Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Околен свят 2 клас входно ниво

Околен свят 2 клас входно ниво

  • Login to see the comments

Околен свят 2 клас входно ниво

  1. 1. ОКОЛЕН СВЯТ САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА - ВХОДНО НИВО1. Напиши трите си имена ___________________________________________________2. Допълни липсващите думиАз живея в град ____________________Моята родина се казва _____________________Цветовете на нашето знаме са _________________________________________________Уча в училище ______________________________________във ____________клас.3. Свържи със стрелки дейностите, които извършваш: играя чета в час закусвам в междучасие смятам пиша говоря със съучениците си4. На коя дата е националният празник на България?а/ 3 март б/ 24 май в/ 8 март г/ 1 януари5.Групирай растенията според вида на стъблата им: лайка, върба, роза, липа,кокиче, малинаДървета____________________________________________________________________Храсти_____________________________________________________________________Тревисти растения___________________________________________________________6. Подчертай излишното животно във всеки ред думи и напиши общото названиена останалите животни от групата.щъркел, пчела, лястовица, кос_________________________________________________кон, коза, крава, елен_________________________________________________________мечка, лисица, котка, катерица________________________________________________7. Огради верния отговор.През есента НЕ отлитат на юг:а/ щъркелите б/ врабчетата в/ лястовиците г/ жеравите8. Подчертай органите на растението.Корен листа кора корона стъбло цветове плодове дънери семена9.Кой къде работи? Свържи. балерина готвач библиотекарка хлебар животновъд ресторант театър училище ферма фурна10. За кого се отнасят думите: „Вие с букви ни дарихте и пътя към просветата открихте.” .................................................................................................................................................

×