123456789
!#$#%'#(!)**(#+)# ,
-./01240/56789/:1296;/8=2:6?2@/A
4CDE?CFG
HIJKMNOIPIMQKRSTPUIVTSJIWSXUMYNZOXUKJKPIM[U]IJSIJKSQIUOKR^NS...
589986Á°
¥¦§¯ÏН¥§¯¡£Ñ©¦Ò¦ÑНŸÑª©ÏС¡Ñ6¶Á96°¹´
³²86Á
£ ¦¡¬ÓÔÕÖ
×auhqoØِjŽljdŒjjfokhfaboffnjio‘ÚÛÜ
Ý·
³
°³
5°Áµ¶°µ²°Á¹...
2¶°³
Á
²²
É 4Á¿°¿
5
Á¸
ù È6Á
¸8â°¸86Á
ç ú6µ°9¸µ
12 3456789
!#
$%()*+,-,..
/0
4115283
4528670158
28759
5
:
;75;

488:
3=3
75
;48;
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Monetizing mobile applications

346 views

Published on

Z. Stapić, M. Mijač, and B. Tomaš, “Monetizing Mobile Applications,” in Razvoj poslovnih i informatičkih sustava CASE 25, Rijeka, 2013, pp. 61–68.

Abstract: Although the mobile applications are everywhere and even if you have a brilliant idea, the monetization of a mobile application is not an easy task. On the other side, there are examples of companies and individuals which make an enormous amount of money on their free apps. How is that possible? Well, obviously, they have chosen the successful business model/s. Thus, this paper will present trends and possible models in monetization along with the practical insights in implementation in Android and Windows Phone mobile applications. Having the broad and complete picture of different possibilities, it should be easier to define and choose an appropriate business model for any specific mobile application.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Monetizing mobile applications

 1. 1. 123456789
 2. 2. !#$#%'#(!)**(#+)# , -./01240/56789/:1296;/8=2:6?2@/A 4CDE?CFG HIJKMNOIPIMQKRSTPUIVTSJIWSXUMYNZOXUKJKPIM[U]IJSIJKSQIUOKR^NSOUXN_IQKRSTPNIVTSJIWSXN[SMNV^UYK^SSN `abcbdaefghijkalmnjbolapaqclaeorbaeoeoibjflcsbjt,iqhuoflqcbovwjfljeowqaneoqalsqlgaawjeoiabcdcgjeaecgjwhbj _I^IxNXNPIMYKXSQRUMVTIPSQIVTSJIWSXIQIyzIJKXUKQKZN{U|}I[K]SZTUOPKMNS_IR^ITSNMVXU~IPVKMTKYPSQKOUTy ,ljucvjsceqciancpcdaewqopUPS^IS^UPOKYUSQKZN{UVKMTKYPUQKOUTUNQKPUS_S^IPXNQKRSTPS€IVTSJIWSXIN_ V^IJS]PUV^SQXU^USQVTUQUPIWSXU_IPO^KSOS‚SPOKƒM}€KPUVTI„K^QUy…QI^IQKOIXUXUOPKMIYPSXUKOIR^IS V^SJTIOIPVKMTKYPSQKOUTNMVUWS„S]PKXMSNIWSXSIJKMUVKMXUONXUWXUTKJNVPIMTSJIK^I_TS]SSQQKZN{PKMSQIy †‡ˆ‰Š†‹‰G )lŒjhuŒlŒonjkaocwwadclajbfcqoosoqŽŒoqocbiosoba`jhŒcsockqaacblaiocvlŒonjbolapclajbj`cnjkao cwwadclajbafbjlcbocflcfgtblŒojlŒoqfaiovlŒoqocqoocnwofj`djnwcbaofcbiabiasaihcfŽŒadŒncgocb objqnjhfcnjhblj`njbojblŒoaq`qoocwwftjŽaflŒclwjffako‘’ovjksajhfvlŒoŒcsodŒjfoblŒofhddoff`h khfaboffnjio“ftŒhfvlŒafwcwoqŽawqofobllqobifcbiwjffakonjiofabnjbolapclajbcjbuŽalŒlŒowqcdladc abfauŒlfabanwonoblclajbab)biqjaicbi’abijŽf*ŒjbonjkaocwwadclajbftcsabulŒokqjcicbidjnwolowadlhqoj` ia``oqoblwjffakaalaofvalfŒjhikoocfaoqljio`abocbidŒjjfocbcwwqjwqaclokhfaboffnjio`jqcbfwoda`adnjkao cwwadclajbt ”•–—‰Š˜™š‹‰–˜— ›œžŸ ¡£¤¤¥¦¡§Ÿ¨£§Ÿ¦Ÿ©¦ª§¡£©«¬­§ª©¦¦¡®©§¯£§ °±±²°³ ´ ³µ¶· ³ ¸· ² ¹°µ²º»¼¸°²°²6½¸¶°³ ¹ ´ 96± ³¾µ6¼58¿·¸7 ¿66¹°¸À³ °¸8Á¿¸· °±±¾7¼¸ °³ µ6¼¿66¹°¸5°Â8Á¿56Á µ½³65 8¸ÃÄ ³·°±²¸· 56²¸¸°9 ¹°76¼¸½³65ų°¿²Å¸6ų8À· ²²¸6³µ8²Æ8ÁÁ8²· ¹ ´ 96± ³Ç6´86È6789 °Á¹·8²7 ²¸Å² 998Á¿56789 ¿°5 °±±2Á¿³µ»8³¹²ºÈ6789 ¹ ´ 96± ¹¸· ¿°5 8Á ÉÊÊË°Á¹8¸Ì¼8ÀÂ9µ7 À°5 ¸· ¿°5 ¸6¿ ¸º4´ ³µ6Á ¹8¹º2Á¹Á6¶¸· Æ8ÁÁ5°Â ²°±±³6Í85°¸ 9µÎ
 3. 3. 589986Á° ¥¦§¯ÏН¥§¯¡£Ñ©¦Ò¦ÑНŸÑª©ÏС¡Ñ6¶Á96°¹´ ³²86Á £ ¦¡¬ÓÔÕÖ ×auhqoØِjŽljdŒjjfokhfaboffnjio‘ÚÛÜ Ý· ³ °³ 5°Áµ¶°µ²°Á¹6±¸86Á²¸65°Â 56Á µ½³65 °56789 °±±98À°¸86Á¾7¼¸°¸¸· Á¹°996½¸· 5À6¼9¹7 ¹8´8¹ ¹8Á¸6¸¶65°8Á¿³6¼±²Þµ6¼ 8¸· ³5°Â 56Á µ7µ ² 998Á¿¸· °±±6³µ6¼5°Â 56Á µ°½¸ ³¸· °±±8² Ÿ¦©§£  ¡Ñ¦ß©¡Ðª©¥žŸ ¡¤¯¦¡¬à¯Ÿ©¤£¤¡Ð®Ÿ  ©¡Ðá¡ °²°Á8Á¸³6¹¼À¸86Á¸6¸· ±³6À ²²6½À³ °¸8Á¿°±6²²879 7¼²8Á ²²56¹ 9²³ ¿°³¹8Á¿¸· 56Á ¸8â°¸86Á6±¸86Á²º ›œžŸ ¡Ñ¡á¡ ¤¡Ð©£Ð¡©§Ÿ  ÑŸáŸÑ¡Ñ¦¯® ž¡©§§ 56Á ¸8â 56789 °±±²¾°ÀÀ6³¹8Á¿¸6¸· 9°¸ ²¸È6789 ã ´ 96± ³Ç ±6³¸²¼³´ µ 7µ 56789 ¹ ´ 96±5 Á¸ ½³°5 ¶6³Â5°Â ³2±±À 9 ³°¸6³°Á¹5°³Â ¸³ ² °³À· ½8³5äã1º2½¼99åÊæ6½¸· ¹ ´ 96± ³²²¼³´ µ ¹³°Á ¹ °¸¸³°À¸8Á¿Á ¶¼² ³²¶·67¼µ²6½¸¶°³ ½³65 °Á°±± ²¸6³ °²°¸6±±³86³8¸µ¿68Á¿½6³¶°³¹¾¹6¶Á½³65 åË ± ³À Á¸º2Á6¸· ³åʱ ³À Á¸³°Á ¹8ÁÅ°±±±¼³À·°²8Á¿ °²°¸6±7¼²8Á ²²56¹ 9¾¼±½³65çɱ ³À Á¸ °³98 ³8Á èéêê¬ÓÔëÖ Æ8Á°99µ¾¸· 85±6³¸°ÁÀ 6½Ä°µ5 Á¸È ¸·6¹²²·6¼9¹Á6¸ 7 Á ¿9 À¸ ¹ ¶· Á ¸·8ÁÂ8Á¿ °76¼¸ °±±98À°¸86Á 56Á ¸8â°¸86Á°Á¹¸°³¿ ¸±9°¸½6³5²º2ÀÀ6³¹8Á¿¸6ìçí ›£¦§¯¡ÐŸ¥¤Ð§£¦§Ÿ©©ß¡ÏÐ§¯¡£¤¤©§Ð¡©©£ ¡©Ÿ©¡£©« ±°µ5 Á¸±698Àµ°Á¹±°µ5 Á¸°9¸ ³Á°¸8´ ²º365 ¼² ³² ¹8²À6Á¸8Á¼ ¹6¶Á96°¹8Á¿µ6¼³°±±98À°¸86Á7 À°¼² 6½ ¸· À65±9 ͱ°µ5 Á¸±³6À ¹¼³ °Á¹9°ÀÂ6½±°µ5 Á¸ °9¸ ³Á°¸8´ ²ºÆ6³8Á²¸°ÁÀ ¾°¼² ³5°µÁ6¸¶°Á¸¸6±°µ ¶8¸··8²î· ³À³ ¹8¸À°³¹ºäÁ²¼À·°À°² ¾¼² ³²À°Á7 À·°³¿ ¹¸6¸· 8³±·6Á 7899²ºÆ6³ Í°5±9 ¾1³ ¹8¸1°³¹¾ Ä°µÄ°9°Á¹ï± ³°¸6³78998Á¿5 ¸·6¹²°³ °´°89°79 8Á 2±±ð6³9¹3¸6³ º3·6³¸9µ¾µ6¼²·6¼9¹À·66² °±±²¸6³ ² ¸·°¸²¼±±6³¸¹8½½ ³ Á¸¸µ± ²6½±°µ5 Á¸5 ¸·6¹²°Á¹ ¡£©«¤£«¥¡¦§¤ Ÿñ«¬Ó ò•ó†ô˜Š˜‡ôõ‹‰–öõˆ 2ÀÀ6³¹8Á¿¸62±±À 9 ³°¸6³îäã1È6789 ã ´ 96± ³Ç ±6³¸ Ô÷Ö¹ ´ 96± ³² °Á¹ 7¼²8Á ²² ² ·°´ ½6¼³ 5°ø6³ 67ø À¸8´ ²¶8¸·¸· 8³56789 °±±98À°¸86Á²¾ °À·² 8Á¿ 8ÁÀ³ °²8Á¿8Á¸ ³ ²¸7µ¸· 5°ø6³±9°¸½6³5±9°µ ³²ºÝ· ² 67ø À¸8´ ²°³ Þ
 4. 4. 2¶°³ Á ²² É 4Á¿°¿ 5 Á¸ ù È6Á ¸8â°¸86Á ç ú6µ°9¸µ
 5. 5. 12 3456789
 6. 6. !# $%()*+,-,.. /0
 7. 7. 4115283
 8. 8. 4528670158
 9. 9. 28759
 10. 10. 5 : ;75; 488:
 11. 11. 3=3
 12. 12. 75 ;48;
 13. 13. 820
 14. 14. 9
 15. 15. =805
 16. 16. ;7
 17. 17. 458 ;75;= 964 ;
 18. 18. 44?@AB/064C20
 19. 19. DEFGG582 : 2
 20. 20. 453
 21. 21. 9
 22. 22. 887 ;7783
 23. 23. 718325;25420
 24. 24. ;679
 25. 25. 38789
 26. 26. 1528374C20
 27. 27. ;679
 28. 28. 38789
 29. 29. 511 852 8;4 5; ;679
 30. 30. 38
 31. 31. :
 32. 32. 81
 33. 33. 34 4738H ;7B $%$I-J*J,K,-L 44 8871
 34. 34. 2 2 8; ; 789
 35. 35. 482H53
 36. 36. ;83
 37. 37. 54
 38. 38. 4C20
 39. 39. 864287
 40. 40. 358M6 4 2 8;88424548 ;83
 41. 41. 54
 42. 42. B4453
 43. 43. 462C H0520511
 44. 44. ;4 ;20
 45. 45. 5112875 ;25 ;
 46. 46. ;757
 47. 47. 7
 48. 48. ;2 4 83 2 85BN887
 49. 49. O 4 ;2
 50. 50. 3
 51. 51. 42 ;79
 52. 52. 8564
 53. 53. 293
 54. 54. 5948H; 20
 55. 55. 0
 56. 56. 2
 57. 57. 387
 58. 58. ;
 59. 59. 864488 573510 ;2PRSTUUVWXYZWYUVR[P 783
 60. 60. 08787
 61. 61. ;864738614B] 20;5338H=^
 62. 62. ;
 63. 63. 62 2= 20
 64. 64. ;57
 65. 65. 820
 66. 66. 757
 67. 67. 837842789
 68. 68. 5114C20 42=1
 69. 69. 8 T__WPTY` Za XaZY`V[RPYZTUTUZbaR cVUUcZd` `Pc 511 852 8;453
 70. 70. 64
 71. 71. 285=?@AB4 2 8;5=C886 4
 72. 72. 3: 8
 73. 73. 453
 74. 74. 5489
 75. 75. 887 ;7783
 76. 76. 718325;25420
 77. 77. ;59
 78. 78. 64
 79. 79. 34 28 05:
 80. 80. 20
 81. 81. 457
 82. 82. 525 58;7 H 20 1388
 83. 83. 44 ;78;20
 84. 84. 8865;588
 85. 85. 44 2387
 86. 86. 3
 87. 87. ;2
 88. 88. : 8
 89. 89. 4B $%efg-,Lhi*Lhg- 446457
 90. 90. ^3 :
 91. 91. ;511 852 8;49
 92. 92. 887
 93. 93. 783
 94. 94. 181653C 235;4582 8;478:
 95. 95. 5H5=38720
 96. 96. 5114283
 97. 97. 5; ;2820
 98. 98. 511 852 8; 24
 99. 99. B387153 ;720
 100. 100. 426=3
 101. 101. 46242038670 20
 102. 102. =
 103. 103. 53CH
 104. 104. 86;20
 105. 105. 88;2 ;6 ;723
 106. 106. ;28H53 ;^ 511 852 8;1638054
 107. 107. 45;5:
 108. 108. 32 4 ;75420
 109. 109. 6263
 110. 110. 8 789
 111. 111. 78;
 112. 112. 2 j52 8;?@AB $%klgm*nLm 5 7 5328
 113. 113. ;757
 114. 114. 7
 115. 115. ;2C8=52= 483 2 85 ;789
 116. 116. 54 58M6 4 2 8; 88424 ;83
 117. 117. 54
 118. 118. B/0
 119. 119. 3
 120. 120. 53
 121. 121. 2H8 75o83 88718;
 122. 122. ;24 28
 123. 123. ;463 ;7 8=52= ; 789
 124. 124. p389642 5;5=2 845;
 125. 125. ;886357 ;73
 126. 126. 1
 127. 127. 526457
 128. 128. qrsB $%tuh.L+hvwLhg-xy*--,n. z
 129. 129. 753
 130. 130. 4488084
 131. 131. ;964 ;
 132. 132. 4478
 133. 133. C 3425;7842 718325;213
 134. 134. 3
 135. 135. M6 4 2
 136. 136. 428
 137. 137. 18=5; 423 962
 138. 138. 789
 139. 139. 511 852 8;4282537
 140. 140. 256
 141. 141. ;8
 142. 142. B/85=C520867020
 143. 143. 3
 144. 144. 423 962 8;42
 145. 145. { 424C20
 146. 146. 784288778;5;88;:
 147. 147. ;
 148. 148. ;2 H5= 42864
 149. 149. 5;5114283
 150. 150. 45;28 423 962
 151. 151. 511 852 8; 203867020
 152. 152. 7B6580964 ;
 153. 153. 4478
 154. 154. |
 155. 155. {8
 156. 156. 12}2}45
 157. 157. 4 78
 158. 158. ~3
 159. 159. M6 3
 160. 160. 4583 2 85;679
 161. 161. 3864
 162. 162. 348789
 163. 163. 511 852 8;H0 8040868H;855;64
 164. 164. 7
 165. 165. ;2 8;
 166. 166. 789
 167. 167. 511 852 8; ;83
 168. 168. 32805:
 169. 169. 487
 170. 170. 3
 171. 171. :
 172. 172. ;6
 173. 173. B}= 259 ;7 ;2888;4
 174. 174. 352 8;20
 175. 175. 2=1
 176. 176. 8511 852 8;4283
 177. 177. 4C H
 178. 178. 85;3
 179. 179. 887; j
 180. 180. 203
 181. 181. 3
 182. 182. ;22=1
 183. 183. 4p €5283741
 184. 184. 8 85114283
 185. 185. 4 9
 186. 186. €08;
 187. 187. 4115283
 188. 188. C }589}
 189. 189. 33=411]83C89 5‚: 5283
 190. 190. C4;38 ƒ539
 191. 191. 2|N887
 192. 192. €5=~
 193. 193. 28B ‚1
 194. 194. 352838H;
 195. 195. 5114283
 196. 196. 4 9
 197. 197. 513 ;24115283
 198. 198. C „…411…8;
 199. 199. 28B †;
 200. 200. 1
 201. 201. ;
 202. 202. ;25114283
 203. 203. 4 9
 204. 204. N
 205. 205. 2‡53C‚1
 206. 206. 35ƒ89
 207. 207. 4283
 208. 208. 5;ˆ5;5;78B e%‰Š‹ŒI‹‹fŽuIl‹ e%*m,+‘g)-ng*‘Kg‘,n /0 4 420
 209. 209. 78424 71
 210. 210. 5;82
 211. 211. ;64
 212. 212. 964 ;
 213. 213. 4478
 214. 214. H0 80 46465=954
 215. 215. 8; 20
 216. 216. 789
 217. 217. 511 852 8;4 423 962 8;203867020
 218. 218. 7
 219. 219. ;2 8;
 220. 220. 152837 41
 221. 221. 8 8C 81
 222. 222. 352838H;
 223. 223. 83 ;
 224. 224. 1
 225. 225. ;
 226. 226. ;2511 4283
 227. 227. 4B/0
 228. 228. :
 229. 229. 81
 230. 230. 34
 231. 231. 2
 232. 232. 37 ;
 233. 233. 20
 234. 234. 13 8
 235. 235. 8511 852 8;H0 80H 9
 236. 236. 80537
 237. 237. 38764
 238. 238. 3413 8328511 852 8;8H;855; ;425B4420
 239. 239. 5114283
 240. 240. 453
 241. 241. 88;4
 242. 242. 3
 243. 243. 289
 244. 244. 20
 245. 245. 7842 88;:
 246. 246. ;
 247. 247. ;2H5=83
 248. 248. 580 ;75H
 249. 249. 4235;7
 250. 250. 82537
 251. 251. 2 64
 252. 252. 34C20
 253. 253. =53
 254. 254. 548784288;:
 255. 255. ;
 256. 256. ;2 ;3542368263
 257. 257. 8 789
 258. 258. 511 852 8;4 423 962 8;520867020
 259. 259. =6465= 80537
 260. 260. 20
 261. 261. 34
 262. 262. 3: 8
 263. 263. 9=’“”8511 852 8;:56
 264. 264. B –——˜™š›œ ššžŸœ Ÿ¡¢ £¡›¤œ™ —Ÿ¡¥œ –—— ¦š›Ÿ§ –¨¡©Ÿ¡ªŸœ –——« ¬¬r®®® ¯®®®®® °r®®®® °®®®®® ±²«™¡ŸŸœ§ ³¡«œ r®®´µ¶¶µ·¸ ¹®®´µ¶¶µ·¸ ºr´µ¶¶µ·¸ »®´µ¶¶µ·¸ –¨¡©Ÿ¡ªŸœ ¼š½²™›©œ« °rr °¾º °¯° °¬° ¿œ¨œŸš—œ› À©¥œ²«œ ÁÂï¯ÄÅÆÇÈ ÁÂûr ÁÂï¯ÄÅÆÇÈ ÉÈÆÆ ¿œ¨œŸš—œ› ʜ¨œ²½œ ¬®Ë ¬®Ë ¬®Ë ¬®Ë  ¡¢Ìœ²™ ̚§œŸ« ͽ«œ›Î µÏиÆÑÒÓÈÆÔµÕ ÓÇÈÔÑÖ×µØÕ ÓÇÈÔÑÖÑÕ·ÈÆ ÓÈÆÔµÕÖÙÇÚÙÇ¶Û ÜÈÆÔµÕÄÔÆÝµÕ ÓÇÈÔÑÖ·ÞÆÈÇÕ·È Ýµ¶¶µ¸×Ö×µØÕ ÓÇÈÔÑÖß··×¶Æ àǶ¶ÆÕ ÓÈÆÔµÕÓÇÈÔÖ ·ÞÆÈÇÕ·È Ýµ¶¶µ¸× ÓÈÆÔµÕÓÇÈÔÖ ·ÞÆÈÇÕ·È Ýµ¶¶µ¸×Ö ÙÇÚÙǶ  ¡¢Ìœ²™ ̚§œŸ« ͧœ¨œŸš—œ›Û áǸâãÓÓ·Ð¸Õ äÆÞ·ÑµÕ ß··×¶ÆàǶ¶ÆÕ áǸâãÓÓ·Ð¸Õ äÆÞ·ÑµÕ ÜÈÆÔµÕÓÇÈÔÖ ÙÇÚÙǶ åæçèéGEééGGêëæìæíî ï
 265. 265. 1
 266. 266. ; ;78;20
 267. 267. 789
 268. 268. 1528372=1
 269. 269. C20
 270. 270. 52
 271. 271. 3;52 :
 272. 272. 4 284885
 273. 273. ;52 :
 274. 274. 5114283
 275. 275. 440869
 276. 276. 259
 277. 277. ; ; YPaRZðVWTdZPañò`VYUPRVð_UTdPWSRRóY`TRô__UV[R ZõöðPa[dTUUPcd`VóRTbVP÷31532=511 852 8;4283
 278. 278. 4C 962 20
 279. 279. 789
 280. 280. 152837 481
 281. 281. ;C20
 282. 282. ;20
 283. 283. 81
 284. 284. 35283 8H;
 285. 285. 5;
 286. 286. 41
 287. 287. 8 5= ;
 288. 288. 1
 289. 289. ;
 290. 290. ;25114283
 291. 291. 48869
 292. 292. ;2
 293. 293. 3
 294. 294. 42 ;74862 8;B †;83
 295. 295. 328759
 296. 296. 5788
 297. 297. 8 4 8;C20
 298. 298. 5113813 52
 299. 299. 5;5=4 485114283
 300. 300. 45;20
 301. 301. 364
 302. 302. 348869
 303. 303. 64
 304. 304. 6B ø83 ;425;8
 305. 305. C58883 ;728 ?1AC?ùAC?úAC?ûAC?ü“A20
 306. 306. 88H ;7259
 307. 307. 408H454 71
 308. 308. 887153 48;84
 309. 309. :
 310. 310. 35 ;52 :
 311. 311. 5114283
 312. 312. 483
 313. 313. 53=2“ü’B e%$‰$‰.*n,.Kg‘,n }64 ;
 314. 314. 44^28^}64 ;
 315. 315. 4445
 316. 316. 478
 317. 317. 442 8;
 318. 318. 820
 319. 319. 7842 718325;245
 320. 320. 78
 321. 321. 483789
 322. 322. 511 852 8;4B†; 20 4 78
 323. 323. =86 85;
 324. 324. :
 325. 325. 81ý864287 j
 326. 326. ý4
 327. 327. 789
 328. 328. 511 852 8; 3
 329. 329. 82=28=863864287
 330. 330. 34B}2}45
 331. 331. 478
 332. 332. 4881
 333. 333. 387 235 2 8;5482H53
 334. 334. 45
 335. 335. 478
 336. 336. 45; 8633
 337. 337. ;2= 487 ;5;2=64
 338. 338. H0
 339. 339. ;13868 ;7964 ;
 340. 340. 44 511 852 8;49=9 7482H53
 341. 341. :
 342. 342. 817
 343. 343. ;288715;
 344. 344. 4B /0
 345. 345. 4
 346. 346. 511 852 8;4 53
 347. 347. 6465= 7
 348. 348. 5;228 9
 349. 349. H
 350. 350. 75 ;25 ;
 351. 351. 5; 53
 352. 352. :
 353. 353. 81
 354. 354. 64 ;7 8544 85
 355. 355. :
 356. 356. 817
 357. 357. ;251138580B }64 ;
 358. 358. 4478
 359. 359. 820
 360. 360. 4
 361. 361. 511 852 8;4 46465=4 71
 362. 362. 5; 13
 363. 363. ;
 364. 364. 54 9 7 88715;
 365. 365. 4 85;;82583 4 7; 85;23 499=
 366. 366. :
 367. 367. 81 ;7 511 852 8; 837544 7539
 368. 368. 25;78 ;7 ;6;9;8H;B/0
 369. 369. 88715;
 370. 370. 46465=
 371. 371. 123456789
 372. 372. 7 878 56 96 6 5 6865 68 56789 98 998 56789 5 8 8 998 88 9 5 69 7 8 68 8689 86 856 8 8656 9 8 5 ! 56789 9 65 56789 5 6 96 6 ! 6 6 8878685 67 887 # 6 58 69$7 679 58 6 6 8
 373. 373. % 6 99 8 98 669'56 6 ( 56789 9 65 99 9 65 6 8 98 8688786' 268( )8 99!*88856 668 78 +,+-../123-41-1252.67324869:;-=241?496@3-8?64 ! 5 86 865 !$865 86 ! 5 8 8 6879 6 !68 86 965 68! 5 8 +,+-../2A724,?52B-418C2:642D85 D7-/E6@:/2-@./D .?24,2E7@?2?,7@2129?421?48C2648@-8-,F2..-, 5 8 8 GHGJKLLMNOMMPQLR ESC2;-,??12-;2C?419@223?+336 986887 !6 98 8685885 986 98!6 * 6 # 86 98!T 89986696 98 86 6 * !696 !6 98 86!6 5 56 !6 886 986 988 ) 58556 98 8 99! 6698 58 98 86U 56 86 887 6 96 V 886 9 6 5 9 9)6 # 59 *189986* 888 9798 669 5 99 2!W8 96 7!X686Y6789 5 7! 8 58578 56 9 Z[]^_abcd_ef[ghijklk^__lmnop q6 96 585 56 96 8 7 98 86)6 # 59 *!6 99 886 !8 r%%%66 * !6 V 56 !6 s%%%%67! 9 t6*887 /6+@-77.?-8?6496@9@22B,2..?8,9+48?64-.?8/uvwx :y@?6@86z?@6,698?48@61+?4{7-?1D96@E16F4.6-1-;.2 648248B{-32@,2A72821-11?8?64-.3-7,86;29@22 9 ! 5 6 9 # 86 2 # 86 6 598D9 ! 8D 666 696|r}6|s% 697 766 * 586 8~6rs 5 69 967 5 56 * 6* 65 9 9 96@8C2{-32,,?4{.2D9 ! 6 € U1 86 *6 *Y866 8|} 5 *6|r%6 6w665 W!68 6 86989 78*Y866 79 6 5 56 56 !69 6 8 5 6 7 98 656789 58 * 6 V 9! W!68 6 865 99 78*!6 76 6 9689 6 96 56 3642/;/,2..?4{8C264824896@3-4/8?32,FC-8/6+1 9986@?9/6+,6.1?8-..-8642uEvrrx 585 9 56 98 66 56 8D 7899856 9 66 886 856 98 88 99! !6 96 8 8 89 8D 7899856 98899 89 79 8 65 5 6 665 6 9968 6 6U 8 8 * 585 56 999! # 8686 68D 78998 6 GH‚ƒQ„LK…N†N‡ˆ‰Š†LQKL„L‡OLMPQLR† 299 887 56 9 86556 8665 88 98 86 8! 56 9 6 8D 88 56 9 5 8 6 56 98 ! 6 656789 96 8 5 886879 6 8 !56789 98 86 9 6 ! * 8 6 6D98 86 W899*8!6 766 865 !6 69 98 89986 8 6 !6 98 86'( 8 6 6!866 859 5 ! 6886 67 5 86@86C-5?4{:6F4.?248,F?..?4{86-152@8?,2u 88 6
 374. 374. !65 8 *688 88 8 *65 86 8 ‹ 86 859 3UŒ6 79 8D 886 8 68 6 8698 *6 8 99!6879 6 8 5 8 !56789 98 86 9 6 98 86! * 98 86 86 98!669 8! 8 866 @2524+2,C-@28C-88C2,2:-152@8?,?4{637-4?2,8-=2u 65 8 96! 65 ! 98 86 ' 85 68!6 5 6 !69 ( 8 6 66 888786 9 8 99! 8 8 869 8668 9  6 8 * 8 8 6 96 * tD 8856 9 6678 56 9 68 8 56789 98 86 89! 79 8 *85 ! # 6 98 86 8 98 86 8 888 99! 6 696 9 88 9 688 9!89 8 68C2@8F63248?6421E@2,+.8?4{@?8?-.9-86@,u Z[]^_ebŽ‘’“_jk‘j”[“_h•_^–[i[g—j‘’g[_igh –d_[^’j“[—[_imep
 375. 375. 12 3456789
 376. 376. ! #
 377. 377. $ %
 378. 378. #$8'()')#$$(8*#9
 379. 379. + $ 9
 380. 380. , '(8*'# $'*-9 % '(
 381. 381. 8+
 382. 382. -)*$
 383. 383. -
 384. 384. ./
 385. 385. -
 386. 386. 0
 387. 387. 11112
 388. 388. ')
 389. 389. #))3$ $)# 7
 390. 390. )$*-
 391. 391. 7
 392. 392. '84+ $ '8-)0' + '3)#0*$'87
 393. 393. -')-%
 394. 394. ' % $ 5
 395. 395. 3 '( $78#
 396. 396. 168-
 397. 397. .)7/
 398. 398. 7 438*,)''8*/8)# 38*-)// 0)' 8'88+ 5'8-
 399. 399. 738*0)))39
 400. 400. '8/8+ :;=?@ 0)%
 401. 401. '#
 402. 402. ')
 403. 403. # 48-7)' 8)98*'38*-+ $ '8-)0' + '3 38*-)// 0)' 8, '(A)%8B/-8+ #
 404. 404. -84/)37
 405. 405. ')# ))3' 0$ /-8#*0'C1 D '( '(
 406. 406. 0-
 407. 407. )$
 408. 408. 84 789
 409. 409. )// 0)' 8$#8,8)#$7-
 410. 410. +
 411. 411. *
 412. 412. 4-87 789
 413. 413. )#$, ?EF2G H(
 414. 414. 8+
 415. 415. -)7)-5
 416. 416. '-
 417. 417. +
 418. 418. *
 419. 419. IJ)//)#+
 420. 420. -' $ % $ 08$')'3%-8, %#*- %'(
 421. 421. )$'$
 422. 422. +
 423. 423. -)3
 424. 424. )-$168- K LMNO?:? )#+
 425. 425. -' $ %-
 426. 426. +
 427. 427. *
 428. 428. , 9
 429. 429. 087
 430. 430. P1Q9 8#8)-$93 RSTUVVTWSRSSXEF2G1 YZ[]^_Z`acde^df_^e[ H(
 431. 431. 78$'087783*$
 432. 432. #)#+
 433. 433. -' $ %9)$
 434. 434. #-
 435. 435. +
 436. 436. *
 437. 437. 78#
 438. 438. $'8 # $/)3P-# /)-'3)#$ 8, 789
 439. 439. )// 0)' 8$14$$')'
 440. 440. #9
 441. 441. 48-
 442. 442. 7'( $78#
 443. 443. ()$7)3 )#+)')%
 444. 444. $)#$87
 445. 445. # $)#+)')%
 446. 446. $1I8-#
 447. 447. -8''8 #
 448. 448. +
 449. 449. 8/ 8, )#+
 450. 450. -' $ % 4-)$'-*0'*-
 451. 451. 77)g8- '3 84 #
 452. 452. +
 453. 453. 8/
 454. 454. -$*$
 455. 455. '(
 456. 456. . $' %)#+
 457. 457. -' $ % 4-)$'-*0'*-
 458. 458. 4-878
 459. 459. 847)34#+
 460. 460. -' $ %087/)
 461. 461. $,( 0(/-8+ #
 462. 462. #
 463. 463. +
 464. 464. 8/
 465. 465. -$, '()
 466. 466. 0
 467. 467. $$)-3#
 468. 468. +
 469. 469. 8/7
 470. 470. '4hI$7)$ ,
 471. 471. )$-
 472. 472. /8-' %)#))3$ $$
 473. 473. -+ 0
 474. 474. $1 I%
 475. 475. -)7)#+
 476. 476. -' $ %087/)
 477. 477. $#88'')5
 478. 478. /)-' -
 479. 479. +
 480. 480. *
 481. 481. 1i)'(
 482. 482. -7'(
 483. 483. $
 484. 484. 087/)
 485. 485. $ )-
 486. 486. /) # 93 )#+
 487. 487. -' $
 488. 488. -$)#'(
 489. 489. 3/)3'8'(
 490. 490. 789
 491. 491. )// 0)' 8 /*9 $(
 492. 492. -)008-# %'8
 493. 493. . $' %08'-)0'8-)%-
 494. 494. 7
 495. 495. '1 jklmnoqrsotonuvuwxonykzktl{|wov H(
 496. 496. )'
 497. 497. -)' +
 498. 498. '8'(
 499. 499. %
 500. 500. -))#+
 501. 501. -' $ %78#
 502. 502. $(8, 6 %*-
 503. 503. 08*#9
 504. 504. '(
 505. 505. # -
 506. 506. 0' 59
 507. 507. ',
 508. 508. 4#+
 509. 509. -' $
 510. 510. -$ )#h*9 $(
 511. 511. -$79*''( $ $8')08778$0
 512. 512. )- 8)$ '(
 513. 513. *#
 514. 514. - % 4-)$'-*0'*-
 515. 515. $087/ 0)'
 516. 516. #)# $8' *$*)3#
 517. 517. +
 518. 518. 8/
 519. 519. #93/*9 $(
 520. 520. -$1 H(
 521. 521. -
 522. 522. )-
 523. 523. '(-
 524. 524. # 44
 525. 525. -
 526. 526. ')#+
 527. 527. -' $
 528. 528. 7
 529. 529. '78#
 530. 530. $'()' 08*#9
 531. 531. )%-
 532. 532. #9
 533. 533. ',
 534. 534. 4#+
 535. 535. -' $
 536. 536. -$)#4#+
 537. 537. -' $ % 387/)37)#$*9$
 538. 538. }*
 539. 539. '39
 540. 540. ',
 541. 541. 4#387/)3)# h*9 $(
 542. 542. -$1H(
 543. 543. $
 544. 544. )-
 545. 545. ~ € $*))#$B 7/-
 546. 546. $$ 8$C)#+
 547. 547. -' $ %78#
 548. 548. ,( 0('(
 549. 549. *79
 550. 550. -84 7/-
 551. 551. $$ 8$B 1
 552. 552. 1'(
 553. 553. *79
 554. 554. - 84' 7
 555. 555. $'(
 556. 556. )#+
 557. 557. -' $
 558. 558. 7
 559. 559. ' $$(8,C $08*'
 560. 560. # )#/) #1H(
 561. 561. )#+)')%
 562. 562. 84'( $78#
 563. 563. $'()''(
 564. 564. 7/-
 565. 565. $$ 8$)-
 566. 566. -)'(
 567. 567. -0(
 568. 568. )/79*''(
 569. 569. # $)#+)')%
 570. 570. $'()'4#+
 571. 571. -' $
 572. 572. -$
 573. 573. +
 574. 574. -58,,()'()//
 575. 575. #)4'
 576. 576. - '(
 577. 577. )#+
 578. 578. -' $
 579. 579. 7
 580. 580. ' $$(8,'8'(
 581. 581. *$
 582. 582. -1 3 05)#$B0 05$C)#+
 583. 583. -' $ %78#
 584. 584. ,( 0('(
 585. 585. *79
 586. 586. -840 05$ 8 $(8, )#+
 587. 587. -' $
 588. 588. 7
 589. 589. '$ $ 08*'
 590. 590. #)#/) #1H( $78#
 591. 591. $78-
 592. 592. ./
 593. 593. $ +
 594. 594. 7 )#'(
 595. 595. )#+
 596. 596. -' $
 597. 597. -8,58,$,()'()//
 598. 598. #)4'
 599. 599. - '(
 600. 600. *$
 601. 601. -()$0 05
 602. 602. #8'(
 603. 603. )#+
 604. 604. -' $
 605. 605. 7
 606. 606. '1H( $)# 78#
 607. 607. 9- %$
 608. 608. ,/8$$ 9 '
 609. 609. $847)5 %) J#
 610. 610. /'( ))3$ $8()9 '$840*$'87
 611. 611. -$)#'8%) 78-
 612. 612. #)')48-4*'*-
 613. 613. -
 614. 614. )$
 615. 615. $1 I$'))#$B $')$C)#+
 616. 616. -' $ %78#
 617. 617. ,( 0( '(
 618. 618. *79
 619. 619. -84 $')$B 1
 620. 620. 1'(
 621. 621. *79
 622. 622. -84' 7
 623. 623. $'(
 624. 624. )// 0)' 8 $ $')
 625. 625. #)#*$
 626. 626. ## -
 627. 627. 0'3)4'
 628. 628. -'(
 629. 629. 0 058'(
 630. 630. )#+
 631. 631. -' $
 632. 632. 7
 633. 633. 'C $08*'
 634. 634. #)#/) #1 H( $78#
 635. 635. $'(
 636. 636. 78$'
 637. 637. ./
 638. 638. $ +
 639. 639. )#)$80) ; ‚;?ƒ 9 %%
 640. 640. $')#+)')%
 641. 641. 84'( $ 78#
 642. 642. $ '()''(
 643. 643. 4#+
 644. 644. -' $
 645. 645. -0)9
 646. 646. $*-
 647. 647. '()''(
 648. 648. *$
 649. 649. -$()+
 650. 650. $
 651. 651. '(
 652. 652. )// 0)' 8)#()+
 653. 653. )0'*)3*$
 654. 654. # ')'
 655. 655. )$'80
 656. 656. 1 „]Z…`f†^‡^Za`[ ˆ8$'84'(
 657. 657. )#+
 658. 658. -' $ %087/)
 659. 659. $'()'/-8+ #
 660. 660. ) )#+
 661. 661. -' $ % 52‰ )# *#
 662. 662. -3 % 4-)$'-*0'*-
 663. 663. )$8 /-8+ #
 664. 664. $87
 665. 665. 9
 666. 666. 4 '$48-'(
 667. 667. /*9 $(
 668. 668. -$18
 669. 669. 84'(
 670. 670. $
 671. 671. 9
 672. 672. 4 '$ $'(
 673. 673. /8$$ 9 '348-'(
 674. 674. /*9 $(
 675. 675. -$'8$
 676. 676. '*/) /- +)'
 677. 677. )#+
 678. 678. -' $ % 0)7/) % 48-8, 0
 679. 679. '$1H( $ $
 680. 680. -+ 0
 681. 681. $*$*)38'4-
 682. 682. 79*'0)9
 683. 683. '
 684. 684. -
 685. 685. $' %48- $87
 686. 686. 087/)
 687. 687. $'()'()+
 688. 688. 9*$
 689. 689. $$-
 690. 690. )' 8$( /8*'84 ,( 0('(
 691. 691. )#+
 692. 692. -' $ %)%-
 693. 693. 7
 694. 694. '08*#9
 695. 695. 0-
 696. 696. )'
 697. 697. #1 ƒVV‚ )// 0)' 8$9*', 9
 698. 698. $(8, 8'(
 699. 699. -)// 0)' 8$)$ ,
 700. 700. 1H(
 701. 701. /*9 $(
 702. 702. -$0)$
 703. 703. 'J*/0)7/) %, '('(
 704. 704. 48-7)' 8$*0()$#)'
 705. 705. -)%
 706. 706. 7')-%
 707. 707. ' %)*#
 708. 708. 0
 709. 709. )# /- 0 %14$87'(
 710. 710. #
 711. 711. +
 712. 712. -384'(
 713. 713. 0)7/) %$0)9
 714. 714. 7))%
 715. 715. #7)#)4
 716. 716. #9)05#)')08*#9
 717. 717. -
 718. 718. +
 719. 719. ,
 720. 720. #1 Š‹Œ[…^e[ 5/
 721. 721. 0 )4
 722. 722. )'*-
 723. 723. '()'78$'84'(
 724. 724. )#+
 725. 725. -' $ %087/)
 726. 726. $ /-8+ #
 727. 727. $0)
 728. 728. #|mzouwz7 ,( 0('(
 729. 729. /*9 $(
 730. 730. -0) # $/)3'(
 731. 731. -8,)#$B '(
 732. 732. -8,)// 0)' 88- )// 0)' 8$C 8-#
 733. 733. -'8/-878'
 734. 734. '(
 735. 735. $)7
 736. 736. 9*$
 737. 737. $$8- )38'(
 738. 738. -8,
 739. 739. # 9*$
 740. 740. $$7)// 0)' 8 8-/-8#*0'1 H(
 741. 741. $
 742. 742. |mzouwzŽu{ukltz)-
 743. 743. *$*)34-
 744. 744. 840()-%
 745. 745. 48-/*9 $(
 746. 746. -)#08*#9
 747. 747. 084 %*-
 748. 748. #8',8# 44
 749. 749. -
 750. 750. ' ,)3$~ H8$(8,(8*$
 751. 751. )#$,(
 752. 752. '(
 753. 753. )#+
 754. 754. -' $ %087/)3 ()$88'(
 755. 755. -)#'8$(8,1 H8$(8,(8*$
 756. 756. )#$ )0
 757. 757. -') /
 758. 758. -0
 759. 759. ')%
 760. 760. 84) )#$,( 0()-
 761. 761. $(8, /*9 $(
 762. 762. -)// 0)' 8$1 2 $/)3 %8,)#$ 8,)// 0)' 8$$08*#9
 763. 763. '- 053 )#'(
 764. 764. /*9 $(
 765. 765. -$$(8*#0)-
 766. 766. 4*3#
 767. 767. 0 #
 768. 768. ,(
 769. 769. )# ,( 0(-)' 8'8$(8,'(
 770. 770. (8*$
 771. 771. )#$ $'
 772. 772. )#84)#$'()' 08*#%
 773. 773. -)'
 774. 774. # -
 775. 775. 0'78
 776. 776. 3B93 7/-
 777. 777. $$ 870 058- $')C1 ‘e’…dfZ[Z`a‡…†“^`Z[‡[ 47
 778. 778. ' 8
 779. 779. #)#+
 780. 780. -' $
 781. 781. 7
 782. 782. '$7 #
 783. 783. /
 784. 784. #
 785. 785. '38'(
 786. 786. )#+
 787. 787. -' $
 788. 788. 7
 789. 789. '78#
 790. 790. 708*#9
 791. 791. $(8,87)3# 44
 792. 792. -
 793. 793. ' ,)3$ 789
 794. 794. )// 0)' 8$1H(
 795. 795. ',87) 4)0'8-$'()' , #
 796. 796. '
 797. 797. -7
 798. 798. '(
 799. 799. 4-
 800. 800. }*
 801. 801. 03)#'(
 802. 802. #
 803. 803. $ %84'(
 804. 804. J )//)#+
 805. 805. -' $
 806. 806. 7
 807. 807. '$)-
 808. 808. ~ 789
 809. 809. /)'48-7*$
 810. 810. - '
 811. 811. -4)0
 812. 812. )// 0)' 84*0' 8) '3 587
 813. 813. 789
 814. 814. /)'48-7$()+
 815. 815. )$/
 816. 816. 0 4 0*$
 817. 817. - '
 818. 818. -4)0
 819. 819. ,( 0( 48-7)3/-8( 9 '$8-#
 820. 820. 4
 821. 821. $'(
 822. 822. )#+
 823. 823. -' $
 824. 824. 7
 825. 825. '$ 8*'885)#9
 826. 826. ()+ 8-18'(
 827. 827. 8'(
 828. 828. -$ #
 829. 829. 7'(
 830. 830. -
 831. 831. )-
 832. 832. '(-
 833. 833. 7) 7/
 834. 834. 7
 835. 835. ')' 8)//-8)0(
 836. 836. $'()'08*#9
 837. 837. ')5
 838. 838. ,(
 839. 839. # $/)3 %'(
 840. 840. )#$~ ”8' 4 0)' 8)#+
 841. 841. -' $
 842. 842. 7
 843. 843. ' $$(8, )48-784 0)$$ 08' 4 0)' 814$, '('(
 844. 844. 8'(
 845. 845. -8' 4 0)' 8$7 '(
 846. 846. ')-%
 847. 847. '*$
 848. 848. -$$(8*# 9
 849. 849. )9
 850. 850. '8 08$
 851. 851. '(
 852. 852. 8' 4 0)' 8B)#)#C, '(8*''(
 853. 853. 0
 854. 854. $$ '3'80 058- -
 855. 855. )# '1H(
 856. 856. 4 )8' 4 0)' 8885*$*)3#
 857. 857. /
 858. 858. #$ 8'(
 859. 859. 4hI 7/
 860. 860. 7
 861. 861. ')' 884'(
 862. 862. ')-%
 863. 863. '/)'48-7$1 H(
 864. 864. *$
 865. 865. -$*$ %789
 866. 866. /(8
 867. 867. $8'()'/)'48-7, -
 868. 868. 08% 9
 869. 869. '(
 870. 870. 7 )$ '(
 871. 871. 3 885 5
 872. 872. )3 8'(
 873. 873. - 8' 4 0)' 88'(
 874. 874. $/
 875. 875. 0 4 0/)'48-7 B
 876. 876. 1%17 $$
 877. 877. # 0)7
 878. 878. ,7)
 879. 879. '0C1H(
 880. 880. )#+)')%
 881. 881. 84'( $78#
 882. 882. $
 883. 883. 123456789
 884. 884. 69 7 98 8 98 8686 8865 9 65 995 776 8 8 6 856 98 65 85 68 7 8 6 6 8 !699 899 # 98 66 98 86697 889 8 9 5 9965$8 88 5 85 8 8998 86 88 698 86#8 # 5 8 6 7 # 6 28 8699%6556 6 856 988 68 6 6 56789 98 86 89 89 8 5 6 8 88 '7 98 865 $ ()*(,-./0*1)-,-)2/3-4)1*56(7-)8-9-01:2;- 8 5 8859 7 6 6 8 65$ 798 69 8 896 966%68 86% 6 8 5 8 7 9 6697 98 78 =?@ABDEFGHIJKL?MNOIBJPGQGN@ARBS MNNIJTMBPJURNMV WXY[]^___`abc^defg`dehddijkhl =?@ABDEmTBOJGRGBn@BLRBoNAJH@ARTJGBABn@BGp QGN@ARBPBqBINHBAUJLPANPURNMV rs;1*1*5-,;(5*2;-3-*2t(72/-(,0u/0-72;,/vw; 23 6 x66 8 88 % 6 #899 6 96 #89956 89 5 8' 6 %8 869 8 % x666 5 6 6 86 66 8 % #89956 6 6 66296%86 689 #6% 976 6 88 8 61y-672/w19-12(2,7z-*5-.1(6671:12{*:,--|s;1*1*0/2/067 656 86%7 #8996 99 ' /0*|4}~ x 9%88697 68€ 8 #6 8 #6 998'6 jbh6 6 9986 ah_h^‚hklƒ 86 85 6 88 8 $ #656 9 „98 856 898 8 6996#8 …†‡ x6 6 9 96 % 8'82ˆx 99 789 '8 8698 8 6 658 6 8 % % 5 8 2268 „59 88 8‰8 $ 8 6# 8'8859 5 86 8 6 889 # 6 7 9 65 8 Šh‚eih_`abc^def 2 „98 8…†‡% 856 9899 # 68 6 66 8 6 65 6698 866 %8 # 6 8 869 65 8 86 „ 8698 8 869 868 8699 985 2 8 6 % 7 65 5 6# 6 8 6 % 6 965 569 888 6 6 5 6 „59 65 8 6 858998 866 #8996 9 6 8 5 7 ‹ebaj‚a^d^b‚ejd rŒ-9-6/5-,*;(9-0/t *2(,2-)2/v2898€ 8' 86 76 „ 8586 6 $ 8ˆ6 6 5 12 %6 „59 % 99 9'56 8 #8 8'(55.;15*2/,-z(0)2;1*1*2;-(55{*u(10 68 6  6 68% 5 756 6 96 98x' 86% 899586' 86% 56 68 5# 65 898 9 78 656 66 8 6 86(55(66(2/0.-|4}~Ž 2 8…†‡./u5(,10wt12;4/0-21u-5v,.;(*10w8 56 9% 8 56 9 9 ‰6 „59 % 86 85 ./0*2,(102*/,./v6)3-4*5-028)v,10w2;-v*-,10(55 88 8 „8 8 6785896 8 6 „59 69 6# 6 8 5 % 86898 86 #899 9 856 6 8668 79 865 `gdbae_‚ejd 4‘v3*.,1521/0*(,-3-*2v*-):/,0-t ./02-02(55*z 6 86965 8 9 65 $ 56 9 „59 656 8€ 78 86 65 9 6598 3 7 888 $ 78 86 56 9 9 )-9-6/5-,*y--52;-1,.v*2/u-,*{61:-9(6v-v5|’2{*( 668 696# 65 88 866 6 85 6 9 89 6 (,-(6*/w,-(2(55,/(.;-*|8}~Ž 26 856 678 8656 98 8 69 7 # 8 87 8 65 998 68 6 “66 „59 98 866 #%98 8668 ”69%98 86 68 8 89 8 # 6 % 6'5 865 86 $6789 98 86 8 697 6 858
 885. 885. 11 23456789
 886. 886. 9 97
 887. 887. 9 6 7 7 7
 888. 888. 96789 8967
 889. 889. 9 9
 890. 890. 989
 891. 891. 7 7 6789 9! ##$%'(%)*+-).+/)##%*0 199 967
 892. 892. 9992
 893. 893. 7 783 997 7 9628 9977837 7
 894. 894. 179 99 7 9 797
 895. 895. 9 27
 896. 896. 7 99 7 3 9949 87
 897. 897. 83
 898. 898. 997 9 99 7 997 3 7967
 899. 899. 97696 3 7699299 789 9532
 900. 900. 8 9 7799 6 597 997
 901. 901. 747 5
 902. 902. 37 76797 757 97574 6789:;9=8?=@9:; A6 69
 903. 903. 937 6789 8B9 97 4
 904. 904. 93799
 905. 905. 99 7 6
 906. 906. 4CDE7 7 62 3
 907. 907. 83F77 293
 908. 908. G783
 909. 909. G78 74377679H 37 3
 910. 910. 79
 911. 911. 29E47 I9
 912. 912. 74J7 99783
 913. 913. 9
 914. 914. K8 L M7 93
 915. 915. G78937 999 79 7 3
 916. 916. G7872
 917. 917. 74 7
 918. 918. 3
 919. 919. G784CD2
 920. 920. 3
 921. 921. G78 647 5937 7N3 2 97 7 9
 922. 922. 937 87696 9
 923. 923. 78NO7 7 737 PA2
 924. 924. 9599737 3
 925. 925. G787KGQR3CRPSA1RACL17 7497
 926. 926. 747498
 927. 927. 793
 928. 928. 79
 929. 929. I9
 930. 930. 74 J71T UVWWVXYZ[]]Y^_` bcX]dZVWWVXYefgX^h ]cYdigYZjWWVXYk_`lWmk_`dkno]`WpdqrW]Ysknqtu ddYcmXvejWWVXYk_`lWmk_`dkno]`WpdqrW]Ysf _`w]oxyzefl{|_z|w}y~|yzf €‚ƒ…†‡ˆ‰Šƒˆƒ‹Œ‹Ž‚‹‘’ U“bcX”Y^doW]ef•k–fY]gW`o]Vef—x˜h™f“ Ušo]Y^švW—x bcX]dZ]`^Wo`efrxxiZ››dgrYcdk]`^Wo`kgWc› iœ›^Yd›]`^Wo`f bcX]dZ`defrxxiZ››dgrYcdk]`^Wo`kgWc›iœ› Xom›gWckVWWVXYk`df ]`^Wo`ZW^oY]xxoW]ef”Y^xogXf ]`^Wo`ZXvW—x|po`xref˜oXX|i^Y]xf ]`^Wo`ZXvW—x|rYoVrxef˜oXX|i^Y]xf UgWckVWWVXYk`dk_`oYp ]`^Wo`Zo`efžŸo`›`oYp ]`^Wo`ZXvW—x|po`xrefp^i|gW]xY]xf ]`^Wo`ZXvW—x|rYoVrxefp^i|gW]xY]xf `dZ`w]oxy`efl{|_z|w}y~|yzf `dZ` o¡Yef[_}}¢£f `dZxYdxzY”ogYdef~¢ ~|¢lwš_~¤£¥ ~¢ ~|z¢y¦¢|yzf `dZXW`_`¤]¦^YxYefx^—Yf› U›šo]Y^švW—x €‚ƒ¨†‡ˆ‰Šƒˆƒ‹Œ‹Ž‚‹©‹‚ª‚ 27
 931. 931. 87 74 9 9 797«G¬7 «G¬8
 932. 932. 997 2 7697 937
 933. 933. 8 9
 934. 934. 7 9 7 7
 935. 935. 7 87 7 6 476 7 89 67
 936. 936. 9 77 3 7 96 628763
 937. 937. 9
 938. 938. 737 62 96779 9727 9
 939. 939. 6 79
 940. 940. 83 7 6 74 7 7 6
 941. 941. 76977 83
 942. 942. 93
 943. 943. 997 32 63 797 4 999 3 7 998967
 944. 944. 2
 945. 945. 76 7A 3 97
 946. 946. 89 ­7®8¯°±¯¯8?= 1777 7 8967
 947. 947. 9735 A 43
 948. 948. 769
 949. 949. 6789 47
 950. 950. 23
 951. 951. 74 7
 952. 952. 8967
 953. 953. 469 7 3 3
 954. 954. 79
 955. 955. 6 5
 956. 956. 8 7 ²³´µµ¶ ¸¹º¸µ»¼½ ¼¾µ ¿À´Áµ¼ Âà þ³¼ÂºÄ ¼¹ÅÀ´Æà 768997 7Ç 696
 957. 957. A3 9 7 K Ç9 ÈÉ ²Ê¹ËÂ̵ ¸¹¿¿µ´¸µ 76 76 F77
 958. 958. J3J 3 ÀÌù º¼µ´µÃ¼ÂºÄ ˵¸ÀÍõ ¼¾µ´µÎÃÀº ¹»»¹´¼ÍºÂ¼Ï³¹´ 97786
 959. 959. 9667 2 74 99743M 7
 960. 960. ÐÑ 989 992 SÇ22
 961. 961. 7
 962. 962. 9 6766 87 9
 963. 963. 7779999 47
 964. 964. 9 Òµ´ÏõÀ¿ÌµÃÿÀººµ´É¶! ӍŽÔªƒÕÖ×؍ٌ‹ÚԐ‹ƒˆ‚ƒŠÔŽƒÛÜÝ I 9
 965. 965. 766 9H
 966. 966. 76 7989 99 8 77
 967. 967. 7 83 3697
 968. 968. 8967
 969. 969. 1249
 970. 970. 99
 971. 971. 967 997
 972. 972. 859779
 973. 973. 97 4659
 974. 974. 99777798967
 975. 975. A
 976. 976. 99
 977. 977. 99 T ®)Þ*$)'ß+Ñ 68 7798
 978. 978. 74 7
 979. 979. 7 9
 980. 980. 8967
 981. 981. P7 3 6789 9977
 982. 982. 74 7
 983. 983. 7 677 ¹Í¼²Ä¹¹Æ¶À»»Ì¸À¼Â¹ºÃÉ 8*)àá.'(á71 7976 99
 984. 984. 3 K797L7 96A
 985. 985. 47
 986. 986. 89976 9797K9 9L7 7 97
 987. 987. 796 8*)àáâ)$ãàá717 96
 988. 988. 7 67976 äáâá*ãá7Ñ 67
 989. 989. 7 976 ±+á.áå#á.%á*áæ±@ç7G79H9767
 990. 990. 9 3 9 9M9
 991. 991. 2 9979 2 999 967 9A97897 997 8 9
 992. 992. 9 997 E 7 9
 993. 993. 2 997 7696 77 B 93 49
 994. 994. 74
 995. 995. 7 9
 996. 996. 123456789
 997. 997. 69968 79 6 6586 699 5 86 88 98 86879 78 56 9 #$% '$() *%+ '$() ,-) .,$- /* 01*2$( 3455 78495 :;5 :;5 =845? @;ABCBD5 E?A 78495 F;CB;GA =H8II =845? :598CBD5 @8B? =H8II J5CBH5 78495 =845? @;ABCBD5 KL8MM 78495 NGICBMI5 78495 =845? @;ABCBD5 =GOAP4BMCB; 78495 F;CB;GAN5?BGH :;CA845?K?BQQ545C @4;M4B5C84R BL8MM N5?BGH NGICBMI5 N5?BGH :;CA845? :598CBD5 @4;M4B5C84R 8?A 78495 F;CB;GAN5?BGH :;CA845? :598CBD5 STUVWYZ[]W^_`T^_]abWVcdaeTf_c] 65 88697 8 6996g ijkk9886 6 9 566 696l7 m 6865 85n 5 688o 6 8o 6 798 pqr 688 9886 6 o 9 696o695 7 m l856 l 266o8 6865 85998 7 88l6 o 89 696o695 l 865 5m 8 8889m o 99m 6o 65 6 89865 8 68o 86s8 7n685 6886 8o t 8 uvwq9886 566556 6688o 56 8x86 6o8 mo 599696 o695 79 865 l7n6888 o 6 69m 6 8 y9886 8 86z 7 88 o 8 {|}v~~ 56 96o8 5989 865 9 865 27 8 8 988685m 6o8 9 566696 €r‚jw~ƒw„|8 89 8 … 569m†6 9886689 l 88 8698m 86o8 686865 88 9 8o 2 56 9 8 t 8 uj„~jwkƒvj‡w|}v~~86879 665 965 887 67898m6 998 8ˆm …68 m‰65†6 6o8 27 8 5 56 968 6 …8y†869m 6 o 8g o 86 8 965 6 s7n8 66 65m5 5 6l 6656 8 t88m5 6 l68 8o 856 t 8 uj„~jwkƒvj‡vqr56 988 89656 9 5 688o 8o 88l7 856 96 6 o 8 6o8 Š7n8798 66o8 67 89m l87 886966 798 ‹89 Œ 585 7 78 56 96 6 m o l8 6987 6 8 566 9m86 6879 o 5 85 l 7 9697 678 86656 78 56 9 6578 6 79 7 9666879 657886 9 8 5n * Ž %2 '$%11 ‘-’(*21+2$ 3455 “ “ “ “ E?A “ “ “ @8B? “ KL8MM “ “ “ =GOAP4BMCB; “ “ “ STUVW”•Y–daU_]T^_]aT^f_— 1657886 8685 866 879 657886Œ 98867 6578 8 m6 56 9l98n ˜88866578 8 m6 56 95 9m66o8 8886 668659 63899l87 6578 86 78869 t 8 Œ899ml 9 o 8866 o 96 68 6 7 78 56 986 t99m 8697 5 9m6 o m 8856789 9886sl 6 8 6 n6g56 8x868 56856 8 56789 988698 m9 l6 697 99 y56 8x8666y56 8x86 Š6668989988 ™ šk›kjk|‚krœ žŸ  ¡£¤¥¦§¨©ª«¬ ­®¯¦¤°±± ­¨¤²¯³§²¯­¨´µ¶­²²¤ª²·§¸ª¹­ §º¤ ­¨¤¸·¯²»¼½¤¤°±±ª¹­©§¸«¾[¿ffTÀ ÁWÂVT]bc•[TfÃW^_]ÄÅVÄlÆǞžÈ98 Ÿ2o8979 gg‰‰5m 965‰ÆǞž‰žÇ‰6y6y56 8x y 56789 y‰2 gLjyÉmyÆǞƟ ÆŸ Ê¡¶¯½ªË»«¬¹»¤Ì­¸Í§¨©Ë­ª²Î­Ï¼½¤¤Ð¯ÑЫ¾ÒVÃWf][U_VWlÆÇžÇ ˆŸ Ó¡¼­½¤ªÐ§¨«¬Ô¤Õ¤¦­±¤½ªª²¯¦¦©¯Õ¯©¤©­¨Ð­®¯¦¤§±±Ð­¨¤²¯³§²¯­¨«®Ñ²¦­Õ¤²»¤Ë¦­Ñ©«¾ÖfcSWd×]_dTlÆǞž È98 Ÿ2o8979 gg‰‰ 865‰9 ‰ ‰ÆǞž‰Ç؉o my o 96 y899y8o8 y6y56789 y 56 8x86y96o y y962 gLjyÉmyÆǞƟ ÙŸ  ­®¯¨¤Ú«¬ ­¨¤²¯³¯¨Û ­®¯¦¤°±±¦¯Ë§²¯­¨ª«¾ÜaTf^ÝTdW–WÞWVeWf`]WlÆǞǝÈ98 Ÿ2o8979 g g‰‰ o 96 5 78x‰56 8x8y56789 y9886yØ592 gÇÆyÉmyÆǞƟ ßŸ °±±Ë¤¦¤½§²­½à¨Ë¡áàÔÓ«¬âãäåææ ­®¯¦¤Š o 96 ç 6g29658 o m6ÆlǞÆ2 9 6 9886 o 96 65è9mÆÇyää«äåææ¡«¾äåææ¡ Ÿ ¹¡ ¯¦¦¤½«¬°±±é²­½¤¹­±ªµåꯦ¦¯­¨Ô­¥¨¦­§©ª¥¯²»°¦Ð­ª²¶§¦Ï¯¨äåæ䫾ÖeeVWëfWccì]ÝlÇ
 998. 998. yèyÆǞˆÈ98 Ÿ 2o8979 gg‰‰9 65‰‰987m‰ÆǞˆ‰Çž‰Ç
 999. 999. 2y36 y 6yÙÇys89986yŠ696y8y2956yí9y8y ÆǞÆ592 gǞyÉmyÆǞˆŸ 
 1000. 1000. Ÿ °êà¤§½Ë»«¬µï ¯¦¦¯­¨·¯¨©­¥ªð»­¨¤§¨©äå ¯¦¦¯­¨ê¦§Ëºê¤½½¸æåéЧ½²±»­¨¤ª¯¨°Ë²¯Õ¤ñª¤§²ò¤§½y ó 466ô ±Ô¤Õ¤¦­±¤½ªà¨²¤½¤ª²¤©«¾ÖÅìõWcWTfd×^Wd×]VÄÀaTfÃW^_]^WVV_ÄW]dWlˆžyèyÆǞˆÈ98 Ÿ 2o8979 gg‰‰78 65‰ ‰Ùßy589986y86y6 yyÆÇy589986y79n7 m2 gǞy ÉmyÆǞˆŸ
 1001. 1001. 12 3456789
 1002. 1002. 2 !#$%'()*+,,-/+0+'12+,3 45 5
 1003. 1003. 3467 79
 1004. 1004. 8 9::;8=
 1005. 1005. 6
 1006. 1006. 8;
 1007. 1007. 397?@9
 1008. 1008. A3?87=
 1009. 1009. 6B85
 1010. 1010. 97?@9
 1011. 1011. AC8=D7E39:73 4??
 1012. 1012. FF
 1013. 1013. =8GHIJ7AIKGHL3 M NNO$!#$%PQ221,RS22'+3 45 5
 1014. 1014. 3467 79
 1015. 1015. 89::;8FT;;8:37;;
 1016. 1016. 3?87@9UVKGGH3 4??
 1017. 1017. FF
 1018. 1018. =8GHIJ7AIKGHL3 HG W#!$X YZ$[N%]^_1`abc1^+d(,*+R2'()+3 45 5
 1019. 1019. 3467 79
 1020. 1020. 8 9::;8CCC3C 5=8CF;985
 1021. 1021. 3?87
 1022. 1022. 5ITFF:8
 1023. 1023. 86
 1024. 1024. 6
 1025. 1025. C3 4??
 1026. 1026. FF
 1027. 1027. =8HeIJ7AIKGHL3 HH OfgZ#hW$[$#ij$[$k#NN%l+RmcQ^*an+op(aR+,(^_'1qq]^qR]2ars86IKGHH3 45 5
 1028. 1028. 3467 79
 1029. 1029. 89::;8CCC35
 1030. 1030. :?9T5@F3?87t
 1031. 1031. 7:IC7AFI:8I785
 1032. 1032. : B
 1033. 1033. IA8TI789
 1034. 1034. I7;;F3 4??
 1035. 1035. FF
 1036. 1036. =8K1I4;I KGHK3 HK gf!$u#i#i#$$vZv$#! $vv%wc+x1^qw(]'rKGG233 HL yfON#z!{f|#k#}#z~IN##N$u#iN#€#€N€#!$#!Nv$€#%#(‚01ƒ 21a'10^]c]]^„1,p()]ƒa*]caQaR(0(mSP…†‡rˆ7t
 1037. 1037. 9rKGHK3 H‰ [fŠX![$k#NN[$#i#$‹ŒhW%Pp('']‚++rKGHH3 45 5
 1038. 1038. 3467 79
 1039. 1039. 8 9::;8F779 B9
 1040. 1040. 3?87 5=
 1041. 1041. KGHHHHHH789
 1042. 1042. I7;;I785
 1043. 1043. : B7: 85ILIt
 1044. 1044. 7:IC7AF3 4??
 1045. 1045. FF
 1046. 1046. =8GLIJ7AIKGHK3 He |fW$$!k#!Ž[$k## [$!Z$#ŽZ$X$Žu~Š‘’‘“’|fu% ”^R+Rc+,•R0rKGHG3 45 5
 1047. 1047. 3467 79
 1048. 1048. 89::;8T5:
 1049. 1049. :9
 1050. 1050. 3:6KGHG2I789
 1051. 1051. I9TF 5
 1052. 1052. FFI78=
 1053. 1053. FI:97:IA8TI?75ITF
 1054. 1054. I t9:I 58CI:8It
 1055. 1055. 5
 1056. 1056. 7:
 1057. 1057. I
 1058. 1058. 6
 1059. 1059. 5T
 1060. 1060. 3 4??
 1061. 1061. FF
 1062. 1062. =8GLIJ7AIKGHK3 H1 h$$Ž[$k#! O–—%˜11q'+/+0+'12+,arG1IJ7AIKGHL3 45 5
 1063. 1063. 3467 79
 1064. 1064. 8 9::;F8=
 1065. 1065. 6
 1066. 1066. 8;
 1067. 1067. F3t88t
 1068. 1068. 3?87789
 1069. 1069. I7=FIF=@=8?F7=789DT5=77
 1070. 1070. 5:7F3 4??
 1071. 1071. FF
 1072. 1072. =8KGIJ7AIKGHL3 ™š›œžŸ ¡œšœšŸ£ ¤œ¥¦ §¨©ª«¬®ª©¯°±²³´µ´
 1073. 1073. I77 8B7:@83F:7; ?¶D8 39 :
 1074. 1074. 8·L2e‰KLMG2KG y$ON#z[ffX$ v$€¸¹¹º ‘Z#Ž #Z»v$€#$O€ –u$N€–N€ $v{Ž#i#$!»v$€##¼½!#!! X$!$$N$Ž€ ‹»v$€#$ # Z € ¾7?T:A75=¿5D877: 8!—$X!Ž’Ž##ŽZg$€NO#–N€Z~#u#$vÀ# 5;7 53 Á
 1075. 1075. ?
 1076. 1076. 5:Arˆ7:@8 F 5:
 1077. 1077. 5F 6
 1078. 1078. A
 1079. 1079. 5t7t
 1080. 1080. = 5=
 1081. 1081. 6
 1082. 1082. 8; 5t7;; ?7: 85FD8789
 1083. 1083. =
 1084. 1084. 6 ?
 1085. 1085. FrC9 ?9 F7F8:9
 1086. 1086. FT9Â
 1087. 1087. ?:8D9 F
 1088. 1088. F
 1089. 1089. 7?9 5:9
 1090. 1090. = FF
 1091. 1091. :7: 85r75= : F;7: ?T7A 7;8:75::858: ?
 1092. 1092. :97:9
 1093. 1093. F=
 1094. 1094. 6
 1095. 1095. 8; 5tD87T: ;
 1096. 1096. 789
 1097. 1097. ;7:D87Fr 5?T= 5t45=8 =r5A79 75rà 5=8CFÄ985
 1098. 1098. Års8@ 7Æ:
 1099. 1099. :?3ˆ7:@8ÇF78
 1100. 1100. =
 1101. 1101. :7
 1102. 1102. =
 1103. 1103. FT7
 1104. 1104. r7 F:8D7;7;
 1105. 1105. Fr;8Â
 1106. 1106. ?:F 75=7C7=Fr75=8:9
 1107. 1107. 7;8:75: 5D877: 85?759
 1108. 1108. D8T5=859 F;
 1109. 1109. F857C
 1110. 1110. 9F :
 1111. 1111. 8 9::;8CCC3D8 3T5 Bt39=Â
 1112. 1112. 7:5 ? B7:@83F:7; ?3 ³©È«¬³°É©Ê²³´µ´
 1113. 1113. I77 877@837 Â7?¶D8 39 :
 1114. 1114. 8·L2e‰KLMG2eL [$[#} $v˸¹ÌÌX$Z$v{Ž#i#$!»v$€##¼½!# 7;8Â
 1115. 1115. ?:Í¿6;
 1116. 1116. :KGHK 7FF8? 7:
 1117. 1117. 75=7F7:
 1118. 1118. 7?9 5t7FF F:75:85?8TF
 1119. 1119. F
 1120. 1120. 7:
 1121. 1121. =:8F8D:C7
 1122. 1122. 5t 5
 1123. 1123. 5t75= 5D877: 85FAF:
 1124. 1124. 7F3Ä 8:89 F ?T
 1125. 1125. 5:
 1126. 1126. 7;8A7
 1127. 1127. 5:9
 1128. 1128. C8@
 1129. 1129. =7F7=
 1130. 1130. 6
 1131. 1131. 8;
 1132. 1132. 8D 5:75
 1133. 1133. :;8=T?: 85;755 5tFAF:
 1134. 1134. 77:Î877@Ï
 1135. 1135. 7:9
 1136. 1136. =38383U
 1137. 1137. F 5:
 1138. 1138. F:
 1139. 1139. = 5C
 1140. 1140. 9r=
 1141. 1141. F@:8;75=789
 1142. 1142. 7;; ?7: 85F=
 1143. 1143. 6
 1144. 1144. 8;7
 1145. 1145. 5: 567 8TF;7:D87F75=:
 1146. 1146. ?9588t
 1147. 1147. F3 ЬȰÑÒ¬Ó©Ô²³´µ´
 1148. 1148. I77 898 F3:877F¶D8 39 :
 1149. 1149. 8·L2e‰KLMG2eL $#‘$€Õ[ff#Ë#$Z!‘Z#Ž #Z$v{Ž#i#$!»v$€# Ö5 6
 1150. 1150. F :A8Dˆ7t
 1151. 1151. 9C9
 1152. 1152. 9
 1153. 1153. C8@F7::9
 1154. 1154. ×
 1155. 1155. ;7:7
 1156. 1156. 5:8D¿5D877: 855AF:
 1157. 1157.
 1158. 1158. 6
 1159. 1159. 8;7
 1160. 1160. 5:3Î8 FÇ7FF t57
 1161. 1161. 5:F7::9
 1162. 1162. ¾7?T:A7
 1163. 1163. 7987:8AF
 1164. 1164. FF 85F=
 1165. 1165. 6
 1166. 1166. =85:9
 1167. 1167. ?8TF
 1168. 1168.
 1169. 1169. 8t7;9A¿5D877: 855AF:
 1170. 1170. 7F75=58D:C7
 1171. 1171. 65t 5
 1172. 1172. 5t3 ¾
 1173. 1173. =F8D 5:
 1174. 1174. F:7
 1175. 1175. 8F8D:C7
 1176. 1176. =
 1177. 1177. 6
 1178. 1178. 8;7
 1179. 1179. 5:r789
 1180. 1180. :
 1181. 1181. ?9588t
 1182. 1182. Frt
 1183. 1183. 8 5D877: ?Fr9 8 5D877: ?Fr7: D ? 7 5:
 1184. 1184. t
 1185. 1185. 5?
 1186. 1186. r 7;; ?7: 8577@
 1187. 1187. : 5tr¿5:
 1188. 1188. 5
 1189. 1189. :77@
 1190. 1190. : 5t3×T 5t9 FC8@?7
 1191. 1191. 9
 1192. 1192. C8@
 1193. 1193. =85F
 1194. 1194. 6
 1195. 1195. 7;8Â
 1196. 1196. ?:F 567 8TF;8F : 85F3Î8 F F?T
 1197. 1197. 5:A7=8?:87F:T=
 1198. 1198. 5:7::9
 1199. 1199. ¾7?T:A8D4t75 B7: 8575=¿5D877: ?FrÖ5 6
 1200. 1200. F :A8Dˆ7t
 1201. 1201. 93¾89 F7?7=
 1202. 1202. 7 ? 7?9
 1203. 1203. 6
 1204. 1204. 7
 1205. 1205. 5:F9
 1206. 1206. ?
 1207. 1207. 6
 1208. 1208. =¾7?T:A×
 1209. 1209. 75ÇF7C7=75=Ö5 6
 1210. 1210. F :AÁ
 1211. 1211. ?:8ÇF7C7=3 ¾7?T:A8D4t75 B7: 8575=¿5D877: ?F Ä76 5F@7K Ù¸¹¹¹¼½!# D78·L2e‰KKHL‰HL
 1212. 1212. 012356 7898 97
 1213. 1213. 98 9
 1214. 1214. 87 ! !!#$%!'!(% )*+,*-./012./045 615-7.8*+,*-./012 )*+,*-./012
 1215. 1215. 01234563701 3
 1216. 1216. 01234563 555102135001 7053104654 347
 1217. 1217. 00450 5300450 !#%'()*+,- 6./01(/*23,4-5 6./01/%*5 789:9; =?@ABCBCBDEFGHIJ K+ LM NFOPJQRCPCSFGC +4+TU,LM =?@ABCBCBDEFGHIJ 7,LM =?@ABCBCBDEFGHIJ V??WXYYZ[ZZ] ^_`aabBcdefXBYgdeXBYfZ =ChijFklmno=JOHoDEFGHIJDfaXY pqrturqrtuvwuxryrz{v|v}~wrywv€uyv‚ry~ƒ„v}~ƒ~u~tuw…†vur|v…v‡‚}~„‡v‚…v‡vyrv‡‚}vyrˆvy‰ yv|vtŠury}vqr|v…r€…twr|r‚r~€tu~|Šwy‹tvƒ„~y‹wt…Œ|~y}rv€wrqrˆr‰ƒv„…ƒ‡…ˆr}~qv„r‚ur|‚vŠ yrqwr…ƒ|u…ˆyv„ˆ‡ry†v„rz€urwrIChFGJŽFPCICGHkAFGHPJŽCjSFIJJŽjJSGHSJGHB rƒ~wzzz‰‘~|r‡vŒ|~’wvqv€v}~“”‰•–———˜v}~‚r mHPdacX™fXb[bcDmHP™šJ›dacX™fX[aZYDH[œJFPdJOHžJOHBljDFSmHjSHmdŸŸŸBJOHBlj
 1218. 1218. 0123415 789
 1219. 1219. 2!#$'()*+,-.-(!/!.-0)*+1.-#1!(2!/'#$3-4)* 5 6 789:;=?@ABC8D EFGHIJKL M5 NO6PQ).-R!4.)*+Q!S)(!1T-(U-(-+1.-( 5!#'V$4)*+1(!Q-TS$4)*+0!(3!W!(2.)*+Q!)(!X4!T)*YZ[ ]5 ^_`A`89?=DA8a9bAc8a9d e.!S#$0)$S)* fg NPhiNNN6 j Nk /-2!(Q).-S)*+$l)2!m$4!0)*+m)1S)3!(n-(#$4)* 5f 789 G[oHp
 1220. 1220. ji6 e.!S#$0S!V)*+Q!#$Q)3!0+$)1q$r!T sM jOtP6t tu O X4!(v')*+2$U)T!12!r-w sx j6 /-2!(e2-T)*+X4!(v')* g5 :8A`BDyz{`|:}~`8_?~yB`?y?=:DB€{`z?9D8:8_ e.!S#$0S!V)*+2!l-(R!S-#!!‚'(+2'(3!Q!1.)* ƒM ji6jP hj EFIH[9K„F…†ZpF'2)!q-#$4)*+5-.-(!‡#!.-w+e.!S#$0S!V)* xM Nj6 n'#!ˆU'.3-(+2!)$‰).)V!3+Š!S!.)!Š!‹+ˆŒ-(mV!(+e.!S#$0S!V)* xx _D8_DB8CA`8_{`yDB~A`8_`=?9?=Dy~D9?C_D8_DB8CAB?; 2!4$!($4)* MŽ5 tj6 t6N 6ijPŠ)#$.!/.!‚$4)*+q)(m.!1)*+2!.)!0'T! MŽx 66O Q).3-(#$v43-S#$+X4!()#)*+'($!.!U'T)*+‘r).)3-0S!‚)(3! MMg i’Pjujuji 6 2!“'S)(m-r-#+5')w!‡-4!+Q!#$5')T)* M]g CC`CBD?B_?D”DC_?~D?@=D^_=DC`B?8_D}?9_DA`A:_{?aB`8`”_A`•DB tP–[GHpF —I[…˜H…†J
 1221. 1221. IF…ZFpH Mf5
 1222. 1222. 123456789 6
 1223. 1223. !#$%' ()(
 1224. 1224. *+,-.,/010245617891:;1=619?@54:?@0;A?B:46?C191 DEFGHIJK (LM
 1225. 1225. NO*,O,-P,PQO-O,RS.Q.PT*UV-OSOWXOS.O,*O YZ#' (L[
 1226. 1226. 026;:?A9?]22]8?^?_:2280;:1`PSP`ab-UT./XTPRS-Vc.dXVTa,.d PXT.cP*.bP/I$e'Ef#g$#h (iM
 1227. 1227. SOVNOVOSa.V YjEk%$Yl$mEhlIlnGE (i[
 1228. 1228. .`P`a.cSXSP.a,Q./PU,VU,P*TUX,UU o9Kp39q9Kr (ss
 1229. 1229. V.QUS,V*TU/P thuvwhYjEk (xL
 1230. 1230. @2=?6A;y1B;9152:29?z;{158;01B;91|:61A}26@1B;91461~4A18A;2_810; 56;81]2C171A9?@2_;8A;@:?{A282];91@1/FGHIJfm# ([L
 1231. 1231. :61:?];91€1A25?A1}?1A=?B46?B‚_?651B?ƒ ml'ku „…M
 1232. 1232. .O,.R.cP*.bP.UXSPaTbP,bO.S.`.*.-P !'vIk „…s
 1233. 1233. XS.-bO,P*-VVUVPaP Y'YG „(s

×