Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim

751 views

Published on

Pisano dijeljenje

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim

  1. 1. UČITELJICA: ŽELJKA DITRIH
  2. 2. Pisano dijeljenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim Od izvora do ušća rijeka Dunav duga je 2860 km. Ako taj broj podijeliš brojem 20, dobit ćeš približnu duljinu Dunava u Republici Hrvatskoj. Izračunaj približnu duljinu Dunava u Republici Hrvatskoj. R: 2860:20=143 -20 86 -80 60 -60 0 O: Približna duljina Dunava u Republici Hrvatskoj je 143 km. 22.3. Svjetski dan
  3. 3. 2.Izračunaj nepoznati broj i provjeri rješenje. x : 72 = 84 84∙72 588 + 168 6048 x=6048 6 290 : x = 74 6290:74=85 -592 370 -370 0 x=85 22.3. Svjetski dan voda
  4. 4. 3. Izračunaj: 348∙25-12738:22= (25827+ 6312) – 23698:41= 348∙25-12738:22= 8700-579 = 8121 Pomoćni računi: 348∙25 12738:22=579 8700 696 -110 -579 +1740 173 8121 8700 -154 198 -198 0 (25827+ 6312) – 23698:41= 32139-23698:41 = 32139 -578 = 31561 Pomoćni računi: 25827 23698:41=578 32139 + 6312 -205 - 578 32139 319 31561 -287 328 -328 0
  5. 5. 5. U velikom akvariju pliva 15764 ribe. Ribe treba rasporediti u 28 manjih akvarija tako da u svakom bude jednako mnogo riba. Koliko će riba biti u svakom akvariju? R: 15764:28=563 -140 176 -168 84 -84 0 O: U svakom akvariju bit će 563 ribe.

×