Successfully reported this slideshow.

Socijalna inkluzija mladih sa smetnjama u razvoju

706 views

Published on

Prezentacija korišćena na predavnju za srednjoškolce

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Socijalna inkluzija mladih sa smetnjama u razvoju

 1. 1. Пројекат Унапређење рада Дневног боравка за децу са сметњама у развоју “Зрачак,, у Чајетиниподржава Министарство рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту Удружење грађана “Златиборски круг” Предавање: Социјална инклузија младих са сметњама у развоју Аутор: мр Зорица Милосављевић Чајетина 13.09.2012.
 2. 2. Предрасуде су негативна мишљења одругим људима због различитости.
 3. 3. Предрасуде се заснивају на лошем расуђивању и могу бити изузетно деструктивне.
 4. 4. Акција инспирисана предрасудама се назива ДИСКРИМИНАЦИЈА.
 5. 5. УЗРОК ПРЕДРАСУДА ЛЕЖИ У НЕЗНАЊУ!
 6. 6. ШТА ЈЕ ТО
 7. 7. Инклузија је потпуно учешће у друштвеном животу свих особа, без обзира на пол, национално, верско исоцио-економско порекло, способности и здравствено стање.
 8. 8. Инклузија се ослања на принцип поштовања различитости и на веровање да различитост обогаћује свет у којем живимо.
 9. 9. Често већи проблем у интеграцији ометених у развоју представљају "дефектни ставови околине" него сам недостатак код особе сасметњом у развоју. Оно што стално треба имати у виду је следеће: свака особа је на првом месту људско биће, личност, а ометеност у развоју јенешто секундарно па зато треба више говорити о сличностима, а не о разликама здравих и ометених у развоју.
 10. 10. Свако може да учи у складу са својимспособностима
 11. 11. Свако може да ужива у игри ускладу са својим способностима!
 12. 12. Како све можемо помоћимладима са сметњама у развоју?
 13. 13. Од сваке особе можемо нешто да научимо...
 14. 14. ... разлике су туда живот буде богатији.

×