Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим үзүүлэн

867 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цахим үзүүлэн

  1. 1. Амьд биеийн онцлог <ul><li>Амьсгалдаг
  2. 2. Өсөж үрждэг
  3. 3. Хоололдог
  4. 4. Хөдөлдөг </li></ul>
  5. 5. Зургийг ажиглаад амьд байгалд орох зүйлсийг нэрлэн бич.
  6. 6. Өвөл Алсын салхи жихүүхэн .......... тас няс хийхэд Алтан дэлхийн уул тал ......... хуягийг өмсөнө. Өвлийн шөнө .......... одод оч мэт гялалзахад Уудам ....... жинчин хүний дуулах яруу.
  7. 7. Өвөл бударна өмсөнө эхэлнэ болно байда г орно
  8. 8. Залгаврыг зөв залгаж бичээрэй . толь- хурга- байшин- гараг- Төмөр- - ийн -ууд -ийн -оор -ны

×