Tajuk 9 pembangunan pekerja

8,437 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
292
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 9 pembangunan pekerja

 1. 1. PEMBANGUNAN PEKERJABSMH3033KOLEJ PERNIAGAAN UUM
 2. 2. Pembangunan pekerja merujuk kepada pendidikan formal, pengalaman kerja,perhubungan dan penilaian personaliti dan kebolehan yang dapat membantu parapekerja berprestasi dengan lebih berkesandalam pekerjaan semasa dan akan datang. 2
 3. 3. KEPENTINGANPEMBANGUNAN PEKERJA• Pembangunan pekerja merupakan komponen penting dalam usaha syarikat untuk: – memperbaikki kualiti – mengekalkan para pekerja penting – memenuhi cabaran persaingan global dan perubahan sosial – menyesuaikan pembaharuan teknologi dalam reka bentuk kerja 3
 4. 4. PENDIDIKAN PENILAIAN FORMAL PENDEKATAN PEMBANGUNAN PEKERJAPERHUBUNGAN PENGALAMAN ANTARA KERJA PERORANGAN
 5. 5. PENDIDIKAN FORMAL• Program pendidikan formal termasuklah: – program di luar dan di dalam yang direka khas untuk para pekerja syarikat – kursus jangka masa pendek yang ditawarkan oleh perunding atau universiti – program MBA eksekutif – program universiti yang memerlukan peserta tinggal di universiti semasa mengikuti kuliah 5
 6. 6. TREN TERKINI PENDIDIKAN FORMAL• Peningkatan penggunaan pembelajaran jarak jauh (pengajian luar kampus) oleh banyak syarikat dan universiti• Syarikat dan institusi pendidikan menyediakan kursus jangka masa pendek, bersesuaian dengan kehendak pelanggan, di mana kandungan kursus direka khas bagi memenuhi kehendak peserta• Kursus formal sampingan dari perunding atau universiti bersama dengan lain-lain latihan dan aktiviti pembangunan 6
 7. 7. Penilaian melibatkan pengumpulan data dan penyediaan maklum balaskepada para pekerja mengenaigelagat, gaya komunikasi atau kemahiran mereka 7
 8. 8. KEGUNAAN PENILAIAN• Mengenal pasti pekerja yang mempunyai potensi pengurusan• Mengukur kekuatan dan kelemahan semasa para pengurus• Mengenal pasti potensi para pengurus untuk dinaikkan ke jawatan pengurusan yang lebih tinggi• Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan ahli kumpulan dan faktor- faktor yang menghalang produktiviti 8
 9. 9. ALAT-ALAT PENILAIANMyers-Briggs Type Pusat Penilaian Indicator® (Assessment Center) (MBTI) Penilaian Prestasi dan Penakat Aras Sistem maklum balas (Benchmarks) 360-Darjah 9
 10. 10. MBTI• Ujian psikologi yang paling popular untuk pembangunan pekerja• Mengenalpasti keutamaan yang diberikan oleh individu terhadap: –tenaga –pengumpulan maklumat –pembuatan keputusan –gaya hidup 10
 11. 11. MBTI (Tenaga)• Ekstrovert (E) memperolehi tenaga melalui pehubungan antara perorangan• Introvert (I) memperolehi tenaga melalui pemikiran dan perasaan peribadi 11
 12. 12. MBTI(Pengumpulan Maklumat)• Deria (S) mengumpul fakta-fakta sebelum membuat keputusan• Instuisi (N) kurang menumpukan perhatian ke atas fakta dan lebih ke atas kemungkinan dan perhubungan di antara idea 12
 13. 13. MBTI (Pembuatan Keputusan)• Pemikiran (T) lebih cenderung menjadi terlalu objektif dalam membuat keputusan• Perasaan (F) lebih cenderung menilai kesan potensi keputusan ke atas orang lain dan menjadi lebih subjektif dalam membuat keputusan 13
 14. 14. MBTI (Gaya Hidup)• Pertimbangan (J) lebih menumpukan perhatian kepada matlamat, menetapkan tarikh akhir dan lebih suka akan kenyataan muktamat• Tanggapan (P) lebih gemar akan kejutan, gemar menukar keputusan, dan tidak gemar tarikh akhir 14
 15. 15. MATRIK MBTI Jenis Perasaan (S) Jenis Intuisi (N) Pemikiran Perasaan Perasaan Pemikiran (T) (F) (F) (T)Intovert (I)Pertimbangan ISTJ ISFJ INFJ INTJ (J) Tanggapan ISTP ISFP INFP INTP (P)Eksrovert (E) Tanggapan ESTP ESFP ENFP ENTP (P)Pertimbangan ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ (J) 15
 16. 16. CONTOH KEGUNAAN MBTI• Boleh digunakan oleh juru jual yang ingin menjadi lebih berkesan dalam komunikasi antara perorangan dengan mempelajari mengenai gaya personaliti mereka dan bagaimana penerimaan orang lain terhadap mereka• Boleh membantu membangunkan pasukan dengan memadankan ahli-ahli pasukan dengan tugasan yang membolehkan mereka manggunakan kecenderungan mereka• Boleh membantu para pekerja memahami bagaimana perbezaan kecenderungan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah 16
 17. 17. PUSAT PENILAIAN• Merupakan satu proses di mana pelbagai penilaian digunakan untuk menilai prestasi pekerja melalui beberapa latihan – selalunya dijalankan di dalam atau di luar lokasi – digunakan untuk mengenal pasti sama ada pekerja mempunyai kebolehan, personaliti dan gelagat untuk jawatan pengurusan – digunakan untuk mengenal pasti sama ada pekerja mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk bekerja dalam pasukan 17
 18. 18. CONTOH PENGUKURAN KEMAHIRAN DI PUSAT PENILAIAN LATIHAN KEMAHIRAN In-basket Scheduling Leaderless Group Personality Role Play Exercise Discussion TestKepimpinan X X X XPenyelesaian X X X XMasalahAntara Perorangan X X XPentadbiran X X XPersonal X X X 18
 19. 19. BENCHMARKS TAKAT ARAS• Merupakan satu alat yang direka bentuk untuk mengukur faktor-faktor penting bagi menjadi seorang pengurus yang berjaya• Item yang diukur adalah berdasarkan kepada penyelidikan yang memeriksa apa yang telah dipelajari oleh para pegawai semasa melalui saat-saat kritikal dalam kerjaya mereka• Ini termasuk juga item yang mengukur kemahiran pengurus semasa menangani subordinat, mendapatkan sumber dan mengadakan suasana kerja yang produktif
 20. 20. KEMAHIRAN UNTUK KEJAYAAN PENGURUSAN• Resourcefulness • Confronting problem• Doing whatever it takes subordinates• Being a quick study • Team orientation• Building and mending • Balance between relationships personal life and work• Leading subordinates • Decisiveness• Compassion and sensitivity • Self-awareness• Straightforwardness and • Hiring talented staff composure • Putting people at ease• Setting a developmental • Acting with flexibility climate 20
 21. 21. PENILAIAN PRESTASI• Proses mengukur prestasi atau pencapaian pekerja• Pendekatan-pendekatan untuk mengukur prestasi: – penarafan pekerja – pengkadaran gelagat kerja – pengkadaran setakat mana pekerja mempunyai sifat- sifat yang dipercayai boleh berjaya dalam kerja (contoh, kepimpinan) – mengukur secara terus hasil prestasi kerja (contoh, produktiviti) 21
 22. 22. SISTEM MAKLUM BALAS 360 DARJAH Rakan Borang Borang Pengurus sekerja Penilaian Penilaian Diri Sendiri Borang BorangPelanggan Penilaian Penilaian Subordinat 22
 23. 23. PENGALAMAN KERJA• Pengalaman kerja merujuk kepada perhubungan, masalah, tugas atau lain-lain ciri yang dihadapi oleh pekerja dalam pekerjaan mereka• Kebanyakan pembangunan pekerja berlaku melalui pengalaman kerja• Pembangunan akan berlaku apabila terdapat kesilapan pemadanan di antara kemahiran pekerja dan pengalaman yang lepas dengan kemahiran yang diperlukan untuk kerja tersebut
 24. 24. Untuk berjaya dalam kerja, pekerja mesti menambah kemahiran mereka. Mereka mesti dipaksa untukmempelajari kemahiran baharu, menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam keadaan baharu dan mahir dengan pengalaman baharu. 24
 25. 25. Kenaikan Pangkat PembesaranPusingan PerpindahanKerja (Pergerakan(Pergerakan Lateral)Lateral) Pengalaman Kerja Tugasan Pergerakan sementara dengan ke bawah organisasi lain KEGUNAAN PENGALAMAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN PEKERJA 25
 26. 26. PERHUBUNGAN ANTARA PERORANGAN• Para pekerja juga dapat membangunkan kemahiran dan meningkat pengetahuan mereka dengan cara bergaul dengan pekerja yang lebih berpengalaman• Dua jenis perhubungan antara perorangan yang dapat digunakan untuk membangun pekerja iaitu: – Pementoran (Mentoring) – Bimbingan (Coaching ) 26
 27. 27. CIRI-CIRI PROGRAM PEMENTORAN YANG BAIK (1 drp. 2)• Penyertaan mentor dan protégé adalah secara sukarela – perhubungan boleh ditamatkan pada bila-bila masa tanpa rasa gusar terhadap sebarang hukuman• Proses pemadanan mentor-protégé tidak menghadkan keupayaan untuk membangunkan perhubungan yang tidak formal• Para mentor dipilih berdasarkan kepada: – rekod yang lepas dalam pembangunan pekerja – kesediaan mereka untuk berbakti sebagai mentor – bimbingan, komunikasi dan kemahiran mendengar yang baik 27
 28. 28. CIRI-CIRI PROGRAM PEMENTORAN YANG BAIK (2 drp. 2)• Tujuan program difahami dengan jelas• Jangka masa program ditentukan• Tahap perjumpaan yang minimum diantara mentor dan protégé ditentukan• Protégés digalakkan untuk berhubung di antara satu sama lain untuk berbincang mengenai masalah dan berkongsi kejayaan• Program mentor dinilai• Pembangunan pekerja diberi ganjaran 28
 29. 29. BIMBINGAN• Pembimbing (Coach) – rakan sekerja atau pengurus yang sama-sama bekerja dengan pekerja untuk: – memotivasikan mereka – membantu membangunakan kemahiran mereka – menyediakan pengukuhan dan maklum balas• Pembimbing mesti berupaya untuk mencadangkan tindakan pembaikan yang berkesan 29
 30. 30. PROSES PERANCANGAN PEMBANGUNAN• Proses pembangunan melibatkan: – mengenal pasti keperluan pembangunan – memilih matlamat pembangunan – mengenal pasti tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pekerja dan syarikat untuk mencapai matlamat – menentukan bagaimana kemajuan ke arah pencapaian matlamat akan diukur – pelaburan masa dan tenaga untuk mencpai matlamat – pembentukan jadual waktu untuk pembangunan 30
 31. 31. TANGGUNG JAWAP DALAM PROSES PERANCANGAN PEMBANGUNAN (1 drp. 2)Proses Perancangan Tanggung jawab Pekerja Tanggung jawab Syarikat PembangunanPeluang Bagaimana saya perlu Maklumat penilaian untuk mengenal dimajukan? pasti kekuatan, kelemahan, minat dan nilaiMotivasi Adakah saya sanggup Membantu mengenal pasti sebab- berkorban masa dan tenaga sebab personal dan syarikat untuk untuk membangun? berubah. Pengurus berbincang tentang langkah-langkah untuk mengatasi halangan dan cabaran pembangunan.Kenal pasti matlamat Bagaimana saya mahu Menyediakan garis panduan membangun? perancanagn pembangunan. Pengurus mengadakan perbincangan pembangunan dengan pekerja. 31
 32. 32. TANGGUNG JAWAP DALAM PROSES PERANCANGAN PEMBANGUNAN (2 drp. 2)Proses Perancangan Tanggung jawab Pekerja Tanggung jawab Syarikat PembangunanKriteria Bagaimana saya tahu Pengurus memberi maklum balas bahawa telah terdapat terhadap kriteria kemajuan?Tindakan Apa yang akan saya lakukan Menyediakan penilaian, kursus, untuk mencapai matlamat pengalaman dan perhubungan kerja pembangunan saya?Akauntabiliti Apakah jadual waktu saya? Pengurus membuat susulan terhadap Bagaimana saya bertanya kemajuan dan membantu pekerja orang lain tentang kemajuan menyediakan jadual waktu yang dan mendapatkan maklum bersesuaian untuk mencapai matlamat balas? pembangunan 32

×