Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proeftuin
zelfredzaamheid
van vragen naar oplossingen
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Overzicht aanpak
Vraaggestuurde
innovaties voor
zelfredzaamheid door een
omgeving te cre...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Samenvatting resultaten vraagverdieping
“Graag meer eigen inbreng” Behoefte aan betere a...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Aanpak
“Graag meer eigen inbreng”
“Door de bomen, het bos weer zien”
Start met twee her...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
“We willen zelf meer kunnen (met ICT)”
Voorstel pilots innovatieve diensten
• Logopedie ...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
“Handige dingen voor het dagelijkse leven”
Voorstel producten op proef
Long list: keuze ...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Uitgangspunten voor elke pilot en product op proef
7
• Werkt het: antwoorden of oplossin...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Gevraagde bijdragen van partijen
Vraagpartijen
•helpen de vraagstukken scherp krijgen
•c...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Programma 1 oktober
Doelen/beoogde resultaten
•Meer gedeeld zicht op vraagstukken en opl...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Persona’s opstellen
10
Obv totaalverslagen groepen, met name cliënten en mantelzorgers
•...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Hoofdstuk x
11
OORSPRONKELIJKE
VRAAGSTELLING
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Vraagstelling
De kosten van de zorg staan enorm onder druk. Een kernvraagstuk is
daarom ...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Vraagstelling: versterking zelfredzaamheid
Een groot en beladen maatschappelijk vraagstu...
Zinnergy
Ondernemen in innovaties
Domeinen van zelfredzaamheid
• verzorging & gezondheid
• afstemming over & organisatie v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proeftuin zelfredzaamheid van vraag naar oplossing

456 views

Published on

Zinnergy, een aanpak van Kennispark Twente om innovaties in de domeinen zorg, veiligheid en duurzaamheid succesvol naar de markt te brengen, zoekt samen met AriënsZorgpalet, ZorgAccent en De Posten naar innovatieve oplossingen voor het versterken van de zelfredzaamheid in de zorg. Uitgangspunt hierbij is dat als innovaties meer vraag gestuurd zijn, de kans op succes wordt vergroot.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proeftuin zelfredzaamheid van vraag naar oplossing

 1. 1. Proeftuin zelfredzaamheid van vragen naar oplossingen
 2. 2. Zinnergy Ondernemen in innovaties Overzicht aanpak Vraaggestuurde innovaties voor zelfredzaamheid door een omgeving te creëren waarin innovaties worden onderzocht en gemonitord om de toegevoegde waarde aan te tonen en de juiste toepassing te bepalen. 2 Vijf fasen: 1. Vraagstelling 2. Scouten oplossingen 3. Matchen vraag en aanbod: selectie oplossingen 4. Proeftuin: testen innovaties: monitoring effecten 5. Vermarkten en invoering van succesvolle innovaties
 3. 3. Zinnergy Ondernemen in innovaties Samenvatting resultaten vraagverdieping “Graag meer eigen inbreng” Behoefte aan betere afstemming tussen cliënt, mantelzorg en professionele zorg “Door de bomen, het bos weer zien” Behoefte aan overzicht van voorzieningen en wie wat betaalt “We willen zelf meer kunnen (met ICT)” Bereidheid/ interesse om aantal innovatieve diensten te helpen testen voor gezondheid/verzorging (thuis oefeningen doen, metingen verrichten met zorgprofessional die op afstand mee kijkt) en voor sociaal netwerk/activiteiten (beeldbellen, spelletjes met de kleinkinderen, en zelf geheugenspelletjes doen) “Handige dingen voor het dagelijks leven” Interesse om aantal nieuwe producten te testen die bijdragen aan mobiliteit of veiligheid in en om huis: tilsystemen, zwenkbare wastafel, kunnen zien wie voor de deur staat als de bel gaat, valdetectie, aanpassing aan auto zodat minder mobiele partner meekan 3
 4. 4. Zinnergy Ondernemen in innovaties Aanpak “Graag meer eigen inbreng” “Door de bomen, het bos weer zien” Start met twee herfst bijeenkomsten: • communicatie tussen cliënt, formele zorg en informele zorg: o.a. Nedap en Ecare • ‘onafhankelijk overzicht’: o.a. 1,2, 3 wijzer van Stichting Maat “We willen zelf meer kunnen (met ICT)” Drie tot vijf pilots met innovatieve diensten “Handige dingen voor het dagelijks leven” Een aantal producten op proef 4
 5. 5. Zinnergy Ondernemen in innovaties “We willen zelf meer kunnen (met ICT)” Voorstel pilots innovatieve diensten • Logopedie via de PC • Gezondheidsprogramma via de PC • Bloeddruk meten thuis via de PC • Beeldbellen en spelletjes met de (klein)kinderen met de iPad • Geheugenoefeningen op de iPad 5
 6. 6. Zinnergy Ondernemen in innovaties “Handige dingen voor het dagelijkse leven” Voorstel producten op proef Long list: keuze o.b.v. nadere matchmaking •tilsysteem •zwenkbare wastafel •kunnen zien wie voor de deur staat als de bel gaat •“alles in 1” afstandsbediening voor geluid, licht, alarm, gordijnen •valdetectie •aanpassing aan auto zodat minder mobiele partner meekan: auto bijrijdersstoel is ook (elektrische) rolstoel …. en ondernemers die zich nog melden met relevante innovatieve producten 6
 7. 7. Zinnergy Ondernemen in innovaties Uitgangspunten voor elke pilot en product op proef 7 • Werkt het: antwoorden of oplossing/dienst beoogde effecten heeft op 1 of meer van de domeinen van zelfredzaamheid vanuit perspectief van cliënt en/of mantelzorger en/of verpleegkundige • Acceptatie: ervaringen, gebruikersgemak, gebruikersacceptatie, acceptatie van aanpassing werkproces • Wie betaalt: helderheid over wie de dienst/oplossing gaat betalen en of de kosten acceptabel zijn voor betaler en ondernemer • Continuïteit: helderheid over wat nodig is om gebruik van de oplossing/dienst te continueren en/of op te schalen; zowel bij „afnemer/gebruiker‟ als bij „aanbieder/ondernemer‟
 8. 8. Zinnergy Ondernemen in innovaties Gevraagde bijdragen van partijen Vraagpartijen •helpen de vraagstukken scherp krijgen •cliënten en mantelzorgers betrekken •tijd van zorgprofessionals •(fysieke) ruimte om de innovatie(s) te gebruiken en te evalueren •helpen bij het vinden van financiering 8 Zinnergy •helpen bij aanscherpen vraag •scouten en screenen van oplossingen •ondersteuning tijdens proeftuin om innovaties een zo groot mogelijke slagingskans te geven daadwerkelijk geïmplementeerd te worden Ondernemers met innovatieve oplossingen •gereed maken/uit ontwikkelen/inrichten van hun oplossing voor de pilot •inzetten en ondersteunen van de oplossing in de pilot gedurende afgesproken tijd, inclusief introductie van of training met de oplossing en eventuele bijstellingen van de oplossing gedurende de pilot.
 9. 9. Zinnergy Ondernemen in innovaties Programma 1 oktober Doelen/beoogde resultaten •Meer gedeeld zicht op vraagstukken en oplossingsrichtingen •Koppelen innovatieve ondernemers aan bestuurders zorginstellingen, cliënten, mantelzorgers, verpleegkundigen •Proeftuin in de stijgers zetten: pilots & producten op proef Agenda 12.30 – 17.00 uur •12.30u – 12.40u inloop met broodje •12.40u – 13.00u: wat hebben we geleerd •13.00u – 13.30u: ideeën van ondernemers voor pilots •13.30u – 15.30u: met elkaar invulling geven aan de pilots •15.00u – 15.30u: terugkoppeling •15.30u – 15.45u: korte toelichting producten •15.45u – 16.30u: kennismaking met producten & koffie/thee met versnapering •16.30u – 17.00u: conclusies, vervolgstappen en afsluiting 9
 10. 10. Zinnergy Ondernemen in innovaties Persona’s opstellen 10 Obv totaalverslagen groepen, met name cliënten en mantelzorgers •Cliënten (jonger vs. oud, communicatief sterk vs. niet sterk): zelfstandigheid (welke zorg wanneer, wanneer op pad, in huis); inzicht over welke zorg tegen welke vergoeding) en sociale contacten, activiteiten •Mantelzorgers (partner of verder weg): communicatie met formele zorg om zorgen te delen en afstemming, uitzoekwerk •Verpleegkundigen (betrokken, brede dienstverlening of meer specialist): voldoende tijd voor cliënten, communicatie met (huis)artsen, weinig behoefte aan afstemming mantelzorgers (die doen niets, ik heb er geen tijd voor als vk), veel uitzoekwerk, behoefte aan kennisdeling met andere vk‟s, teams, fysieke belasting; maak mijn werk lichter (ook door cliënt middelen te geven om zelfstandiger te zijn)
 11. 11. Zinnergy Ondernemen in innovaties Hoofdstuk x 11 OORSPRONKELIJKE VRAAGSTELLING
 12. 12. Zinnergy Ondernemen in innovaties Vraagstelling De kosten van de zorg staan enorm onder druk. Een kernvraagstuk is daarom hoe we met minder kosten een gelijkblijvende/acceptabele kwaliteit van de zorg kunnen realiseren. Een gerelateerd vraagstuk is hoe we met minder kosten het niveau van welzijn acceptabel kunnen houden. Globaal zien we twee aanpakken hierin, de 2e aanpak staat centraal in dit traject: • Vermindering bureaucratie & schotten: efficiënter werken binnen en tussen organisaties, wijkgerichte integrale aanpak, vermindering administratielast • Versterking zelfredzaamheid: betere inzet vrijwilligers en mantelzorgers, meer sociaal actief, meer grip op eigen dagritme etc. 12
 13. 13. Zinnergy Ondernemen in innovaties Vraagstelling: versterking zelfredzaamheid Een groot en beladen maatschappelijk vraagstuk is daarmee hoe we deze zelfredzaamheid van ouderen op een humane manier kunnen versterken. Versterking van zelfredzaamheid betekent bijvoorbeeld betere inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, meer grip op het eigen dagritme, meer (sociaal) actief, betere therapie- of medicijntrouw, verbetering regelcapaciteit. Voor een deel is zelfredzaamheid afhankelijk van de mogelijkheden en vaardigheden om te communiceren en te interacteren over afstand met behulp van ICT. 13
 14. 14. Zinnergy Ondernemen in innovaties Domeinen van zelfredzaamheid • verzorging & gezondheid • afstemming over & organisatie van gezondheid • administratie/financiën • veiligheid in en om huis • hygiëne en verzorging in en om huis • mobiliteit in huis & mobiliteit buitenshuis • dagelijkse activiteiten, fysieke activiteiten & mentale activiteiten • sociaal netwerk 14

×