warna kepada sesuatu objek)Warna Utama Warna Pertengahan Warna Warna Tertiar Sekunder (tertiary)
 30. 30. Warna Utama• Warna asas, yang tidak boleh dihasilkan dengancampuran warna-warna lainBiru Merah Kuning
 31. 31. Warna Sekunder• Campuran dua warna utama Biru HijauKuning Ungu Jingga Merah
 32. 32. Warna Pertengahan• Campuran warna sekunder dengan warna utama yangterletek bersebelahannya Biru Biru Hijau Hijau Kuning Hijau Kuning Kuning Jingga Jingga Merah Jingga Merah Merah Ungu Ungu
 33. 33. Warna Tertiar (tertiary)• Campuran dua warna sekunderHijau Hijau Muda UnguJingga Kelabu Merah KecoklatanUngu
 34. 34. Pemilihan warna• Dipilih berdasarkan fungsinya a) Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan b) Memudahkan sesuatu item dilihat c) Mewujudkan perasaan harmoni d) Melahirkan kesan tertentu
 35. 35. Warnaa. Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan – Penegasan terhadap isi penting yang hendak disampaikan boleh dilaksanakan dengan penggunaan warna yang kontras.Latar Belakang Latar Depan, Imej, Highlights TeksPutih Biru gelap Merah, orenKelabu cerah Biru, hijau, hitam MerahBitu muda Bitu gelap, hijau gelap Merah, orenKuning muda Ungu, coklat Merah
 36. 36. Warnab. Memudahkan sesuatu item dilihat – Penggunaan warna; • Kuning  Oren  Hijau  Merah  Biru – Tindihan warna • Tindihan positif – subjek terang diletak di atas latar yang kontras dengan warna subjek • Tindihan negatif – menggunakan warna kontras yang lemah dan menghasilkan gabungan warna yang kelihatan sama
 37. 37. Warnac. Mewujudkan perasaan harmoni – Gabungan warna-warna analogus, warna yang terletak berhampiran dengan roda warna
 38. 38. Warnad. Melahirkan kesan tertentu – Warna Panas • Warna merah, jingga dan kuning • Menimbulkan kesan kedekatan, kegarangan dan kekuatan – Warna Sejuk • Warna biru, ungu dan hijau • Mewujudkan suasana kelembutan, kedamaian dan kesayuan – Warna Psikologi • Dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bidang pengetahuan – Merah  Tahun baru cina – Biru  warna darah beroksigen dalam mata pelajaran sains  Sungai dan laut dalam mata pelajaran geografi
 39. 39. WARNA Respon Psikologi CatatanMerah Power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, Warna Merah kadang berubah erti jika dikombinasikan dengan agresif, bahaya warna lain. Merah dikombinasikan dengan Hijau, maka akan menjadi simbol Natal. Merah jika dikombinasikan denga Putih, akan membawa erti bahagia di dalam budaya Oriental.Biru Kepercayaan, Konservatif, Keamanan, Banyak digunakan sebagai warna pada logo Bank di Amerika Teknoologi, Kebersihan, teratur Syarikat untuk memberikan kesan kepercayaan.Hijau Alam, Sihat, Keuntungan, Pembaharuan Timur Tengah, warna Hijau sangat disukai.Yellow Optimis, Harapan, Ketidak jujuran, Pengecut Kuning adalah warna keramat dalam agama Hindu. (untuk budaya Barat), pengkhianatan.Ungu/Jingga Spiritual, Misteri, Kebangsawanan, Warna Ungu sangat jarang ditemui di alam. Transformasi, Kekasaran, KeangkuhanOranye Energy, Keseimbangan, Kehangatan Menekankan sebuah produk yang tidak mahal.Coklat Tanah/Bumi, Reliability, Selesa, Daya Tahan. Penampilan yang kemasKelabu Intelek, Masa Depan (Milenium), warna yang paling mudah dilihat oleh mata. Kesederhanaan, KesedihanPutih Kesucian, Kebersihan, Ketepatan, Kematian Di Amerika, Putih melambangkan perkawinan (gaun pengantin berwarna putih), tapi di banyak budaya Timur (terutama India dan Cina), warna Putih melambangkan kematian.Hitam Power, Kecanggihan, Kematian, Misteri, Melambangkan kematian dan kesedihan di budaya Barat. Ketakutan, Kesedihan, Keanggunan Sebagai warna Kemasan, Hitam melambangakan Keanggunan (Elegance), Kemakmuran (Wealth) dan Kecanggihan (Sopiscated)
 40. 40. Huruf• Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan huruf 1. Stail Huruf 2. Bilangan stail huruf 3. Huruf besar dan huruf kecil 4. Warna huruf 5. Saiz huruf 6. Jarak antara huruf 7. Jarak antara baris
 41. 41. Pemilihan huruf1. Stail Huruf – Menarik perhatian dan mengelakkan sesuatu visual disalahtafsir – Pengelasan huruf • Huruf Roman • Huruf Gotik • Huruf Sambung atau Cursive • Huruf Teks • Huruf Novelti
 42. 42. Pemilihan huruf2. Bilangan Stail Huruf – Elakkan menggunakan terlalu banyak stail huruf, tidak lebih 3 huruf dan sesuai dengan mesej.3. Huruf Besar dan Huruf Kecil – Tajuk huruf besar – Sub tajuk  huruf kecil4. Warna Huruf – Bersesuaian dengan mesej yang disampaikan.
 43. 43. Pemilihan huruf5. Saiz Huruf Jarak untuk dilihat Saiz Huruf 20 kaki 1“ 40 kaki 2“ 50 kaki 2½” 60 kaki 2” 80 kaki 4“- Saiz huruf perlu disesuaikan dengan sasaran.- Tinggi huruf perlu disesuaikan dengan ketebalan huruf
 44. 44. Pemilihan huruf6. Jarak Antara Huruf – Jarakkan dalam keadaan yang seimbang mengikut keselesaan penglihatan. • Jarak huruf secara optikal • Jarak huruf secara mekanikal – Jarak antara baris hendaklah jangan melebihi tinggi huruf yang digunakan – Penghasilan transperensi – enam perkataan satu baris
 45. 45. Pemilihan huruf7. Jarak Antara Baris – Jarak mengikut kesesuaian – Satu transperensi  Enam baris
 46. 46. Sekian..Terima kasih atas tumpuan yang diberi.

×