Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 29 Ad

Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network

Download to read offline

Prezentace individuálního workshopu přípravy projektu https://chci.software
Dvoudenní workshop váš provede od nápadu k zadávací dokumentaci.

Prezentace individuálního workshopu přípravy projektu https://chci.software
Dvoudenní workshop váš provede od nápadu k zadávací dokumentaci.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network (20)

Recently uploaded (10)

Advertisement

Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network

 1. 1. Zdeněk Klusák Prezentace pro CEO klub 24.10.2019
 2. 2. Co je předmětem Chci.software • Služba zahrnuje workshop v délce 8 hodin a celkem 48 ČLH práce • Workshop provede zadavatele procesem přípravy a zadání projektu • Výsledkem je zadávací dokumentace nápadu • Cílem je minimalizovat rizika neúspěchu projektu • Cena cca 40 tis bez DPH
 3. 3. 1. část – Představení nápadu zadavatelem • Zadavatel představí svůj nápad a svůj návrh řešení • My nabídneme alternativní způsoby řešení / uspokojení potřeby • Probíhá diskuse nad variantami • Časová dotace 60 min • Stop bod!
 4. 4. Byznys case projektu - dotazník
 5. 5. 2. část – Procesy a scénáře v projektu • Návrh person a situací • Návrh scénářů chování person v rámci projektu • Definice procesů nutných pro obsluhu navržených scénářů • Časová dotace 60-120 min
 6. 6. 3.část – Informační architektura • Vytvoření informační architektury projektu: myšlenková mapa a datová matice • Popis jednotlivých obrazovek projektu • Programovací jazyky a technologie • Provozní infrastruktura • Časová dotace 30-45 min
 7. 7. 3.část – Informační architektura
 8. 8. 4.část – Organizační struktura • Navržení organizační struktury • Popis funkcí a rolí • Definice povinností, odpovědností a kompetencí • Personální obsazenost • Časová dotace 20 min
 9. 9. MEZIČAS - cca 1 týden • Rychlý uživatelský výzkum (osobně, max 5 lidí, dle person) • Orientační přehled konkurence • Doplnění person dle výzkumu • Vytvoření seznamu úkolů prostřednictvím WBS (Work Breakdown Structure) • Doplnění úkolů o pracnost, role a vztahy • Vytvoření Ganttových diagramů
 10. 10. MEZIČAS - cca 1 týden
 11. 11. 5.část – Shrnutí předchozí části • Prezentace výstupů z mezičasu • Dokončení struktury WBS • Konzultace person • Konzultace procesu • Doplnění prázdných míst, vyřešení nejasností • Časová dotace 30 min
 12. 12. 6.část – Marketing projektu • Navržení vhodné varianty marketingové strategie • Máme připraveno 12 standardizovaných strategií • Strategie pro představení projektu • Strategie pro uchování projektu • Vybrané strategie se zařadí dle STDC frameworku • Návrh plánu aktivit • Odhad nákladovosti • Jde o ochutnávku řešení pro snadnější cross sell • Časová dotace 60 min
 13. 13. 6.část – Marketing projektu
 14. 14. 7. část – Rozpočet a návratnost investice • Definice nákladů projektu • Možné zdroje financování • Odhady provozních nákladů a nákladů na rozvoj • Bazální cenotvorba • Výpočet návratnosti investice
 15. 15. 8.část – Závěr workshopu • Výhled projektu po spuštění • Návrh testování a výzkumů • Podmínky výběru dodavatele s ohledem na technické požadavky • Další možnosti rozvoje (aplikace nápadů nepřijatých do první verze) • Časová dotace 60-90 min.
 16. 16. Nástavba - co umíme nabídnout navíc • Audit bezpečnosti technologických řešení • Doplnění zadání a podkladů na úroveň požadavků PRINCE 2 • Doplnění podkladů o materiály nutné pro čerpání dotací • Komunikační plán (k realizačnímu týmu, investorům, dohledu atd.) • Systém řízení rizik
 17. 17. Standardní výstup workshopu • Zvukový záznam obou setkání • Fotografie všech namalovaných tabulí a flipchartů • Klientem vytvořená byznys case doplněná o námi zpracované alternativní způsoby realizace projektu • Procesní diagramy s poznámkami • Popisy person a scénáře průchodu projektovými procesy • Logický rámec projektu • Informační architektura • Organizační struktura projektu • Kompletní WBS, Ganttovy diagramy a matice odpovědnosti • Specifikace technických kritérií • Rozpočet s časovou osou • Výpočet návratnosti investic • Požadavky na dodavatele • Seznam doporučení do budoucna
 18. 18. Co je cílem projektu • Úspora nákladů klienta před realizací (odrazení od špatného projektu) • Rozšíření pohledu skrze třetí osoby • Zjištění rentability projektu ještě před jeho realizací • Vytvoření podkladu pro investory • Vytvoření dokumentace k projektu - zadání
 19. 19. Současná realita projektu Co máme za sebou (od 5/19): 6 dokončených workshopů 11 případových studii 13 odborných doporučení 3 realizace projektů
 20. 20. Proč je pro mě projekt důležitý ● Spousta nápadů, které bych rád realizoval ● Vysoký počet špatně řešených projektů u našich zákazníků ● Ukázat, co všechno má správný projekt vlastně mít ● Háček na nové zakázky
 21. 21. Jaké faktory ovlivňují projekt ● Díky každé realizaci máme lepší přehled o našem segmentu klientů ● Na základě analýz workshopů poskytujeme klientům relevantnější služby ● Ochota pustit nás dovnitř firmy stoupá s důvěrou získanou díky workshopům ● Zvyšování vlastní odbornosti
 22. 22. Čím to celé začalo ● Motivací byla vlastní inovace procesů ● Systém workshopových porad u nás ve firmě ● Otevření dveří ke klientům ● Příprava rozsáhlého projektu, která nám poskytla prostor zamyslet se nad zadávacími procesy v širším kontextu
 23. 23. Jaké možnosti řešení mám Co už děláme: • Máme dva typy workshopu 4/8 hod • Poskytujeme poradenství při výběrových a zadávacích řízeních • Konzultujeme projekty • Máme vytvořený web, fb, linkedin a další marketingové kanály, ale využíváme je málo • Finančně je projekt samostatný bez nutnosti dalších investic, kromě marketingu • Připravujeme ochutnávkové “školení přípravy projektu”
 24. 24. Co se stane, když budu pokračovat stejně • Zvednutí našeho kreditu jako odborníků na danou problematiku • Zvýšení znalosti značky a projektu cílovou skupinou • Vznikne konkurence, zatím jen www.nehoupat.cz • Je možný nižší zájem firem v důsledku změn na trhu
 25. 25. Co ještě nevíme 1. Co by mělo být obsahem workshopu, aby byl ještě zajímavější 2. Jak by měl vypadat ideální výstup workshopu 3. Kolik byste zaplatili za takto předpřipravený projekt 4. Jak se díváte na sdílení vašich problémů s externí firmou 5. Co by vás vedlo k tomu, abyste do takového workshopu šli 6. Co by zvýšilo důvěryhodnost služby 7. Zda je takto komunikovaný produkt srozumitelný a pochopitelný
 26. 26. Jak nám můžete pomoci 1. Potřebujeme, aby náš workshop vyzkoušelo co nejširší spektrum firem 2. Rádi bychom, aby se o našem projektu co nejvíce mluvilo (networkingy, doporučení) 3. Můžete nám pomoci, aby byl projekt vidět (like FB, linked in) 4. Účast na ukázce workshopu pro veřejnost
 27. 27. Kde nás najdete Web: https://chci.software FB: #chcisoftware @chci.software LinkedIn: Chci.software Mail: chciprojektod@quantumsoft.cz
 28. 28. Díky za pozornost Zdeněk Klusák 22.10.2019

Editor's Notes

 • Workshopu předchází osobní schůzka s klientem ( Já, Zdeněk) tato schůzka slouží jako první K.O. kritérium
  Klient musí mít podnikatelskou historii aby pro nás byl zajímavý. (podnikatel, majitel, OSVČ)
  Pokud je klient pouze ve fázi nápadu bez podnikatelské historie- propojíme jej s podnikatelskými inkubátory, kde následně můžeme projekt převzít.
  Klient vyplní naš BSC dotazník. Případně dostane za úkol udělat uživatelský výzkum ze kterého následně budeme vycházet při posuzovaní smysluplnosti projektu.
  Toto dodá klient před workshopem a tým na základě toho připraví, výstupy, postupy řešení.
  Před zahájením workshopu musí klient zaplatit zálohovou platbu, následně se domlouvá termín workshopu.
  Časová dotace na přípravy 2-3 dny
  1.část- představení týmu a klienta, nahrávání workshopu, zápis důležitých bodů do PC. Poznámky se promítají na plátno (pro klienta přístupný google doc. Dokument)
 • Workshopu předchází osobní schůzka s klientem ( Já, Zdeněk) tato schůzka slouží jako první K.O. kritérium
  Klient musí mít podnikatelskou historii aby pro nás byl zajímavý. (podnikatel, majitel, OSVČ)
  Pokud je klient pouze ve fázi nápadu bez podnikatelské historie- propojíme jej s podnikatelskými inkubátory, kde následně můžeme projekt převzít.
  Klient vyplní naš BSC dotazník. Případně dostane za úkol udělat uživatelský výzkum ze kterého následně budeme vycházet při posuzovaní smysluplnosti projektu.
  Toto dodá klient před workshopem a tým na základě toho připraví, výstupy, postupy řešení.
  Před zahájením workshopu musí klient zaplatit zálohovou platbu, následně se domlouvá termín workshopu.
  Časová dotace na přípravy 2-3 dny
  1.část- představení týmu a klienta, nahrávání workshopu, zápis důležitých bodů do PC. Poznámky se promítají na plátno (pro klienta přístupný google doc. Dokument)
 • V této části s klientem projdeme možné modely uživatelů na základě naší předchozí analýzy. Vybereme z již předpřipravených modelů ty jež se nejvíce blíží možným profilům uživatelů projektu

  Následně proběhne navrhnutí a modelace procesů v základním módu, detailnost zaleží na rozsahu projektu a informací, které máme k dispozici.
  Na celkový koncept máme 60-120 min
 • V této části s klientem projdeme možné modely uživatelů na základě naší předchozí analýzy. Vybereme z již předpřipravených modelů ty jež se nejvíce blíží možným profilům uživatelů projektu

  Následně proběhne navrhnutí a modelace procesů v základním módu, detailnost zaleží na rozsahu projektu a informací, které máme k dispozici.
  Na celkový koncept máme 60-120 min
 • Během této části vznikne myšlenková mapa pro informační architekturu- promítá se přímo na obrazovku a vysvětluje.

  Na základě toho jsou díle vytvořeny myšlenkové mapy pro procesy (podrobnost je opět závislá na typu projektu)

  Tato část je také technologická klient by měl být seznámen s možnostmi použitých technologii, programovacích jazyků (srozumitelně pro laika).

  Dále by se měla probrat stávající a budoucí provozní infrastruktura nutná pro vytvoření chod nového projektu. Je potřeba dodržet maximální důraz na srozumitelnost pro klienta

  Časová dotace 30-45 min ( podrobný rozpis mapy se udělá po workshopu)

 • Během této části vznikne myšlenková mapa pro informační architekturu- promítá se přímo na obrazovku a vysvětluje.

  Na základě toho jsou díle vytvořeny myšlenkové mapy pro procesy (podrobnost je opět závislá na typu projektu)

  Tato část je také technologická klient by měl být seznámen s možnostmi použitých technologii, programovacích jazyků (srozumitelně pro laika).

  Dále by se měla probrat stávající a budoucí provozní infrastruktura nutná pro vytvoření chod nového projektu. Je potřeba dodržet maximální důraz na srozumitelnost pro klienta

  Časová dotace 30-45 min ( podrobný rozpis mapy se udělá po workshopu)

 • Během této části v krátkosti projdeme aktuální a budoucí potřebnou organizační strukturu pro vytvoření a chod projektu.

  Krátká definice pozic a diskuze ohledně personálních možností klienta. Navržení ideálního stavu.

  Časová dotace 20 min
 • Během této části v krátkosti projdeme aktuální a budoucí potřebnou organizační strukturu pro vytvoření a chod projektu.

  Krátká definice pozic a diskuze ohledně personálních možností klienta. Navržení ideálního stavu.

  Časová dotace 20 min
 • Během této části v krátkosti projdeme aktuální a budoucí potřebnou organizační strukturu pro vytvoření a chod projektu.

  Krátká definice pozic a diskuze ohledně personálních možností klienta. Navržení ideálního stavu.

  Časová dotace 20 min
 • Během této části s klientem konzultujeme zatím vytvořené závěry ohledně person a procesů

  Tato část slouží k ujištění a vtažení klienta opět do děje aby si sám odsouhlasil námi navržené řešení.

  Dokončí se WBS a zároveň je tato část prostorem pro dotazy klienta před finanční částí.

  Časová dotace do 30 min
 • Během této části s klientem konzultujeme zatím vytvořené závěry ohledně person a procesů

  Tato část slouží k ujištění a vtažení klienta opět do děje aby si sám odsouhlasil námi navržené řešení.

  Dokončí se WBS a zároveň je tato část prostorem pro dotazy klienta před finanční částí.

  Časová dotace do 30 min
 • Během této části s klientem konzultujeme zatím vytvořené závěry ohledně person a procesů

  Tato část slouží k ujištění a vtažení klienta opět do děje aby si sám odsouhlasil námi navržené řešení.

  Dokončí se WBS a zároveň je tato část prostorem pro dotazy klienta před finanční částí.

  Časová dotace do 30 min
 • V této části probíráme velmi palčivou problematiku peněz je potřeba si uvědomit, že tady nám klient odkrývá karty pro další obchod.

  Prvně se podíváme na možné náklady projektu a doplníme je do tabulky viz. Tabulka na projekt

  Doptáme se klienta jak to má v plánu financovat, případně nabídneme nějaké další varianty možného financováaní

  Na základě dat sestavíme odhady provozních nákladů a nákladů na následný rozvoj (expanzi) projektu.

  Následně díky vyplněné tabulce vytvoříme cenu projektu (produktu) – bazální cenotvorba

  Z toho nám vypadne návratnost investice a i finanční smysluplnost projektu pro jeho majitele a případného investora

  Součástí výstupu jsou i varianty nestíhá deadline, nebo nemáme peníze

  Časová dotace: 60 min
 • V této části vznikne komplexní matice odpovědnosti v rámci projektu. Detaily se případně doplní po konci workshopu, detailnost rozpisu záleží na typu projektu.

  Technická kritéria projít s klient technologie a nutné technické zázemí pro vznik projektu.

  Krátký náhled do struktury databáze (srozumitelně pro klienta, co k čemu je. Vysvětlovat na příkladech)

  Informace o možných rizicích v zabezpečení. Co proto je potřeba ze strany klienta udělat.

  Vytvoření Gantových diagramů po workshopu.


  Časová dotace 60-90 min.

 • Závěrečná část. Shrnutí předchozích bodů a naše doručení. Klíčová část pro zpětnou vazbu klienta, jak se cítil, jestli to mělo smysl.

  Zároveň slouží k tomu abychom si otevřeli dveře k tomu, že projekt uděláme my☺

  Doporučení tvorby prototypu z hlediska funkčnosti

  Doporučený možných uživatelských výzkumu ke zpřesnění klientské niky a další klíčových oblastí pro prodej projektu (produktu)

  Pár typů z hlediska marketingu- pouze body a doporučení (soc. sítě atd.)

  Časová dotace 30-60 min.


  Po workshopu: Jde hlubší zpětná vazba od klienta, od nás kompletní materiály z workshopu (nejpozději do týdne), dotaz na klienta zda do toho půjdeme spolu. Následně případně cenová nabídka- a pak hurá do projektu☺ Po odeslání materiálů posíláme fakturu na zbytek částky. Získání doporučení na další co by ocenili workshop.

×