Advertisement
Околен свят 2 клас входно ниво
Upcoming SlideShare
изх.ниво 1 класизх.ниво 1 клас
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Околен свят 2 клас входно ниво

  1. ОКОЛЕН СВЯТ САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА - ВХОДНО НИВО 1. Напиши трите си имена ___________________________________________________ 2. Допълни липсващите думи Аз живея в град ____________________Моята родина се казва _____________________ Цветовете на нашето знаме са _________________________________________________ Уча в училище ______________________________________във ____________клас. 3. Свържи със стрелки дейностите, които извършваш: играя чета в час закусвам в междучасие смятам пиша говоря със съучениците си 4. На коя дата е националният празник на България? а/ 3 март б/ 24 май в/ 8 март г/ 1 януари 5.Групирай растенията според вида на стъблата им: лайка, върба, роза, липа, кокиче, малина Дървета____________________________________________________________________ Храсти_____________________________________________________________________ Тревисти растения___________________________________________________________ 6. Подчертай излишното животно във всеки ред думи и напиши общото название на останалите животни от групата. щъркел, пчела, лястовица, кос_________________________________________________ кон, коза, крава, елен_________________________________________________________ мечка, лисица, котка, катерица________________________________________________ 7. Огради верния отговор. През есента НЕ отлитат на юг: а/ щъркелите б/ врабчетата в/ лястовиците г/ жеравите 8. Подчертай органите на растението. Корен листа кора корона стъбло цветове плодове дънери семена 9.Кой къде работи? Свържи. балерина готвач библиотекарка хлебар животновъд ресторант театър училище ферма фурна 10. За кого се отнасят думите: „Вие с букви ни дарихте и пътя към просветата открихте.” .................................................................................................................................................
Advertisement