Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 2 perundangan_1_

2,351 views

Published on

 • Be the first to comment

Bab 2 perundangan_1_

 1. 1. Bab 3 ISU PERUNDANGAN(Berkaitan Pentadbiran Pampasan) 1
 2. 2. AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952 Matlamat akta  memberi pampasan kpd pekerja yg mendpt kemalangan di tempat kerja @ mendpt kecederaan/penyakit disebabkan pekerjaan. Bayaran pampasan  diberi kpd tanggungan pekerja jika pekerja tersebut maut akibat kemalangan yg dialami. 2
 3. 3.  Mula dikuatkuasakan  Semenanjung Malaysia pada 1 April 1953  Sabah & Sarawak pada 1 Jun 1981. Ditadbir & dikuatkuasakan oleh Jabatan Buruh. Liputan (dari tarikh 1.4.1953):  semua pekerja manual di sektor swasta  Pekerja bukan manual yg bergaji tidak melebihi RM500 sebulan di sektor swasta. Liputan (dari tarikh 1.1.1977):  Turut meliputi semua pekerja bukan manual yg bergaji tidak melebihi RM400 sebulan di sektor awam. 3
 4. 4.  1.4. 1993  menetapkan semua pekerja tempatan di sektor swasta dilindungi di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969  Ia juga melindungi semua pekerja asing di sektor swasta 1.11.96  melindungi pekerja bukan manual yg bergaji tidak melebihi RM400 sebulan di sektor awam  pekerja asing diliputi di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA)(Insurans) 1996.  bergajitidak melebihi RM500 sebulan  Bekerja sebagai buruh kasar (tiada had gaji) 4
 5. 5. Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA) 1996  SPPA dikuatkuasakan melalui perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) 1996 pada 1.11.96.  Majikan dikehendaki membayar premium sebanyak RM120 setahun bagi setiap pekerja.  Mulai 1.3.1998, kadar premium dikurangkan kepada RM86 setahun.  Kemalangan perlu dilapor secara bertulis kpd Pejabat Buruh dlm tempoh 10 hari dari tarikh berlakunya kemalangan, jika tidak, denda RM2000 dikenakan ke atas majikan. 5
 6. 6. AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952Bentuk perlindungan : Hilang upaya sementara Hilang upaya kekal Orang tanggungan (kes maut) Pengurusan mayat Menghantar balik ke negara asal jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Maut atau hilang upaya kekal di luar waktu kerja biasa Penyakit khidmat Bayaran wad dan pembayaran perubatan Elaun layanan sentiasa Pemulihan 6
 7. 7. AKTA KERJA 1955 Menyentuh ttg hak & t/jawab majikan & pekerja di sektor swasta. menetapkan standard minimum bagi syarat2 penggajian pekerja & melindungi mereka dari dieksploitasi. Pindaan dibuat pd 1989 & 1995 Liputan:  Bekerja di sektor swasta  Berpendapatan tidak melebihi RM1500 sebulan @ mereka yg tersenarai di bawah tanpa mengambil kira jumlah pendapatan mereka: 1. Buruh kasar 2. Menyelia buruh kasar 3. Menggunakan @ menjaga alat pengangkutan yg beroperasi scr mekanikal 7
 8. 8.  Majikan bert/jawab mendaftar dgn Jabatan Buruh dlm tempoh 90 hari dari tarikh memulakan perniagaan. Kontrak perkhidmatan boleh dibuat scr lisan @ bertulis. terma2 yg perlu diberi kpd seorang pekerja secara bertulis pd @ sebelum ia memulakan pekerjaan (Seksyen 61): 1. Nama pekerja & no. kad pengenalan. 2. Pekerjaan @ perlantikan 3. Kadar upah (tidak termasuk lain-lain elaun) 4. Elaun lain yang boleh dibayar & kadar bayaran 5. Kadar bayaran kerja lebih masa 8
 9. 9. 6. Lain-lain faedah (termasuk kemudahan dan perkhidmatan yang diluluskan)7. Waktu kerja biasa sehari yg dipersetujui8. Tempoh notis bagi penamatan kerja yg dipersetujui atau upah sebagai ganti notis yg dipersetujui9. Bilangan hari yg layak untuk cuti kelepasan am & cuti tahunan bergaji10. Jangkamasa tempoh upah 9
 10. 10.  Kadar minimum elaun bersalin dlm tempoh kelayakan adalah RM6/sehari (seksyen 37(2)) Amaun bayaran faedah penamatan perkhidmatan pekerja sekurang-kurangnya  tempoh perkhidmatan < 2 tahun  Upah utk 10 hari bagi setiap tahun perkhidmatan  Tempoh perkhidmatan 2 tahun ke atas ttp < 5 tahun  Upah utk 15 hari bagi setiap tahun perkhidmatan  Tempoh perkhidmatan 5 tahun & ke atas  Upah utk 20 hari bagi setiap tahun perkhidmatan Tempoh upah tidak boleh melebihi satu bulan Majikan perlu membuat bayaran upah kpd pekerja tidak lewat drp hari ke-7 selepas hari terakhir tempoh upah tersebut 10
 11. 11. Hari Kerja Kadar Bayaran Kerja Lebih MasaHari Biasa Kadar gaji 1.5 x bayaran biasa sejam biasaCuti Rehat 1 x kadar gaji 2 x bayaran biasa(utk ½ sejam biasa hari)Cuti Kelepasan 2 x kadar gaji 3 x bayaranAm biasa sejam biasa 11
 12. 12. AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (Skim Keselamatan Sosial) (SOCSO) Dikuatkuasakan oleh PERKESO Liputan  Semua pekerja sektor swasta yg bergaji tidak melebihi RM2,000 Terdpt 2 jenis skim perlndungan  Skim insuran bencana pekerjaan  Skim pencen ilat Skim Insuran Bencana Pekerjaan  Bertujuan melindungi pekerja yg mendpt bencana/kemalangan sewaktu bertugas/semasa dlm perjalanan utk menjlnkan tugas, @ mendpt penyakit khidmat  Caruman oleh majikan 1.25% dari gaji pekerja Skim Pencen ILAT  Sbg pampasan utk keilatan yg dialami/kematian semasa dlm tempoh perkhidmatan  Sumbangan bersama pekerja dan majikan sejumlah 1 % dari gaji pekerja. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. AKTA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 1951 Mewajibkan skim persimpanan untuk persaraan Liputan  Semua pekerja dan majikannya  Expatriate (selain drp pekerja Singapura), pekerja asing dan pembantu rumah, serta majikan mereka, tidak perlu menyumbang kepada KWSP, kecuali mereka dengan sukarela mahu berbuat demikian Kadar sumbangan (berkuatkuasa 1.1.1996)  Pekerja : 11% dari jumlah gaji mereka  Majikan : 12% dari jumlah gaji pekerja 16
 17. 17.  Akaun ahli dibahagi kepada 3 akaun yang berbeza :  Akaun 1 (60%) : untuk persaraan pada umur 55  Akaun 2 (30%) : untuk perumahan dan komputer  Akaun 3 (10%) : untuk kos perubatan Pengeluaran  Kematian  Mencapai umur 55  Kecacatan dan tidak boleh bekerja lagi  Meninggalkan Malaysia  Membeli @ membuat rumah @ membayar pinjaman  Bayaran perubatan 17
 18. 18. Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 Majlis Penetapan Gaji diberi kuasa utk menentukan gaji minimum kpd pekerja di sektor tertentu yg dirasakan perlu diberi perlindungan Sehingga kini terdpt 5 perintah peraturan gaji minimum yg melindungi 5 kategori pekerja  Pembantu-pembantu kedai (1981)  Ditentu ikut kawasan (majlis daerah/bandaran/dewan bandaraya)  katering dan hotel (1981)  Ikut kawasan & turut meliputi pekerja kedai kopi/makan/rumah penginapan/restoren  Pekerja panggung wayang (1981)  Penjual tiket/operator/mekanik/juruteknik/penulis poster  pemunggah & pengendali kargo pelabuhan P/ Pinang  Gaji ditentu ikut shif  Pekerja Perladangan (2003)  Gaji minimum diantara RM350 – 450 bagi pekerja ladang getah shj 18
 19. 19. AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967 Matlamat utama akta  untuk menggalakkan hubungan yg harmoni di antara pekerja & majikan. Akta ini mengadakan peraturan mengenai perhubungan di antara majikan dgn pekerja & kesatuan sekerja mereka & pencegahan dan penyelesaian apa2 perbezaaan @ pertikaian yg berbangkit drp perhubungan mereka amnya bagi mengendalikan pertikaian perdagangan & perkara2 berbangkit drpnya (Seksyen 1). 19
 20. 20. Kawalan perundangan terhadap kadar bayaran gaji dan upah mula diperkenalkan apabila berlakunya tahap pengangguran yang rendah & kesan peningkatan kadar bayaran gaji/upah  permintaan utk perkhidmatan & barangan juga meningkat.  Keadaan ekonomi sedemikian akan membawa kepada inflasi. Namun pihak majikan dibenarkan untuk menentukan kadar bayaran gaji kpd pekerja tetapi perlu menepati perundangan yg digariskan oleh Kerajaan. 20
 21. 21. Kawalan perundangan terhadap isu pemberhentian pekerja Sek 12 Akta Pekerjaan 1955 –  penamatan mestilah scr bertulis.  Notis perlu diberi mengikut terma & syarat pekerjaan  Tidak dinyatakan ikut akta Sek. 13 Akta Pekerjaan 1955 –  jika tanpa notis mesti bayar sejumlah pampasan dgn jumlah upah yang terakru 21
 22. 22.  langkah2 positif jika berlaku lebihan tenaga kerja (Tatacara utk Kehormonian Perusahaan & Garis Panduan Tentang Pelaksanaan Urusan Pemberhentian Pekerja): • Menghadkan pengambilan pekerja • Menghadkan kerja lebih masa • Mengurangkan waktu bekerja • Mengurangkan bil kerja bergiliran • Mengadakan latihan semula/tukar jab • Melaksanakan pemberhentian kerja sementara dgn gaji yg berpatutan • Mengurangkan gaji pekerja seecara adil. 22
 23. 23.  Keputusan terakhir menentukan pemberhentian tenaga kerja adalah pada majikan. langkah2 bagi meringankan kesan –ve ke atas pekerja:  Memaklum & mengadakan perbincangan dgn KS & pekerja secepat mungkin  Menawarkan skim secara sukarela dgn kadar pampasan yg menarik  Pesaraan awal utk pekerja yang berumur  Membantu pekerja mencari kerja ditempat lain sblm diberhentikan spt Jab Buruh & JTR  Melaksanakan pemberhentian berperingkat  Pekerja asing diberhentikan dahulu  Pekerja tempatan guna LIFO 23
 24. 24. Isu Berkaitan Pencen Sek. 3 (1) Akta Pencen 1980 –  Pencen bukan hak mutlak pegawai  kuasa pengurangan & pembekuan pencen terletak pada YDPA Keadaan pencen boleh dihentikan:  menukar kewarganegaraan secara sukarela  Sek 20 – jika muflis  Sek 21 bersalah & dihukum penjara/mati 24
 25. 25. Isu pengambilan semula pekerja Sek 20(1A) Akta Perhubungan Perindustrian 1967 –  pekerja mesti dlm masa 60 hari dari tarikh dia dipecat mengemukakan tuntutan. Pekerja diberi hak terhadap gaji sepanjang tempoh dia dipecat:  Taksiran gaji bagi tempoh dari tarikh dipecat sehingga tarikh keputusan dibuat oleh majikan  Gantirugi sebagai ganti pengambilan semula adalah pada kadar gaji sebulan 25
 26. 26. Isu-isu lain Kerja lebih masa cuti umum dan rehat – bayaran adalah mengikut Akta Pekerjaan 1955 Latihan Pekerja yang telah diberhentikan – di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia –  kadar levi 0.5% drpd jumlah gaji setiap pekerja. 26

×