Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STAVEBNÍ
SPOLEČNO
STI
Odpovědnost
D&O
• Nebo-li odpovědnost statutárních orgánů
• Odpovědnost ve společnostech s ručením
omezeným
• Odpovědnost ...
Odpovědnost
firmy
• Všeobecná odpovědnost
• Věci převzaté
• Následné finanční škody
• Vady způsobené výrobkem
• Narušení ž...
Přerušení provozu
• Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu
pro případy:
• finančních ztrát způsobených přerušením n...
Stavebně montážní
pojištění
• Jedná se o allriskové pojištění pojistných
nebezpečí, která mohou vzniknout během
výstavby b...
Pojištění
pohledávek
• Pojištění pohledávek z obchodního styku (úvěrové
pojištění) je způsob zajištění pro případ platební...
Pojištění
přepravy/zásilek
• Při nakládce a vykládce zboží určeného k
přepravě
• Na přepravovaných použitých či porouchaný...
Odpovědnost
zaměstnance
• Ve výši 4,5x násobku hrubého měsíčního
příjmu.Týká se pracovních poměrů na hlavní
pracovní poměr...
Pojištění
vozidel
• Flotilové povinné ručení, havarijní pojištění a
doplňková pojištění
• Řešení nezaviněných škod v rozsa...
Pojištění
majetku
Do majetku zahrnout veškeré
evidované:
- Nemovitosti
- Vybavení
- Stroje, zařízení
- Software (+ výrobky...
Příklad č. 1
• Firma provádí zemní a výkopové práce. Má obavu z
následků chyb, které mohou vzniknou např. při hloubení
výk...
Příklad č. 2
• Firma zabývající se výstavbou rodinných domků. Jedná se o
dřevěné domy, montované převážně v zahraničí. Pot...
Příklad č.
3
• Firma je investorem při výstavbě dvou bytových domů. Má
sjednaný úvěr u banky. Podmínkou pro uvolnění peněz...
www.financni-blog.cz
Italská 834/34, 120 00 Praha 2
Telefon: 608 022 173
Email: info@financni-blog.cz
Likvidace majetkový ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stavební společnosti

864 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stavební společnosti

 1. 1. STAVEBNÍ SPOLEČNO STI
 2. 2. Odpovědnost D&O • Nebo-li odpovědnost statutárních orgánů • Odpovědnost ve společnostech s ručením omezeným • Odpovědnost v akciových společnostech • náhrady škody a nákladů, za které pojištěná osoba právně odpovídá • peněžité zadostiučinění za porušení práv na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti nebo za pomluvu • sankční nebo vícenásobné náhrady škody
 3. 3. Odpovědnost firmy • Všeobecná odpovědnost • Věci převzaté • Následné finanční škody • Vady způsobené výrobkem • Narušení životního prostředí
 4. 4. Přerušení provozu • Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy: • finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu firmy • Pojišťovna v případě pojistné události uhradí mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek atd.
 5. 5. Stavebně montážní pojištění • Jedná se o allriskové pojištění pojistných nebezpečí, která mohou vzniknout během výstavby budovaného díla. – stávající majetek pojistníka – zařízení a vybavení staveniště – stavební stroje, nářadí – nástroje a přístroje sloužící k realizaci pojišťovaného díla – náklady na vyklizení suti
 6. 6. Pojištění pohledávek • Pojištění pohledávek z obchodního styku (úvěrové pojištění) je způsob zajištění pro případ platební neschopnosti nebo platební nevůle Vašich odběratelů. • Pojištění pohledávek tak představuje účinný nástroj, který můžete využít při řízení Vašich aktiv a pasiv.
 7. 7. Pojištění přepravy/zásilek • Při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě • Na přepravovaných použitých či porouchaných strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech • Na přepravovaném zboží v důsledku prodlení
 8. 8. Odpovědnost zaměstnance • Ve výši 4,5x násobku hrubého měsíčního příjmu.Týká se pracovních poměrů na hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti. • V souvislosti se všeobecnou odpovědností se bavíme o nahodilé události způsobené zaměstnavateli (výjimku tvoří např. vadně odvedená práce, alkohol na pracovišti apod.), škody na majetku zaměstnavatele a jeho motorových vozidlech, na věcech převzatých k výkonu práce.
 9. 9. Pojištění vozidel • Flotilové povinné ručení, havarijní pojištění a doplňková pojištění • Řešení nezaviněných škod v rozsahu nároku klienta (plná náhrada škody bez krácení plnění) • Stanovení obecných cen vozidel z důvodu zákona o pojistné smlouvě • Vymáhání oprávněné náhrady škody
 10. 10. Pojištění majetku Do majetku zahrnout veškeré evidované: - Nemovitosti - Vybavení - Stroje, zařízení - Software (+ výrobky duševní povahy)
 11. 11. Příklad č. 1 • Firma provádí zemní a výkopové práce. Má obavu z následků chyb, které mohou vzniknou např. při hloubení výkopu (sesuv půdy, pád chodce do výkopu, ...). Dále se obává o svůj majetek na stavbě – stavební stroje, nářadí.
 12. 12. Příklad č. 2 • Firma zabývající se výstavbou rodinných domků. Jedná se o dřevěné domy, montované převážně v zahraničí. Potřebuje se zajistit proti škodám na materiálu a vyrobených dílech domu nejen při přepravě ale i krátkodobém uskladnění na místě stavby – montáže, tak při samotné montáži a manipulaci s hotovými díly. Chce být chráněna i před následky škod, které mohou způsobit její zaměstnanci dalším subjektům činným na této stavbě.
 13. 13. Příklad č. 3 • Firma je investorem při výstavbě dvou bytových domů. Má sjednaný úvěr u banky. Podmínkou pro uvolnění peněz z úvěru je, aby investor měl pojištěnu tuto budovu včetně zařízení staveniště, stavebních strojů (jeřáb, silo, ...) a odpovědnosti z činnosti
 14. 14. www.financni-blog.cz Italská 834/34, 120 00 Praha 2 Telefon: 608 022 173 Email: info@financni-blog.cz Likvidace majetkový škod zajišťujeme v rámci celého sektoru Evropské unie Likvidaci nezaviněných nehod na vozidlech zajišťujeme 24 hodin denně/7 dnů v týdnu

×