Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 2 slides_isu_perundangan_22nd_september_2011

2,837 views

Published on

 • Be the first to comment

Bab 2 slides_isu_perundangan_22nd_september_2011

 1. 1. ISU PERUNDANGAN LEGAL ISSUES 4th MEETING 22nd September 2011 Email: ahalim@uum.edu.my
 2. 2. Objektif / Objectives• Mengenal pasti jabatan/badan berkaitan perundangan dan sumber manusia (www.mohr.gov.my)• Mengenal pasti undang2 dan akta berkaitan pampasan dan pengurusan sumber manusia• Menerangkan pengaruh undang2 dan akta dalam penetapan gaji/ insentif dll.
 3. 3. • AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952 Compensation Act 1952• Matlamat akta – memberi pampasan kepada pekerja yg mendapat kemalangan di tempat kerja @ mendapat kecederaan/penyakit disebabkan pekerjaan.• Bayaran pampasan – diberi kepada tanggungan pekerja jika pekerja tersebut maut akibat kemalangan yg dialami.
 4. 4. • Liputan (dari tarikh 1.4.1953): – semua pekerja manual di sektor swasta – Pekerja bukan manual yang bergaji tidak melebihi RM500 sebulan di sektor swasta.• Liputan (dari tarikh 1.1.1977): – Turut meliputi semua pekerja bukan manual yang bergaji tidak melebihi RM400 sebulan di sektor awam.
 5. 5. • 1.4. 1993 – menetapkan semua pekerja tempatan di sektor swasta dilindungi di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 – Ia juga melindungi semua pekerja asing di sektor swasta• 1.11.96 – melindungi pekerja bukan manual yg bergaji tidak melebihi RM400 sebulan di sektor awam – pekerja asing diliputi di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA)(Insurans) 1996. • bergaji tidak melebihi RM500 sebulan • Bekerja sebagai buruh kasar (tiada had gaji)
 6. 6. • Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA) 1996 – SPPA dikuatkuasakan melalui perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) 1996 pada 1.11.96. – Majikan dikehendaki membayar premium sebanyak RM120 setahun bagi setiap pekerja. – Mulai 1.3.1998, kadar premium dikurangkan kepada RM86 setahun. – Kemalangan perlu dilapor secara bertulis kpd Pejabat Buruh dalam tempoh 10 hari dari tarikh berlakunya kemalangan, jika tidak, denda RM2000 dikenakan ke atas majikan.
 7. 7. • AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952 Bentuk perlindungan :  Hilang upaya sementara  Hilang upaya kekal  Orang tanggungan (kes maut)  Pengurusan mayat  Menghantar balik ke negara asal jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal  Maut atau hilang upaya kekal di luar waktu kerja biasa  Bayaran wad dan pembayaran perubatan  Pemulihan  ….
 8. 8. AKTA KERJA 1955 Menyentuh tentang hak & tanggungjawab majikan & pekerja di sektor swasta. menetapkan standard minimum bagi syarat2 penggajian pekerja & melindungi mereka dari dieksploitasi. Pindaan dibuat pd 1989 & 1995
 9. 9. Liputan: Bekerja di sektor swasta Berpendapatan tidak melebihi RM1500 sebulan @ mereka yg tersenarai di bawah tanpa mengambil kira jumlah pendapatan mereka: 1. Buruh kasar 2. Menyelia buruh kasar 3. Menggunakan @ menjaga alat pengangkutan yang beroperasi secara mekanikal
 10. 10. • Majikan bertanggungjawab mendaftar dgn Jabatan Buruh dlm tempoh 90 hari dari tarikh memulakan perniagaan.• Kontrak perkhidmatan boleh dibuat secara lisan @ bertulis.• terma2 yg perlu diberi kpd seorang pekerja secara bertulis pd @ sebelum ia memulakan pekerjaan (Seksyen 61): 1. Nama pekerja & no. kad pengenalan. 2. Pekerjaan @ perlantikan 3. Kadar upah (tidak termasuk lain-lain elaun) 4. Elaun lain yang boleh dibayar & kadar bayaran 5. Kadar bayaran kerja lebih masa
 11. 11. 6. Lain-lain faedah (termasuk kemudahan dan perkhidmatan yang diluluskan)7. Waktu kerja biasa sehari yang dipersetujui8. Tempoh notis bagi penamatan kerja yg dipersetujui atau upah sebagai ganti notis yang dipersetujui9. Bilangan hari yg layak untuk cuti kelepasan am & cuti tahunan bergaji10. Jangkamasa tempoh upah
 12. 12. • Kadar minimum elaun bersalin dlm tempoh kelayakan adalah RM6/sehari (seksyen 37(2))• Amaun bayaran faedah penamatan perkhidmatan pekerja sekurang-kurangnya – tempoh perkhidmatan < 2 tahun • Upah utk 10 hari bagi setiap tahun perkhidmatan – Tempoh perkhidmatan 2 tahun ke atas ttp < 5 tahun • Upah utk 15 hari bagi setiap tahun perkhidmatan – Tempoh perkhidmatan 5 tahun & ke atas • Upah utk 20 hari bagi setiap tahun perkhidmatan• Tempoh upah tidak boleh melebihi satu bulan• Majikan perlu membuat bayaran upah kpd pekerja tidak lewat drp hari ke-7 selepas hari terakhir tempoh upah tersebut
 13. 13. Hari Kerja Kadar Kerja Lebih Bayaran MasaHari Biasa 1.5 x bayaran sejam biasaCuti Rehat 2 x bayaran sejam biasaCuti Kelepasan 3 x bayaranAm sejam biasa 13
 14. 14. • AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (Skim Keselamatan Sosial) (SOCSO) Dikuatkuasakan oleh PERKESO Liputan  Semua pekerja sektor swasta yg bergaji tidak melebihi RM2,000 (sudah ada pindaan) Terdpt 2 jenis skim perlindungan  Skim insuran bencana pekerjaan  Skim pencen ilat Skim Insuran Bencana Pekerjaan  Bertujuan melindungi pekerja yg mendpt bencana/kemalangan sewaktu bertugas/semasa dlm perjalanan utk menjlnkan tugas, @ mendpt penyakit khidmat  Caruman oleh majikan 1.25% dari gaji pekerja  Dapatkan perubahan terkini berkaitan PERKESO di http://www.perkeso.gov.my
 15. 15.  Skim Pencen ILAT  Sbg pampasan utk keilatan yg dialami/kematian semasa dlm tempoh perkhidmatan  Sumbangan bersama pekerja dan majikan sejumlah 1 % dari gaji pekerja.
 16. 16. • AKTA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 1951  Mewajibkan skim persimpanan untuk persaraan  Liputan  Semua pekerja dan majikannya  Expatriate (selain drp pekerja Singapura), pekerja asing dan pembantu rumah, serta majikan mereka, tidak perlu menyumbang kepada KWSP, kecuali mereka dengan sukarela mahu berbuat demikian  Kadar sumbangan (berkuatkuasa 1.1.1996)  Pekerja: 11% dari jumlah gaji mereka  Majikan: 12% dari jumlah gaji pekerja  Pengeluaran  Kematian; Mencapai umur 55/56  Kecacatan dan tidak boleh bekerja lagi; Meninggalkan Malaysia  Membeli @ membuat rumah @ membayar pinjaman  Bayaran perubatan
 17. 17.  Kuatkuasa 1 Januari 2007• Akaun KWSP anda adalah merupakan caruman bulanan anda dan daripada majikan anda yang dikreditkan.• Berkuatkuasa dari 1 Januari 2007, akaun ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Akaun I dan Akaun II. Caruman yang diterima bagi pihak anda daripada majikan anda akan dikredit ke dalam kedua-dua akaun tersebut berdasarkan peratusan yang berikut:• Akaun I - 70% daripada caruman bulanan;• Akaun II - 30% daripada caruman bulanan.• Akaun-akaun ini diwujudkan untuk perbagai tujuan, dan terdapat beberapa jenis pengeluaran yang berkaitan dengan setiap akaun:• Sumber: http://www.kwsp.gov.my/index.php?ch=p2members&pg=bm_p2members_general&ac =254&tpt=32e
 18. 18. • Akaun I• Simpanan di dalam akaun ini bertujuan untuk kegunaan selepas persaraan dan pelaburan anda sahaja, dan tidak boleh dikeluarkan sepenuhnya sebelum anda mencecah usia 55 tahun, hilang upaya, meninggalkan negara atau meninggal dunia (pembayaran akan dibuat kepada penama / waris).• Anda dibenarkan untuk melabur sebahagian daripada simpanan ini untuk meningkatkan nilai simpanan anda.• Sumber: http://www.kwsp.gov.my/index.php?ch=p2members&pg=bm_p2members_g eneral&ac=254&tpt=32e
 19. 19. • Akaun II• Simpanan di dalam akaun ini bertujuan untuk membantu anda membuat persediaan bagi persaraan yang selesa. Pengeluaran dibenarkan bagi tujuan:• mencecah umur 50 tahun;• pembayaran pendahuluan pembelian rumah pertama;• penyelesaian baki pinjaman perumahan - rumah pertama;• pembiayaan pendidikan anda dan anak-anak anda;• menampung kos perubatan bagi anda dan anak-anak anda• KWSP tidak akan mempertimbangkan sebarang permohonan bagi pengeluaran dari mana-mana akaun tersebut bagi tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam Akta KWSP 1991; Peraturan dan Undang-undang KWSP 1991; dan Surat Pekeliling dan Tatacara KWSP.• Sumber: http://www.kwsp.gov.my/index.php?ch=p2members&pg=bm_p2members_general&ac=254&tpt=32e
 20. 20. • Akta Majlis Penetapan Gaji 1947Majlis Penetapan Gaji diberi kuasa utk menentukan gaji minimum kpd pekerja di sektor tertentu yg dirasakan perlu diberi perlindunganSehingga 2003 terdapat 5 perintah peraturan gaji minimum yg melindungi 5 kategori pekerja 1. Pembantu-pembantu kedai (1981) • Ditentu ikut kawasan (majlis daerah/bandaran/dewan bandaraya) 2. katering dan hotel (1981) • Ikut kawasan & turut meliputi pekerja kedai kopi/makan/rumah penginapan/restoren 3. Pekerja panggung wayang (1981) • Penjual tiket/operator/mekanik/juruteknik/penulis poster 4. pemunggah & pengendali kargo pelabuhan P/ Pinang • Gaji ditentu ikut shif 5. Pekerja Perladangan (2003) • Gaji minimum diantara RM350 – 450 bagi pekerja ladang getah sahaja
 21. 21. • AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967Matlamat utama akta – untuk menggalakkan hubungan yg harmoni di antara pekerja & majikan.Akta ini mengadakan peraturan mengenai perhubungan di antara majikan dengan pekerja & kesatuan sekerja mereka & pencegahan dan penyelesaian apa2 perbezaaan @ pertikaian yg berbangkit drp perhubungan mereka amnya bagi mengendalikan pertikaian perdagangan & perkara2 berbangkit daripadanya (Seksyen 1).
 22. 22. Kawalan perundangan terhadap kadar bayaran gaji dan upahKenapa perlu kepada kawalan perundangan? – 1. – 2. – 3.Pihak majikan dibenarkan untuk menentukan kadar bayaran gaji kepada pekerja tetapi perlu menepati perundangan yang digariskan oleh Kerajaan.
 23. 23. Kawalan perundangan terhadap isu pemberhentian pekerja Seksyen 12 Akta Pekerjaan 1955 – – penamatan mestilah secara bertulis. – Notis perlu diberi mengikut terma & syarat pekerjaan Seksyen 13 Akta Pekerjaan 1955 – – jika tanpa notis mesti bayar sejumlah pampasan dgn jumlah upah yang terakru
 24. 24. Langkah2 jika berlaku lebihan tenaga kerja (Tatacara utk Kehormonian Perusahaan & Garis Panduan Tentang Pelaksanaan Urusan Pemberhentian Pekerja): 1. Menghadkan pengambilan pekerja 2. Menghadkan kerja lebih masa 3. Mengurangkan waktu bekerja 4. Mengurangkan bilangan kerja bergiliran 5. Mengadakan latihan semula/tukar jabatan 6. Melaksanakan pemberhentian kerja sementara dgn gaji yg berpatutan 7. Mengurangkan gaji pekerja secara adil.
 25. 25. • Keputusan terakhir menentukan pemberhentian tenaga kerja adalah pada majikan.• Langkah2 bagi meringankan kesan negatif ke atas pekerja: – Memaklum & mengadakan perbincangan dgn KS & pekerja secepat mungkin – Menawarkan skim secara sukarela dgn kadar pampasan yg menarik – Pesaraan awal utk pekerja yang berumur – Membantu pekerja mencari kerja ditempat lain sblm diberhentikan spt Jab Buruh & JTR – Melaksanakan pemberhentian berperingkat – Pekerja asing diberhentikan dahulu – Pekerja tempatan guna LIFO
 26. 26. Isu Berkaitan Pencen• Sek. 3 (1) Akta Pencen 1980 – – Pencen bukan hak mutlak pegawai – kuasa pengurangan & pembekuan pencen terletak pada YDPA• Keadaan pencen boleh dihentikan: – menukar kewarganegaraan secara sukarela – Seksyen 20 – jika muflis – Seksyen 21 – jika bersalah & dihukum penjara/mati oleh mahkamah
 27. 27. Isu pengambilan semula pekerja• Sek 20(1A) Akta Perhubungan Perindustrian 1967 – – mesti dlm masa 60 hari dari tarikh dia dipecat mengemukakan tuntutan.• Pekerja diberi hak terhadap gaji sepanjang tempoh dia dipecat: – Taksiran gaji bagi tempoh dari tarikh dipecat sehingga tarikh keputusan dibuat oleh majikan – Gantirugi sebagai ganti pengambilan semula adalah pada kadar gaji sebulan
 28. 28. Isu-isu lain• Kerja lebih masa cuti umum dan rehat – bayaran adalah mengikut Akta Pekerjaan 1955• Latihan Pekerja – di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia: – kadar levi 0.5% daripada jumlah gaji setiap pekerja• Minimum condition of employment (word – as attached) LC
 29. 29. ‫قدح داراألمان‬Kedah Darul Aman IS IT TIME??? 29
 30. 30. What will be next?• ANALISIS PEKERJAAN – … – …• PENILAIAN KERJA – …. – ….

×