Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zelbouwmarkt magazine editie 2

943 views

Published on

In ons huismagazine vind je massa's tips rond decoratie en interieur. Je ontdekt verhalen van onze klanten en onze nieuwste producten. Laat je insprireren door Zelfbouwmarkt!

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zelbouwmarkt magazine editie 2

 1. 1. MAGAZINE EDITIE 2WAARDE E 6 . WWW.ZELFBOUWMARKT.BESPECIALKEUKENSLICHT IN DEDUISTERNISDe perfectesfeerverlichtingAAN TAFELEen feesttafel ombij weg te dromenZELFBOUWMARKTDe zoektochtnaar jouw idealekeuken
 2. 2. WWW.LOUVERDRAPE.BE Ontdek de laatste nieuwe collecties en ontwerpen, laat defoto’s u inspireren en lees interessante weetjes en tips!ROLGORDIJNENStrak design. Een Louverdrape-rolgordijn is een strak enplaatsbesparend alternatief voor een traditioneel gordijn.Bedieningsgemak. Eens materiaal, kleur en dessin gekozenzijn, kan u opteren voor een eenvoudige manuele kettingbedieningof een handige elektrische bediening.Waaier aan kleuren. Louverdrape-rolgordijnen zijn werkelijk inhonderden uitvoeringen beschikbaar: van klassieke effen stoffentot een eigentijdse jonge uitvoering.Rolgordijn op maat? Vraag naar de maatwerkmogelijkheden bijde Zelfbouwmarkt productspecialisten.VERTICALE LAMELLENStofafstotend. Dankzij een actieve coating behouden delamellen hun antistatische en stofafstotende werking.Antibacterieel. Louverdrape-lamellen dragen bij tot eengezonde leef-, woon- en werkomgeving.Zon- en warmteregulerende werking. Louverdrape-lamellen reflecteren tot 80% van de zon en de warmte enbeschikken daarmee over een uitstekende zonbeheersend enisolerende werking.Lamellen op maat? Vraag naar de maatwerkmogelijkheden bijde Zelfbouwmarkt productspecialisten.
 3. 3. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 3Beste lezer,04 Keuken special De zoektocht naar jouw ideale keuken09 Koken met kids Smullen van een zelfgemaakte pizza10 Met de deur in huis vallen Neem een kijkje en laat je verbazen14 Licht in de duisternis De perfecte sfeer- verlichting voor jouw interieur16 Raamdecoratie Een persoonlijke touch 18 Het ideale badkamermeubel De belangrijkste kamer van het huis22 Jouw droomaankoop in enkele stappen Bij Zelfbouwmarkt luisteren we naar jou!24 Europees design voor iedereen Laat je inspireren door Europees topdesign28 Nieuw bij Zelfbouwmarkt30 Een feesttafel om van te dromen Geef je ogen de kost32 Pak uit met kleur De uitgebreide verfcollectie bij Zelfbouwmarkt34 Win een Fatboy hangmatStel je jezelf wel eens de vraag: in welkeruimte in huis voel ik me het meestethuis? Waar ben ik het liefst? Veel hangtnatuurlijk af van je dagelijkse bezighe-den, maar meer en meer blijkt dat dekeuken een centrale plaats in huis begintin te nemen.Was het vroeger de plek waar je je slechtrapport eerst even met mama besprakvoordat papa er zijn norse oordeel overging vellen? Nu is het vooral een ont-moetingsplaats geworden: mannen envrouwen kregen het kookvirus te pakken,met dank aan de talloze kookprogram-ma’s op tv. En dan wil je dat je keukener pico bello uitziet: ingericht in de stijldie jij wilt en met de meest duurzamematerialen.Op dat vlak zit je bij Zelfbouwmarktgoed: niet alleen begeleiden we onzeklanten bij hun aankoop tot in de punt-jes, ook de prijs-kwaliteitverhoudingstaat op een zeldzaam hoog niveau.Geef je ogen goed de kost in dit maga-zine, het helpt je bij je bezoek aan onzewinkel.Veel plezier!Familie Desmet0418 30IN DIT NUMMERVerantwoordelijke uitgever: Stijn Desmet • Coördinatie: Stijn Desmet, Elise DesmetRedactie en vormgeving: Het Salon • Fotografie: Tom Lagast, Studio 37 • Illustratie: Barbara VandekonijnenHeb je vragen? We horen het graag via facebook.com/zelfbouwmarkt.be of via ons twitterkanaal @zelfbouwmarkt.Onze medewerkers staan paraat om je vragen te beantwoorden!Let op: aantallen en prijzen in magazine onder voorbehoud van prijswijzigingen en uitputting van voorraad.Wat vind je van ons nieuw magazine? Geef je meningop Facebook (www.facebook.com/zelfbouwmarkt.be)of mail naar magazine@zelfbouwmarkt.be
 4. 4. 4 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEKEUKENIn de keuken brengen we een groot deel van onze dag door.Je kiest er dan ook beter een voor het leven. De prijs-kwaliteit-verhouding, voldoende kastruimte en onderhoudsgemakwaren voor Marc Beernaert en Noella Broeders prioritair tijdenshun zoektocht naar de ideale keuken.TEKST: JOKE GABRIËLSFOTOGRAFIE: TOM LAGAST1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 5. 5. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 5KEUKENSPECIALKEUKEN FAMILIE BEERNAERT➊ Nolte keuken M16 Montreal (keukenkasten, werkbladen, keukenverlichting, wandbekleding) ➋ Zanussi multifunctionele heteluchtoven ➌ Zanussi schuif-dampkap ➍ Belize bamboo broodsnijplank (Pomax) ➎ Contas broodmandje (Zack) ➏ Elektrische pepermolen Facile (Zack) ➐ Finesse kooklepelhouder (Zack)➑ Zilvergrijze placemats (Zack) ➒ Decanteerkan (Jolipa) ➓ Porseleinen Porcellino servies wit ovaal (Pomax) Lice wijnglazen (Pomax) Stone servietten(Pomax) Cut Soliflor vaas (Sia) Rode bolkaars (Pomax) Maestricht keukenschort in warmgrijs (Aquanova)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314155 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213141511 1213 14 15
 6. 6. 6 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEKEUKENIn 2004 trokken we voor heteerst de deur open van onzenieuwbouwwoning’, bliktMarc terug. ‘We kozen er toenbewust voor om het idee vaneen nieuwe keuken nog evenop te bergen. Want zoals datvaak het geval is bij bouwplan-nen, kwam ook bij ons derekening iets duurder uit danverwacht. Een primitieve keu-‘Ik wilde vooral veelkastruimte en eenkeuken die gemak-kelijk in onderhoudwas. En daar heeftZelfbouwmarktheel veel keuze in.’ken redde ons voorlopig uit denood: meer dan een wasbak,enkele rekken en een fornuiswas het niet.’ ‘Uiteindelijk zatenwe een dikke acht jaar zondereen degelijke keuken.’ Noellakan er nu wel om lachen.Maar het wachten heeftgeloond. ‘We vielen voor eenklassiek-moderne keuken. Nietté modern, want dat paste nietbij de stijl van onze woning’,vertelt Marc. ‘We zijn vertrok-ken vanuit de tafel die in dekeuken staat’, vult Noella aan.‘Dat was de eyecatcher van dekeuken en de rest hebben wedaarrond gebouwd. We vondenhet vooral belangrijk dat wedaar gezellig samen kondenontbijten. Maar de praktischekant was voor mij ook heelbelangrijk. Ik wilde vooral veelkastruimte en een keuken diegemakkelijk in onderhoud was.En daar heeft Zelfbouwmarktheel veel keuze in.’Ruime aanbod‘Ik kwam eigenlijk heel toevalligbij Zelfbouwmarkt terecht.Via hun folder’, vertelt Noella.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
 7. 7. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 7‘Op dat moment was er eenspeciale promotie voor lusterswaarvoor ik langsging in deshowroom. Ik stond versteldvan hun ruime aanbod aankeukens en badkamers.Vergeleken met andere winkelswaren de prijzen trouwens ookontzettend interessant.’‘Nadat we onze keuzegemaakt hadden, keerdenwe met ons plan terug naarZelfbouwmarkt. Daar kekenwe samen naar verdere moge-lijkheden. Toen de schrijnwer-ker later alles nog eens kwamopmeten, stelde die vast dater een foutje in ons plan zat.De opstelling van onze keukenwerd nog lichtjes aangepasten de plannen wat bijge-stuurd’, verduidelijkt Marc.‘Op drie dagen tijd was devolledige keuken geïnstalleerd.Bij Zelfbouwmarkt hebbenze echt heel goed nagedachtover wat er allemaal moge-lijk was. De plaats boven deafzuigkap was bijvoorbeeldeen verloren ruimte, maar deadviseurs van Zelfbouwmarktstelden voor om daar een op-bergruimte voor de kruiden tevoorzien. Op die manier werdelke centimeter optimaal be-nut’, gaat Noella verder. ‘Onzekeuken werd in augustus geïn-stalleerd, nu is het tijd om ersamen volop van te genieten’,besluit Marc.➊Met deze gebeitelde Rolibal geef je in een mumvan tijd een feestelijketoets aan je tafel.➋Fruit, rijst, koekjes, …kan je gemakkelijk opber-gen in deze glazen Pomaxbonbonnières.➌Ben jij wel te vinden vooreen lekker likeurtje? Danzijn deze stijlvolle Pomaxkaraffen zeker iets voor jou.➍Op zoek naar een leukeen handige fruitkom?Dan ben jij zeker tevinden voor dit modernexemplaar van PomaxPorcellino Servies.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
 8. 8. 8 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEKEUKENPRAKTISCHE TIPSENERGIE BESPARENIN DE KEUKEN KOSTWEINIG MOEITEEnergie besparen is makke-lijk, zeker als je weet waaropje moet letten. Je helpt ernaast het milieu ook je eigenportemonnee mee. We gevende belangrijkste tips die hetenergieverbruik van je koelkastterugschroeven.·· Vermijd warmtebronnen.Je koelkast plaats je beter niet ineen warme ruimte of in de buurtvan de oven, radiator of vaatwas-ser. Indien het niet anders kan,plaats je best een geïsoleerdescheidingswand.·· Zet de temperatuur van jekoelkast niet te laag. De idealetemperatuur bedraagt 4 à 5°C.·· Stel je koelkast niet bloot aanzonnestralen. Ook dit kan eennadelige invloed hebben op hetelektriciteitsverbruik van jouwkoelkast.·· Probeer de deuren van jekoelkast zo weinig mogelijkte openen. Denk dus goed nawelke producten je allemaal nodighebt voordat je begint te koken.·· Pak de producten die je in dekoelkast bewaart goed in.·· Als je niet beschikt over een koel-kast met zelfontdooiing, moet jede koelkast regelmatig ontdooien.Een toestel vol ijs werkt nietmeer optimaal en verbruiktmeer energie. Doe deze klus hetliefst in de winter. Zet alle produc-ten buiten in de vrieskou, op diemanier vergt het minder energieom alles opnieuw in te vriezen.In oktober was iedereen welkom vooreen nieuwe kookdemonstratie. Jongen oud konden deze keer genieten vaneen overheerlijke zelfgemaakte pizza,appeltaart, worstenbroodjes en paprikamet gemarineerde tomaat.Tijdens een kookdemonstratie kan jezien én proeven wat de mogelijkhedenvan jouw nieuwe keuken zijn. Het isde ideale manier om de werking vannieuwe apparaten te ontdekken eneen leuke uitstap voor de hele familie!Wil jij er de volgende keer graag bij zijn?Hou dan zeker de Zelfbouwmarktfolder in de gatenof ga naar onze officiële Facebookpaginawww.facebook.com/zelfbouwmarkt.beKOOKDEMONSTRATIE: ZIEN ENPROEVEN BIJ ZELFBOUWMARKTZelfbouwmarkt staat niet alleen bekend om zijn woonadvies,ze zijn er ook voor alle kookliefhebbers.
 9. 9. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 9Koken met kidsWe willen allemaal best wat meer tijddoorbrengen met onze kinderen en welkebetere manier dan samen met hen tekokerellen? Kinderen zijn dol op pizza enkunnen je helpen met het uitrollen van hetdeeg en versieren van de pizza. Succesverzekerd voor een gezellige dag!INGREDIËNTENWat heb je nodig?Pizzabodem en saus• 350 g bloem• 7 g gedroogde gist• een snuifje suiker• 1 tl zout• 1 teentje knoflook• 200 ml tomatenblokjes• 1 tl Italiaanse kruidenBeleg kinderpizza• zwarte olijven of eieren• kerstomaatjes• groene paprika• Granny Smith appel• basilicum• bieslookBEREIDING·· Verwarm de oven voor op 220°C·· Leg bakpapier op de bakplaatHet deeg:(Het deeg kan je zelf maken ofkant en klaar kopen)·· Roer bloem met gist en suiker meteen garde door elkaar·· Voeg 250 ml warm water en zouttoe en kneed het tot een soepeldeeg·· Laat 10 minuten rustenDe tomatensaus:·· Pel en hak de knoflook fijn·· Meng de tomatenblokjes met deknoflook en Italiaanse kruidenBodem kinderpizza:·· Rol 1/6 van het deeg uit en bedekhiermee de bakplaat·· Smeer de tomatensaus over hetpizzadeeg·· Snijd de ingrediënten voor hetbeleg·· Laat de kinderen zelf hun pizzabeleggen met de gesnedeningrediënten·· Beleg de pizza met zwarte olijvenof eieren als ogen·· Gebruik een gehalveerdkerstomaatje als neus·· Gebruik in reepjes gesnedenpaprika als mondAfbakken kinderpizza:·· Bak de pizza in circa 12-15minuten goudbruin in de oven·· Garneer met bieslook als snorha-ren, basilicumblaadjes als oren enreepjes appel als haarSmullen maar!
 10. 10. 10 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEDEURENMet de deur in huisWarme sfeerThys 53122Solid OakDeze houten deur staat voorgeborgenheid, degelijkheiden klasse. Door de warmeuitstraling komt de binnendeurvolledig tot zijn recht in eenlandelijke woning.Strak en modernThys 37091Life Style eik grijshorizontaalEen modern interieur maakje compleet met dezestrakke deur. De antracietkleur geeft jouw woning eenmoderne look & feel.Uniek karakterThys 53119High designplankendeurDe verschillende breedtesvan de planken maken elkedeur uniek en geven jouwwoning een authentiekeuitstraling.Tijdens het verbouwen of bouwen van je woning besteed je veel tijd aan het kiezen vande juiste vloer, verf en meubels. Maar de keuze van geschikte deuren is minstens evenbelangrijk. Een mooie binnendeur geeft jouw interieur namelijk net dat extraatje meer.
 11. 11. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 11vallenKlassieke uitstralingThys 52902Complete deurPanamaDeze klassieke binnendeurzorgt voor een geraffineerdeuitstraling. De warme beigekleur past uitstekend bij eenklassiek en stijlvol interieur.Landelijke rustS06 Recto 11Eindelijk een binnendeur dieperfect past in een landelijkinterieur, dankzij de stijlvolleen elegante vormgeving.Het fraai staaltje schrijnwerk bepaalt mee de uitstraling van jouw woning.Of je nu een houten deur, één met of zonder glas wenst … Zelfbouwmarkt heeftde deur die je zoekt. Neem een kijkje en laat je verbazen.
 12. 12. 12 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEDEURENSpelen met lichtS06 Recto 11GDDankzij de glazen elementenvergroot je met deze bin-nendeur het lichteffect in jehuis en krijgt je interieur eenaparte look.Veelzijdigheid troefS10 schilderdeurdesign 1011Deze veelzijdige deur komt vol-ledig tot zijn recht in zowel eenhedendaagse, moderne woningals in een pastorijwoning. Ineen handomdraai geef je jeinterieur een smaakvol karakter.Of je nu kiest voor houten deuren of deuren met glas,Zelfbouwmarkt heeft de deur die je zoekt!
 13. 13. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 13www.damixa.beDamixa 1932 tot 2012Schitterend en stijlvol Deens design, uitstekendefunctionaliteit en eersteklas kwaliteit blijft zijn schoon-heid behouden, jaar na jaar. Dit is wat de vele Damixakranen kenmerkt sinds Damixa als eerste fabrikantin Europa de eenhendelkraan introduceerde, en watnooit zal veranderen.Vandaag de dag weten we dat consumenten onzekranen zien als zowel functioneel voor dagelijks ge-bruik en als een design element. Daarom betrekkenwij bij Damixa steeds de consumenten bij de on-twikkeling van onze producten, om zeker te stellendat we het juiste pad bewandelen. We noemen het:“When design makes sense” en dat vormt de oor-sprong van ons brede assortiment kranen voor bad-kamer en keuken.Damixa is in de afgelopen 80 jaar continue toonaan-gevend geweest binnen de industrie door innovatiefte denken, wat dit jaar wederom bekroond is metRed Dot prijzen. Dit keer voor de Clover Easy keuken-kraan en de Clover wastafelkraan.Kijk voor meer Deense inspiratie op onze website enprobeer zelf welke kraan in uw badkamer of keukenpast met onze 3-d configurator.www.damixa.nl/3D-configurator
 14. 14. 14 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEVERLICHTINGDe juiste verlichtingdraagt bij tot eengezellig interieur.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
 15. 15. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 15Licht in deduisternisNiets zo leuk als op een donkere dageen gezellige sfeer creëren. Een perfectesfeerverlichting laat jouw interieur helemaaltot zijn recht komen. Toch is het niet altijdeenvoudig om op het vlak van verlichtingde juiste keuze te maken.Zelfbouwmarkt helpt je op weg meteen uitgebreide selectie hanglampen.TEKST: JOKE GABRIËLSFOTOGRAFIE: STUDIO 3701. HanglampEcomoods PhilipsDeze energiezuinige lamp metwarm licht zorgt voor instantsfeer. Dankzij de combinatievan moderne en retro elemen-ten creëert deze bovendieneen speels effect.02. Hanglamp MassiveAnton PhilipsDeze hanglamp komt dank-zij haar elegante vorm in elkinterieur tot haar recht. Degekleurde binnenkant geeftbovendien een verfrissendetoets aan je woning.03. Lucide wittependel RivaDe mooie rond kap van ditsierlijke model zorgt voor eenrustige uitstraling. Deze hang-lamp is ook verkrijgbaar in hetaluminium, zilvergrijs, violet engroen.04. Lucide zwartependel RivaDe glimmende zwarte hang-lamp van metaal komt volledigtot haar recht in een strak inte-rieur. Liefhebbers kunnen dezelamp ook in het wit verkrijgen.05. Kelby wittependel 40 HerstalDit eigentijds en elegantDeens design straalt in al haareenvoud en is vervaardigd uitde beste materialen.06. Kelby zwartependel 25 HerstalBen je op zoek naar eenmooie design hanglamp?Dan zit je helemaal goedmet deze Kelby pendel vanHerstal.07. Witte Seventieslamp LucideDe vintagelook kent een wareopmars. Met deze hoogglanslamp waan je je dan ookregelrecht in de seventies.De Lucide hanglamp is ookverkrijgbaar in chroom.08. Kelby zwartependel 40 HerstalEr duiken steeds meer enmeer zwarte invloeden op inde collecties. Wil jij ook detrends op de voet volgen?Dan is deze zwarte Herstallamp absoluut iets voor jou.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314153 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
 16. 16. RAAMDECORATIEGordijnen geven persoonlijkheid aan je interieur. Bij Zelfbouwmarkt vind jerolgordijnen, lamellen, vouwgordijnen, jaloezieën en overgordijnen inalle mogelijke kleuren, vormen en maten. Keuze troef dus! En zonder al tedrastische veranderingen geef je jouw interieur een nieuwe look.TEKST: JOKE GABRIËLSEen persoonlijke touch metlamellen, vouwgordijnen, rolgordijnen, …TIPBen je op zoek naar budgetvriendelijkejaloezieën die stijl en sfeer uitstralen? Danzijn de houten jaloezieën van Westdecoabsoluut iets voor jou. Deze horizontalehouten lamellen geven jouw woning eenwarme en huiselijke sfeer.Hout is een uitstekende natuurlijke licht-en warmteregelaar die jouw woning in dezomer een frisse uitstraling geeft en eensfeervolle decoratie in de winter vormt.WARME ENHUISELIJKE SFEER:WESTDECODe meeste van deze productenvind je bij Zelfbouwmarkt opvoorraad. Zo kan je onmiddellijkaan de slag!16 ZELFBOUWMARKT MAGAZINE
 17. 17. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 17TIPSPECIALIST INVERTICALELAMELLEN:LECLUYSE-LOUVERDRAPEVerticale lamellen bieden een waaieraan mogelijkheden. De ruime keuze aanmaterialen, kleuren en motieven gevenje de grootste vrijheid bij het inrichtenvan jouw interieur. Lamellen zorgenvoor een pure en strakke uitstraling.En wanneer je de juiste kleur en textielgevonden hebt, kan je opteren voor eenmanuele of elektrische bediening. Hebje na enige tijd nood aan verandering?Dan kies je gewoon een andere kleurof motief en vervang je heel eenvoudigenkele lamellen.Met deze verticale lamellen kan je ineen handomdraai met het licht spelen.Je bepaalt zelf hoeveel of hoe weiniglicht je binnenlaat. Grote ramen, kleineramen, erkers of ramen met een schuinezijde? Het is allemaal mogelijk met dezeLouverdrape lamellen.100% BELGISCHDESIGN:INSIDE-SHADOWDe gordijnen van Inside zijn vervaardigduit de beste kwalitatieve, Belgischestoffen. Ze geven je woning een warmeuitstraling en creëren gezelligheid. BijZelfbouwmarkt kan je kiezen uit verschil-lende verfijnde stoffen voor een extracachet. Met transparante vouwgordijnenhou je fel daglicht buiten, terwijl er tochnog voldoende zonlicht binnenkomt.Bovendien zijn ze makkelijk te plaatsenen spaar je ruimte uit.Deze vouwgordijnen kunnen zelfs tot10 meter breed gemaakt worden, meteen elektrisch of manueel optreksys-teem. Qua gebruiksgemak geniet jemaximaal: de vouwgordijnen zijn perfectwasbaar en krimpvrij.Met het Inside CasaMia Colori computer-systeem stel je snel en eenvoudig jouweigen CasaMia stof samen. Met slechtsenkele klikken verander je het dessin enwijzig je de kleurencombinatie. Kies uiteen zee van mogelijkheden en ontwerpzelf je eigen dessin!SPELEN METLICHT: DECOSOLDoor de vele kleuren en prints passende Decosol rolgordijnen in elke ruimteen elk interieur. Je kan kiezen voor eendaglicht-rolgordijn dat niet doorzichtig,maar wel lichtdoorlatend is, of voorisolerende gordijnen, waarmee je devolledige kamer kan verduisteren. Zo be-spaar je heel wat energie! Dankzij dezein between dubbele rolgordijnen creëerje in een handomdraai privacy voor eenbudgetvriendelijke prijs. Je hoeft enkelmaar de horizontale, wentelbare delendichter bij elkaar te schuiven. Op diemanier kan je zelf de lichtinval bepalenen bereik je precies de sfeer die je wilt.Overweeg je om vouwgordijnen,rolgordijnen of jaloezieën te plaatsen?Bij Zelfbouwmarkt vind je een uitgebreidDecosol gamma in verschillende matenen kleuren.Deze maatwerk gordijnen vind jebij Zelfbouwmarkt op bestelling.Je hoeft je geen zorgen te makenover de opmeting of plaatsing, onsvakkundig personeel neemt dit metplezier tegen een meerprijsvoor hun rekening.
 18. 18. 18 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEBADKAMERSDe badkamer is misschien wel de belangrijkste kamer van het huis.Daar wordt bepaald of jij de dag vrolijk en fris begint … of niet.Geef daarom ook speciale aandacht aan het meubilair enmaak kennis met de badkamermeubels van Zelfbouwmarkt!TEKST: WILLEM-JAN VAN EKERTFOTOGRAFIE: STUDIO 37WAT IS NU HET IDEALEBADKAMERMEUBEL?ASUNElegantie staat centraal indeze Asun badkamer meteiken lintzaaglook. De Kasperlavabokraan, gedempte endriedimensionale regelbarescharnieren maken dezeserie compleet. De afgerondehoeken zijn dit seizoen trou-wens dé badkamertrend.Een warme sfeer krijgje met deze Amberkleur uit de exclusieveJaklien Van Craen-collectie.Alle accessoires, badhanddoeken, badmatten en kamerjassenzijn verkrijgbaar in de badkamerafdeling van Zelfbouwmarkt.
 19. 19. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 19ALAINGa je liever voor een lande-lijke stijl? Dan is deze Alainwastafelkast en kolomkast insmokey grijs met natuur-stenen blad zeker iets voorjou. Helemaal top wordt hetmet de Excellence kraan metautomatische lediging.De Duinzand kleur uitde Jaklien Van Craen-collectie past perfectin deze landelijkebadkamer.
 20. 20. 20 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEBADKAMERSJACOBDit tijdloos eiken Jacobbadkamermeubel metnatuursteen blad komt vol-ledig tot zijn recht in zowelmoderne als landelijke inte-rieurs. Het onbehandeld houtkan je met gekleurde olieafwerken naar eigen smaak.Dankzij de dempers op delades en deuren sluiten dezegeluidloos.Met de Sereen kleuruit de Jaklien VanCraen-collectie creëerje een romantischesfeer.
 21. 21. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 21De Topaas kleuruit de Jaklien VanCraen-collectie geefteen frisse toets aan jebadkamer.TALIADit witgelakte modernemodel straalt absolute rusten elegantie uit. Het Taliabadkamermeubel is ook ver-krijgbaar in een lichte eik- ofdonkere walnootuitvoering.Is jouw badkamer aan dekleine kant? Goed nieuws:Talia is ook verkrijgbaar ineen enkele versie.
 22. 22. 22 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEZELFBOUWMARKTJouw droomaankoop inBelangrijke aankopen doe je niet ineen-twee-drie. Bij Zelfbouwmarktbegrijpen we dat. Daarom willen we jedaarbij zo goed mogelijk begeleiden.Lees het ideale stappenplan bij deaankoop van een droomkeuken,ramen en deuren.TEKST: LIES VERMEESCHILLUSTRATIE: BARBARA VANDEKONIJNENOVER ZELFBOUWMARKTZelfbouwmarkt is een Belgischebouw-, verbouw- en decoratie-specialist, waar je alles vindt voorde badkamer en keuken tot ramen& deuren, tegels, zonnewering, …Als familiebedrijf met meer dan 30jaar ervaring stelt Zelfbouwmarktmeer dan 75 medewerkers en 20installateurs te werk in de winkelen magazijnen in Ninove.Zelfbouwmarkt biedt verschil-lende speciaalzaken aan onderéén dak en helpt de klant ver-der bij elke stap in de bouw-,verbouw- en interieurbeslis-singen. Zelfbouwmarkt werkt nietmet verkopers, maar met advi-seurs. Je kan er ideeën opdoenin de toonzaal, advies vragen aande specialisten in de verschillendeafdelingen, producten aankopenen indien gewenst deze bij je thuislaten installeren.Voor meer info, ga naarwww.zelfbouwmarkt.beJouw droomkeukenbinnen handbereikDe keuken is vandaag meeren meer het hart van onze wo-ning. De aankoop ervan is danook een weloverwogen keuzedie we bij Zelfbouwmarkt metde grootste vakkundigheidbehandelen. Hoe we samenmet jou de perfecte keukenvinden, kom je te weten aande hand van dit stappenplan.Stap 1: Luisteren naarjouw wensenBij Zelfbouwmarkt luisterenwe met plezier naar al jouwwensen. Ben je op zoek naareen moderne, landelijke ofklassieke en gebruiksvrien-delijke keuken? Wij helpen jegraag verder.Stap 2: Advies op maatWe luisteren niet alleen naarjouw wensen, we denken ook
 23. 23. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 23Ramen en deurenbij Zelfbouwmarkt?Een slimme zet!Van plan om ramen endeuren te kopen? Dan zit jebij Zelfbouwmarkt helemaalgoed. Van het bespreken vande juiste afmetingen tot hetinstalleren van de door jougekozen ramen en deuren, weoverlopen het allemaal graagmet jou.Stap 1: Ideale matenIn de winkel overloopt onzeadviseur samen met jou deafmetingen van de ramen ofdeuren.Stap 2: Modellen enkleurenIn deze fase bekijken wesamen enkele modellen.Op onze afdeling ramen endeuren kan je naar hartenlustde verschillende modellenuitvoerig bekijken.Stap 3: OfferteDe offerte maken we onmid-dellijk op of bezorgen we je viae-mail of post.Stap 4: Voorschot betalenBij akkoord kan je 30 procentvoorschot aan de kassa of viaoverschrijving betalen. Daarnamaken we snel een afspraakvoor een opmeting bij jouthuis.Stap 5: BestellingWij vullen jouw dossier verderaan en wanneer de bestellingbinnen is, word je gecontac-teerd door een van onze me-dewerkers om een afspraak temaken.Stap 6: Het plaatsenEen van onze installateurskomt bij je thuis om degekozen ramen of deuren teplaatsen. Bij het begin vande installatie rekenen we eengedeelte van de offerte aan.De rest gebeurt op het eindevan de werkzaamheden.met je mee. Samen met joukijken we ook naar degeschikte vloeren, binnendeu-ren, … die van jouw keukeneen afgewerkt plaatje maken.Stap 3: 3D-voorstellingAan de hand van de afmetin-gen van jouw keuken tekenenwe een 3D-model uit. Samenmet onze adviseurs kan je viaeen extra monitor de opbouwvan jouw keuken meevolgen.enkele stappenStap 4: Plaatsenvan de keukenWanneer je dat wenst komenonze vakmensen de keukenplaatsen. Voor die aan de slaggaan, wordt de ruimte eerstnauwkeurig opgemeten.Is er ergens een probleem?Dan passen wij de opstellingaan. Wanneer alles naar wensis plaatsen we de keuken vol-ledig gebruiksklaar.Stap 5: GenietenTijd om volop te genieten vanjouw nieuwe droomkeuken!Stap 6:Tevreden?Om de kwaliteit van onzedienstverlening op een hoogpeil te houden, contacterenwe onze klanten achteraf omer zeker van te zijn dat ze 100procent tevreden zijn overonze diensten.
 24. 24. BADKAMER24 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEDESIGNTIPSEuropees designvoor iedereenFranse elegantie: MarazziDeense kwaliteit, Italiaanse luxe, Duitse degelijkheid of Fransecharme? Je vindt het allemaal bij Zelfbouwmarkt. Laat jeinspireren door Europees topdesign.TEKST: JOKE GABRIËLSElegantie, professionaliteit en creativiteit liggen aan de basis vanFrans design. De Pierre du Nord vloertegel van de Marazzigroep bezorgt jouw woning instant karakter. De vloer- en wandte-gels van Marazzi worden dankzij hun technische en esthetische kwa-liteiten steeds meer gebruikt in openbare gebouwen. Deze vloertegelis makkelijk te reinigen, bestaat in tal van kleuren zoals blauwgrijs enbeige en is vorstvrij verkrijgbaar. Zo kan je je vloer doortrekken encreëer je een vloeiende verbinding tussen huis en tuin.MARAZZIDeze blauwgrijze Pierre duNord tegel straalt klasse enkwaliteit uit.
 25. 25. BADKAMERZELFBOUWMARKT MAGAZINE 25Kwaliteit uit Denemarken: DamixaLiefhebbers van de goede smaak kennen Deense designklas-siekers zoals de Vlinderstoel of de Panton 5 chair. Deens designstaat synoniem voor kwaliteit, functionaliteit en esthetiek. Eenvoorbeeld hiervan is de Slate keukenkraan van Damixa dieje kan ontdekken bij Zelfbouwmarkt. Deze kraan past perfectin alle moderne keukens, waar een kraan niet alleen een kraanis, maar een designelement op zich. Slate heeft een schitterenddesign dankzij de opvallende, kenmerkende zwarte hendel.DAMIXADe Slate keukenkraan van Damixakomt volledig tot zijn recht in eenmoderne en stijlvolle keuken.
 26. 26. BADKAMER26 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEDESIGNTIPSDuitse degelijkheid: StörmerAls je van degelijkheid, kwaliteit en comfort houdt, zit je helemaalgoed met Duits design. Ook op keukengebied tref je er echtepareltjes aan, in combinatie met de nieuwste technologischeontwikkelingen. Je herkent de goede smaak in deze strakkeen tijdloze Como keuken. Hier gaan moderne toepassingen,de nieuwste apparatuur en strakke vormgeving hand in hand.De verschillende ergonomische kastruimtes maken van jouwkeuken een waar plezier om in te koken.STÖRMERDankzij de moderne toepassingen enapparatuur is koken een plezier in dezetijdloze Como keuken.
 27. 27. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 27Italiaanse luxe: NovelliniItalië en design zijn als een eeneiige tweeling. Het Italiaansdesign wordt gekarakteriseerd door pure schoonheid en functio-naliteit. Dat geldt ook voor de Verdi douchecabine vanNovellini, een van de vele merken die je terugvindt bijZelfbouwmarkt. Leuk detail is het feit dat de achterwanden inverschillende kleuren verkrijgbaar zijn. Na een hectische dagkan je onder deze regendouche tot rust komen en dromen overItaliaanse schonen ...NOVELLINIDe Verdi douchecabine is eenstreling voor het oog en geeft jouwbadkamer een luxueuze toets.
 28. 28. 28 ZELFBOUWMARKT MAGAZINENIEUWNieuw bij ZelfbouwmarktSUBTIELE GEURENJe eigen geur samenstellenmet de meest persoonlijkegeursensaties? Dat kan numet de Scentchips, een trenddie uit Amerika komt overge-waaid. De kleurrijke kaarsjes,in de vorm van blaadjesen bloemen, zijn er in veelverschillende geuren. Gebruiktals potpourri verspreiden dechips een subtiele geur. Ge-smolten in een brander zorgenze voor een intens en kruidigaroma. Door verschillendegeuren te combineren krijg jeje eigen persoonlijke mix. Kieseen van de bestaande ‘recep-ten’, of laat je fantasie de vrijeloop en creëer je eigen ‘blend’die bij jou past.MAAK JE EIGEN RADIOSPOTDe Facebook campagne ‘Zelfbouw je eigen radiospot enwin een designkeuken’ was een unieke campagne. Klan-ten konden hun eigen radiospot ontwikkelen en maaktenzo kans op een designkeuken ter waarde van e10.000.Om een eigen radiospot te creëren, kon je creatief aan deslag met bestaande voorbeelden, geluid via de microfoonof je eigen MP3. De winnende radiospot kan je op onzeFacebook pagina beluisteren. Wil je onze volgendewedstrijden niet missen? Word dan snel fan van onzeFacebook pagina via facebook.com/zelfbouwmarkt.bePANIDUR UNLIMITEDWil je gezelligheid in je woning brengen met een accentmuur? Of je slaapkamer nieuwleven inblazen? Dan is deze Panidur Unlimited zeker iets voor jou! Panidur Unlimited zijnMDF-platen waarvan de voorkant digitaal bedrukt wordt met een mooie print naar keuze.De panelen zijn kras- en kleurvast en afwasbaar dankzij hun gelakte toplaag.Bij Zelfbouwmarkt kan je nu ook je eigen gepersonaliseerd paneel bestellen voor slechts61e/m2, met gratis levering. Het enige dat je moet doen is je foto doorsturen naar ons,de rest regelen wij! Zo krijgt jouw interieur in een mum van tijd een eigen persoonlijkheid.
 29. 29. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 29WarmeWinterDe warme aspecten van dewinter naar binnen brengen.Buiten is het koud, binnenis het gezellig en knus. Eenzachte plaid, een warm baden sfeervolle kaarsverlichtingzijn belangrijke ingrediëntenvoor een winterse settingdie buiten fris en guur is,maar binnen warm, fijn encomfortabel voelt.
 30. 30. 30 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEDECORATIE1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
 31. 31. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 31Een feesttafelom van te dromenBen je nog op zoek naar het ideale kerstcadeau? Of denk je nog na over demooiste tafeldecoratie voor de feestdagen? Breng zeker een bezoekje aanonze uitgebreide decoratieafdeling. En geef je ogen goed de kost!TEKST: JOKE GABRIËLSFOTOGRAFIE: STUDIO 37PRODUCTENVAN POMAX01. Set 24-deligbestek stainlesssteelBij een mooi opge-maakte tafel hoortdeze bestekset metcreamy handvaten.02. Avignonservies witDit smaakvolle witteservies past perfect bijelke decoratiestijl.03. Lice wijnglazenDe Lice wijnglazenhoren absoluut op tafeltijdens het kerstdiner.04. Tafel metijzeren voetDeze vierkante ele-gante tafel is perfectvoor een tête-à-têtemet jouw geliefde.05. Lolaservetten rozeKleuraccenten toevoe-gen aan jouw feesttafelkan perfect met dezeroze Lola servetten.06. Bel metaluminium hartDecoreren zit vaak inde kleine details. Dezebel met aluminium hartzorgt voor een roman-tische toets.07. Stalenbotervlootjemet dekselDit stalen botervlootjebezorgt jouw kersttafelnet dat tikkeltje meercharme.08. Kandelaarmet zilverlookJouw feesttafel maakje helemaal af metdeze stijlvolle kande-laar.09. Beeld muis(klein en groot)Een grappige toetsgeef je aan jefeesttafel dankzijdeze beeldjes.10. Beeld hertMet deze hertentransformeer je jefeesttafel tot eenware eyecatcher.PRODUCTENVAN SIA11. Bloempotjewitte roosDit Sia bloempotjemag zeker niet ontbre-ken op jouw tafel.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314152 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12131415
 32. 32. 32 ZELFBOUWMARKT MAGAZINEKLEURADVIESNet als je garderobe verdientook je woning af en toe eennieuw kleurtje. De uitge-breide Levis verfcollectievan Zelfbouwmarkt helptje op weg. Droom weg bijdeze kleurrijke taferelen enontdek de juiste kleur om jestempel op je eigen woningte drukken.TEKST: ASTRID CALLENSFOTOGRAFIE: TOM LAGASTPak uitmet kleurMuren:Shady brown B60Colormix CollectionPlafond:Shady yellow C10Colormix CollectionZET JOUW KARAKTER IN DE VERFDe combinatie van moderne en antieke meubelen geeft jeinterieur een eigenzinnig en heel persoonlijk karakter. Doormuren met mooie sobere en neutrale kleuren te bespelen,zoals met shady brown van Levis, plaats je meteen hetantieke hobbelpaard op de voorgrond. Deze eyecatcherlijkt nu door het zonlicht te springen dat rijkelijk binnenvaltin de woonkamer. En kijk eens hoe je de lichtinval ver-sterkt door het plafond te verven met shady yellow!Bij Zelfbouwmarkthebben we nu ookde nieuwe Levismengmachine voorde collectie Possibili-ties gelanceerd.
 33. 33. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 33Muur rechtsShady purple B50Colormix CollectionMurenClear brown C70Colormix CollectionMurenOostindische kerswildflowers D6.50.50PlafondShady Brown B10Colormix CollectionMuur linksD9.05.74Joie de vivrePlafondShady orange C10Colormix CollectionOP AVONTUUR INJE EIGEN KAMERSafarikleuren passen bij avontuurlijkepersoonlijkheden. De accentkleur,Oostindische kers/wildflowers,zorgt voor een tropische warmegloed. Je kamer krijgt bovendienecht reisallures met deze groene lie-velingskleur van de echte avonturier:clear brown. Ook de vlaskleurigevouwgordijnen passen goed in hetkleurenpalet. De rustgevende Leviskleur op het plafond, shady brown,is een welkome afwisseling en zorgtvoor de nodige rust die elke avontu-rier op tijd en stond nodig heeft.CARTE BLANCHEVOOR PUBERS!Omdat pubers denken te weten watze willen, kreeg deze tiener carteblanche van haar ouders. Met prach-tige tijdloze kleuren van Levis brachtdeze puber haar eigen droomkamertot leven. De kamer mocht zekerniet kleiner lijken. Daarom werd hetdonkere shady purple op de muurachter het bed de accentkleur. Hetruimtelijk effect wordt gecreëerddoor de andere muren in zeer zachteen bijpassende kleuren te verven.De zijwand helemaal links kreeg devolledige vrijheid en werd dan ookgekleurd met het jeugdige Joie devivre. Shady orange zorgt er opeen zonnige manier voor dat het pla-fond niet lager gaat lijken. De kleurenkrijgen extra kracht als er veel lichtbinnen schijnt door de vensters.De warme gloed vanOostindische kersgeeft deze kamer eentypische safarisfeer.Kleuren kunnen afwijken wegens druktechnische beperkingen.
 34. 34. 34 ZELFBOUWMARKT MAGAZINENIEUWSBinnenkort lees je Zelfbouwmarkt magazine misschienwel vanuit je nieuwe Fatboy hangmat. Maak eenoriginele foto waarop je duidelijk relaxt met hetZelfbouwmarkt magazine en wie weet ben jijstraks de trotse bezitter van een nieuwe Fatboy!Deze luxueuze hangmat met standaard is geschikt voor1, 2 of zelfs 3 personen. Even liggen en schommelenin deze zachte, maar robuuste hangmat en je waant jeop een zonnig strand in Hawaï. Luxueus en comfortabelhangen was nog nooit zó speciaal.WAT MOET JE DOEN?Stuur voor 5 maart 2013 jouw foto in naarmagazine@zelfbouwmarkt.be of per post t.a.v.Elise Desmet, Nederwijk-Oost 271, 9400 Ninove.Vergeet niet jouw naam, adres en e-mailadres tevermelden. Een externe jury beoordeelt de ingezondenfoto’s. De winnaar wordt door Zelfbouwmarktop de hoogte gebracht.WIN EEN FATBOY HANGMATOOIT AL IN EEN MAGAZINE GESTAAN?WINAfmeting330 x 135 x 110 cmHeb jij onlangs iets gekochtbij Zelfbouwmarkt?Wil je jouw droomaankoop graag eens inhet Zelfbouwmarkt magazine zien? Stuurdan een foto van jouw realisatie door naarmagazine@zelfbouwmarkt.be of per postt.a.v. Elise Desmet, Nederwijk-Oost 271,9400 Ninove.Wie weet vind je in devolgende editie wel jouw foto terug.
 35. 35. ZELFBOUWMARKT MAGAZINE 35INTERIOR DECORATIONwww.j-line.be
 36. 36. E40E40E40 E19A12A1E17BrantanoLidlAalstAdresRing West 119400 NinoveOpeningsurenmaandag-vrijdag: 9u00-18u30zaterdag: 9u00-18u00Doorlopend open!Telefoon054 33 08 11N28E40N45Den Doorn39 km,32 min.70 km,55 min.34 km,33 min.11 km,8 min.58 km,47 min.69 km,50 min.76 km,55 min.82 km,1 uur.NinoveBrusselBruggeGentKortrijkMechelenLeuvenAntwerpenSlechts 8 minutenvan de afrit Aalst totaan de winkelHet Zelfbouwmarkt-team staat je in onze winkel graag met raad en daad bij.

×