Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Alati i masine

 1. 1. АЛАТИ И МАШИНЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ Зоран Славковић 806/2011
 2. 2. ГРАЂЕВИНАРСТВО Међу најзначајније гране људске делатности убраја се грађевинарство. За извођење грађевинских радова употребљавају се: 1.Ручни алати 2.Прибор 3.Машине
 3. 3. РУЧНИ АЛАТИ • Алати се користе за радове мањег обима. • За успешно обављање било ког посла важно је имати комплетан и исправан алат.
 4. 4. РУЧНИ АЛАТ И ПРИБОР Ручни алат: Мистрија , зидарска кашика, зидарски чекић, гладилица.... Прибор: Дрвени метар, либела, цевна либела, висак, винкла ...
 5. 5. ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ Користе се за веће грађевинске послове Нагли развој у 20 веку Конструисане су снажне и разноврсне машине. Замењују људски рад.
 6. 6. ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ Основна подела грађевинских машина 2.Машине и 1.Машине за уређаји за земљане 3.Мешалице дизање радове терета Основни делови грађевинских машина Преносни Радни Уређај за Систем за Рам или Мотор механизам орган кретање управљање шасијa
 7. 7. MAШИНЕ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ БУЛДОЖЕРИ БАГЕРИ УТОВАРИВАЧИ РАВЊАЧИ ФИНИШЕРИ
 8. 8. БУЛДОЖЕРИ Радни орган - нож Кретање - гусенице
 9. 9. ПРИМЕНА БУЛДОЖЕРА Булдожери су грађевинске машине којима се ради на: Рашчишћавању терена Насипању терена Ископу земље Ископ земље Рашчишћавање Насипање терена
 10. 10. БАГЕРИ Кретање - гусенице Радни орган - кашика
 11. 11. ПРИМЕНА БАГЕРА Багери су грађевинске машине које у свом раду обједињују ископ и утовар Ископ Утовар
 12. 12. УТОВАРИВАЧИ Кретање - точкови Радни орган - кашика
 13. 13. ПРИМЕНА УТОВАРИВАЧА Утоваривачи су машине које служе за утовар расутог материјала а по потреби и ископ земље Утовар
 14. 14. РАВЊАЧИ ваљак Равњачи равнање терена Ваљак маханичко сабијање терена Вибрациони набијач набијање песка или шљунак Вибрациони набијач равњач
 15. 15. ВАЉАК Радни орган код ваљка може бити јежасте и равне површине
 16. 16. ФИНИШЕР Постављање завршног слоја асфалта
 17. 17. МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ДИЗАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ТЕРЕТА Преношење материјала од места где је ускладиштен до места уградње на објекту. ДИЗАЛИЦЕ КИПЕР КАМИОНИ
 18. 18. ДИЗАЛИЦЕ  Подижу и спуштају терет на грађевини  Преносе терет са једног на друго место  Подижу велике терете  Постоје покретне и непокретне  Најчешће се користе кранске дизалице
 19. 19. ДИЗАЛИЦЕ Кранска дизалица Камион дизалица
 20. 20. КИПЕР КАМИОН Користи се за преношење расутог материјала, земље, песка, шљунка и камена. Материјал истовара киповањем
 21. 21. МЕШАЛИЦЕ Елементи за справљање бетона су: песак, шљунак, цемент, в ода. Камион мешалица Ручна мешалица
 22. 22. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ВАЖНО  План личне и колективне заштите на раду  Примена прописа о коришћењу заштитних средстава  Заштита од пада са висине и повреда радника материјалом и алатом  Сви радници морају носити кациге  Дизалицом и другим транспортним средствима могу управљатисамо стручна лица
 23. 23. Питања и задаци 1.Опишите изглед градилишта. 2.Наведите неке алате у грађевинарству. 3.Наведите поделу грађевинских машина. 4.Које су машине за земљане радове? 5.Наведите машине за дизање терета. 6.Нацртајте у свесци једну грађевинску машину.
 24. 24. Хвала на пажњи

×