Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Világos?!...

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Világos?!...

 1. 1. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia 2016. november 26. Világos?!… (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt GödöllőiTörök Ignác Gimnázium
 2. 2. A projekt születése Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 3. 3. Eszközhasználat Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 4. 4. A projekt célrendszerét érintő kérdések 1. Alapkérdés • Hogyan végzünk kutatást a természettudományok területén? Projekt-szintű kérdések • Hogyan végzünk el méréseket? • Hogyan értékelünk ki mérési eredményeket? • Hogyan vonunk le következtetéseket a mérési eredmények alapján? • Hogyan számolunk be a kutatási eredményeinkről? Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 5. 5. A projekt célrendszerét érintő kérdések 2. Tartalmi kérdések • Hogyan programozzuk a LEGO robotot? • Tényleg érdemes lecserélni a hagyományos izzólámpáinkat? • Milyen szempontokat vegyünk figyelembe egy helyiség megvilágításánál? • Mi határozza meg a Föld felmelegedését? • Miért vannak évszakok? Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 6. 6. A projektmunkába bevont tantárgyak Fizika Informatika Földrajz Biológia Angol Osztályfőnöki óra Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016 közel 100 tanuló 4,5 tanár 20 tanítási óra és 3-5 óra otthoni munka
 7. 7. Fizika 9. évfolyam • Kinematika 10. évfolyam • Elektromos energia, teljesítmény és hatásfok 11. évfolyam • A látható fény és a színek • Fényáram és megvilágítás Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 8. 8. Informatika 9. évfolyam • IKT eszközök használata • Felhasználói ismeretek (Office) • Online eszközök (megosztás) 11-12. évfolyam (érettségi előkészítő) • Problémamegoldás IKT eszközökkel • Programozás (Lego Mindstroms NXT robot) Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 9. 9. Földrajz 9. évfolyam • A beeső fénysugarak szerepe a felszín felmelegedésében • Hőmérsékletkülönbségek a Földön • A szoláris éghajlati övezetek kialakulása Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 10. 10. Biológia 11. évfolyam • A fény szerepe a látásban • Ideális megvilágítás különböző tevékenységekhez Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 11. 11. Angol nyelv 9-11. évfolyam • Forrásanyag megértése és felhasználása • Beszámoló készítése • Kommunikáció Érintett témakörök: • Tudomány és technika Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 12. 12. Osztályfőnöki óra (Tanulásmódszertan) 9-12. évfolyam • Egészségünk megóvása – látás, pszichés problémák • A tanuláshoz ideális környezet megteremtése – világítás Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 13. 13. Fejlesztendő készségek 1. 21. századi készségek • Kreativitás és innováció • Kritikus gondolkodás és problémamegoldás • Kommunikáció és együttműködés • IKT és média készségek • Rugalmasság, kezdeményezés és önirányítás • Produktivitás és számonkérhetőség • Vezetés és felelősségvállalás Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 14. 14. Fejlesztendő készségek 2. Kulcskompetenciák (NAT) • Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció • Matematikai kompetencia • Természettudományos és technikai kompetencia • Digitális kompetencia • Szociális és állampolgári kompetencia • Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség • A hatékony, önálló tanulás Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 15. 15. Tevékenységek - fizika • Előkészületek • Egy robotra rögzített mobiltelefon segítségével az egyes fényforrások által keltett megvilágítások vizsgálata • Következtetések Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 16. 16. Tevékenységek - informatika • A robot programozása • Mobiltelefonos mérőapplikáció megismerése • Adatok kiértékelése (Excel) Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 17. 17. Tevékenységek - földrajz • A Föld felmelegedésének és napsugarak beesési szöge közötti összefüggés vizsgálata mobiltelefonos fényméréssel és lufival Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 18. 18. Tevékenységek – biológia és angol nyelv • A megvilágítás szerepe a látásban – tanulói prezentációk, majd csoportos megbeszélés és tudásmegosztás Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016 18
 19. 19. Tevékenységek - Osztályfőnöki óra • A megvilágítás és ergonómia, a megvilágítás szerepe a tanulásban – csoportos megbeszélés Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016
 20. 20. Siker? Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016 Siker. Köszönet a közreműködőknek.
 21. 21. Jánossy Zsolt GödöllőiTörök Ignác Gimnázium (janossy@janossy.net) Digitális pedagógus és nemzedék konferencia - 2016

Editor's Notes

 • A kép forrása:
  https://pixabay.com/hu/villanyk%C3%B6rte-elektromos-f%C3%A9ny-31254
 • A kép forrása:
  A Digitális témahét 2016 hivatalos logója
 • Forrás:
  http://tagul.com
 • A kép forrása:
  https://pixabay.com/hu/k%C3%A9rd%C5%91jel-k%C3%A9rd%C3%A9s-v%C3%A1lasz-1019820
 • A kép forrása:
  https://pixabay.com/hu/k%C3%A9rd%C5%91jel-k%C3%A9rd%C3%A9s-v%C3%A1lasz-1019820
 • A képek forrása:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/P_physics.svg
  https://pixabay.com/hu/sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pes-296543/
  https://pixabay.com/hu/szem-z%C3%B6ld-szeme-%C3%ADrisz-szemh%C3%A9j-149673/
  https://pixabay.com/hu/angol-z%C3%A1szl%C3%B3-kever%C3%A9k-amerikai-usa-158090/
  https://pixabay.com/hu/f%C3%B6ldgoly%C3%B3-f%C3%B6ldrajz-modell-bolyg%C3%B3-32812/
 • A képek forrása:
  https://www.flickr.com/photos/nationaleyeinstitute/7544656020
  http://torange.biz/33918.html
  https://pixabay.com/hu/asztali-l%C3%A1mpa-iroda-f%C3%A9ny-1136267
 • A kép forrása:
  https://resumes-for-teachers.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/How-to-Make-Student-Learning-Fun.jpg
 • A képek forrása:
  https://pixabay.com/hu/l%C3%A1ny-k%C3%B6nyvek-iskola-olvas%C3%A1s-160172
  https://pixabay.com/hu/di%C3%A1kok-tanul%C3%A1s-t%C3%A1bl%C3%A1zat-%C3%BCl%C3%A9s-fi%C3%BA-148163
  http://calicospanish.com/how-to-up-student-participation-in-the-wl-classroom/
 • A kép forrása:
  https://pixabay.com/hu/rubik-kocka-j%C3%A1t%C3%A9k-kocka-rubik-310913/
 • A kép forrása:
  https://pixabay.com/hu/rubik-kocka-j%C3%A1t%C3%A9k-kocka-rubik-310913/
 • A képek forrása:
  Guba András: Felfedezések a földrajzórán – Kísérletek tanórai keretben, Természettudományok – Tanári Kincsestár, Földrajz, 2009. december, Budapest, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft.
 • Forrás:
  http://tagul.com
 • Ahol nem szerepel a kép(ek) forrása, ott a projekt során készült képek láthatóak. A képen látható 18 éven felüli diákok, illetve a 18. életévüket még be nem töltött diákok szülei nyilatkozatban járultak hozzá a képek felhasználhatóságáról.

×