Virtualni svet jako nastroj vzdelavani

875 views

Published on

Prezentace Disko 2012

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Zdravím, objevil jsem Vaši prezentaci na SlideShare, kde mj. zmiňujete systém na časové osy Dipity. Podle všeho to vypadá, že provoz tohoto systému byl (po několika výpadcích v minulosti) ukončen, rád bych Vás tedy upozornil na naši webovou aplikaci pro časové osy, Timixi. Rádi Vás přivítáme na https://www.timixi.com. S pozdravem Honza Brich
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virtualni svet jako nastroj vzdelavani

 1. 1. Virtuální svět jako vzdělávací prostředí Tomáš Bouda boudatomas@gmail.com DISKO 2012
 2. 2. Vydáno: 1992
 3. 3. Struktura1. Teoretická východiska2. Evoluce webu a historie MUVE3. Sociální virtuální svět4. Virtuální svět ve vzdělávání5. Slabé stránky6. Projekt VIAKISK7. Praktická část Workshopu
 4. 4. Nový typ dovedností• schopnost kritického myšlení a schopnost úsudku,• schopnost řešit komplexní, multidisciplinární a otevřené problémy,• schopnost kritického a podnikavého uvažování,• schopnost komunikace a participace na kolaborativních aktivitách,• schopnost tvorby inovativních znalostí, informací a příležitostí,• schopnost převzít finanční, zdravotní a občanskou odpovědnost.(The Partnership for 21st Century Skills, 2008)
 5. 5. Konstruktivismus „Studenti svoji vlastní realitu vytvářejí nebo ji interpretují na základě vlastního vnímaní zkušeností. Znalost jedince je tak ovlivněna předešlými zkušenostmi, mentálními strukturami a schopností interpretovat objekty a události. To, co někdo ví, je založeno na fyzických a sociálních zkušenostech, které jsou zpracovány myslí.“(Jonassen, 2006)
 6. 6. Konstruktivní vzdělávací prostředímusí umožňovat:• vnitřní negociaci – proces vytváření mentálních modelů,• sociální negociaci – zpracování a sdílení reality s ostatními,• zkoumat reálné prostředí za použití nového (jiného) prostředí,• realizaci kolaborativních aktivit mezi studenty navzájem a mezi studenty a učitelem(Jonassen, 1994)
 7. 7. Teorii sociálně-kognitivního propojení založeného na schématu (1/2)• Schémata jsou „existující struktury znalostí a chápání, na základě kterých vznikají nové znalosti, ty jsou formovány studenty na základě předcházejících zkušeností a budoucího učení“. • Sociálně propojená schémata – vznikají na základě schopnosti navazovat sociální vazby • Kognitivně propojená schémata – schopnost vidět dílčí informace v kontextu okolního světa. (Sontag, 2009)
 8. 8. Teorii sociálně-kognitivního propojení založeného na schématu (2/2)Sontag navrhuje vlastní výukový design, do kterého implementuje prvek her.• „usnadňují vytváření sociálně i kognitivně propojených schémat“.• „pomáhá překonat rozdíly mezi studenty, kteří jsou aktivní více a méně, a také významně zvyšuje schopnosti studentů v oblasti přenosu a sdílení nabytých znalostí“. (Sontag, 2009)
 9. 9. Projektové učení (1/3)Je logickým vyústěním přijetí teorie konstruktivismu, teorie sociálně-kognitivního propojení založené na schématu a konceptů učenívlastní zkušeností.Studenti pracují v meších skupinách, kde generují nezbytnéinformace, jež pomáhají vyřešit specifický problém nebo úkol.Projektové vzdělávání pomáhá studentům vytvářet specifické apřenosné dovednosti. (FORSYTHE, c2010).
 10. 10. Projektové učení (2/3)Pět základních kritérií projektového učení:• centralita – projekt je ústřední strategií v rámci vyučovacího předmětu,• ústřední otázka – aktivita studentů v rámci projektu stojí na základních otázkách, které posouvají celý projekt kupředu,• investigativní aktivity – tyto aktivity zahrnují dotaz, rozhodnutí, nalezení problému, vyřešení problému, objevování a vytváření modelů,• samospráva/samostatnost – studenti jsou v rámci projektu jen minimálně kontrolovaní, nesou vlastní odpovědnost,• reálnost – projekt má reálné výstupy a dopady ve formě reálného produktu nebo prezentace.(THOMAS, 2000)
 11. 11. Projektové učení v elektronické podobě (3/3)V případě projektů, které nelze realizovat ve fyzickém prostředí,díky:-finanční náročnosti-nárokům na bezpečnost-ochraně zdraví… je možné využít prostředí elektronické.
 12. 12. Technologický vývoj1. Webolution3. Immernet5. Historie MUVE7. Sociální virtuální svět
 13. 13. Webolution!KAPP , Karl M.; ODRISCOLL, Tony. Learning in 3D : Adding a New Dimension to Enterprise Learning andCollaboration. San Francisco : Pfeiffer, 2010. 390 s. ISBN 9780470504734.
 14. 14. Hypův cyklusGartner [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Gartners 2010 Hype Cycle Special Report Evaluates Maturity of 1,800 Technologies. Dostupné z WWW: <http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1447613>.
 15. 15. Historie her (Dipity TimeLine)- Role Playing Games (RPG) – Dračí doupě- Multi User Dungeon (MUD) – textové hry bez vizuální složky- Massively Multiplayer Online Games (MMOG) – hry s grafickým rozhraním, budujete postavy - Massively Multiplayer Online Role-Playing Game - World of Warcraft - Massively Multiplayer Online Social Games MUVE - Multi-User Virtual Environment
 16. 16. MUVEJe prostředí, které:„umožňuje více participantům simultánně vstupovat do virtuálního kontextu, prostřednictvím „avatarů“ interagovat s digitálními artefakty a komunikovat s ostatními participanty a počítačovými agenty a realizovat aktivity kolaborativního učení různého typu“.(DEDE, 2004)
 17. 17. MUVE nebo takéVirtuální svět je „synchronní, perzistentní síť lidí, kteří jsou reprezentováni avatary.“(Virtual Worlds Research, 2008)Také: Sociální virtuální svět, Metaverz, 3D Virtuální prostředí, kolaborativní hypermediální prostředí atd.
 18. 18. Co je virtuální svět?
 19. 19. Charakteristiky virtuálního světa- Sdílený prostor- GUI- Bezprostřednost- Interaktivita- Persistence- Socializace/Komunita
 20. 20. https://blogs.aalto.fi/allthingsvirtual/files/2012/02/Report-3.pdf
 21. 21. Virtuální svět jako:- nástroj pro vzdělávání- nástroj pro práci virtuálních týmů- nástroj pro byznys a reklamu- zábava
 22. 22. Inovativní přístup
 23. 23. Vzdělávací hry, Virtuální svět,vzdělávání a týmová spolupráce
 24. 24. 2D vzdělávací hryEvropa 2045http://www.evropa2045.cz/Whyvillehttp://www.whyville.net/
 25. 25. Virtuální světy ve vzdělávání – 3D virtuální vzdělávací prostředí(DALGARNO, LEE, 2010)
 26. 26. 3D zkušenostní vzdělávání (Kapp a O`Driscoll)3DLE (3D learning experience) „vytváří poutavé epizodické interakce, kterých je student součástí a které ho motivují systémem výzev a odměn. V rámci těchto interakcí dochází, často nevědomě, k akvizici nových informací a konstituci znalostí a poznatků. Akvizice nových poznatků probíhá tehdy, když je student vystaven problému, který je nutné překonat a na jehož řešení mu nestačí dosavadní znalosti a informace“.(ODRISCOLL, KAPP, 2010)
 27. 27. Typy vzdělávacích aktivit podle 3DLE
 28. 28. Personalizace Avatara - identita
 29. 29. Role-play (Hraní rolí)CliniSpace (t. 1:50) http://clinispace.com/videos.htmlSecodn Life http://scienceroll.com/2008/08/17/unique-medical-simulation-in-second-life/
 30. 30. Hledání informací (Scavanger hunt)Hledání informací, které po složení přináší nějakou znalost.http://www.kaplaneduneering.com/kappnotes/index.php/2010/04/3d-virtual-scavenger-hunts/
 31. 31. Prohlídková trasa
 32. 32. Provozní aplikace
 33. 33. Koncepční orientační běhWhypox na whyville.net
 34. 34. Koncepční orientační běh
 35. 35. Kritická událostTrénink hasičského zásahu (t. 0:30) http://www.youtube.com/watch?v=n2UYUZDfoBUUčení komunikace s jinými kulturami: http://www.youtube.com/watch?v=ZveVvHSECok&feature=play
 36. 36. Spolu-tvorba – Team-buildingové aktivityCesta přes stržBabylonská věžStavitel Hradu(KUBÁTOVÁ, c2007)
 37. 37. Práce v malé skupině, skupinovéfórum, Social networking (Sociální síťování)
 38. 38. Propojení na LMS
 39. 39. Propojení na LMS MoodleLepší kontrola studentůNahrávání materiálůDalší nástroje
 40. 40. SL jako nástroj pro managementstudentských projektových týmů
 41. 41. SL jako nástroj pro managementstudentských projektových týmů
 42. 42. Nevýhody vzdělávání ve virtuálním světě• Technologie• Uživatelská přívětivost• Náročnost na přípravu prostředí
 43. 43. VIAKISK (Virtuální AkademickýKampus Informačních studií a knihovnictví)
 44. 44. VIAKISK
 45. 45. Akce - videoHow is SL used for education? http://vimeo.com/17366255Naučná stezka o mobilních technologiích http://vimeo.com/24515024Autorké čtení s Janem Těsnohlídkem http://www.youtube.com/watch?v=AvL3N_H7Iq8&lr=
 46. 46. Literatura a odkazywww.secondlife.comwww.virtualni.knihovna.czThe Partnership for 21st Century Skills : Publications [online]. Tucson, Arizona: 2008. 21st Century Skills, Education & Competitiveness : A R es ou rce a n d Pol i c y G u i d e. Dostupné z WWW: <http://www.p21.org/documents/21st_century_skills_education_and_competi tiveness_guide.pdf>. ISSN 520-623-2466.JONASSEN, David H. Objectivism versus constructivism: Do we need a new philosophical paradigm? . Educational Technology Research and Development [online]. 2006, 39, 3. Dostupný z WWW: < http://www.springerlink.com/index/j008v02u57u71827.pdf >. ISSN 1556-6501DEDE, Chris, et al. Design-based research strategies for studying situated learning in a multi-user virtual environment. In KAFAI, Yasmin B. ; SANDOVALNOEL ENYEDY, William A. ; ENYEDY, Noel . ICLS 04 Proceedings of the 6th international conference on Learning sciences ICLS 04 Proceedings of the 6th international conference on Learning sciences [online]. [s.l.] : International Society of the Learning Sciences, 2004.
 47. 47. Literatura a odkazyJONASSEN, David H. Thinking Technology: Toward a Constructivist Design Model. Educational Technology [online]. 1994, 34, 4. Dostupný z WWW: <http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp? _nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ481852&ERICExtSearch _SearchType_0=no&accno=EJ481852>. ISSN 0013-1962.SONTAG, Marie. A Learning Theory for 21st-Century Students. Inovative journal of online education [online]. 2009, 9, 4. Dostupný z WWW: http://www.uh.cu/static/documents/STA/A%20Learning%20Theory%20for%2021stFORSYTHE, Frank. The Handbook for Economics Lecturers [online]. University of Bristol : [s.n.], c2010. Problem-Based Learning, Dostupné z WWW: <http://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook/printable/pbl_v5.pdfTHOMAS, John W. Project-Based Learning [online]. California: 2000. A REVIEW OF RESEARCH ON PROJECT-BASED LEARNING . Dostupné z WWW: <http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf>,
 48. 48. Literatura a odkazyVirtual Worlds Research : Past, Present and Future. Journal of Virtual Worlds Research [online]. 2008, 1, 1. Dostupný z WWW: <http://journals.tdl.org/jvwr/ article/view/283/237>. ISSN 1941-8477.DALGARNO, Barney ; LEE, Mark J. W. What are the learning affordances of 3- D virtual environments?. British Journal of Educational Technology [online]. 2010, 41, 1, [cit. 2010-11-21]. Dostupný z WWW: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x/pdf>. ISSN 1467-8535.ODRISCOLL, Tony; KAPP, Karl M. Learning in 3D : Adding a New Dimension to Enterprise Learning and Collaboration. 1. San Francisco: John Wiley and Sons, 2010. 416 s. ISBN 0470504730.KUBÁTOVÁ, Jaroslava. Ekonomika a Management [online]. Rozvoj virtuální spolupráce ve virtuálním světě. Dostupné z WWW: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-rozvoj-virtualni-spoluprace-ve-vi .
 49. 49. Praktická část Workshopu (1/)1. Vytvoření vlastního avatara a stažení klienta Second Life2. Poprvé v Second Life - pohyb - komunikace - skupiny3. Návštěva zajímavých míst v SL
 50. 50. Praktická část Workshopu (2/)4. Tvorba informační tabule5. Tvorba vlastní prezentaceÚkol č. 1: Vytvořte vlastní presentaci o 5 slidech.Úkol č. 2: Kdo postaví nejvíce podobný hrad?-Dvě skupiny-Notecard
 51. 51. Thanks &contact me!!! Tomáš Bouda SL: Zdenek Buchsbaum LinkedIn: Tomáš Bouda boudatomas@gmail.com

×