Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imam syafi’e

its All about Imam Syafie

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Imam syafi’e

  1. 1. Imam Syafi’e Pendidikan Al-qur’an dan As-sunnah
  2. 2. Latar belakang Nama sebenar Imam Syafie ialah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman bin Syafie Bin Saib Bin Abdu Yazid Bin Hasyim Bin Abdul Mutalib Bin Abdul Manaf. Imam Syafie adalah berasal dari keturunan arab Quraisy. Nasabnya berkait dengan Nabi Muhammad saw.
  3. 3. Beliau dilahirkan di Kota Gaza Palestin pada bulan Rejab 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Imam Syafie dikenali sebagai “Syafie” semperna nama moyangnya yang keempat iaitu Syaafi’ bin As-Saa Ib. Beliau meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 821 Masihi di Mesir ketika berumur 54 tahun.
  4. 4. Sifat Peribadi Fasih bercakap, suaranya menarik dan seorang Qari yang mahsyur. Berakhlak mulia, kuat ingatannya dan berhemah tinggi. Sentiasa memelihara adab dan disiplin.
  5. 5. Pendidikan Berikut adalah latar pendidikan Imam syafie sepanjang kehidupan beliau: - Penguasaan Bahasa Arab dan Fiqh. Beliau memilih suku Huzail kerana mereka terkenal dengan kehalusan bahasa dan sasteranya yang tinggi. Imam asy-Syafi’i gemar menggelarkan suku Huzail itu sebagai suku Arab yang paling fasih.
  6. 6. - Guru-guru di Kota Mekah. Ketika beliau berada di Kota Mekah, beliau selalu hadir di majlis Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah merupakan seorang tokoh besar ahli Hadis di Kota Mekah, sebesar Imam Malik di Madinah. - Menuntut ilmu di Kota Madinah. Kota Madinah pada zaman Imam asy-Syafi’i merupakan sebuah kota gedung ilmu yang cukup terkenal. Imam Malik bin Anas, tokoh Ulama yang paling menguasai ilmu Hadis dan Fiqh telah tinggal di kota tersebut.
  7. 7. - Berhijrah ke Yaman. Setelah Imam Malik wafat, Imam asy-Syafi’i berhijrah pula ke Yaman bagi mencari nafkah untuk keluarganya yang miskin. Beliau bekerja sebagai salah seorang pembantu tugasan Gabenor Yaman. -

×