Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

680 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цахим тест

  1. 1. Нүүр хуудас Цахим тестСургууль 14 Багшийн нэр Н.БилэгцэцэгАнги бүлэг 2е Хичээлийн нэр Хүн ОрчинСурагчын нэр Азжаргал хичээлийн сэдэв Бид хамтдаа         Шалгалтын  хувилбар сонгох   Хуудас 1
  2. 2. Нүүр хуудасН.Билэгцэцэг Хүн ОрчинБид хамтдаа Хуудас 2
  3. 3. Хувилбар1 Хувилбар1 #Нүүр хуудасТест 1: Улиас шилмүүст мод мөн үү?  а. тийм Хариу        b b.үгүйТест 2: Гэрлэн дохионы улаан нь ямар үйлдэл хийхийг зөвшөөрч байгаа вэ? a.явна b.анхаарна Хариу c c.Зогсоно d.гүйнэТест 3: Тохирох үгийг нүдний оронд  бич. Хүүхэд бүр сурч боловсрохТест 4: Харгалзааг зөв тохируул 1 Ном уншиж бичихэд а. ном уншихад саад болно  2 телевиз үзэхэд b. сонсгол муудна 3 Аюултай дуу чимээнд c. гэрэл зүүн гар талаас туссан байна  4 Хөгжмийн чанга дуу d.  2­3метрийн зайнаас үзнэТест 5: Аль нь хүнсний ногоонд орох вэ? а. Мойл     Хариу: b,d b.Сонгино c.Нэрс d.Лууван Хуудас 3
  4. 4. Хувилбар1 эрхтэй   1c Хариу 2аар талаас туссан байна  3b 4b Хуудас 4
  5. 5. ДүнСургууль  14 Багшийн нэр Н.БилэгцэцэгАнги бүлэг  2е Хичээлийн нэр Хүн ОрчинСурагчдын нэрс  Азжаргал Хичээлийн сэдэв Бид хамтдаа   Асуулт Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Бөглөсөн хариулт зөв бурууУлиас шилмүүст  мод мөн үү?  5 5        b        b зөвГэрлэн дохионы  улаан нь ямар  үйлдэл хийхийг зөвшөөрч байгаа  вэ? 5 0 c с буруу Тохирох үгийг  нүдний оронд   бич. 5 5 эрхтэй  эрхтэй зөв 2 c c зөв Харгалзааг зөв  0 d а буруу 8 тохируул 2 b b зөв 2 a a зөв Аль нь хүнсний ногоонд орох вэ? 5 5 b,d b,d зөвАвах оноо  28Авсан оноо 21Зөв хариулт 0 6Буруу хариулт 2Хувь  75Үсгэн үнэлгээ C Хуудас 5
  6. 6. ДүнХуудас 6

×