Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Građevinske mašine
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Alati i masine

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Alati i masine

 1. 1. АЛАТИ И МАШИНЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ Зоран Славковић 806/2011
 2. 2. ГРАЂЕВИНАРСТВОМеђу најзначајније гране људске делатностиубраја се грађевинарство.За извођење грађевинских радоваупотребљавају се:1.Ручни алати2.Прибор3.Машине
 3. 3. РУЧНИ АЛАТИ• Алати се користе за радове мањег обима.• За успешно обављање било ког пославажно је имати комплетан и исправан алат.
 4. 4. РУЧНИ АЛАТ И ПРИБОРРучни алат:Мистрија , зидарскакашика, зидарскичекић, гладилица....Прибор:Дрвениметар, либела, цевналибела, висак, винкла...
 5. 5. ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕКористе се за веће грађевинске пословеНагли развој у 20 векуКонструисане су снажне и разноврсне машине.Замењују људски рад.
 6. 6. ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ Основна подела грађевинских машина 2.Машине и 1.Машине за уређаји за земљане 3.Мешалице дизање радове терета Основни делови грађевинских машина Преносни Радни Уређај за Систем за Рам илиМотор механизам орган кретање управљање шасијa
 7. 7. MAШИНЕ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ БУЛДОЖЕРИ БАГЕРИ УТОВАРИВАЧИ РАВЊАЧИ ФИНИШЕРИ
 8. 8. БУЛДОЖЕРИРадни орган - нож Кретање - гусенице
 9. 9. ПРИМЕНА БУЛДОЖЕРАБулдожери су грађевинскемашине којима се ради на:Рашчишћавању теренаНасипању теренаИскопу земље Ископ земље Рашчишћавање Насипање терена
 10. 10. БАГЕРИКретање - гусенице Радни орган - кашика
 11. 11. ПРИМЕНА БАГЕРА Багери су грађевинске машине које у свом раду обједињују ископ и утоварИскоп Утовар
 12. 12. УТОВАРИВАЧИКретање - точкови Радни орган - кашика
 13. 13. ПРИМЕНА УТОВАРИВАЧА Утоваривачи су машине које служе за утоваррасутог материјала а по потреби и ископ земљеУтовар
 14. 14. РАВЊАЧИ ваљакРавњачи равнање теренаВаљак маханичко сабијање теренаВибрациони набијач набијање песка или шљунак Вибрациони набијач равњач
 15. 15. ВАЉАКРадни орган код ваљка може бити јежасте и равне површине
 16. 16. ФИНИШЕРПостављање завршног слоја асфалта
 17. 17. МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ДИЗАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ТЕРЕТАПреношење материјала од места где је ускладиштен до места уградње на објекту. ДИЗАЛИЦЕ КИПЕР КАМИОНИ
 18. 18. ДИЗАЛИЦЕ Подижу и спуштају терет на грађевини Преносе терет са једног на друго место Подижу велике терете Постоје покретне и непокретне Најчешће се користе кранске дизалице
 19. 19. ДИЗАЛИЦЕКранска дизалица Камион дизалица
 20. 20. КИПЕР КАМИОНКористи се за преношење расутогматеријала, земље, песка, шљунка и камена.Материјал истовара киповањем
 21. 21. МЕШАЛИЦЕЕлементи за справљањебетона су:песак, шљунак, цемент, вода.Камион мешалица Ручна мешалица
 22. 22. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ВАЖНО План личне и колективне заштите на раду Примена прописа о коришћењу заштитних средстава Заштита од пада са висине и повреда радника материјалом и алатом Сви радници морају носити кациге Дизалицом и другим транспортним средствима могу управљатисамо стручна лица
 23. 23. Питања и задаци1.Опишите изглед градилишта.2.Наведите неке алате у грађевинарству.3.Наведите поделу грађевинских машина.4.Које су машине за земљане радове?5.Наведите машине за дизање терета.6.Нацртајте у свесци једну грађевинску машину.
 24. 24. Хвала на пажњи
 • DraganaRadosavljevic

  Feb. 8, 2021

Views

Total views

5,244

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

89

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×