Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STRACH
  . . . . . . . . ?!    Projekt OP

      KMaKD

    FPV Zilina
O PROJEKTE:                  Martin Zatko: priprava textov a pouzitych
                 ...
OBSAH:                       Hrozba a nebezpečenstvo sú v živote významné uda-

          ...
VYVOJ POJMU STRACH:                   Strach má v ľudských dejinách nezastupiteľné miesto,

      ...
TEORETICKY POHLAD:
         -
         So strachom sú spojené rôzne pokusy o útek,
           ...
Strach:                            Uzkost:
Čím je vedomá kontrola situácie menšia, tým väčšie ...
Uzkost:                           Uzkost:
Behaviorálne je spojená s únikovými alebo aj s    ...
Uzkost:                          Fobia:
Riemann rozlíšil nasledujúce základné druhy úzkosti:   ...
Strach ako taký sa eliminovať úplne nedá – nie je     2. premýšľať nad alternatívami
ODPORUCANIAZAVER:
        ...
4. pochopiť pozitíva neúspechu              7. spáliť lode, spáliť za sebou mosty

– každý neúspech je skúšk...
POUZITE ZDROJE:                              PRILOHY:
NAKONEČNÝ, Milan. 1998. Encyklopedie ob...
STRACH (FEAR)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

STRACH (FEAR)

1,197 views

Published on

E-bronchure of university project. Originaly was printed out for education purposes.

 • Si dobry, ale co len s teba bude..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

STRACH (FEAR)

 1. 1. STRACH . . . . . . . . ?! Projekt OP KMaKD FPV Zilina
 2. 2. O PROJEKTE: Martin Zatko: priprava textov a pouzitych zdrojov, vyber pojmu, priprava osnovy, clenovia timu a ulohy: informacny prieskum, priprava prezentacie Ida Pekarova: zostavenie timu, vyber po- jmu, priprava osnovy, informacny pries- Tibor Gres: priprava textov a pouzi- kum, zostavenie brozury, kontroly, prip- tych zdrojov, vyber pojmu, priprava rava prezentacie osnovy,nformacny prieskum, priprava prezentacie Peter Ziduliak: technicka stranka projektu, vyber pojmu, priprava osnovy, navrh a Cielom projektu je vysvetlenie a pribli- priprava grafiky, priprava e-brozury, kon- zenie pojmu strach z viacerych hladisk, troly, priprava prezentacie s pozitivny efektom pre citatela. 1 2
 3. 3. OBSAH: Hrozba a nebezpečenstvo sú v živote významné uda- ....a ideme TETY losti, a preto strach, ktorý vyvolávajú je motivujúci. Strach je emocionálnou reakciou na hrozbu. Bez stra- - Uvod > > > > > > > > str. 4 chu by ľudský druh neprežil. Okrem signálnej funkcie je emócia strachu -Vyvoj pojmu > > >> > > str.5 schopná mobilizovať telesné a psychické zložky, ktoré -Podstata pojmu > > > >> > > str.6 TEST: iný fonèt ššèèáíé--:__ pomáhajú prekonať ohrozujúcu situáciu. - Teoreticke ponatie pojmu > > > str. 7 75šè_.fs Druhá poloha tejto emócie je tá, v ktorej zaniká ochranná - Prakticke ponatie pojmu > > > str. 11 funkcia. V tejto polo- he bráni jednotlivcovi zvládať prirodzenú - Zaver > >> >>> > > > str.16 každodennú záťaž a spôsobuje oslabenie a deštrukciu. -Prilohy > > > > > > > > > str. 20 Afektívnou formou strachu je pocit hrôzy alebo zdese- nia, ktorý vyvoláva bezmocnosť alebo bezbrannosť. 3 4
 4. 4. VYVOJ POJMU STRACH: Strach má v ľudských dejinách nezastupiteľné miesto, ....a ideme TETY stále bude neoddeliteľnou súčasťou jeho vývoja. Rešpekt, úcta, kult, ale aj strach samotný motivovali - jaskynného človeka k maľbám, čím začala éra umenia. Svoje maľby realizoval v jaskyni, ktorá pre neho pred- stavovala bezpečie, bol chránený pred živlami a príro- dou. Počas tisícročí ľudstvo súperilo s tým istým strachom, len v TEST: iný fonèt ššèèáíé--:__ zmenenej forme. Kresťanská kultúra zašla 75šè_.fs trochu ďalej a okrem jeho prekonávania sa ním aj živila V slovníku možno nájsť slovo strach ako definíciu pre tiesnivý pocit, vyvolaný hroziacim nebezpečenstvom – napr. bosorky alebo inou, nepríjemnou, zodpovednosť vyžadujúcou situáciou. Synonymom pre slovo strach môže byť slovo – démoni, diabol a peklo tieseň. – kacíri, mor :PODSTATA POJMU 5 6
 5. 5. TEORETICKY POHLAD: - So strachom sú spojené rôzne pokusy o útek, Strach: pričom existuje aktivujúci a deaktivujúci Biologický význam strachu vyplýva z jeho spojenia strach. aktivácie organizmu s mobilizáciou energie, ktorá bude vynaložená na boj alebo útek. Pud sebazáchovy – napr. útek z horiacej budovy je aktivujúcim strachom, ale zotrvanie na mieste Ďalšími rôznymi formami úniku z nebezpečnej situácie „ako prikovaný“ je deaktivujúcim strachom. sú skrývanie sa (jeho biologickou obdobou sú mim- ikry). Théodule Ribot rozlíšil dve formy pudu sebazá- Deaktivujúcim strachom je strnulosť, nehybnosť chovy: obrannú – strach, a útočnú – hnev. – stávanie sa mŕtvym – „zmŕtvenie“. Aktivujúci účinok strachu vyvoláva silné vnútorné Sú to vrodené reakcie niektorých druhov zvierat napätie. Zbavenie sa strachu je prežívané ako sil- na bezprostredné nebezpečenstvo, ná úľava a ukľudnenie. Strach sa môže vyvíjať zo z ktorého niet úniku a túto zľaknutia, ktorý má charakteristický výrazový vzorec formu obrany volia preto, a je vyvolávaný náhlymi silnými neočakávanými pod- lebo niektorí dravci mŕtve živočíchy netmi. nenapádajú. Strach je nepríjemná emócia, ale existuje aj jeho Strach je vždy konkrétny z príjemná forma, napr. záľuba v sledovaní hororových niečoho určitého a má filmov, ktoré je podmienené vedomým odstupom od predmet.Úzkosť na rozdiel pozorovaného nebezpečia. od strachu nemá predmet. 7 8
 6. 6. Strach: Uzkost: Čím je vedomá kontrola situácie menšia, tým väčšie Úzkosť je pocit hrozby, ktorá nemá konkrétny zdroj je zdesenie z určitých situácií, najmä z tých, kde vys- alebo predmet, naproti tomu strach je vždy obavou z tupujú nadprirodzené sily, prízraky ovládajúce temné niečoho konkrétneho, má svoj objekt. sily, niečo neznáme. Úzkosť je existencionálna, je pocitom zo života, Súvisí to aj so strachom z tmy, ktorý nie je vrodený, ktorého protikladom je pocit istoty – je to teda pocit ale vyvolaný asociáciami tmy a temných síl, resp. tmy neistoty, resp. neurčitej hrozby, ktorá nevedom- a noci plnej nebezpečia. ky doprevádza rôzne negatívne aspekty života (osamelosť, odcudzenie a ďalšie fenomény modernej U človeka taktiež prevláda obava a strach vyvolaný doby). symbolickými podnetmi, ktoré súvisia skôr so sym- bolickými ako fyzickými hrozbami (strata prestíže, Úzkosť je neznesiteľná, pretože je druhom vnú- povesti, tváre, dobrej povesti). torného napätia ako každá negatívna emócia, a preto je sprevádzaná tendenciou k jej odreagovaniu (k Existujú však aj vrodené druhy strachu, napr. u opíc zmenšeniu úzkosti). strach z hadov, u detí ranného veku z neprítomnosti matky, ktorá je zdrojom pocitu istoty. Výraznými fyziologickými symptómami je sprevádzaná úzkosť, najmä zvýšenou frekvenciou srdcového tepu, Neistota môže vyvolávať rôzne druhy strachu, napr. zo zrýchleným dýchaním a zmenami vegetatívnych reak- skúšky, z verejného vystúpenia. Strach môžu vyvolávať cií, predovšetkým zvýšeným potením. aj predstavy rôznych zlyhaní, rizík a hrozieb. 9 10
 7. 7. Uzkost: Uzkost: Behaviorálne je spojená s únikovými alebo aj s Obe posledné formy úzkosti, ktoré sú dvoma stránkami útočnými spôsobmi správania (úzkostná agresia, t.j. toho istého javu, sú spojené s nutkavým neurotickým jednak pokus o obranu bojom a jednak aj vonkajšia správaním. agresia, sprevádzaná vnútornou úzkosťou z možných dôsledkov). Hlbinné psychologické poňatie úzkosti rozpracoval F. Riemann (1961), podľa ktorého úzkosť patrí k Úzkosť spojená s pocitmi bezbrannosti deaktivuje, ľudskej existencii. V dejinách ľudstva je možné nájsť ale môže tiež paradoxne podnecovať k zvýšenému, pokusy prekonať ju, napr. v mágii a v náboženstve. až extrémnemu výkonu, môže podporovať aj dezorganizovať proces učenia. Proti úzkosti môžeme vyvinúť len určité obranné pocity, odvahu, dôveru, vieru, lásku a ďalšie. Úplne sa zbaviť Špeciálnu teóriu úzkosti vypracoval S. Freud úzkosti je nemožné, pretože bežný spôsob života ju (1926), ktorý ju spočiatku chápal ako reakciu na sex- stále znovu a znovu vyvoláva a samotná reštriktívna uálnu frustráciu. Neskôr však psychoanalytické poňatie povaha kultúry je spojená so splodením úzkosti (napr. úzkosti viedlo k rozlíšeniu jej troch foriem: zo sexu robí hriech, zlo, a tým spája sexuálne túžby človeka s hriechom – vzniká úzkosť človeka). > prvá – reálna úzkosť vyvolaná hrozbami vonkajšieho sveta, Pretože v živote narážame na doteraz nepoznané, > druhá vyvolaná tlakom nadja, t.j. s vedomím, neisté, nedôveryhodné a zjavné hrozby, sprevádza nás > tretia forma úzkosti je pudová zo silno prejavu úzkosť životom ako tieň. júcich sa pudov. 11 12
 8. 8. Uzkost: Fobia: Riemann rozlíšil nasledujúce základné druhy úzkosti: Okrem strachu a úzkosti možno spomenúť ešte fóbiu, ktorá má tiež veľký vplyv na naše životy. > úzkosť prežívaná zo straty ja a ako závislosť Fóbia je iracionálny, neovládateľný strach z konkrétne- ho objektu, situácie alebo činnosti. Napriek tomu, že si človek uvedomuje bezdôvodnosť svojich pocitov, nevie ich ovládať. > úzkosť z utvárania ja, prežívaná ako strata bezpečia a ako izolácia > úzkosť zo zmeny prežívaná ako neistota a pominuteľnosť Fóbia sa objavuje už pri predstave daného objektu. Psychická situácia sa ešte zhorší pri snahe vzdorovať > úzkosť z nutnoti prežívaná ako konečnosť a jej. Predstavené charakteristiky modelujú fóbiu do nesloboda. podoby patologického fenoménu. Fóbie sú príkladom zlyhania obrannej stratégie. 13 14
 9. 9. Strach ako taký sa eliminovať úplne nedá – nie je 2. premýšľať nad alternatívami ODPORUCANIAZAVER: - možné žiť bez neho. Existujú však spôsoby, ako strachu čeliť, bojovať s ním, a tak minimalizovať – neznámo je najväčším zdrojom strachu. Ak neviete, jeho negatívny vplyv. s čím máte do činenia, dôsledky sa môžu javiť horšie ako sú. Treba pochopiť silu strachu. Tu sú niektoré zo spôsobov boja proti strachu z neúspechu, ako ich popisuje John Weasley na Snažte sa premýšľať nad možnými dôsledkami (dobrý- svojom blogu PickTheBrain: mi i zlými) tak, že naozaj pochopíte riziko neúspechu a výhody úspechu. Analýza týchto výsledkov vám môže pomôcť urobiť logické rozhodnutia bez toho, aby ste 1. zvážiť cenu neuskutočnených príležitostí boli príliš ovplyvnení strachom. 3. uvažujte nad najhorším možným scenárom – vyhýbanie sa riziku je najväčšou stratou pre ľudí, pretože toto riziko im môže priniesť viac – predstavte si to najhoršie, čo vás môže v živote príležitostí. Ideálna kariéra obsahuje množstvo stretnúť a položte si otázku, či by ste dokázali žiť aj v rôznych príležitostí (niekedy riskantných, niekedy tejto najhoršej situácii. Odpoveď je takmer vždy klad- bezpečných), ktorými možno skombinovať ná. Potom posúďme pravdepodobnosť, že nastane táto bezpečnú kariéru s vysokým potenciálom rastu. najhoršia možnosť i pravdepodobnosť, že sa vysky- tnú iné, lepšie možnosti. Na základe toho zistíme, že Ale zase na druhej strane bez riskovania niet náš strach nebol priamo úmerný pravdepodobnosti a lepších možností. závažnosti situácii, ktorých sa obávame 15 16
 10. 10. 4. pochopiť pozitíva neúspechu 7. spáliť lode, spáliť za sebou mosty – každý neúspech je skúškou v živote a vedie k – prvú vec, ktorú starovekí Gréci bojujúci na cudzích možnému rastu. Aj keď vás neúspech niečo po územiach robili po zakotvení, bolo pálenie lodí, na finančnej stránke stojí, z edukatívneho pohľadu ho ktorých tam prišli. nové skúsenosti vyvažujú. 5. pripraviť si plán na nepredvídanú situáciu – ďalším spôsobom ako prekonať strach, je pripraviť si plán pre prípad výskytu nepredvídanej situácie. Ak vám aj primárny plán zlyhá, stále máte možnosť zachovať si status quo so záložným plánom. Ak aj teda zlyháte, stále nemusíte stratiť všetko. 6. nevyhýbať sa výzve, ale čeliť jej – tento spôsob je najlepším na zvládanie strachu, lebo Keď bojovníci nevideli iný spôsob, ako by sa dostali vďaka nemu je možné nazbierať skúsenosti a múdrosť. domov k svojím rodinám ako víťazstvom, mali v boji Je to ako skákanie do jazera – prvý krát netušíte, psychickú a morálnu prevahu. Keď si človek uvedomu- aká hlboká je voda, ale po viacerých skokoch si už je, že jeho jedinou cestou je len úspech a víťazstvo, veríte viac a prestávate sa báť. Postupne si vybudujte neuvažuje nad možnosťou prehry, či neúspechu. Pustí dôveru, až kým svoj strach neovládnete. sa do boja a očakáva to najlepšie. 17 18
 11. 11. POUZITE ZDROJE: PRILOHY: NAKONEČNÝ, Milan. 1998. Encyklopedie obecné psy- Súčasťou tlačenej verzie brožúry je aj chologie. Praha: ACADEMIA, 1998. 437 s. ISBN 80- jej elektronická podoba vo formáte PDF. 200-0625-7 Vďaka interaktívnosti elektronického pros- tredia je obsah rozšírený o funkčné prepo- GRAY, A. Jeffrey. 1971. The Psychology of Fear and jenia. Interné a externé hyperlinkové pre- Stress. New York: Mc GRAW-HILL COMPANIES, 1971. pojenia sú aktivované po rozkliknutí a ich ISBN 978-0070242258 overení používateľom. DRVOTA,Stanislav. 1971. Úzkost a strach. Praha: AVI- CENUM, 19. 280 s. ISBN CD-ROM PATARAK, Michal. Blog.sme.sk [online]. 2009 [cit. e-brozura 2009/10/10]. Dostupny z WWW: <http://patarak.blog. sme.sk/c/199421/Piatok-trinasteho-alebo-strach-ako- Primárnou funkciou je zjednodušiť nav- ludsky-prilis-ludsky-fenomen.html> igáciu po dokumente - interné hyper- textové prepojenia. Sekundárne vhodne FALCONER, Erin. Pick the brain [online]. 2009 [cit. rozširujú prezentovaný obsah o externé 2009/11/12]. Dostupny z WWW: <http://www.pick- zdroje na internete - externé hypertex- thebrain.com/blog/overcome-fear-of-failure/> tové prepojenia. 19 20

×