Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зайны сургалт

1,507 views

Published on

 • Be the first to like this

зайны сургалт

 1. 1. Сурагчдын зохион бичих ярих чадварыг хөгжүүлэх арга зам
 2. 2. Оршил Би энэхүү илтгэлээрээ бага ангийн сурагчдын зохион бичих ба ярих чадварыг хөгжүүлэх арга замын тухай хийхийг зорьлоо.
 3. 3. . Зохион бичиж сургахад дараах зарчмыг баримтална . <ul><li>Зохион ярихаас зохиож бичих
 4. 4. Дуурайн ярих ба бичих </li></ul>
 5. 5. <ul><li>А жиглах, сэтгэх, илэрхийлэх үйлыг хослуулна.
 6. 6. Зохион бичлэгийг бага ангид унших- үгтэй уялдуулна. </li></ul>
 7. 7. - Сурагчдын ярианы болон унших,бичих чадварыг хөгжүүлэх -Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх - Эх хэлээр нь алдагүй зөв бичиж сургах
 8. 8. 14-р сургуулийн 2.в ангийн сурагч Б. Билгүүн Аав Манай аавыг Батхуяг гэдэг. Би аавда хаиртай. Аав даргын жолоож хийдэг. Дүгнэлт Энэ зохион бичлэгийг харахад ярих чадвар нь хөгжөөгүй, мөн үгээ алдаж, үсгээ сольж бичсэн байна. Ярих чадвар нь хөгжөөгүй учраас үгийн тоо цөөн байна.
 9. 9. Зохион бичлэгийг V-X ангийн сурагчдад нэгэн адил аман ба бичгийн аль ч хэлбэрээр хийж болно.
 10. 10. Зураг хараад утгыг ярих, бичих. Энэ нь аман зохиомжоор хүүхэд үгээ зөв тод хэлж, утга төгөлдөр ярих, бусдын яриаг сонсож саналаа нэмэрлэх зэрэг чадварт суралцуулна.
 11. 11. Сурагчдын хэл яриаг хөгжүүлэх, санаа бодлоо оновчтой зөв илэрхийлж сурах, сонирхсон зүйлээ бусдаас чөлөөтэй асуух, өөрийнхөө санаа бодлыг бусдад ойлгомжтой ярих, үгийн баялагийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой арга нь харилцан ярилцах арга юм.
 12. 12. Энэ арга нь: <ul><li>Багш- сурагч
 13. 13. Сурагч- багш
 14. 14. Сурагч- сурагч </li></ul>Харилцан ярианы арга нь: Асуулт-хариулт-санал Бодол түүнийг шүүж ярилцах- дүгнэлт гэсэн хэсгүүдтэй байна.
 15. 15. Анхаарал тавьсанд баярлала а. Гүйцэтгэсэн Н.Нарантуяа Дүгнэлт Сурагчдын зохион бичих болон ярих чадварыг хөгжүүлэхийн тулд тэдний сонирхолд нийцсэн зураг эсвэл гэр бүлийнх нь талаар зохион бичүүлж, яриулвал илүү үр дүнтэй байна гэж үзэж байна.

×