Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ULTIMA VICTORIE
-
PLANUL CU ISRAEL
Israel să fie un neam sfânt
Un popor pus deoparte pentru a fi sfânt
Ascultarea de porunci = neprihănire...
-
UN NOU POPOR
Un popor care să poarte Numele lui Dumnezeu
Evreii și neamurile alcătuiesc un singur trup
Biserica este o p...
-
PLANUL CU BISERICA
Desăvârșirea sfinților/
Toți la starea de om mare
Biserica să fie fără pată
Poporul este îmbrăcat
Sem...
-
CASA LUI DAVID
-
„Am văzut, de asemenea, că mulți nu își dau seama cum ar trebui să fie pentru a
trăi înaintea Domnului fără un Mare Preo...
-
„Dacă toți aceia care se strâng laolaltă în întâlniri de înălțare sufletească și rugăciune ar putea fi considerați ca
ad...
-
„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va mijloci în
Sanctuarul de sus va trebui să stea în fața unui...
-
„Onoarea lui Hristos trebuie să stea completă în
desăvârșirea caracterului poporului Său ales. El dorește ca
ei să repre...
-
„Mi-a fost arătat că Domnul reînviorează
mărturia vie, pătrunzătoare, care duce la
dezvoltarea caracterului şi la curăţi...
-
„Ca popor, noi trebuie să ne trezim și să curățim tabăra lui
Israel. Desfrâul, legăturile intime nelegitime și practicil...
-
„Dumnezeu mi-a arătat că a dat poporului Său să bea o cupă a
amărăciunii, pentru a-i curăța și lămuri. Este o înghițitur...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ultima victorie

1,050 views

Published on

Audio - https://soundcloud.com/zguduireaadventismului/ultima-victorie

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ultima victorie

 1. 1. ULTIMA VICTORIE
 2. 2. - PLANUL CU ISRAEL Israel să fie un neam sfânt Un popor pus deoparte pentru a fi sfânt Ascultarea de porunci = neprihănire/sfințire Toți urmași lui Israel sfinți Doar oameni neprihăniți în Israel Un popor cu Legea în inimă Sfințirea lui Israel are legătură cu Numele Domnului Rămășița nu va mai săvârși nelegiuire Dumnezeu a dorit să aibă pe pământ un popor care să trăiască în neprihănire ascultând de toate poruncile Lui și vestind Numele Lui. Acesta a fost planul cu Israel.
 3. 3. - UN NOU POPOR Un popor care să poarte Numele lui Dumnezeu Evreii și neamurile alcătuiesc un singur trup Biserica este o preoție și un neam sfânt Așteaptă Dumnezeu ca întreaga biserică să fie neprihănită?
 4. 4. - PLANUL CU BISERICA Desăvârșirea sfinților/ Toți la starea de om mare Biserica să fie fără pată Poporul este îmbrăcat Seminție aleasă/preoție/neam sfânt Planul lui Dumnezeu cu biserica este același ca și cel cu poporul Israel. El dorește o biserică care este fără pată și pe care să o poată lua la cer.
 5. 5. - CASA LUI DAVID
 6. 6. - „Am văzut, de asemenea, că mulți nu își dau seama cum ar trebui să fie pentru a trăi înaintea Domnului fără un Mare Preot în Sanctuar, în timpul necazului celui mare. Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu și sunt protejați în vremea strâmtorării trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul de «înviorare» și pe cel al «ploii târzii» care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului și să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de mulți i-am văzut în timpul strâmtorării neacoperiți! Ei neglijaseră pregătirea necesară; din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiți să trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt. Cei care refuză să fie modelați de către profeți și nu reușesc să-și curețe sufletele ascultând de tot adevărul și care sunt dispuși să creadă că starea lor este cu mult mai bună decât este în realitate vor ajunge în timpul căderii plăgilor și vor vedea atunci că au nevoie să fie ciopliți și finisați pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi timp pentru a face aceasta și nici un Mijlocitor care să le pledeze cauza înaintea Tatălui. Înainte de această vreme, a ieșit declarația înfricoșător de solemnă: «Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!» Am văzut că nimeni nu putea avea parte de «înviorare», dacă nu obținea biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și oricărui cuvânt și acțiune greșite. Ar trebui, de aceea, să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul și să căutăm cu sinceritate acea pregătire necesară pentru a ne face în stare să rămânem neclintiți în bătălie în ziua Domnului. Toți să- și aducă aminte că Dumnezeu este sfânt și că nimeni nu poate sta vreodată în prezența Sa în afară de făpturile sfinte.” – EW, 71.
 7. 7. - „Dacă toți aceia care se strâng laolaltă în întâlniri de înălțare sufletească și rugăciune ar putea fi considerați ca adevărați închinători, atunci am putea să nădăjduim, deși ar mai rămâne încă mult de făcut pentru noi. Dar este zadarnic să ne înșelăm singuri. Lucrurile sunt departe de a fi ceea ce arată aparența. Privite de la distanță, multe pot apărea frumoase, dar la o examinare atentă, vor fi găsite având multe diformități. Spiritul care predomină în vremea noastră este acela de necredință și apostazie — un spirit ce pretinde că este iluminat, datorită unei cunoașteri a adevărului, dar în realitate este cea mai mare cutezanță. Există un spirit de opoziție față de cuvântul simplu al lui Dumnezeu și a mărturiei Spiritului Său. Există un spirit de înălțare idolatră a rațiunii umane, mai presus de înțelepciunea descoperită a lui Dumnezeu. Sunt mulți printre noi în poziții de răspundere care susțin că opiniile câtorva așa-ziși filozofi orgolioși trebuie să fie mult mai vrednice de încredere decât adevărul Bibliei sau mărturiile Duhului Sfânt. O astfel de credință ca aceea a lui Pavel, Petru și Ioan este considerată ca fiind învechită și insuportabilă pentru ziua de astăzi. Ea este considerată ca fiind absurdă, mistică și nevrednică de o minte inteligentă. Dumnezeu mi-a arătat că acești oameni sunt Hazaeli care sunt ca un bici pentru poporul nostru. Ei sunt „înțelepți”, mai presus de ceea ce este scris. Această necredință chiar în adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că judecata omenească nu poate înțelege tainele lucrării Sale, se află în fiecare loc, în toate clasele sociale. Ea se înalță în majoritatea școlilor noastre și este prezentă în lecțiile școlilor de asistente medicale. Unii care mărturisesc a fi creștini dau ascultare spiritelor mincinoase. Pretutindeni ne va confrunta spiritul întunericului în veșmânt religios. Dacă tot ceea ce pare a fi viață divină ar fi astfel și în realitate; dacă toți aceia care mărturisesc că prezintă lumii adevărul ar predica adevărul, și nu împotriva lui, și dacă ar fi oameni ai lui Dumnezeu, călăuziți de Spiritul Său, atunci am putea vedea ceva ce ne- ar umple de bucurie în mijlocul întunericului moral ce predomină. Dar spiritul lui Antihrist predomină într-o așa măsură, ca niciodată până acum. Da, dar am putea exclama: „Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pier credincioșii dintre fiii oamenilor”. Aceste suflete iubitoare de plăceri vor fi cuprinse în ruina generală. Cu toate acestea, nu disperăm. Am fost înclinați să credem că acolo unde nu sunt slujitori credincioși ai altarului, acolo nu pot fi adevărați creștini. Dar nu este așa. Dumnezeu ne-a făgăduit că, acolo unde păstorii nu sunt păstori adevărați, El personal Se va îngriji de turmă. Dumnezeu n-a lăsat niciodată ca turma să fie în totul dependentă de instrumentele omenești. Dar zilele purificării bisericii se grăbesc foarte. Dumnezeu va avea un popor curat și credincios. În marea cernere care va avea loc în curând, vom fi mult mai capabili să măsurăm tăria lui Israel. Semnele descoperă faptul că timpul este aproape. Va demonstra că mătura este în mâna Sa și că El va curăți în mod desăvârșit aria.” – 5T, 79.
 8. 8. - „Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va mijloci în Sanctuarul de sus va trebui să stea în fața unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa capitolul 14. Când această lucrare se va fi împlinit, urmașii lui Hristos vor fi gata pentru venirea Sa. «Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară» (Maleahi 3, 4). Atunci, biserica pe care Domnul, la venirea Sa, o va lua la Sine va fi «o biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură, sau altceva de felul acesta» (Efeseni 5, 27). Atunci ea va arăta «ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele și cumplită ca niște oști sub steagurile lor».” – GC, 425.
 9. 9. - „Onoarea lui Hristos trebuie să stea completă în desăvârșirea caracterului poporului Său ales. El dorește ca ei să reprezinte caracterul Său în fața lumii.” – ST, 25 noiembrie 1897.
 10. 10. - „Mi-a fost arătat că Domnul reînviorează mărturia vie, pătrunzătoare, care duce la dezvoltarea caracterului şi la curăţirea bisericii.” – 1T, 216. „Zguduirea trebuie să aibă loc în curând pentru a purifica biserica.” – 2SG, 284 „Domnul Își va trezi poporul; dacă alte mijloace dau greș, atunci rătăciri vor veni în mijlocul lor și-i vor cerne, separând pleava de grâu. Domnul îi cheamă pe toți cei care cred în Cuvântul Său, să se trezească din somn.” – 5T, 707.
 11. 11. - „Ca popor, noi trebuie să ne trezim și să curățim tabăra lui Israel. Desfrâul, legăturile intime nelegitime și practicile nesfinte își fac tot mai mult apariția în mijlocul nostru, iar pastorii care mânuiesc lucrurile sfinte sunt vinovați de păcat în privința aceasta. Ei poftesc soțiile semenilor lor și calcă porunca a șaptea. Suntem în primejdia de a deveni o soră a Babilonului decăzut, îngăduind bisericilor noastre să fie stricate, pline de un spirit dezgustător, o colivie pentru tot felul de păsări necurate și scârboase; oare vom ajunge noi curați fără să încercăm în mod hotărât să tratăm răul existent?” – 21MR, 380.
 12. 12. - „Dumnezeu mi-a arătat că a dat poporului Său să bea o cupă a amărăciunii, pentru a-i curăța și lămuri. Este o înghițitură amară, iar ei o pot face încă mai amară prin cârtire, plângeri și nemulțumiri. Dar cei care o primesc în felul acesta trebuie să mai soarbă o dată, căci prima nu a avut efectul dorit asupra inimii. Și dacă nici a doua nu își face lucrarea, atunci ei trebuie să mai soarbă o dată și încă o dată, până când se va vedea efectul dorit, în caz contrar, fiind nevoie să fie lăsați necurați, cu o inimă întinată. Am văzut că această cupă a amărăciunii poate fi îndulcită prin răbdare, rezistență și rugăciune și că va avea efectul dorit asupra inimii celor care o primesc în acest mod, iar Dumnezeu va fi onorat și slăvit. Nu este un lucru mic să fii creștin, să aparții lui Dumnezeu și să fii aprobat de El. Domnul mi i-a arătat pe unii care mărturisesc adevărul prezent, ale căror vieți nu corespund cu mărturisirea lor. Ei au standardul evlaviei extrem de scăzut și sunt departe de sfințenia biblică. Unii se angajează într-o conversație deșartă și nepotrivită și alții cedează în fața ispitei de a înălța eul. Nu ne putem aștepta să ne facem poftele, să viețuim și să ne purtăm cum se poartă oamenii din lume, să avem plăcerile lor și să ne bucurăm de compania celor care sunt ai lumii pentru ca apoi să domnim cu Hristos în slavă.” – EW, 47.

×