Tajuk 5 reka bentuk latihan

5,718 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
214
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 5 reka bentuk latihan

 1. 1. REKA BENTUK PROGRAM LATIHANBSMH3033KOLEJ PERNIAGAAN UUM
 2. 2. PENGENALAN (1 drp.2)• Selepas penilaian keperluan dilakukan, beberapa persoalan perlu dijawab seperti: – Adakah isu ini sepatutnya diselesaikan melalui latihan atau lain-lain intervensi HRD? – Jika ya, bagaimana untuk menterjemahkan keputusan penilaian keperluan kepada latihan yang khusus atau intervensi HRD? – Sekiranya latihan adalah perlu, bagaimana kita menangani keputusan “membuat” atau “membeli”?
 3. 3. PENGENALAN (2 drp.2)– Siapakah yang akan menjadi jurulatih latihan ini?– Apakah cara terbaik untuk mengadakan program atau intervensi?– Bagaimana bahan dan kaedah latihan dipilih atau disediakan?– Adakah isu penjadualan timbul semasa menyediakan latihan? 3
 4. 4. AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA1 • Menentukan objektif2 • Membangunkan rancangan pelajaran3 • Memilih jurulatih atau vendor4 • Memilih kaedah dan teknik latihan5 • Menyediakan bahan latihan6 • Penjadualan program latihan
 5. 5. OBJEKTIF PROGRAM• Definisi objektif – penerangan mengenai prestasi yang perlu ditunjukkan oleh pelatih yang boleh membuatkan mereka dianggap cekap.• Objektif program – menerangkan hasrat dan hasil yang hendak dicapai oleh program yang diadakan. 5
 6. 6. 3 ASPEK PENTING DALAM OBJEKTIF BERKUALITI • Kenyataan tentang apa yang dijangka boleh dilakukan olehPrestasi pelatih • Kenyataan tentang syarat yang membolehkan pelatihSyarat melakukan hasil yang dikehendaki • Kenyataan tentang kualiti atau tahap prestasi yang bolehKriteria diterima 6
 7. 7. PRESTASI• Objektif lazimnya mengatakan apa yang diharapkan pelatih boleh lakukan atau hasilkan bagi membolehkan mereka dianggap cekap. – Contoh: Menulis profil barangan bagi barangan baharu yang dicadangkan. 7
 8. 8. SYARAT• Objektif lazimnya menerangkan syarat penting (sekiranya ada) bagi membolehkan prestasi atau hasil berlaku. – Contoh: Dengan adanya data kejuruteraan berkaitan barangan yang dicadangkan, pelatih boleh menulis profil barangan. 8
 9. 9. KRITERIA• Di mana yang boleh, objektif perlu mengenal pasti kriteria bagi prestasi dengan menerangkan tahap prestasi pelatih yang boleh diterima. – Contoh: Profil barangan mestilah menerangkan semua ciri-ciri perdagangan barangan tersebut bagi membolehkan ia diperkenalkan di pasaran, termasuk penerangan mengenai sekurang-kurangnya tiga kegunaan utama barangan tersebut. 9
 10. 10. CONTOH PERKATAAN YANG JELASPerkataan yang jelas Perkataan yang kabur menulis mengingat membina memikir mengira menimbang memotong menyedari menyedia menilai menjelasi memahami melaksana menghargai menyenaraikan mempercayai menaip menghayati memilih mengetahui 10
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN• Rancangan pelajaran merupakan garis panduan yang digunakan oleh pelatih semasa menyampaikan kandungan latihan• Ia dapat membantu agar aktiviti-aktiviti latihan akan seragam tanpa mengira siapakah jurulatihnya• Rancangan pelajaran boleh direka bentuk untuk program yang memakan masa sehari, seminggu atau cuma beberapa jam• Sekiranya program memakan masa beberapa hari, rancangan pelajaran eloklah disediakan secara berasingan untuk setiap hari 11
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN MERANGKUMI1 • Kandungan latihan2 • Susunan aktiviti3 • Pemilihan atau reka bentuk media latihan4 • Pemilihan atau pembangunan latihan-latihan5 • Peruntukan masa dan perancangan setiap aktiviti6 • Pemilihan kaedah latihan yang akan digunakan7 • Bilangan dan jenis penilaian yang akan digunakan 12
 13. 13. PENCONTOH RANCANGAN PELAJARANTajuk kursus:Tajuk pelajaran:Objektif pembelajaran:1.2.3.Kumpulan sasaran:Prasyarat: Pelatih: Jurulatih:Susunan bilik:Bahan dan peralatan:Masa Tajuk Utama Aktiviti Jurulatih Aktiviti Pelatih 13
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN KESELURUHANRancangan pelajaran keseluruhan memadankan aktiviti utamadalam program latihan dengan masa tertentu atau julat masaMASA AKTIVITI9.00 pg. – 9.50 pg. Pengenalan9.50 pg. – 10.00 pg. Menonton video tentang 3 gaya memberi maklum balas penilaian prestasi10.00 pg. – 10.30 pg. Rehat10.30 pg. – 12.30 tgh. Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan setiap gaya12.30 tgh. – 2.00 ptg. Makan tengah hari2.00 ptg. – 3.00 ptg. Lakonan peranan3.00 ptg. – 3.15 ptg. Sesi soal jawab 14
 15. 15. SUSUNAN TAJUK-TAJUK• Semasa membentuk sukatan pelajaran, jurulatih perlu memberi pertimbangan mengenai susunan tajuk-tajuk yang akan diajar• Beberapa soalan perlu dijawab: – apakah yang perlu diajar terlebih dahulu? – apakah susunan pengajaran? – susunan bagaimanakah yang mudah difahami oleh pelatih? 15
 16. 16. KATEGORI MAKLUMAT3 kategori maklumat Wajib dipelajari Dapat membantu Maklumat yangPERLU HARUS PATUT oleh pelatih pelatih dalam berkaitan dengan untuk mencapai kegiatan latar belakang objektif kursus pembelajarannya sesuatu tajuk 16
 17. 17. SUSUN ATUR MAKLUMAT• Perlu disusun dengan baik supaya persembahan dibuat secara logik.• 3 strategi boleh digunakan: – Daripada abstrak kepada konkrit – Pembentangan daripada perkara biasa kepada perkara baharu – Daripada perkara mudah kepada perkara kompleks 17
 18. 18. PEMILIHAN JURULATIH2 jenis:1. Kecekapan latihan – berpengetahuan dan mempunyai pelbagai kemahiran untuk mereka bentuk program – berkebolehan untuk berkomunikasi dengan baik, boleh menggunakan berbagai teknik pengajaran – berkeupayaan untuk menaikkan motivasi pelatih2. Pakar tentang subjek – arif tentang subjek yang hendak disampaikan – kadang kala kurang kecekapan melatih 18
 19. 19. JURULATIH KURANG BERKOBELAHAN• Kerja berpasukan – di antara jurulatih yang berkemahiran dengan pakar subjek, membentuk pasukan mengajar• Gunakan teknik yang tidak memerlukan manusia sebagai jurulatih – “computer-aided instruction programs”• Program latihan kejurulatihan – kenal pasti pakar subjek dan latih mereka tentang aspek kejurulatihan 19
 20. 20. PEMBELIAN PROGRAM LATIHAN• Khidmat yang ditawarkan oleh vendor luar: – Bantuan menjalankan analisis keperluan – Tunjuk ajar kepada staf dalaman tentang bagaimana mereka bentuk dan melaksanakan program latihan – Program yang direka khas untuk organisasi – Bahan-bahan latihan (latihan, perisian komputer, video) – Latihan kejurulatihan 20
 21. 21. FAKTOR-FAKTOR SEBELUM MEMBELI• Kepakaran• Masa• Bilangan pelatih• Subjek• Kos• Saiz HRD• Faktor „X‟ 21
 22. 22. KRITERIA PEMILIHAN VENDOR (1 drp. 2)• Kos – harga berbanding dengan kandungan dan kualiti program• Tauliah – sijil, ijazah dan lain-lain dokumen kepakaran• Latar belakang – lama mana dalam perniagaan dan pengalaman dalam bidang tertentu• Pengalaman – pelanggan terdahulu, kejayaan pelanggan tersebut, rujukan• Falsafah – berbanding dengan falsafah organisasi 22
 23. 23. KRITERIA PEMILIHAN VENDOR (2 drp. 2)• Kaedah penyampaian – kaedah dan teknik latihan• Kandungan – tajuk-tajuk yang dirangkumi dalam program dan bahan• Produk sebenarnya – termasuk ketampakan, contoh, projek rintis (pilot project)• Keputusan – jangkaan keputusan• Sokongan – dari segi perlaksanaan dan susulan• Permintaan cadangan – pemadanan di antara apa yang ditawarkan dengan apa yang dikehendaki 23
 24. 24. PEMILIHAN KAEDAH DAN MEDIA LATIHANFaktor-faktor yang perlu diberipertimbangan:1. Objektif program2. Masa dan wang yang ada3. Kewujudan sumber-sumber lain4. Ciri-ciri dan kesukaan pelatih 24
 25. 25. PENYEDIAAN BAHAN LATIHAN• Hebahan program – tujuan, bila dan di mana dan bagaimana untuk menyertai program – masa yang mencukupi untuk memohon• Sukatan pelajaran – dokumen yang menyatakan tajuk-tajuk yang hendak diajar (silibus), objektif kursus, bahan dan peralatan yang diperlukan dan jadual tentatif• Manual latihan atau buku teks 25
 26. 26. PENJADUALAN PROGRAM• Penjadualan semasa waktu kerja – mengurangkan konflik – pembelajaran adalah penting dalam pekerjaan – perlu pertimbangkan: hari apa, masa mana, masa puncak, mesyuarat dan kerja luar• Penjadualan di luar waktu kerja – kesukaran kepada pekerja – keletihan – mengorbankan masa rehat hujung minggu• Isu-isu pendaftaran – bagaimana proses pendaftaran – siapa yang bertanggungjawab terhadap isu-isu logistik – pembatalan dan penjadualan semula kursus 26

×